donderdag 29 december 2011

Happy New Year!


De Here geve u Zijn zegen en bescherming;
de Here geve u Zijn nabijheid en inzicht;
de Here geve u Zijn genade;
laat de HERE Zijn oog op u gericht houden
en u vrede geven.


woensdag 28 december 2011

In de Top 5 Boekhandel De Schuilplaats

Nu heb ik toch zo'n leuk nieuwtje, dat moet ik gewoon even kwijt...

Het onlangs verschenen boek Ademruimte, van mijn geestelijke broer en zakelijke collega Matthijs Goedegebuure staat samen met mijn eerste nederlandstalige boek Levensadem in de Top 5 bij boekhandel De Schuilplaats in Albasserdam. Dat is toch wel heel bijzonder! Wat een prachtige set om samen te kopen of kado te geven. Aarzel niet langer en loop even binnen bij de Schuilplaats of plaats je bestelling on-line en lees deze twee levensveranderende boeken.

maandag 26 december 2011

Blogging buzz....

Terwijl jullie in Nederland nog allemaal genieten van een 2e kerstdag, gaat het leven hier in de USA alweer gewoon verder... back to work :)
 • Afgelopen zaterdag stond er een heel leuk artikel in de Ventura County Star, hier in Zuid California, over mijn boeken, de prijs die Grace of Giving heeft gewonnen en onze Stichting Traveling Light. Je kunt het artikel on-line lezen door HIER te klikken. Als het krantenartikel je, hoe dan ook, inspireert, wees dan zo vriendelijk om op de share of recommend knop te klikken. Hartelijk dank!
 • Afgelopen jaar heb ik weer een aantal juweeltjes ontdekt in de Christelijke blogging wereld. Ik wil graag Creative Worship in het (winter)zonnetje zetten. Een blog waarin Yvonne Nederend haar geloof op kreatieve wijze uit in prachtige, kleurrijke quilts en schilderijen, echt een bezoekje waard!
 • Ik heb zelf geen kinderen, maar toch wil ik Christelijk Opvoeden even onder de aandacht brengen. Wendy Born publiceert korte, inspirerende stukjes, altijd praktisch, altijd dingen om over na te denken. Ik volg haar andere blog (Christenleven) al wat langer.

zaterdag 24 december 2011

Koninklijke zwangerschap

"Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen." (Lucas 1:32-33)

Maria zal wel even raar hebben gekeken toen de engel haar dit nieuws bracht. Een koningschap zonder einde? Dat was iets ondenkbaars. Het Midden Oosten had in die tijd reeds een lange bloedige geschiedenis achter de rug. Het was om de haverklap oorlog en de ene koning volgde de andere op. Ja, natuurlijk waren er periodes van rust en vrede geweest, maar dat duurde nooit langer dan een mensenleven. Verandering hing altijd in de lucht en iedere keer als een nieuw leider de macht overnam hoopte men stilletjes dat er betere tijden zouden aanbreken.

De boodschap van de engel was zachtjes gezegd revolutionair. Hij sprak over iemand die het koningschap van de Allerhoogste God zelf zou ontvangen; geen staatsgreep dus, geen politieke overmacht en zeker geen oorlog. De aanstelling van deze nieuwe koning was een goddelijke beslissing. Geen wonder dat zijn koningschap eindeloos zou zijn, God had Zijn eigen eeuwigheid er in gelegd. De boodschap van de engel was een profetie van toekomstige gebeurtenissen. Maria droeg zo het begin van Gods Koninkrijk op aarde in haar binnenste, een klein en teder begin van iets dat de wereld voor altijd zou veranderen.

Door Jezus, de Zoon van God, kwam Gods Koninkrijk op aarde en het is inmiddels uitgegroeid tot het grootste en machtigste koninkrijk dat ooit heeft bestaan. Miljoenen, ja honderden miljoenen mensen erkennen Hem als de Koning der koningen. Het is zeker, aan Zijn koningschap komt nooit een einde!

donderdag 22 december 2011

Wat is er zo leuk aan Gods wet? (4)

Deze post is de afsluiter in de serie over de voordelen, ofwel de 'leuke' kanten, van Gods wet, zoals beschreven in Psalm 19. Vers 9b is mijn favoriet, Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen.

Het gebod van de Heer is niet saai of negatief, het is helder! Radiant staat er in het engels, stralend en vreugdevol. Ons probleem is, evenals dat een probleem was voor de religieuzen in Jezus' tijd, dat we er allemaal eigengemaakte regeltjes aan hebben toegevoegd die de helderheid, het stralen, hebben weggenomen. Velen hechten helaas meer waarde aan tradities dan aan de woorden van God zelf. In Marcus 7:7-9 zegt Jezus:  Tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. En hij vervolgde: Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! Een beetje cynisch is de Heer hier wel, want het is natuurlijk helemaal niet mooi wat we met Zijn woorden hebben gedaan.

Ik kom zoveel mensen tegen die enorme moeite hebben met Gods geboden en die angst of boosheid is maar al te vaak gebaseerd op wat religie ervan heeft gemaakt, niet op de heldere woorden van Jezus zelf. In Johannes 14:15 roept Hij de discipelen op: Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. En dat is Zijn roep nog steeds. Waarom? Omdat Zijn geboden helder zijn, licht voor onze ogen. Gelukkig krijg ik naast kritiek ook regelmatig bemoedigende reacties op mijn boeken. Zo schreef een mevrouw uit de polder mij eens dat ze na het lezen van SACRED SABBATH voor het eerst in haar leven op zondag naar het strand was gegaan om te wandelen. Ze had daar zo'n intense blijdschap ervaren dat ze het uit begon te roepen, 'halleluja, dank U Heer, U bent goed' en Hij bevrijdde haar ter plekke van een juk dat jarenlang op haar schouders had gerust. Hij deed dat voor de discipelen in een korenveld en Hij doet het nog steeds!

Jezus is de spil waar alles om draait, Hij is het referentiekader voor bijbels onderwijs, maakt niet uit over welk onderwerp het gaat. Zonder Hem is er geen genade en zonder Hem kunnen we de geboden niet vervullen!

maandag 19 december 2011

Wat is er zo leuk aan Gods wet? (3)

In de vorige twee posts schreef ik over een aantal voordelen (benefits) van Gods wet. Voor ons als Nieuw Testamentische generatie is Gods wet niet iets dat oordeel brengt, maar juist iets dat leven brengt. Uiteraard alleen in het licht van wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Hij kwam niet om de wet weg te doen, Hij kwam om de wet te vervullen. In Romeinen 13:10 staat zo mooi, Liefde is de vervulling van de wet. Als wij beweren dat we Gods wet niet kunnen vervullen, beweren we dat we niet kunnen liefhebben.

In Psalm 19 lezen we hoe de wet levenskracht en wijsheid geeft. In vers 9 staat verder: De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart.

Ze zijn eenduidig en vreugde voor het hart! Wie wil er nou geen uitzinninge vreugde in zijn/haar hart? Vreugde is vrucht die de Heilige Geest in ons wil produceren. De wereld doet zijn best om dat te imiteren en biedt ons plezier, blijdschap en pret... maar echte vreugde komt van God en kan door niets of niemand worden afgenomen. Het bestuderen EN toepassen van Gods wet brengt vreugde in ons hart. Dat is waarom Hij zijn belangrijkste wetten op ons hart wil schrijven: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.

Mag ik je nogmaals aanraden: wees niet bang om meer over Gods wet en genade te leren, het zal je grote vreugde geven! 

donderdag 15 december 2011

Wat is er zo leuk aan Gods wet? (2)

De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige (Psalm 19:8)

De richtlijn van de Heer is betrouwbaar. Het verandert niet met de weersomstandigheden of de laatste mode. Je kan erop vertrouwen, omstandigheden of problemen hebben geen invloed op Zijn richtlijn, Zijn geboden. Wat gisteren waarheid was, is vandaag waarheid en zal morgen waarheid zijn. Tijd en trends laten haar stempel niet achter op Gods richtlijn en dat is een prettige gedachte.

Behalve dat, heeft het bestuderen EN leven van Zijn geboden ook nog een ander voordeel: het is wijsheid voor de eenvoudige. Heerlijk! Wie wil er niet graag wijs zijn? Ik ben geen geleerde, geen professor of dominee; ik verlang eenvoudigweg naar die wijsheid die van boven komt.

Ik daag je uit om eens een frisse kijk op God's geboden te werpen en te ontdekken hoe wet en genade samenkomen in Jezus Christus.

