dinsdag 26 mei 2015

Vier niveaus van verzoening (8)

Verzoening: einde van een conflict, hereniging, herstel van verbroken eenheid, herstel van de vrede, verbroedering...

Deze blogserie over verzoening is iets langer geworden dan ik bedoeld had en dan nog heb ik het onderwerp maar globaal aangetipt. Er is zoveel over te schrijven...Verzoening betekent eenvoudigweg 'herstelde vriendschap' en dat is de grondslag van het Christelijk geloof.

Het geeft het hart van God weer: Hij wil GEZONDE vriendschap op verschillende niveaus: Verzoening tussen God en de mensheid, tussen God en Israel, tussen Joden en heidenen en tussen jou en de mensen om je heen.

God wil vriendschap met alle mensen. Een belangrijke Bijbeltekst die we daarbij aanhaalden staat in Kolossenzen 1:20: Door Zijn Zoon (dat is Jezus/Yeshua/Isa) heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus Zich aan het kruis heeft opgeofferd en Zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God.

Dat is goed nieuws! God is niet boos op de mensheid, Hij heeft juist een altijddurende vrede gesticht. Het probleem is dat wij onderling daar geen voorbeeld aan (willen) nemen. We houden nogal eens vast aan bitterheid, wrok, jaloezie, vijandschap, haat, nijd en kwaadsprekerij. Dat wil God niet. Hij heeft de mensheid lief en Hij wil ook dat wij elkaar liefhebben en in vrede met elkaar leven.

In Romeinen 12:18 staat het heel kort omschreven: Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Is dat makkelijk? Nee! Daarom staat er juist dat we ALLES in het werk moeten stellen.... het gaat niet vanzelf. Het is ook geen kwestie van 'ik kijk wel of ik daar zin in heb'. Wij hebben allemaal de taak toevertrouwd gekregen om verzoening te bewerkstelligen... om relaties te herstellen.

In 2 Korintiërs 5:18-19 staat het zo: Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Een beetje onduidelijk vertaling vind ik zelf, want het is net of we alleen over de verzoening van God en de mensheid moeten preken... We moeten het natuurlijk ook DOEN op een persoonlijk niveau. In de NBG wordt het een 'ambt' of 'bediening' genoemd. In het engels is het veel duidelijker: we all have this ministry of reconciliation!

Zou de wereld er anders uit kunnen zien? Wat denk je?
Is er nog een relatie die je zou kunnen herstellen?

maandag 11 mei 2015

Goed nieuws!

Soms zie je van die filmpjes voorbij komen waarvan je denkt.... Hallelujah! Dat is het beste nieuws van deze week. 


Dit filmpje viel mij in het bijzonder op omdat mijn man net terug is uit Mauretanië.

vrijdag 1 mei 2015

Vier niveaus van verzoening (7)

Verzoening: einde van een conflict, hereniging, herstel van verbroken eenheid, herstel van de vrede, verbroedering...

'Wat God betreft is de vriendschap met de mensheid hersteld' schreef ik in een voorgaande blogpost. Verzoening betekent eenvoudigweg 'herstelde relatie'. De Bijbel laat dat op verschillende niveaus zien: God en de mensheid in het algemeen, God en Israel specifiek...

Nu wij nog... hoe gaan wij onderling met elkaar om? Hoe zit het met de verzoening tussen Joden en heidenen (oftewel niet-Joden)? We zien momenteel weer een wereldwijd anti-semitisme opvlammen, met de kern in Europa en het Midden-Oosten. Hebben wij Gods verzoeningsplan niet begrepen?

Waarom is het Joodse volk anders dan alle andere volken op aarde? Hebben zij daarom gevraagd? Hebben zij dat zelf verzonnen? Nee, het was God zelf die dat zo gewild heeft. In Leviticus 20:24b zegt Hij: Ik ben de HEER, jullie God, die jullie van alle andere volken heeft onderscheiden. Het Joodse volk werd apart gezet omdat uit hen de Messias zou voortkomen. Jezus, de Messias, bevestigde dat later zelf (Johannes 4:22) in Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw toen Hij zei: redding komt immers van de Joden. 

Jezus, de Zoon van God, werd als mens uit een Joodse moeder geboren. Hij woonde en werkte in Israel. Hij kwam om verzoening te brengen tussen God en de mensheid; en wel tussen God en het Joodse volk eerst! Hij zei: Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël (Matteus 15:24).

De apostel Paulus legt dat later nogmaals uit (Romeinen 1:16), Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. Tot die tijd was het Joden verboden om te mixen met andere volken (in sommige orthodoxe kringen is dat nog zo). Maar dat veranderde drastisch toen de apostel Petrus door een visioen Gods genade ging begrijpen (Handelingen 10:28). Het goede nieuws van verzoening is nu voor iedereen! (Handelingen 10:34-36)

Door het geloof in de Messias wordt niet aleen onze relatie met God hersteld, maar ook met het Joodse volk, wij worden broers en zussen van één Vader. Romeinen 10:12 zegt het zo: En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Dat kun je met recht verbroedering noemen!

Gods specifieke plan met Israel (ook wel de edele olijfboom genoemd) blijft bestaan, De heidenen (niet-Joden) zijn takken die op die boom worden geënt. We mogen samen groeien, bloeien en vrucht dragen! Echte vrede is alleen mogelijk als we Zijn aanbod voor verzoening accepteren.