donderdag 19 juli 2007

Onmogelijk Te Begrijpen

Gebed voor onderweg
In de komende periode zullen veel mensen op vakantie gaan of misschien gewoon lekker thuis uitrusten. Het is goed te weten dat God altijd bereikbaar is, Hij gaat niet op vakantie. Nou ja, eigenlijk wel, want Hij reist graag met ons mee. Psalm 139:1-6 zou ons reisgebed kunnen zijn:

Here, U ziet alles van mij; U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta; vanuit de hemel weet U wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe is voor U bekend. Elk woord dat ik uitspreek kent U al, Here. U bent bij mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog.

vrijdag 6 juli 2007

Intelligent Design

Vragen aan de mensheid
Mensen stellen vele vragen aan God, soms over de gekste dingen. Heeft God ook vragen aan ons? Ja zeker wel, luister maar eens:

Waar was u toen Ik het fundament legde voor deze aarde? Zeg het Mij, u weet immers zoveel! Weet u hoe haar afmetingen werden vastgesteld en wie dat alles heeft nagemeten? Kom, vertel op! Waarop steunen de fundamenten en wie plaatste de hoekstenen, terwijl de morgensterren samen zongen en alle engelen juichten van blijdschap?

(Het Boek Job, 38:4-7)