woensdag 30 mei 2012

De Heilige Geest praktisch bekeken (2)

In mijn vorige post hebben we gezien hoe de Heilige Geest als Plaatsvervanger naar de aarde kwam omdat Jezus terug ging naar de hemelse Vader. Het was zelfs beter voor ons dat dat gebeurde. God is één en toch drie, dat is soms moeilijk te begrijpen. Maar in de Hebreeuwse taal is het een algemeen bekend principe; het woordje echad (één) wordt gebruikt voor een eenheid die uit meerdere delen bestaat.

Als mens zijn wij naar het evenbeeld van God geschapen, drie en toch één. Geest, ziel en lichaam en toch één mens. Denk maar eens na over het volgende voorbeeld. Van binnen kunnen we huilen, maar aan de buitenkant laten we niets merken. Ziel en lichaam werken dan beiden anders, maar we kunnen ze toch niet van elkaar scheiden. Zo is het ook met God. Jezus deed op de aarde alleen wat de Vader Hem vertelde te doen, ze spraken veel met elkaar. De Heilige Geest woont nu in mensen, maar vertelt ons alleen de dingen die Hij de Vader hoort zeggen, ze luisteren naar elkaar. Zo werken ze alledrie op andere vlakken, maar je kunt ze niet, nooit los van elkaar zien.

In Johannes 14:26 zegt Jezus: Maar de Vader zal de Plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest, die u in mijn naam alles zal leren en u steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb. De Heilige Geest heeft duidelijke functies hier op aarde. Eén van de belangrijkste functies is dat Hij ons alles zal leren, Hij is onze leraar. Stel je eens een leraar op school voor waar je nooit een woord mee wisselt, waar je geen vragen aan stelt en waar je geen relatie mee hebt. Is het niet heel moeilijk om van hem te leren? Om met plezier zijn lessen te volgen? Communicatie is een sleutelwoord, ook met de Heilige Geest die in ons woont. Als we nooit met Hem praten leren we Hem niet kennen.

Hem beter leren kennen is wat de Bijbel de 'gemeenschap met de Heilige Geest' noemt. Daarover meer in de volgende post. Voor nu zou ik je willen aanmoedigen om de leraar eens wat vragen te stellen. Je hebt ongetwijfeld vragen over de Bijbel, over bepaalde teksten of verhalen. Ga er voor zitten en vraag de Heilige Geest (die in je woont als je een kind van God bent) om je inzicht en wijsheid te geven. Hij zal dat zeker doen! Laat maar horen of Hij je geholpen heeft...

donderdag 24 mei 2012

De Heilige Geest praktisch bekeken (1)

Afgelopen weekend waren wij in Ludwigslust, Duitsland, waar we tijdens een conferentie een aantal workshops hebben gegeven over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Heerlijk vinden wij dat; ingewikkelde dingen eenvoudig maken en praktisch toepassen.

De conferentie tijdens het Hemelvaartsweekend had als thema: Transformatie. Een prachtig onderwerp in het licht van de Hemelvaart. Jezus' terugkeer naar de Vader was namelijk het begin van een nieuw tijdperk voor de gelovigen, een tijdperk van grote veranderingen en wereldwijde opwekking. We leven daar nog steeds in! Jezus sprak over de reden van zijn terugkeer naar de Vader: Toch is het voor u beter als Ik wegga, anders kan mijn Plaatsvervanger niet bij u komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar u toe. (Johannes 16:7, Het Boek). Het is beter voor ons dat Jezus is weggegaan. Waarom?

Omdat Jezus als mens op aarde maar een beperkt aantal mensen kon bereiken. Te voet en per schip bereikte Hij duizenden in het Midden Oosten, maar voor zover wij weten kwam Hij nooit in Noord Europa of Amerika. Daarom moest zijn Plaatsvervanger komen, die kan in miljoenen harten tegelijkertijd leven en zo kunnen wij de hele wereld bereiken en hetzelfde doen als Jezus deed. Hij wilde dat echt zo, Luister goed, wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader (Johannes 14:12). Lees dat nog maar eens in de context. Het is zo duidelijk en zo spannend wat Jezus daar zegt.