PS: Als je Engels leest kunnen mijn boeken je enorm helpen en inspireren!

maandag 12 december 2011

Wat is er zo leuk aan Gods wet? (1)

Tijdens een van mijn wandelingen door de Bijbel opende ik de deur van Psalm 19 en vond daar, temidden van Davids lovende woorden, een opsomming van de voordelen van Gods wet. Aangezien de boeken die ik schrijf over de Tien Geboden gaan leek het me wel aardig en interessant om eens stil te staan bij die opsomming. Ik heb het, een beetje cynisch misschien, 'wat is er zo leuk aan Gods wet' genoemd.


De wet van de HEER is volmaakt, levenskracht voor de mens. (Psalm 19:8)


De wet is niet saai, achterhaald of oninteressant, de wet is volmaakt. De apostel Paulus schreef er later over: De wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed (Romeinen 7:12). De wet is niet veranderd, de bedoeling van de wet is veranderd. In de tijden van het Oude Testament was de wet er om de mensen hun tekortkomingen te laten zien en hun te wijzen op de noodzakelijheid van een Redder die hen van hun zonden zou verlossen. Nu, in de tijd van het Nieuwe Testament is de wet er om ons te helpen een betere maatschappij te bouwen die gebaseerd is op bijbelse principes. Jezus kwam 2000 jaar geleden als Redder naar de wereld. Datgene waar mensen al eeuwen naar uit keken en naar verlangden vond daadwerkelijk plaats. Nu wordt de wet geschreven in de harten van de mensen.

De wet is niet alleen volmaakt, maar geeft ook levenskracht aan de mens. We gehoorzamen of houden ons niet meer zozeer aan de wet, we vervullen de wet ofwel we leven de wet! En als we dat doen geeft dat ons levenskracht, het verfrist en vernieuwt onze ziel. Verlang je naar een verfrissende regen diep van binnen, naar een opwekking in je ziel? Probeer Gods wet dan eens zo te zien en toe te passen... je zal zien dat dat verkwikkend is!

woensdag 7 december 2011

Sterke hand

Onlangs was mijn oudste broer betrokken bij twee verkeersongelukken op 1 dag. Eerst onderweg naar zijn werk, later onderweg naar huis. Hij reed op zijn scooter toen een auto uit de tegenovergestelde richting plotseling linksaf sloeg en hem vol aanreed. Mijn broer liep van de ravage weg zonder een schrammetje, alleen maar met spierpijn. Nou, dat is een heel groot wonder als je het mij vraagt!

Vanmorgen zat ik te lezen in Psalm 18 en ineens kreeg ik een duidelijk beeld van Gods hand: God reikte naar mij en pakte mij op. Hij trok mij uit het diepe water omhoog. (Psalm 18:17). Mijn broer verdronk niet in water, maar er werd wel een serieuze aanslag op zijn leven gepleegd en de hand van God reikte naar hem. Ik ben zo dankbaar dat Hij dat deed. En weet je wat, God deed dat omdat hij van mijn broer houdt. In de volgende verzen staat, Mijn vijand was erg machtig, maar God redde mij uit zijn hand.... Hij redde mij omdat Hij van mij hield.

Waarom sommige mensen zo'n ongeluk overleven en anderen niet? Ik weet het niet. Ik weet niet eens of daar wel een verklaarbaar antwoord op is. Wat ik wel weet is dat als God op zo'n wonderlijke manier naar ons reikt, we heel erg dankbaar kunnen zijn.

Heeft Hij jou wel eens op zo'n manier gered?

donderdag 1 december 2011

Contract voor nieuw boek getekend

De schrijverij is niet altijd even leuk en romantisch :) Dat is natuurlijk geen groot nieuws, maar soms is het net alsof je alleen maar zit te verzinnen, wikken en wegen. Alsof je niets anders doet dan verbeteren en redigeren. Soms ontstaan er twijfels... is dit wel goed, moet het niet anders?

Een eindeloze strijd lijkt het wel. Ik heb eens ergens gelezen dat er geen moeilijker vak is dan schrijven, nou ja, behalve dan krokodillen worstelen natuurlijk! Toch mag je als schrijver ook wel eens hele leuke dingen doen, zoals het ondertekenen van een contract voor weer een nieuw boek bijvoorbeeld.

Ik heb deze week een contract getekend voor een nieuw engelstalig boek, het 5e deel inmiddels in de serie over de Tien Geboden in de 21 eeuw. Nadat mijn laatste boek de Readers Favorite 2011 publieksprijs in de USA had gewonnen (Best Christian Non Fiction) heb ik even gewacht om een nieuw manuscript in te sturen, gewoonweg om even van het idee te genieten dat ik nu 'award-winning author' achter mijn naam mag zetten :) Maar ach, the show must go on, zoals ze hier in de USA zeggen. En zo komt er dus volgend jaar weer een boekje uit, prijst de Heer! De werktitel die ik momenteel gebruik is My Neighbor's House. Het boekje is gebaseerd op het 10e gebod, ja... over het niet begeren van het huis en de ezel van je naaste. Leuke dingen, zoals ik al zei.

Hebben jullie dat ook, van die hele leuke dingen in je werk?

dinsdag 29 november 2011

Wat is de mens?

Zonsondergang @ Jalama Beach, CA
Afgelopen weekend hebben we gekampeerd op Jalama Beach in Californie. Het was voortreffelijk weer, zo'n graad of 25C, heerlijk om lange strandwandelingen te maken of gewoon in de zon een boek te lezen.

We hebben er echt de tijd voor genomen om een aantal zaken betreffende ons werk en de Stichting met elkaar en met God te bespreken. Verder heb ik 3 boeken gelezen en een aantal korte termijn goals voor m'n schrijverij opgesteld. Daarnaast hebben we lekker rond een kampvuur gezeten en echt genoten van het mooie weer. Al met al was het een inspirerend en motiverend weekend. Ik kan er weer tegen!

Jalama Beach ligt aan een vrij onbewoond gedeelte van de Zuid Californische kust en 's nachts kun je er miljoenen sterren aan de hemel zien. Ook de zonsondergangen zijn er spectaculair. Het deed ons allemaal denken aan de woorden van de psalmist, eeuwen geleden:
Als ik naar Uw hemel kijk, het werk van uw vingers, naar de maan en de sterren, door U daar vastgezet, dan denk ik: wat is toch de mens dat U om hem geeft, wat betekent hij dat U voor hem zorgt?
[Psalm 8:4-5]
Wat/wie inspireert of motiveert jou?

vrijdag 25 november 2011

maandag 21 november 2011

Navigatie systeem

'Wij reizen graag en wij reizen licht' kopte de krant een paar maanden geleden in een artikel over onze Stichting Traveling Light. Dat klopt, wij zijn regemlatig onderweg, voelen ons ook in verre landen thuis en gaan graag nieuwe avonturen aan. We reizen eenvoudig, gewoon met de kaart op schoot of met een Google printje.

In mijn boeken vergelijk ik de Bijbel wel eens met een handleiding, een wegenkaart of een atlas. Ik spoor de lezers aan Gods woord te zien als een onmisbare gids in het leven. God wil ons leiden, niet straffen. Hij will ons leren, niet verwarren. Het lijkt wel of vandaag de meeste mensen zelf hun wetjes en richtlijnen op willen stellen, zelf hun route willen uitstippelen, uiteraard naar eigen eer en geweten. Velen geven geen snars om wat God zegt of om wat Hij zei duizenden jaren geleden. Het is blijkbaar aantrekkelijk je eigen weg door het leven te vinden, zonder enige houvast of richting. Miljoenen mensen leven zo. Toch weet ik, uit eigen ervaring, dat die manier van leven tot heel veel frustraties leidt.

Wees eerlijk, hoe weet je op tijd dat je op de verkeerde weg zit als er geen verkeersborden zijn? Hoe weet je dat je de goede richting opgaat als er geen kaart is om je de weg te wijzen? Erger nog, hoe weet je wanneer je op de plaats van bestemming bent aangekomen als je niet weet waar je naartoe onderweg bent? Reizen met een kaart is niet saai, het brengt je juist op de mooiste plaatsen. Zo is het ook met God, een leven met Hem is niet saai, het brengt je juist op plaatsen die je nog niet eerder kende!
Mag ik je vragen: heb je een doel in je leven of dwaal je doelloos rond?

Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. [Spreuken 3:6]

donderdag 17 november 2011

Ik ben het niet waard

Ik heb nog maar eens een column uit de oude doos gehaald, eentje die werd gepubliceerd in de zomer van 2007 in Opwekking Magazine. Daar gaat ie dan...

Ze zat snikkend tegenover me. “Ik ben het niet waard, ik ben nooit goed genoeg.” Snotterend probeerde ze mij te overtuigen van haar onwaardigheid. “Het kan gewoonweg niet dat God, de Schepper van hemel en aarde en Heerser van het heelal van mij zou kunnen houden” pruilde ze en gaf me vervolgens een opsomming van alle tekortkomingen en fouten waar ze dagelijks mee werd geconfronteerd.

Ik had die woorden al zo vaak gehoord en niet alleen uit haar mond hoor. Beweren dat je ‘het niet waard bent’ is mijns inziens een alom geaccepteerd smoesje om jezelf zielig te blijven vinden en vooral niks aan je onhebbelijke gewoontes te gaan veranderen. Ja, dat klinkt misschien hard, maar laten we eerlijk zijn: we zijn Hem juist alles waard! Terugkijkend op de geschiedenis van de mensheid zien we dat God zich enorm heeft uitgesloofd voor ons.

Denk alleen maar eens aan de creatie van een super planeet waarop we met elkaar kunnen leven en genieten. Een planeet speciaal voor ons, een plek waarover we mogen heersen en leiding geven. Denk bijvoorbeeld eens aan het hele spektakel van Israel’s geschiedenis waaraan we onze eigen levensloop kunnen spiegelen. Door een volk apart te zetten en als voorbeeld te stellen heeft Hij ons enorm geholpen. Er is immers niets waar wij mee voor de dag kunnen komen dat de Here niet reeds eerder heeft meegemaakt. Israel heeft zo’n beetje de baan vrijgeveegd zeg maar, zoals een oudere broer of zus dat soms doet in een gezin. De jongeren mogen daarna altijd meer! En wat dacht je van de inspirerende woorden die voor ons bewaard zijn gebleven en door velen op papier zijn gezet. Alles is ons in die Bijbel gegeven: historie, cultuur, liederen, gedichten, profetieen, noem maar op. Ja, zelfs Zijn enig geboren Zoon heeft God niet gespaard teneinde toch maar onze aandacht te trekken. Ik ben het niet waard; wie verzint zoiets! 

Het kan natuurlijk best zijn dat je een paar keer dronken bent geweest of je vriend hebt uitgescholden. Erger nog, misschien heb je pas nog keihard gevloekt toen je op je duim sloeg of jezelf gehaat omdat je niet kunt stoppen met roken en uit verveling steeds op stomme porno sites zit te koekeloeren omdat er zo weinig op tv is. Het kan best zijn dat zo’n zinnetje dan regelmatig door je hoofd schiet; ik ben het niet waard. Zomaar, een paar woorden, een leugen! Laat me je uit de droom helpen: je bent Hem alles waard! 

Als we dat echt gaan beseffen wordt ons hart vervuld met dankbaarheid en liefde. Ik denk dat het tijd is geworden er een nieuwe stelling tegen aan te gooien: we zijn Hem alles waard! Met zoiets slaan we onszelf niet op de borst, we benadrukken juist Zijn liefde voor de mensheid. We getuigen op die eenvoudige manier van Zijn plan voor ons leven en geven God de eer die Hem toekomt. Laten we ophouden met klagen en Hem eren met de woorden van onze mond!

dinsdag 15 november 2011

Eenvoud is kracht

Elke keer als ik tegen een moeilijke situatie aanloop lijkt het wel of ik meer woorden nodig heb om mijn dilemma bij de Allerhoogste onder de aandacht te brengen. Ik bemerk dat ik soms een debat aanga en wanhopig probeer een verklaring te vinden voor het onbegrijpelijke.

Komt je dat niet bekend voor? Heb je soms niet het idee dat je de zaken probeert uit te leggen aan God, alsof Hij iets niet heeft begrepen? Je gebeden worden langer en gecompliceerder, soms tot op een punt waarop je vergeten bent wat de eigenlijke vraag precies was! Mijn pastor en mentor in de USA zei altijd ‘hou het simpel’ en dat blijkt telkens weer de remedie tegen ingewikkeld bidden te zijn. Die houding komt uit de bijbel en, hoe kan het ook anders, Jezus is het grote voorbeeld!

Nog niet zo lang geleden las ik het gedeelte in Lucas 5:12-16 waar Jezus een man tegen het lijf loopt die aan lepra lijdt. Als je wel eens in India bent geweest weet je hoe dat er uit ziet en persoonlijk heb ik nog nooit iemand van die ziekte zien genezen. Nou wil het geval dat die man aan Jezus vraagt of Hij hem wil beter maken, wil reinigen van de ziekte. Een uiterst moeilijke situatie mag je wel zeggen! Maar Jezus houdt het simpel en gebruikt drie woorden om goddelijke genezing uit te leggen: ik wil het.

Wow, ik zou wel willen dat ik die theologie zelf had verzonnen! Zijn antwoord is subliem! Het daadwerkelijke ‘gebed’ dat volgt op zijn stelling is nog korter, nog eenvoudiger... wordt rein! Geen discussie, geen smeken, geen huilen of roepen. Gewoon authoriteit!

Wat is er toch veel te leren van zo’n kort verhaal. Ik wl proberen daar aan te denken de eerstvolgende keer dat ik voor een onmogelijke of moeilijke situatie sta en mijn gebed eenvoudig houden! Jij ook?

donderdag 10 november 2011

Vreemde boodschappen

Jezus had soms hele vreemde boodschappen voor de mensen.

Eén van Jezus’ meest krasse uitspraken en geboden kan in twee woorden worden samengevat: “vreest niet”. Die woorden lijken bijna een flauwe grap. Vreest niet? Dat is zoiets als tegen een drenkeling zeggen dat hij niet verzuipen moet.

Een blik op de hedendaagse krantenkoppen vertelt me dat er heel veel is om te vrezen; oorlogen, terrorisme, epidemieen, werkeloosheid, kanker, economische onzekerheid, om maar wat te noemen. Alleen een hart van steen blijft onaangeraakt en onbeweeglijk onder zulke dreigingen. Had Jezus het dus mis of nam hij de dingen te licht op?

Ik denk van niet, Hij zei soms rare dingen, maar was wel altijd serieus; vreest niet voor de dingen van de wereld, vreest God! Stop daar eens al je energie in!
David riep het uit: Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandel; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.
(Psalm 86:11)

Laat dat ons gebed zijn vandaag!

maandag 7 november 2011

Krantenkoppen geloof

Graag schrijf ik mijn blog posts over dingen die ik in de Bijbel lees. Het woord van God is niet alleen inspirerend, het is ook levend. Daar heb ik geen bewijs voor nodig, dat weet ik gewoon! Afgelopen weekend bijvoorbeeld begon ik weer eens in het boek Romeinen. Hoeveel keer heb ik dat al gelezen? Toch viel mijn oog weer op een tekst die me nog niet eerder was opgevallen.

In Romeinen 1:8 schrijft Paulus: Eerst breng ik door Jezus Christus dank aan mijn God voor u allen. Want in de hele wereld wordt over uw geloof gesproken. Wow! Stel je eens voor dat er over jouw geloof, of dat van je familie, je kerk, je woonplaats of je land in alle kranten werd geschreven. Stel je eens voor dat de hele wereld zou horen over je geloof. Gek idee, maar wel bijbels. 

Denk daar eens even over na, wat voor geloof moet dat zijn geweest? Bijbels gezien maakt de grootte van ons geloof niet uit, het gaat om geloof dat zich uit in daden. Heerlijk, zoals Jezus erover spreekt: Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: "verplaats je van hier naar daar" en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn (Mattheus 17:20).

In de Engelse Groot Nieuws vertaling staat zelfs, geloof zo GROOT als een mosterdzaadje. Jezus hanteerde andere maatstaven dan wij, da's duidelijk. Hij legt uit wat geloof ter grootte van een mosterdzaadje eigenlijk is: iets heel kleins waarmee je iets heel groots kan doen!

Geloof groeit niet vanzelf, we moeten het activeren. Aarzel niet, gebruik wat Hij je gegeven heeft!

dinsdag 1 november 2011

Kennis alleen niet voldoende

Waarom heeft God eigenlijk zoveel woorden nodig om ons uit te leggen wat goed en kwaad is? Ik bedoel, de Bijbel is een enorm dik boek en eigenlijk weten we het verschil tussen goed en kwaad toch wel?

