woensdag 30 augustus 2006

God en de 24-uurs economie

Kunnen we onze bestemming definieren?

'Deze week geen afspraken hoor, ik wil m'n agenda leeghouden.' Die uitspraak herken je vast wel. Helaas komt er vaak weinig van zo'n voornemen terecht. Het lijkt wel of alles en iedereen om een stukje van onze tijd vraagt, zelfs leuke dingen worden een gedwongen 'moeten'. We passen, meten en plannen net zolang tot er weer 100 dingen in onze agenda staan. Het zal ook deze keer weer lukken. Ja, we weten de weg in een hectische wereld, maar dat wil niet zeggen dat we ons er ook allemaal in thuis voelen.
Het kan geen kwaad onszelf van tijd tot tijd de vraag te stellen: 'Wat is mijn doel?' Het heeft geen nut altijd maar haastig onderweg te zijn als je niet precies weet waar naartoe.
God weet gelukkig alles over ons drukke leven, de 24-uurs economie is geen verassing voor Hem. Hij wil er zelfs met ons over praten. Hij wil praten over de dagen die de weken vormen, over de weken die weer een jaar voorbij doen vliegen. Als je oren hebt, luister dan!

Vreugde is meer dan blijdschap

'Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart'Zo, dat is duidelijke taal, de dichter van Psalm 119 laat er geen twijfel over, God's wijsheid maakt hem gelukkig! Er wordt hier niet gesproken over zomaar even een blij gevoel, maar over een eeuwig bezit, over vreugde diep in je hart. Blijkbaar is vreugde veel meer dan je even blij voelen. We weten allemaal dat blijdschap plotseling als sneeuw voor de zon kan verdwijnen. Blijdschap is namelijk het resultaat van iets dat je meemaakt of van iets dat iemand voor je doet of aan je geeft. Het kan, helaas, ook zo weer weg zijn. Vreugde is zoveel meer, vreugde komt niet van buitenaf, maar ontstaat van binnenuit. Vreugde is een geschenk van God, het is een stuk van Zijn karakter en kan in ons groeien door middel van de Heilige Geest. Galaten 5:22 beschrijft God's karakter:

'De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.'
Als God's richtlijnen de Psalmist zoveel vreugde gaven, dan moet dat vandaag de dag toch ook nog mogelijk zijn? In Sacred Sabbath zien we een vreugdevolle God aan het werk. Heeft Hij toegang tot jouw hart?

dinsdag 29 augustus 2006

Geven om te ontvangen

God wil je tijd vermenigvuldigen
Vrijwel iedereen ziet het weekend, of toch op z'n minst de zondag, als speciaal. Lekker tijd voor jezelf, dingen doen waar je anders niet aan toe komt en vooral ook: uitslapen! 'De zondag is mijn dag' hoor je weleens. Grappig dat God het precies anders ziet. Die ene dag per week is speciaal, het is niet jullie dag, het is Mijn dag. Jaag Mijn interesses na, niet de jouwe.
In Sacred Sabbath wordt op heldere wijze nagedacht over Gods woorden als het over de heilige dag gaat. Kan zo'n dag nog wel in de huidige 24-uurs economie, is dat niet vreselijk ouderwets? Waar liggen God's interesses eigenlijk en wat zei Jezus er over? De lezer wordt uitgedaagd na te denken over de volgende vraag: is het mogelijk dat we dikwijls tijd tekort komen omdat we alle dagen van de week voor onszelf proberen te houden?
Geeft! En u zal gegeven worden. Geldt dat ook voor onze kostbare tijd? Ja, probeer het maar eens. Geef God de uren van die ene dag en je zal zien dat Hij Zijn belofte nakomt en de andere zes dagen voor je zegent, bovennatuurlijk!

zaterdag 26 augustus 2006

Woord van de auteur

Ben je nieuwsgierig naar wat wat ongewone gedachten over een bekend, maar soms vergeten, onderwerp?
In Sacred Sabbath heb ik een van Gods geboden uit haar geboorteplaats in de geschiedenis gelicht en middenin de drukte van onze 21e eeuw geplaatst. Ik heb het, met enige brutaliteit, middenin een tijd geplaatst die veel debat kent over de Tien Geboden. In Amerika is een beweging actief die de Tien Geboden wil verwijderen uit het openbare leven, uit de scholen, uit de gerechtshoven etc. Ik ben er van overtuigd dat we een God dienen die de Tien Geboden wil zien in de huizen, harten en levens van mensen als een liefdevolle basis voor een leven waarin recht en vrede de boventoon voeren. Het is namelijk vanuit ons hart dat we de wereld kunnen veranderen. Het is vanuit ons hart dat we terug kunnen keren naar een morele en waardevolle levensstijl, een levensstijl die God in gedachten had toen Hij ons schiep naar Zijn eigen voorbeeld!

1e boek in serie uitgegeven

Sacred Sabbath bijt spits af
Sacred Sabbath (God's way to multiply our time and restore our joy) is het eerste boek in een serie over de Tien Geboden in de 21e eeuw. Deze korte en eenvoudig te begrijpen studie (die helaas nog niet in het Nederlands verkrijgbaar is) brengt belangrijke stukjes wijsheid boven voor iedereen die het verlangen heeft het leven te leven dat God in gedachten had toen Hij de mensheid schiep, naar Zijn evenbeeld. Het legt uit hoe wij vandaag de wet kunnen vervullen in liefde, net als Jezus deed. De lezer beleeft een innerlijke verandering in plaats van alleen maar een uiterlijke ervaring. Het boek bevat frisse inzichten en gedachten en geeft de lezer bovendien de sleutel tot het reorganiseren van de dagelijkse, drukke levenstijl, die inmiddels voor velen gewoon is geworden. Een sleutel die soms vergeten lijkt maar toch zo simpel is. Na het lezen van dit boekje is het bijna niet meer mogelijk op dezelfde manier te kijken naar de dagen van de week die je leven maken tot wat het is.

Pastor Lonnie G. McCowan, Solid Rock Christian Center, Ventura CA:
"Toen ik Marja's manuscript begon te lezen had ik echt geen idee hoe belangrijk de impact daarvan zou zijn. Ik ben pastor van een grote kerk en al meer dan 20 jaar in de bediening werkzaam en toch ontdekte ik nieuwe inzichten en principes voor het benaderen van de sabbat. Haar stijl van schrijven en nauwkeurigheid in het gebruik van bijbelteksten brachten een dorst in me naar boven. Het was zo verlichtend dat ik het achter elkaar heb uitgelezen. Als je het leest zullen je ogen geopend worden voor een nieuw niveau van leven, een nieuw niveau van vrede, dat alleen maar te bereiken is als je de sabbat als heilig ziet."