De Heilige Geest is de plaatsvervanger (hier op aarde) van Jezus. Hij is onze vriend, onze leraar en onze trooster. Hij is bij ons en in ons, altijd. We zullen een goede vriendschapsband met Hem moeten ontwikkelen, Hem beter leren kennen. Daarover meer in de volgende post.

Fijn Pinksterweekend allemaal!


woensdag 16 mei 2012

Mate van geloof


Heb je wel eens tegen iemand opgekeken omdat hij zo'n enorm geloof had? Heb je God misschien wel eens gevraagd om een groter geloof? Op zich geen verkeerde vraag, denk ik. De discipelen vroegen Jezus er al om toen ze Hem allerlei geweldige dingen zagen doen.

Zijn antwoord staat in Matteus 17:20, Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: "verplaats je van hier naar daar" en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. In de Engelse Groot Nieuws vertaling staat zelfs, geloof zo GROOT als een mosterdzaadje. Jezus hanteerde andere maatstaven dan wij, da's duidelijk. Hij legt uit wat geloof ter grootte van een mosterdzaadje eigenlijk is: iets heel kleins waarmee je iets heel groots kan doen!

Geloof zonder werken is dood. Geloof dat alleen in ons hoofd bestaat of op papier is geen geloof. Geloof zonder daden is als een vogel in een kooi: beperkt in vliegruimte. Groot, klein, jong, oud of twijfelachtig geloof... het is nooit een excuus om passief te zijn. Misschien heb jij wel geloof voor iets speciaals... een project, een verandering, een daad of doel. Misschien is het genezing van een kwaal of bevrijding van angst. Aarzel niet, ga in gesprek met de Heer over je geloof en vraag de Heilige Geest je te laten zien hoe je je geloof in werking kunt zetten. samen met Hem kun je bergen verzetten!

zaterdag 12 mei 2012

Angst overwinnen


Angst overwinnen door gebed, dan toon je moed!
Heb jij misschien een angst waar je vanaf zou willen?

dinsdag 8 mei 2012

Vruchtbare bodem

Laatst verbaasde ik me er weer eens over hoe tijdloos de gelijkenissen van de Here Jezus vaak zijn. Men worstelde tweeduizend jaar geleden veelal met dezelfde dingen als wij. Neem nou zo'n gelijkenis als die van de zaaier...

In Lucas 8 vertelt Jezus de gelijkenis aan een grote menigte mensen en even later geeft hij een nadere uitleg aan zijn leerlingen. Hij bereidt ze als het ware voor op de gevolgen van evangelieverkondiging. Hij maakt duidelijk dat mensen in principe op vier manieren met Gods Woord kunnen omgaan, lees vers 11-15 er maar eens op na.
  • Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Misschien heb je dit wel eens zien gebeuren in je omgeving, het kan een hele teleurstelling zijn als je dat van dichtbij meemaakt. We kunnen altijd bidden dat er opnieuw een moment komt voor die persoon...
  • Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Geloof zonder wortel houdt geen stand, bij het eerste zuchtje wind ligt het omver. Misschien herken je dat ook wel bij jezelf of bij mensen om je heen. De wortel van ons geloof is liefde, de liefde van God. Laten we daar in blijven groeien!
  • Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Ik denk dat veel gelovigen zich in deze groep bevinden. Jezus noemt zorgen, rijkdom en genoegens in één adem; het zijn allemaal zaken die afleiden van de waarheid, zaken die er voor zorgen dat we ons niet kunnen verdiepen in Zijn Woord, in Zijn beloftes. Verstikking... dit is één van de grootste problemen waar wij als gelovigen in de westerse wereld mee te kampen hebben. Stress, angst, zorgen, materialisme, luxe... allemaal zaken die ons zo in beslag nemen dat het Woord niet in ons kan groeien.
  • Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Dit is ons doel, hier willen we uitkomen: Gods woord koesteren en door STANDVASTIGHEID vrucht dragen. Dat gaat dus blijkbaar niet vanzelf, dat vergt doorzettingsvermogen. Gods Woord koesteren betekent het heel dicht bij ons houden, er elke dag mee bezig zijn, er met anderen over praten en ernaar verlangen om er meer uit te leren. Standvastig zijn in ons geloof, ook als de wereld ons wat anders wijs wil maken. Dan zullen we vrucht dragen!
Is jouw hart vruchtbare grond?