Misschien herken je die vraag wel. Als gelovigen proberen we soms wanhopig te balanceren tussen leven bij de letter en leven vanuit het hart. Persoonlijk ben ik iemand die altijd in de Bijbel zit te neuzen, het kan mij niet gauw genoeg zijn. Toch denk ik dat alleen kennis niet voldoende is om evenredig te handelen, we hebben overtuiging in ons hart nodig. Weten dat pizza slecht voor de lijn is weerhoudt ons er niet van het te eten. Weten dat roken kanker kan veroorzaken weerhoudt miljoenen mensen er niet van het toch dagelijks te doen. Kennis alleen is niet voldoende, we moeten echt begrijpen, we moeten overtuigd zijn. Alleen de Heilige Geest kan dat in ons bewerkstelligen.

Volgens de Bijbel hebben we als mensen kennis van goed en kwaad. In Genesis 3:22, nadat Adam en Eva van de verboden vrucht hebben gegeten, zei God, Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Die kennis was blijkbaar niet voldoende want God besloot later richtlijnen voor een beter leven te geven. Hij wil niet alleen ons verstand bereiken, maar ook ons hart.

In Hebreeen 10:16 zegt Hij, In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven.

Hart en verstand, verstand en hart! Als God's onderwijs zich eenmaal op beide plaatsen bevindt zal het steeds makkelijker worden een leven te leven waar Hij zich in kan verheugen, en wij dus ook. Het is mijn verlangen dat we dat gaan vastgrijpen. Het is de reden waarom ik vanuit een leven met de Heilige Geest boeken schrijf over God's geboden. Hart en verstand... dat gaat heel mooi samen!

Jezus zei: Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand.
[Mattheus 22:37]

woensdag 19 oktober 2011

Nederlandse hokjes

Al jaren probeer ik serieus de nederlandse hokjesgeest uit de weg te gaan, iets dat zeker niet altijd makkelijk blijkt te  zijn. Hoe snel gaan we immers niet af op uiterlijk, opleiding, kerkgenootschap, of op de mening van anderen. Ik probeer serieus om mensen door de ogen van de Hemelse Vader te zien, iets dat zeker ook niet altijd makkelijk blijkt te zijn.

Vandaag verbaasde ik me over het hokje waarin het Literatuurplein mijn boek (en ik als schrijfster dus ook) heeft geplaatst, ik zou er zelf nooit op zijn gekomen :)

Allereerst vind ik mijn boek Levensadem in de categorie Preken en overdenkingen, een hele eer vind ik zelf. Ik zie mezelf nou niet bepaald als prediker, maar blijkbaar komt m'n schrijverij wel zo over op de lezer.

Vervolgens valt het boek onder het kopje Stichtelijke lectuur. Ook dat vind ik best wel deftig klinken. Stichtelijk, wat betekent dat eigenlijk? Bouwt het boek de lezer op? Leert de lezer nieuwe dingen?

Tenslotte is er, wellicht ten overvloede, een notitie toegevoegd: Overdenking vanuit een orthodox-christelijke invalshoek. 

Ik heb daar echt even over na moeten denken hoor. Ik zou mezelf niet zo snel orthodox christelijk noemen... maar blijkbaar vertegenwoordig ik wel de boodschap die daarbij hoort. Hhmmm, prima, dat kan niet anders dan de Bijbelse boodschap zijn, het goede nieuws dat Jezus Christus het antwoord is aan een wereld in nood. Als je dat verkondigt maakt het toch eigenlijk niet uit uit welk hokje je komt?

Ik weet nog steeds niet of ik in zo'n hokje wil, maar nu staat het er... zwart op wit. Mijn naam is ermee verbonden.

Mijn vraag aan jullie is of zo'n hokje je het boek juist wel of niet doet kopen.

dinsdag 18 oktober 2011

Foto's Israel


Overblijfselen synagoge Capernaum
Over Jezus staat geschreven dat Hij niet in Nazareth bleef, maar in Capernaum ging wonen (Mattheus 4:13). Veel is er van dat dorpje aan het meer van Tiberias niet overgebleven, maar de overblijfselen van de oude synagoge in Capernaum (Kfar Nahum in het Hebreeuws) zijn zeker de moeite van een bezoek waard!

Arbel Nationaal Park
Arbel Nationaal Park was een aangename verassing. Vanaf het uitkijkpunt op de steile rotswand hadden we een schitterend uitzicht over het hele gebied rond Tiberias.

Grieks Orthodox kerkje nabij Capernaum
Op je gemakje rondneuzen heeft zo z'n charmes... we komen dit pittoreske kerkje tegen net buiten Capernaum. Heerlijk vredig plekje met mooie tuinen en uitzicht over het meer van Tiberias.

PS: Voor meer foto's zie mijn Israel album op Facebook!

dinsdag 11 oktober 2011

Allen zondaars?

Deze week wil ik een column uit de oude doos met jullie delen. De eerste van vele columns die ik zou gaan schrijven. Deze werd in 2007 in Opwekking Magazine geplaatst.

Laatst had ik weer eens zo’n gesprekje. Je kent het type wel; aaneenschakeling van cliche’s zonder opbouwende rode draad. Een doodloper; dat weet je al na drie zinnen. Je hebt moeite geconcentreerd te luisteren naar het relaas van degene tegenover je, want in de verte hoor je het al rommelen. Een dreigend gegrom zwelt aan in je hart en oren en dan ineens is die klapper er, het gevreesde woord, de domper op je levensvreugde; ‘we zijn tenslotte allen zondaars.’

Ik kijk de spreker aan, stap op mijn fiets en roep hem na: jij misschien, maar ik niet meer hoor.’ Tsja, luister eens even, er moet mij echt iets van het hart hoor. Wie is er in hemelsnaam mee begonnen om Gelovigen zondaars te noemen? Volgens de Bijbel zijn er maar twee soorten mensen: zondaars en rechtvaardigen, verlorenen en geredden, goddelozen en heiligen, schapen en bokken, hoe je het ook noemen wilt. De grote vraag is, weten we waar we bij horen? Je bent óf een zondaar óf een rechtvaardige, alletwee lijkt misschien handig, maar is in de praktijk onuitvoerbaar en bijbels gezien onmogelijk.

Heel lang heb ik me afgevraagd of er in de loop van de eeuwen misschien hier en daar een woordje is weggevallen in dat bewuste zinnetje. Misschien belijdde men oorspronkelijk in volle nederigheid: ‘we zijn tenslotte allen als zondaars geboren.’ Met een dergelijke uitspraak kunnen we de Here behagen, het is immers een waarheid als een koe! Als zondaar geboren worden betekent niet automatisch dat we ook als zondaar zullen moeten sterven. Wees eerlijk, dat zou het leven vrij nutteloos maken en het offer van de Here Jezus een mislukte campagne. Het goede nieuws is nou juist dat wij van zondaars kunnen veranderen in rechtvaardigen door geloof en genade. Misschien niet rechtvaardig in de ogen van onze vrienden of collega’s maar zeker wel rechtvaardig in de ogen van God.

Beweren dat je een zondaar bent betekent eigenlijk simpelweg toegeven dat je gered moet worden. Ja, en dan kom je toch weer uit bij dat goede nieuws. Paulus schrijft in het 5e hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen dat Jezus is gestorven toen wij nog zondaren waren. Ons leven kan radicaal veranderen door dat te aanvaarden. We wandelen dan van duisternis naar licht, we ontvangen dan nieuw leven in Hem, we stappen over naar die andere groep, van dood naar leven!

Ik heb me onlangs proberen voor te stellen wat er zou gebeuren als 2 miljard Christenen over de hele wereld hardop zouden gaan zeggen dat ze geen zondaars meer zijn, maar rechtvaardig in de ogen van God. Als 2 miljard Christenen hun positie in Christus in volle overtuiging gaan erkennen. Volgens mij snapt de vijand dan pas echt dat ie verloren heeft! Hij telt z’n bokjes namelijk ook.

zaterdag 8 oktober 2011

Winnaar give-away

Hartelijk dank voor de reacties op mijn verjaardags give-away. Vanmorgen heb ik Jan een naam laten trekken en de winnaar is..... Wendy Born van Christenleven. Ha, komt dat even goed uit, want ook zij is in oktober jarig! Bij deze dus, van harte gefelciteerd!

