vrijdag 29 juni 2007

Ons Welzijn, Zijn Zorg

Leidraad voor een beter leven
Op de een of andere manier roepen God's geboden vaak negatieve reacties op bij veel mensen. Al dat moeten en niks mogen..... Is dat wel zo? In de Tien Geboden Serie waar ik momenteel aan werk probeer ik een ander beeld te schetsen van God's bemoeienis met ons leven. Hij is er niet op uit ons om de oren te slaan als we iets nalaten of juist verkeerd doen. Hij heeft zorg over ons welzijn. De sub titels van de eerste twee boekjes laten die insteek al doorschemeren. Sacred Sabbath behandelt de opmars van de 24 uurs economie. De subtitel luidt: God's weg om onze tijd te vermenigvuldigen en onze vreugde te herstellen. Dit gaat niet over wat wel en niet mag, dit gaat over de kwaliteit van ons leven hier op aarde. God's geboden zijn actueel en zeer zeker bruikbaar als richtlijn in de 21e eeuw. Het volgende deeltje, Respectfully Yours, draagt als subtitel: Onthulling van God's waarheid over welzijn en een lang leven. Geloof het of niet, God is echt begaan met ons welzijn!

donderdag 21 juni 2007

De Maat Die We Gebruiken

Eer God's dag en Hij zal jou eren!
Sacred Sabbath, het eerste boekje in deze serie, is gebaseerd op de woorden die je kan vinden in Jesaja 58-13-14. Als je die woorden leest (probeer eens verschillende vertalingen) kan je een interessant principe ontdekken dat later wordt uitgelegd aan de Nieuw Testamentische gelovigen, namelijk in Lucas 6:38, De maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.
In de engelse vertalingen kan je lezen dat God, inzake een wekelijkse rustdag, zegt 'eer Mijn dag en Ik zal jou eren.' Tsja, eigenlijk speelt Hij de bal naar ons terug. Hij heeft de vrije wil om te kiezen en de verantwoordelijkheid aan ieder mens op aarde gegeven Zijn Heilige dag te eren, of niet. Hij geeft er wel een belangrijke belofte bij! Eer Mijn dag en Ik zal jou eren! Geweldig! Of je dat nou besluit als individu, als groep, als gemeente of als land, de belofte werkt voor iedereen. Geef God de eer die Hem toekomt, eer Zijn Heilige dag en zie wat er in je leven gaat gebeuren!

donderdag 14 juni 2007

Het Levende Boek

We hebben alle woorden van God nodig
Lees de Bijbel alsof God vandaag tegen je spreekt. Met andere woorden, maak wat je leest persoonlijk. Dat thema blijft terugkomen in mijn eerste boek Sacred Sabbath. De Bijbel mag dan een oud boek zijn, maar het is het enige boek dat echt levend is, simpelweg omdat God het geinspireerd heeft. God's Geest zit erin. Daarom kunnen we oude principes, wijsheden en lessen uit de Bijbel vandaag toepassen, en ze werken nog steeds! De Bijbel werkt alleen maar als wij er mee werken. Alleen lezen verandert niet zoveel in je leven. Alleen er over praten ook niet. We moeten de Bijbel gebruiken. Jezus zegt in Mattheus 4:4, Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Jezus zegt hier dat Gods woorden ons in leven houden. Hij gebruikte zelf het Woord, Hij leefde het Woord, Hij vervulde het Woord. Jezus IS het Woord. Hij stelde zijn volgelingen een voorbeeld dat ook vandaag nog voor ons geldt. Lezen is niet genoeg, erover praten ook niet. Leef het, gebruik het, vervul het!

vrijdag 8 juni 2007

Wat gij niet wilt....

God dienen betekent mensen liefhebben
Iedere week kijken we weer uit naar de woensdagavond, dan komen we namelijk in kleine groep bij elkaar om samen Sacred Sabbath te lezen en te praten over de dingen die daarin aan de orde komen. Deze week hebben we stil gestaan bij een bijbels principe dat aangestipt wordt in het 7e hoofdstuk. Je kunt het ook vinden in Mattheus 7:12, Behandel de mensen zoals u door hen behandeld wilt worden. Want daar komt het volgens de wet van Mozes en volgens de profeten op neer. Deze woorden heb ik aangehaald om aan te geven wat het betekent om God te dienen. God dienen klinkt een beetje ouderwets, alsof Hij iets van ons nodig zou hebben. Hij heeft niets nodig van ons, maar Hij verwacht wel iets en dat heeft Jezus mooi en simpel verwoord daar in Mattheus 7:12. Behandel elkaar nou eens even normaal, heb elkaar lief en help elkaar. We hebben ons voorgenomen daar deze komende week extra alert op te zijn! Wat denk je, zou de wereld veranderen als we dat allemaal zouden doen?!