woensdag 2 mei 2012

Weer of geen weer

April was een interessante maand voor ons, we hebben wel tien landen bezocht en de gelegenheid gehad om op vele plaatsen te spreken. In kerken, maar ook tijdens de Europese Teen Challenge conferentie en in diverse rehabilitatiehuizen. Ik heb niet zoveel gelegenheid gehad om hier te bloggen, maar op onze Traveling Light blog valt meer te lezen over de afgelopen weken. We hebben door sneeuw, regen, storm en zinderende hitte gereden. Die wisselende weersomstandigheden deden me denken aan een column die ik jaren geleden schreef, aan het eind van een nat seizoen... Ik wil hem graag met jullie delen :)

"Het was zo’n zwoele zomerdag, heel onverwacht tussen de buien door, zo’n dag waarop je weet dat het toch zomer is. Persoonlijk heb ik ze zo het liefst; lekker plakkerig en loom. Op m’n gemakje fiets ik over de dijk en lach even om de rivier die onbeweeglijk lijkt, alsof ook zij een siesta houdt. Zelfs de vogels houden zich stil, even rust.

Ik neurie een vrijblijvende improvisatie op het thema van één van m’n lievelingsliedjes .... in uw nabijheid is volheid van vreugd ... en dank de Heer voor zo’n mooie dag. Heerlijk, zo’n doordeweekse eredienst op de fiets langs ’s Heren wegen. Als ik niet zing, zingt de polder wel een danklied! Helaas word ik ruw aan dit meditatieve moment onttrokken door een oude bekende die langs de waterkant zit te vissen: ‘Hoi Marja, geniet er maar van hoor, morgen gaat het regenen.’

De wellicht vriendelijk bedoelde woorden verstoren toch ruw mijn blijdschap. 'Sinds wanneer ga jij daarover?', roep ik terug, terwijl ik wat langzamer ga rijden. Ik heb moeite z’n antwoord af te wachten. 'Hoe weet je dat eigenlijk?', doe ik  nog een duit in het zakje. De stelligheid waarmee hij de regen voorspelde, is wat afgenomen als hij een beetje blozend bekent zulke dingen van de televisie te weten. Ik draai met m’n ogen en zet m’n pleziertochtje voort; 'Wat weten die daar nou van!' Briesend rijd ik weg.

Pff, Nederlanders en het weerbericht, een gebed zonder einde. Ja, werd er maar gebeden, dan was de zomer vast beter geweest, denk ik schamper. Ik zie voor me hoe miljoenen mensen zich dagelijks om acht uur rond de televisie scharen en met ingehouden adem de voorspelling voor de komende dagen afwachten. Het plannen van bbq’s, feestjes en zelfs vakanties laten we maar al te vaak afhangen van die voorspellingen. De buienradar wordt geraadpleegd voordat we de deur uitgaan, en via de radio worden we per uur op de hoogte gehouden van wat komen gaat. En masse richten we onze ogen op de weermannen en -vrouwen. We praten hen met een rotsvast geloof braaf na en klagen steen en been als het weer anders uitpakt dan voorspeld.

Ik stel voor dat we ons als Christelijk Nederland eens een keer niet om acht uur ’s avonds rond de televisie scharen, maar rond de Bijbel en een mooi stukje uit Job of de Psalmen gaan lezen. Oh, hoe lieflijk kunnen de woorden uit onze mond zijn, jawel, zelfs als het over het weer gaat. In de Bijbel wordt zo duidelijk beschreven wie de Schepper van hemel en aarde is, wie de sleutel heeft tot de voorraadkamers met regen, zon en wind.

Als we Hem nou eens gaan belijden dat we geen idee hebben wat er morgen gebeuren gaat, maar dat we naar een herstel van de seizoenen verlangen (Deuteronomium 11:14). Wellicht kunnen we elkaar ondertussen bemoedigen met de woorden uit Psalm 19. Laten we het gewoon eens proberen en elkaar gaan toeroepen: 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt (Psalm 118:24). Laten we daarom blij zijn en ons daarover verheugen!'

Ik verwacht een mooi voorjaar!"