dinsdag 18 oktober 2016

Geheimenissen onthuld (3)

Als kind (en soms nog weleens) vond ik het best moeilijk om geheimen te bewaren. Soms barstte ik bijna uit elkaar, zo graag wilde ik iets doorvertellen dat ik te weten was gekomen. Geheimen zijn er om onthuld te worden.

De apostel Paulus kende dat gevoel wel, denk ik. In zijn relaas over de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden als de laatste bazuin zal klinken, zegt hij, Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, (1 Korintiërs 15:51, HSV). In de NBV staat: Ik zal u een geheim onthullen... Ik kan me zo voorstellen dat hij het ook niet langer voor zich kon houden.

Paulus onthulde nog veel meer geheimenissen tijdens zijn leven. Hoe kwam hij aan die wijsheid, hoe kreeg hij openbaring? Ik denk omdat hij meer dan wie dan ook in klanktaal of tongentaal sprak. In 1 Korintiërs 14:2 staat, Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.

Hoe geweldig spannend is dat? Geheimenissen spreken in je geest. Tsja, zou je misschien zeggen, daar heeft niemand toch wat aan? Geen mens begrijpt het! Maar Paulus gaat verder, in vers 6 schrijft hij: Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te openbaren, zonder kennis door te geven of iets te profeteren, of zonder u te onderwijzen? Dat is wel weer logisch toch? Klanktaal zonder openbaring heeft geen nut voor anderen.

Paulus maakt het daarom praktisch toepasbaar in vers 13, Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen. Zo worden Gods geheimenissen blijkbaar onthuld. Geen wonder dat we 'beheerders' van de geheimenissen Gods worden genoemd. Ik vind het erg jammer dat heel veel Christenen niet geloven dat er tegenwoordig nog in klanktaal gesproken, gezongen of gebeden kan worden. We missen dan wel heel veel van de onthullingen die God voor Zijn kinderen klaar heeft liggen en we bedroeven daarmee de Heilige Geest.

woensdag 5 oktober 2016

Geheimenissen onthuld (2)

'Er is een God in de hemel die mysteries onthuld' schreef ik in mijn vorige blogje. Nou ja, ik citeerde eigenlijk de profeet Daniël. Hij doorbrak de heersende gedachte dat de geheimen van God voor mensen verborgen moesten blijven. Daar mogen we hem nog steeds dankbaar voor zijn :)

Ik weet niet hoe jullie het zien, maar ik heb lang gedacht dat de geheimenissen van God ook echt een geheim moesten blijven. Die wazigheid hield Hem een beetje op afstand en ons als gelovigen nederig. Maar op een dag las ik in de Bijbel hoe de apostel Paulus zichzelf en andere gelovigen beschrijft: Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God (1 Korintiërs 4:1).

Hmm, dienaren van Christus ken ik genoeg. Niet alleen op de preekstoel of in een speciaal bankje, we zijn het in feite allemaal. Maar beheerders van de geheimenissen van God? Zo had ik het nog nooit bekeken. Daar heb ik echt wel lang over na moeten denken. Een beheerder heeft sleutels, een beheerder opent deuren. Wat een prachtig en spannend uitgangspunt in deze serie... wij zijn beheerders van de geheimenissen Gods!

Het Griekse woord voor geheimenis of mysterie is mystḗrion. In de Bijbel is een 'mysterie' niet iets geheims. Integendeel, het is juist iets dat we te weten kunnen komen door openbaring, omdat God het openbaart. Openbaring, onthou dat woord!

In 1 Korintiërs 2:7 en 11 wordt uitgelegd wat een geheimenis is: Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; ... aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.

Een mysterie, of geheimenis, is veelal een onbegrepen iets uit het Oude Testament dat door de komst van Jezus Christus is geopenbaard. God verlangt ernaar geheimen aan ons te openbaren, opdat wij ze door kunnen geven. Dat is wat een goed en betrouwbaar beheerder doet!