Mail me even je adres, dan stuur ik je een exemplaar van Levensadem toe.

woensdag 5 oktober 2011

Prikkelende vraag

"Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden?"
Stel je eens voor dat iemand op je werk, in de kerk of op een verjaardag zomaar ineens die vraag zou stellen. Zou het in je opkomen om op te staan en te roepen 'ja, ik'? Zou er uberhaupt iemand durven op staan? Ik geef eerlijk toe dat ik me in stilzwijgen veilig op de achtergrond zou houden. Niet dat ik mezelf dom vind of dat het me aan enig verstand ontbreekt, maar gewoon omdat het niet nederig is jezelf op te hemelen, toch?

Deze vragen en nog veel meer gedachten kwamen bij me naar boven tijdens het lezen van Jacobus 3:13-18. Jacobus schrikt er niet van terug een prikkelende vraag te stellen, Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Met andere woorden, je kan wel ja roepen, maar kan je ook wat laten zien? Bewijs jezelf maar eens. Hij gaat vervolgens verder met aan te geven dat als er bittere jaloezie of egoisme in ons zit, er een 'wijsheid' naar buiten komt die aards en ongeestelijk is.

Als we enige wijsheid menen te bezitten, dan moet het wel van boven afkomstig zijn. De Bijbel leert ons dat Jezus Christus, dankzij God, onze wijsheid is geworden (1 Korintiers 1:30). Jacobus definieert die wijsheid heel duidelijk (en daarmee beschrijft hij eigenlijk het karaker van Jezus, iets dat zichtbaar zou moeten zijn in Zijn volgelingen). Hemelse wijsheid is voor alles:

 • zuiver, en verder
 • vredelievend,
 • mild en
 • meegaand,
 • rijk aan ontferming, en
 • brengt niets dan goede vruchten voort,
 • onpartijdig en
 • oprecht
Ik vind dit een nuttig lijstje. Elke keer als ik de keuze heb om in wijsheid te handelen kan ik in gedachten checken of mijn praten en doen in overeenstemming is met deze karakteristieken. Zo ja, dan weet ik dat het wijsheid van boven was. Misschien durven we onszelf niet zomaar wijs te noemen maar we kunnen ons welzeker afvragen of we in wijsheid groeien.

dinsdag 4 oktober 2011

Verjaardags give-away

Hoera! Ik ben jarig, een mooie dag om een kadootje weg te geven... Als je een gratis exemplaar van mijn boek Levensadem wilt ontvangen, laat dan een berichtje achter en vertel heel kort waarom je het boek wilt lezen of misschien kado gaat geven aan iemand anders.

Misschien ben je gewoon nieuwsgierig of misschien heb je een recensie gelezen in de EO Visie, het Nederlands Dagblad of Opwekking Magazine. Het kan ook best zijn dat je nou eenmaal graag boeken leest, ongeacht het genre. Hoe dan ook, geef me een originele reden om mee te doen aan deze give-away en wie weet...

In de loop van de week zal ik de winnaar bekend maken.

donderdag 29 september 2011

Zuivere godsdienst

Als ik aan je zou vragen om een definitie te geven van het woord godsdienst (of religie), wat zou je dan opschrijven?

Om eerlijk te zijn moet ik bekennen dat godsdienst (religie) zo'n negatieve klank heeft gekregen dat ik mezelf er wel eens op betrap te ontkennen dat ik religieus ben... "nee, nee, ik ben niet godsdienstig, ik ben een Christen..." Maar ja, dat zegt de scepticus waarmee ik een praatje heb geen bal natuurlijk. Ik heb het eens opgezocht in een woordenboek:

gods'dienst m 1 (geen mv) het vereren van God, vroomheid; 2 (mv -en) een bepaalde wijze van godsverering, de leer en de gebruiken die daartoe behoren

De leer en de gebruiken... niet het een of het ander, maar beiden! Godsdienst is geen methode, geen theorie of setje rituelen, het is leren en doen. Het is zeker geen negatief woord als we het toestaan van de pagina af te komen en levend te worden in ons leven. Van de week las ik Jacobus 1:27 en ik verbaasde me weer eens over de eenvoud van zijn definitie: Voor God, de vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

In mijn engelse bijbel staat er dat we niet vervuild moeten worden door de wereld, in andere woorden dat we geen water bij de wijn moeten doen. Jacobus deelt hier twee principes die de inhoud van zuivere godsdienst (oprechte aanbidding van God) definieren:

 1. compassie voor de mensen in nood, en
 2. een heilig leven
Soms vraag ik me wel eens af hoe ingewikkeld we 'onze' godsdienst hebben gemaakt...

dinsdag 27 september 2011

Levensadem schilderij


De afgelopen WomenOnly avond in Christengemeente de Hoeksteen in Etten Leur had een artistiek tintje. Lily Knol schilderde tijdens mijn lezing "Leven met passie' dit doek. Een prachtige, ontroerende weergave van de levensreis van Sorek in mijn boek Levensadem. Marry Scheepens speelde gitaar en zong een heel mooi geimproviseerd lied.

Heerlijk om te zien hoe de creativiteit loskomt als we praten over onze Schepper!

donderdag 22 september 2011

Blogging buzz...

Even wat snelle nieuwtjes voor het einde van de week:

 • Volgende week woensdag 28 september 2011 om 09.00 uur is het tijd voor Ontmoeting met Vrouwen, een interkerkelijke bijeenkomst in gebouw de Ark, Rubensstraat 35 te Papendrecht. De spreekster is Marjon van der Heijden en het thema is "God ziet jou zitten". Ik zal daar ook met een boekentafel aanwezig zijn. Zie voor meer info ook het artikel in de Klaroen. Iedereen is welkom!
 • Aankomend weekend spreken wij op een conferentie in Ludwigslust, Duitsland over het thema "Betere relaties bouwen". We zullen de relatie met de Vader, Jezus en de Heilige Geest nader bekijken, alsmede de huwelijks relatie. Matthijs Goedegebuure zal de worship verzorgen. Zie voor meer info de website van Christengemeente Fels in der Brandung.
 • Als je meer wilt weten over onze stichting Traveling Light, kijk dan nog eens op de weblog. We zamelen momenteel geld in voor een Christelijk opvanghuis voor vrouwen in Arad, Israel.
 • Doe meer met je talent! Lees de gelijkenis van de talenten nog eens door.... zorg dat je je talent  niet begraaft! Kijk op onze Jarsons website.
Fijn weekend allemaal. Happy blogging!

maandag 19 september 2011

Je geloof op de proef gesteld

Wat zou je antwoorden als ik vroeg iets op te noemen wat grote blijdschap in je leven brengt? Een bezoekje van je (klein)kinderen? Een wandeling over het strand? Het winnen van een prijs? Spelen met de hond? Ik denk dat iedereen met een ander antwoord zou komen. Natuurlijk zijn er geen goede of foute antwoorden, maar gek genoeg is er wel een bijbels antwoord.

Het moet u tot grote blijdschap stemmen als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot grote standvastigheid (Jacobus 1:2-3). Ja zeg, om nou de beproevingen in je leven grote blijdschap te noemen gaat me een beetje te ver; dat zou ik echt nooit zelf durven te verzinnen. Toch zegt de Bijbel dat we zo tegen beproevingen aan moeten kijken. Nou ja, de beproevingen zijn niet perse grote vreugde, maar het op de proef stellen van ons geloof wel, want dat leidt uiteindelijk tot grote standvastigheid.

Waarom is het zo belangrijk grote standvastigheid te bezitten? Het volgende vers geeft daar antwoord op, Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Wow, nou begrijp ik ineens waarom de bijbel in dit verband over grote blijdschap spreekt. Die standvastigheid zal zich uiten in ons leven. We zullen

 • volmaakt en
 • volkomen zijn,
 • zonder enige tekortkoming
Als je zo het eindresultaat van beproevingen, van het testen van geloof en van het ontwikkelen van standvastigheid bekijkt is het duidelijk dat dat gerust tot grote blijdschap kan stemmen. De volmaaktheid en volkomenheid in ons geloofsleven waar hier over gesproken wordt vinden we een stukje verderop in Jacobus 2:22, het geloof wordt vervolmaakt door daden. De belofte dat het de gelovigen aan niets zal ontbreken vinden we overal in de Bijbel terug, bijvoorbeeld in Psalm 34:10, wie Hem vreest lijdt geen gebrek.

