dinsdag 24 september 2013

GEEF jezelf aan God (2)

Als je goed naar Christelijke liedjes, gezangen en psalmen luistert zou je bijna gaan denken dat we het allemaal wel aardig begrijpen. 'Heer, ik geef mijzelf aan u volkomen' zingen we uit volle borst. Maar is overgave wel zo makkelijk? Alles loslaten, jezelf echt aanbieden, in dienst stellen van en voor God? Jezelf aan God geven... een mooi onderwerp om over na te denken.

Het bijbelgedeelte dat ik als basis voor deze blogserie wil gebruiken staat in Romeinen 6:12-14, Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Jezelf in dienst stellen, jezelf aan God geven betekent je hele persoon, je hele wezen, aan Hem aanbieden. Volgens de Bijbel is dat geest, ziel en lichaam (1 Thessalonicenzen 5:23). Laten we eens kijken naar de menselijke geest. In de Bijbel wordt gesproken over de Geest (met een hoofdletter) en de geest (met een kleine letter). De Geest met hoofdetter G is de Heilige Geest, de Geest van God. De geest met een kleine letter g is de menselijke geest (tenzij erbij staat dat het over een boze geest gaat). Het mooiste voorbeeld over Gods geest en onze geest is te vinden in Romeinen 8:16 (HSV), De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

Gods Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Ervaar je dat in je dagelijks leven? Eigenlijk wordt hier de wedergeboorte, de tweede geboorte, beschreven. De Geest van God die als het ware samensmelt met onze eigen geest waardoor er een nieuwe mens ontstaat, een wederom geboren mens. Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen (2 Corintiërs 5:17) Jezus zegt, zonder omhaal van woorden, in Johannes 3:6, U moet opnieuw geboren worden. Eén keer uit vlees (je vader en moeder) en een keer uit de Geest (zie ook 1 Petrus 1:23 en 1 Corintiërs 6:17, Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem).

Dit is het belangrijkste moment van overgave in het leven van iedere mens op aarde: je leven loslaten, neerleggen, overgeven aan God en de Heilige Geest ontvangen. In Efeziërs 1:13 staat dat de Heilige Geest in ons komt wonen als wij geloven dat Jezus Christus inderdaad is gekomen om de mensheid van de ondergang (gevolg van zonde) te redden, In uw verbondenheid met Christus bent ook u tot geloof gekomen, toen u de boodschap van de waarheid gehoord had, het grote nieuws van uw redding. En daarom bent u gemerkt als eigendom van God met het stempel van de heilige Geest die hij beloofd had.

We willen graag ons leven, onze manier van doen en denken, vasthouden; alles zelf regelen, alles zelf bepalen. Maar wie zijn leven vast wil houden, zal het verliezen. Onze menselijke geest (leven, adem) is dood voor communicatie met God (gevolg van zonde) totdat Zijn Geest in ons komt wonen (gevolg van bekering) en ons verlicht (gevolg van genade). Dat lukt niet door lid te worden van een kerk, door de juiste liedjes te zingen, een theologiestudie te volgen of door op te groeien in een Christelijk gezin. Dat kan alleen als de Heilige Geest in je komt wonen, de Bijbel noemt dat wedergeboorte. In Romeinen 8:9 staat heel duidelijk: Maar u laat u niet leiden door het zondige ik maar door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Wie de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus niet toe.

Wil je echt bij Christus horen en niet zomaar een naam-Christen zijn? Leg je leven neer, geef het op, belijd dat je een zondaar bent, geef toe dat je Hem nodig hebt ... en vraag om de Heilige Geest ...hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen (Lucas 11:13).

zaterdag 14 september 2013

GEEF jezelf aan God (1)

Poeh, ik ben een beetje uit het ritme van bloggen hoor. We zijn net terug uit Italië waar we, namens onze Stichting Traveling Light, met een team vrijwilligers een week hebben gewerkt. Daarvoor waren we een week in de Oekraine waar we ook heel veel bijzondere dingen hebben meegemaakt. 

Het was goed om een tijdje zonder internet en telefoon te leven; maar nu probeer ik toch weer een beetje orde te scheppen in de chaos van emails, blogs en FB berichten.

Het thema dat we voor de werkweek kozen was Giving it All. Alles geven, opgeven eigenlijk, voor God. Wat betekent dat precies? Hoe maak je dat praktisch? Na de lange en zware werkdagen (de jongens hebben een enorme voorraad hout gezaagd en gehakt) kwamen we 's avonds bij elkaar voor bijbelstudies over dit onderwerp. Ik zal in de komende blog posts het een en ander hierover delen en ik hoop dat jullie daar echt wat aan hebben.

Het bijbelgedeelte dat we als basis hebben gebruikt staat in Romeinen 6:12-14, Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

In het engels staat er give yourself to God of ook wel offer yourself to God. Jezelf in dienst stellen, aaanbieden, geven, offeren als een werktuig voor gerechtigheid. Heftige taal. Hoe doe je zoiets? Jezelf aan God geven, betekent je hele persoon, je hele wezen aan Hem aanbieden. Volgens de Bijbel is dat geest, ziel en lichaam (1 Thessalonicenzen 5:23).

In de komende blog posts zal ik dat verder uitwerken:
  • het geven van onze geest
  • het geven van onze ziel
  • het geven van ons lichaam, maar ook
  • het geven van onze tijd, talenten en geld
Lezen jullie mee?