Het beproeven van ons geloof is niets meer en niets minder dan het ontwikkelen van grote standvastigheid die zal leiden tot volmaaktheid en volkomenheid en een leven zonder enige tekortkoming. Is dat reden tot grote blijdschap of niet?

vrijdag 16 september 2011

2011 Gold Medal Winner


Haha, ik voel me alsof ik een medaille tijdens de Olympische Spelen heb gewonnen... Gold Medal Winner staat er op het officiele certificaat! Dat klinkt toch heel deftig. Schrijven is geen sport, maar zo voelt het wel eens hoor. Je moet echt over een dosis doorzettingsvermogen bezitten om door te gaan, zeker als je voor de prijs gaat. Ik ben 7 jaar geleden begonnen met het schrijven van m'n boekjes, Grace of Giving is m'n vierde engelstalige werk en tsja... nu mag er een gouden sticker op!
Ik hoop dat dit een bemoediging is, niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen die ambitie heeft om te schrijven.

Amazon Duitsland heeft Grace of Giving te koop voor een mooi prijsje.

woensdag 14 september 2011

Ken je de Schepper?


Lied van Sorek

Mijn Schepper kent de sterren, planeten en oceanen
Hij schreef hun koers en leidde hen in vaste banen
Ook gaf hij hen een liefdevolle naam
Elk dier, iedere bloem, ja zelfs de maan
Geboren uit Zijn goddelijke macht
Spiegel van eeuwig creatieve kracht

Niemand kent meer namen
Dan mijn Schepper
Niemand heeft meer namen
Dan mijn Schepper

Mijn Schepper kent mijn denken, mijn gevoelens en mijn hart
Hij riep vandaag tot mij, schonk mij een aardse start
Het roepen van mijn naam, dat wonder
Geeft mij een doel, ‘k wil nooit meer zonder
Geschapen om vreugdevol te leven
Dankbaar voor zoveel tijd aan mij gegeven

Niemand kent meer namen
Dan mijn Schepper
Niemand heeft meer namen
Dan mijn Schepper

Hij heeft de naam boven alle namen.

maandag 12 september 2011

Reageren op column

In het september nummer van Opwekking Magazine staat (zoals elke maand) ook weer een column van mij. Het is nu mogelijk je reactie daarop te geven via het CIP (Christelijk Informatie Platform). Opwekking gaf als titel mee: de kerk loopt leeg. Het CIP kopte: de vraag naar God is veranderd.

Hoe dan ook, lees het eens en laat me weten hoe jij de toekomst van de kerk ziet zoals we haar nu kennen. Ik ben niet op zoek naar kritiek, die is er al genoeg. Ik hoor graag je ideeen en verlangens, ik hoor graag hoe we als Christenen effectief en liefdevol kerk kunnen zijn in een wereld waar we veelal met een wantrouwend oog worden aangekeken.
Klik hier om de (gedeeltelijke) column te lezen.

zaterdag 10 september 2011

Leven met passie

Gisteravond sprak ik tijdens een WomenOnly avond in Etten Leur over het thema Leven met Passie. Behalve een stukje uit mijn persoonlijke levensverhaal heb ik daar ook voorgelezen uit het levensverhaal van Sorek, het kind uit mijn boek Levensadem.

Ik hou erg van geimproviseerde aanbidding en tijdens deze avond hebben we via een artistiek drieluik God eer gegeven voor Zijn wonderlijke scheppinkskracht. Terwijl ik voorlas zette Marry Scheepens mijn woorden om in muziek en Lily Knol schilderde een ontroerend mooi portret van Sorek's levensreis. [ik zal er een foto van maken voor een volgende blog post] Het was echt een heel bijzondere avond. Na de pauze hebben we in groepjes nagedacht en gesproken over het plan dat God met ieder mens heeft. Een plan dat afhankelijk is van je persoonlijke talenten, gaven en ervaringen. Hij ziet niets liever dan dat zijn kinderen tot hun bestemming komen en juist datgene gaan gebruiken wat Hij je meegegeven heeft op je levensreis. Denk daarbij aan de gelijkenis over de talenten in de Bijbel. In je bestemming gaan wandelen en leven met passie gaat niet gebeuren als we voor de televisie blijven zitten... Als hulpmiddelen heb ik een aantal prikkelende vragen aan iedereen meegegeven:

 • Wat doet jou zingen?
 • Wat doet jou dansen?
 • Wat doet jou dromen?
De wereld ligt voor je open. Wat ga je doen? God heeft je wonderlijk en kostbaar gemaakt. Wat zijn de talenten en verlangens die Hij in jou heeft gestopt vanaf de moederschoot?


Het kan je heel veel helpen om een persoonlijk visieformulier in te vullen. Je kunt er eentje gratis downloaden vanaf de Jarsons website. Links onderaan zie je het kopje ontdek tools staan, klik daar op persoonlijke visie formulier. Ga er eens voor zitten om dat in te vullen en breng het biddend bij God. Ga leven met passie!

dinsdag 6 september 2011

Blogging buzz....

Hartelijk dank iedereen voor de felicitaties in verband met de award die mijn boek Grace of Giving in de USA heeft gekregen: 1e plaats in de categorie Christian Non Fiction, Readers Favorite 2011 Awards. De prijsuitreiking is op zaterdagavond 5 november a.s. in Las Vegas tijdens de Vegas Valley Book Fair. Later deze maand volgt er nog een officieel persbericht. Verde heb ik nog wat leuke info verzameld deze week:

 • Vrijdag a.s. spreek ik over het thema Leven met Passie tijdens een WomenOnly avond in Christengemeente De Hoeksteen te Etten Leur. Kijk hier voor meer info, iedereen is welkom!
 • We hebben de weblog van onze Stichting weer helemaal bijgewerkt. We hebben inmiddels al 10,000 euro opgehaald voor het mannenhuis in de Oekraine en 3,000 voor de voedselbank in Israel. Het volgende project is eveneens in Israel. Kijk op janenmarja.blogspot.com als je nieuwsgierig bent.
 • Jan heeft afgelopen zondag gesproken over de Stem van God. praktisch, toepasbaar en verfrissend, zoals altijd. Je kunt de preek hier beluisteren.
 • Jedidja van Kostbaar! heeft een leuke give-away op haar bijzondere blog. Neem gerust eens een kijkje, haar blog is heel gevarieerd.
 • Leven met kracht! Concert Kees Kraaijenoord in Lopik. Een bijzonder feestje in de polder, kijk maar eens op www.lekfestival.nl 
Fijne week allemaal!

  woensdag 31 augustus 2011

  Readers Favorite Award 2011

  Hoera! Prijst de Heer! Vandaag heb ik bericht gekregen dat mijn boek Grace of Giving goud heeft gewonnen in de Readers Favorite 2011 Awards in de USA. Het is daar nummer 1 geworden in de categorie Christian Non Fiction. Ik hoef er, denk ik, niet uitgebreid bij te vertellen hoe blij en dankbaar ik ben met deze erkenning. Het waren spannende weken waarin de jury vele boeken heeft gelezen en beoordeeld. Per categorie worden er drie prijzen uitgereikt: goud, zilver en brons, terwijl sommige boeken nog een speciale vermelding krijgen.

  Goud behalen betekent onder andere dat je uitgenodigd wordt voor een Awards Banquet zoals dat deftig heet, een speciale avond die dit jaar begin november in Las Vegas wordt gehouden. Heel spannend allemaal dus.
  Als je geen moeite hebt met het lezen van engelse boeken kun je Grace of Giving het beste HIER bestellen, voor 6 euro (gratisverzending) heb je je eigen exemplaar in handen! Het is een prima boek voor persoonlijke studie, maar ook te gebruiken in groepsverband. Grace of Giving gaat over de Nieuw Testamentische vervulling van het aloude gebod: gij zult niet stelen. Niet stelen is de wet gehoorzamen, geven is de wet vervullen!

  woensdag 24 augustus 2011

  Lied van Sorek


  Niet gemaakt, maar geschapen
  Beeld van God, geweven kind
  Hemelse kracht doet mij ontslapen
  Ademt over mij... Geest is wind

  Daarom durf ik te zeggen
  Ik ben een kunstenaar, beeld van Hem
  Schepper van woorden, schrijver van songs
  Bouwer van dromen

  Niet gemaakt, maar geschapen
  Drie in één, volledig mens
  Plan voor dit wonderlijk ontwaken
  Liefde in mij... Gods levenswens

  Daarom durf ik te zeggen
  Ik ben een kunstenaar, beeld van Hem
  Schepper van woorden, schrijver van songs
  Bouwer van dromen

  vrijdag 19 augustus 2011

  De uitwerking van gerechtigheid

  Ontmoet je wel eens mensen die een bepaalde uitwerking op je hebben? Een kort gesprekje met hen kan je helemaal enthousiast maken en soms een enorme bemoediging blijken te zijn. Anderzijds komt het wellicht ook wel eens voor dat je je juist ellendig voelt nadat je iemand hebt ontmoet of gesproken, telefoongesprekjes kunnen zelfs een hele nare sfeer achterlaten. In deze post wil ik het niet hebben over de uitwerking die anderen op ons hebben, maar over de uitwerking die wij op anderen hebben.

  Ik ben nog steeds onderweg in het boek Jesaja en onlangs kwam ik tijdens die reis een heel mooi plekje tegen waar ik even lekker ben blijven hangen. Heerlijk om opgeladen te worden door de inspirerende woorden van de profeet, De vrucht van gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking van gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwgheid (Jesaja 32:17). Ja, lees die woorden gerust maar eens een aantal keren door. Wat een mooie tekst en wat een schitterende beloften. Twee dingen vielen mij gelijk op:

  • De vrucht van gerechtigheid zal vrede zijn. Het is een vrucht, en dat betekent dat het niet ineens volgroeid tevoorschijn komt, maar juist heel klein naar buiten komt en dan verder groeit tot volheid. Met andere woorden: wees niet in paniek als het woordje 'vrede' niet met grote letters op je voorhoofd staat geschreven, geef het tijd!
  • De uitwerking van gerechtigheid is rust en veiligheid. De uitwerking (het effect) is iets in mijn leven dat gezien kan worden door anderen.
  Wat is rechtvaardigheid precies? De Bijbel zegt er heel veel over, maar wellicht de meest simplistische uitleg komt van de apostel Paulus. In Romeinen 3:22 schrijft hij: Gerechtigheid van God komt door het geloof in Jezus Christus voor allen die geloven. Laten we het niet ingewikkelder maken, gerechtigheid is het gevolg van ons geloof in Jezus Christus. Onze rechtvaardigheid draagt vrucht (vrede) en heeft een uitwerking (rust en veiligheid) in ons leven. Mijn vraag vandaag is: is dat de uitwerking die wij op de mensen om ons heen hebben? Zien zij vrede, rust en veiligheid of stress en zorgen?

  Hier volgen nog een paar Bijbelteksten over de vrucht van vrede en de uitwerking van rust en veiligheid. Lees ze door, denk er over na en leef ze uit:

  VREDE: Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok (Psalm 119:165)
  RUST: Vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat u die gaat en rust vindt voor uw ziel (Jeremiah 6:16)
  VEILIGHEID: Ik stel in veiligheid wie daar naar smacht (Psalm 12:6b)

  Fijn weekend allemaal!

  maandag 15 augustus 2011

  Mijn moeders tempel

  Schilderij: Mirjam vd Steeg
  Kijken jullie nog een keer mee naar het nieuwe leven dat wordt gevormd? Kostbaar en uniek... ik heb het ongeboren kind een naam gegeven, een stem en een karakter. Een lezeres werd geinspireerd en gaf nog meer kleur aan Levensadem door te gaan schilderen.

  "Ik ben dankbaar voor de baarmoeder waarin ik me bevind, het is mijn heiligdom, een plaatsje apart in mijn moeders tempel."
  Noem het maar gerust het heilige der heiligen, plaats waar nieuw leven tot stand komt. Niemand dan de Bron van alle leven, en mijzelf weet precies wat er hier gaande is, het is ons geheim! Ik ben dankbaar omdat ik het levensritme met mijn moeder delen mag, omdat ik me kan voeden met haar levenskracht terwijl ik ondertussen lekker kan praten met mijn Maker, die het hele proces blijft overzien. Het blijft me verbazen hoe makkelijk ik me aanpas aan nieuwe situaties in dit scheppingsproces. Dat is één van de redenen waarom ik er niet aan twijfel dat dit hele gebeuren perfect ontworpen is, elke keer als het plaatsvindt. Ik bedoel... het gaat eigenlijk allemaal vanzelf. Ik hoef nergens over na te denken, me nergens mee te bemoeien; mijn menswording is een ritme, een dans, een heilige dans.

  woensdag 10 augustus 2011

  De Kracht van God

  In de afgelopen weken heb ik blog posts geschreven over de Wil van God, het Plan van God en de Stem van God. We hebben gezien dat de wil van God niet zozeer iets is waar we om moeten vragen, maar iets dat we moeten doen. Het is een algemene instructie voor alle gelovigen. Het plan van God echter  is meer specifiek per persoon, afhankelijk van je karakter en omstandigheden, en zal meestal stap voor stap worden geopenbaard. Wat de stem van God betreft hebben we gezien dat die op vele manieren tot ons spreken kan, lang niet altijd via woorden. Deze week wil ik nog een stapje verder gaan en het hebben over de kracht van God. 

  Als wij God’s wil gaan leven (met andere woorden, als we Zijn Woord gaan gehoorzamen) zal Hij langzaam maar zeker Zijn plan voor ons leven openbaren. Het is daarbij heel belangrijk dat we leren om Zijn stem te verstaan zodat we Zijn instructies kunnen opvolgen. Maar er is meer. We hebben zeer zeker ook de kracht van God nodig in ons leven. God’s kracht is een eindeloze bron van voorziening, maakt niet uit wat er op een bepaald moment nodig is. God’s kracht is beschikbaar voor ons door Zijn Heilige Geest. Let er alsjeblieft wel op: De Heilige Geest zelf is een persoon, niet een kracht. 

  Als de Heilige Geest in ons leeft is Hij bij ons om ons te helpen, vandaar Zijn naam de Helper. Maar al te vaak denken we in dat verband alleen aan hulp in geval van problemen, maar Hij is ook aanwezig om ons in het dagelijks leven te helpen met ons werk, in onze relaties en met het nemen van beslissingen bijvoorbeeld.  Als wij doen wat we kunnen, in het natuurlijke, zullen we moeten vertrouwen op de bovennatuurlijke hulp van de Heilige Geest om ons werk ook echt effectief te laten zijn. Vele dingen kunnen worden bereikt door middel van pure wilskracht, maar alleen de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest kan ons zwoegen omzetten in effectief werk voor God’s Koninkrijk. De Bijbel laat duidelijk zien dat God Zijn kracht met ons wil delen, via de Geest: 
  • Handelingen 1:8, Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen...
  • 2 Petrus 1:3, Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderlijke kracht
  • 2 Timoteus 1:7, God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
  Bij God’s kracht denken we meestal aan geweldige gebeurtenissen zoals de opening van de Rode Zee, of de zon die stil stond of aan Daniel redding uit de Leeuwenkuil. Maar dat zijn zaken die de meesten van ons niet dagelijks meemaken. Toch is God’s kracht nog steeds hetzelfde en kan het de wereld doen schudden, maar om het praktisch te houden zullen we eens kijken naar Zijn kracht op kleinere schaal: namelijk in ons eigen leven. 

  We hebben Zijn kracht nodig, elke dag, en dan niet perse om zeeën te openen en bergen te verzetten maar om moeilijke situaties aan te kunnen, nieuwe dingen te leren, gevaren te signaleren of gewoonweg om ons werk te doen. God's kracht geopenbaard in ons dagelijks leven betekent niet dat er geschreeuwd hoeft te worden, of geduwd en gemanipuleerd. Nee, het betekent dat we op elk moment aan de Heilige Geest mogen vragen of Hij ons te hulp komt, soms gaat dat muisstil. Laten we eens kijken naar de kracht die dagelijks beschikbaar is:
  • De kracht om verleiding te weerstaan 
  • De kracht om te volharden 
  • De kracht om te proclameren 
  • De kracht om te overwinnen 
  • De kracht om te redden 
  • De kracht om te genezen 
  Dit zijn zo maar wat voorbeelden waarin we God's kracht nodig hebben en kunnen gebruiken, maar we moeten er wel om vragen. Ik zou een oproep willen doen aan alle gelovigen om zo veel mogelijk voortdurend de Heilige Geest te betrekken bij alles wat we doen. Vraag het gerust: Heilige Geest, ik heb uw hulp echt nodig bij dit of dat...

  De Heilige Geest is onze Helper en Hij verlangt ernaar God's kracht door ons heen te openbaren, opdat we Zijn getuigen zullen zijn... tot aan de uiteinden van de aarde!

  donderdag 4 augustus 2011

  Super nieuwsbericht

  Wat is er leuker dan goed nieuws uit een ver land? Ik heb bericht gekregen dat mijn boek Grace of Giving (samen met vier andere boeken) in de USA genomineerd is voor de Readers Favorite 2011 Awards in de categorie Christian Non Fiction. Je kunt HIER de lijst met genomineerden bekijken.

  Op 1 september a.s. worden de finalisten bekend gemaakt. De Readers Favorite 2011 Awards heeft meer inschrijvingen dan ooit ontvangen. Alleen boeken met vier of vijf sterren recensies kunnen meedingen naar de prijzen. De deelnemende boeken zijn verdeeld over meer dan 50 categorieen. Een deskundige jury beoordeelt momenteel de boeken in deze laatste fase. Dit is reuze spannend!

  vrijdag 29 juli 2011

  Persberichten...

  Afgelopen week stond er een mooi artikel in De Weekkrant die hier in de regio onder andere wordt uitgegeven als het Het Papendrechts Nieuwsblad en De Vonk, Ieder mens is uniek en kostbaar. Het artikel staat op pagina 7, vergezeld van een leuke foto in de tuin!

  Een recensie in de EO Visie (au!) Heel fijn dat Levensadem landelijk wordt besproken, jammer om publiekelijk te worden gewezen op grammaticale fouten in het boek :( De uitgever heeft het uiteraard direct aangepast. Les geleerd: we zullen nog beter moeten proeflezen!

  Levensadem zal ook in de komende Lees&Luister catalogus te vinden zijn.

  Fijn weekend allemaal.

  woensdag 27 juli 2011

  Kijkje op de bladzijden van Levensadem

  Als blog lezers hebben we een bevoorrechte positie. Soms horen we nieuwtjes als eerste of zien we foto's die nergens anders worden gepubliceerd. Soms kunnen we gewoonweg even om de hoek kijken bij  andere bloggers thuis. Ik kom er momenteel niet echt aan toe om te knutselen of te tuinieren, en ik geef toe dat ik soms met een vleugje jaloezie kijk naar de prachtige kunstwerkjes die sommige bloggers maken. Maar... ik heb ook een kunstwerkje, namelijk mijn boek Levensadem. Kijk maar eens mee in hoofdstuk 1...

  Dinsdagmorgen, week 1

  Alles wat het eerst ter wereld komt, is mijn eigendom
  [Exodus 34:19]

  Ik ben een geestelijk wezen. Maar er is iets gebeurd dat mijn leven voor altijd zal veranderen: ik heb mijn aardse bestemming ontvangen. Ik krijg een lichaam.

  Vraag me niet hoe ik dat weet; maar ergens diep in mij voel ik gewoon dat er iets heel belangrijks veranderd is. Misschien denk je dat het inbeelding is, maar ik heb zonder twijfel een roep gehoord, de roep van mijn naam, en wist het gelijk: mijn tijd is gekomen! Van nu af aan ben ik een deel van de aardse tijdzone, ben ik tot de menselijke kalender toegetreden. Ik weet nog niet of het iets bijzonders is wat ik daarmee heb bereikt, maar ik weet wel dat het een ontembaar enthousiasme in me heeft losgemaakt.

  Binnenkort zal de vrouw die mij in haar binnenste draagt, mijn aardse moeder zo heb ik begrepen, ook gaan merken dat er iets heel belangrijks in haar leven is veranderd. Ik kan alleen maar hopen dat zij er net zo warm voor loopt als ik. De reden dat ik je deze dingen wil vertellen is eenvoudigweg dat nog niemand er van afweet. Ik ben een geheim!

  vrijdag 22 juli 2011

  Standvastig!

  Geloof is ook een verstandsbesluit...
  Bijbellezen is voor mij interactie met God. Ik lees vaak hardop en denk dan na en stel vragen, zeker wanneer ik bij een vers kom dat van de bladzijde af lijkt te springen, en dat gebeurt nogal eens :) Eergisteren bijvoorbeeld, toen ik me door de profetieen voor de landen heen worstelde in Jesaja, op zoek naar een lichtpuntje. En daar was het: De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt (Jesaja 26:3).

  In het engels staat het er wat sterker, maar toch zal ik proberen de gedachten die ik bij dit vers kreeg te vertalen naar het Nederlands. Ben ik standvastig? Wat betekent dat eigenlijk? Kan het zijn dat als ik geen vrede ervaar, om wat voor redenen dan ook, ik onstandvastig ben in mijn denken en doen? Moeilijke vragen he? Toch zijn ze God niet onbekend. In de psalmen kunnen we lezen hoe men die vraag vaak bij God neerlegde, onderzoek mij toch Heer... Geloof is niet alleen een hartsgesteldheid of een geestelijk oefening, het is ook een verstandsbesluit. Het besluit om duidelijke keuzes te maken en ons niet door alles en nog wat van de wijs te laten brengen, heen en weer geslingerd op de golven...

  Het grootste gebod zoals Jezus dat nog maar eens aanhaalde is, Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met geheel uw verstand (Matteus 22:37). Ja, ook met ons verstand. Het is belangrijk dat we een balans vinden in onze liefde voor God, emotioneel, geestelijk en ook rationeel. Als we dat op eigen kracht proberen bevinden we ons in woelig vaarwater, we hebben hierbij echt de hulp van de Heilige Geest nodig. Als we ons hart, ziel en verstand onderwerpen aan de Heilige Geest, Hem ons volledige vertrouwen geven, dan zullen we die vrede ervaren waar de profeet Jesaja al over sprak. 

  Romeinen 8:6 bevestigt dat: Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.

  maandag 18 juli 2011

  Voorwoord Levensadem

  Scheppingsproces van binnen uit bekeken
  "Gij zult niet doodslaan. Wie kent de woorden van het zesde gebod niet? Zelfs als je nog nooit een voet in een kerk hebt gezet of een bijbel hebt geopend, ken je deze legendarische woorden vast wel. Ze liggen ten grondslag aan onze wetgeving.

  Misschien heb je ze juist wél zondag na zondag vanaf een preekstoel in de verte gehoord, formeel opgedragen en met ernst voorgelezen. Misschien zat je verveeld de lampjes aan het plafond te tellen of naar de schilderijen aan de muur te staren, zoekend naar een detail dat eerder onopgemerkt bleef. Natuurlijk ben je geen moordenaar. Maar wat ben je eigenlijk wel? Ben je een levensgenieter? Omarm je het leven elke morgen als je met een kop verse koffie de krant leest en de wereld regel voor regel aan je voorbij ziet gaan? Heb je besloten het leven ten volle te leven?

  Wíe ben je eigenlijk? Heb je jezelf weleens proberen te zien door de ogen van de Schepper? Wat had Hij in gedachten toen Hij jou schiep, toen Hij je klaarmaakte om de wereld, zoals je die kent, te betreden? Vernieuwt zijn levensadem jouw leven, jouw energie en jouw enthousiasme elke nieuwe dag, of besta je slechts? Reis je van dag tot dag, van jaar tot jaar zonder verwachting of het verlangen eens iets nieuws te beginnen? Ben je misschien je enthousiasme voor het leven kwijtgeraakt toen je jouw teleurstellingen en mislukte dromen op een rijtje zette?

  God wil dat we waarde aan het leven schenken. Jezus zegt in Johannes 10:10 dat Hij is gekomen om de mensen een leven in overvloed te geven, er vond daartoe een uitwisseling plaats: Hij gaf zijn eigen leven op, zodat wij een leven in alle volheid kunnen hebben, nu hier en straks in eeuwigheid. Dat is de essentie van het christelijk geloof. Om te kunnen begrijpen waarom het leven zo belangrijk is voor God, om iets te kunnen begrijpen van de liefde van God, zullen we het scheppingsproces weer eens goed moeten bekijken. Niet vanaf een afstand, maar van binnen uit.

  Dit boek is een ode aan de schepping, een loflied op het leven. Ik heb geprobeerd een portret te schilderen van een kleurrijk God die prachtige mensen maakt, mensen die zowaar op Hem lijken! Dit boek gaat over jou en mij en over de manier waarop we zijn ontworpen. Ieder mens draagt unieke karakteristieken met zich mee die als het ware het watermerk van de Meester zijn, een stempel dat wij meedragen in geest, ziel, en lichaam! Dit boek neemt je mee op reis, terug naar het begin, naar de oorsprong en het doel van je bestaan. Ik bid dat het de manier waarop je je leven leeft voor altijd zal veranderen."