dinsdag 30 december 2008

Wees waakzaam!

Over tijden en seizoenen
Soms heb ik het gevoel dat het einde van weer een jaar opeens voor de deur staat. Het lijkt wel of de tijd sneller gaat naarmate oudejaarsdag naderbij komt. Ik moet daarbij denken aan de hardloper die zijn pas versnelt als de finish in zicht is. Persoonlijk kijk ik graag terug op een jaar; wat heb ik gedaan, welke kansen heb ik gemist, waar heb ik nieuwe mensen ontmoet en wat voor nieuwe dingen heb ik geleerd. Ik vind het nog leuker om vooruit te kijken en te mijmeren: wat zal het nieuwe jaar voor me in petto hebben? Ik houd van de spanning die in de lucht hangt terwijl de klok naar het naderende einde van het eerste decennium in de 21e eeuw loopt. We leven al meer dan 2000 jaar na de geboorte van Jezus. Een geboorte die de tijd en mensheid voor altijd heeft veranderd. De kribbe heeft de menselijke geschiedenis immers verdeelt in gebeurtenissen voor en na Christus! Het was letterlijk een cruciaal punt. Jezus sprak later wel vaker over de tijden en seizoenen. In Markus 13:32-37 kunnen we het volgende lezen:

Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of 's morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!

dinsdag 23 december 2008

Licht voor de mensen

Verzoening tussen God en mensen
Werelwijd vieren miljoenen en miljoenen mensen deze week de geboorte van Jezus Christus, een overweldigende gedachte. Elk jaar wordt het aantal mensen dat Zijn verjaardag viert groter, en dat is een nog mooiere gedachte! In vele kerken wordt het evangelie, het goede nieuws, zoals de apostel Lucas dat beschreef, voorgelezen. Zijn boek is bijzonder gedetailleerd; de herders, de engelen, de kribbe, het geeft een levendige weergave van het hele gebeuren. De apostel Johannes heeft ons een andere versie gegeven, een meer geestelijke versie. Persoonlijk vind ik hem heel mooi.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Boek van Johannes, 1:1-5

Het leven, dat is het leven van Jezus, was het licht voor de mensen en dat is vandaag de dag nog steeds zo! Jezus brengt nog steeds licht in het leven van mensen die in duisternis wandelden en besloten Zijn naam aan te roepen. Zijn licht heeft nog steeds de kracht om mensenlevens radicaal te veranderen. Het is veel meer dan een verjaardag die we vieren, het is de verzoening tussen God en mens!
Als je ernaar verlangt om vrede te hebben met je Schepper, vraag dan of Jezus Zijn licht in je leven wil schijnen. Vertel Hem dat je wilt ervaren waarover de apostel Johannes zo enthousiast schreef. Dat is een eenvoudig, maar levensveranderend gebed!

dinsdag 16 december 2008

Koningschap zonder einde

Maria droeg Gods Koninkrijk in haar binnenste
"Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen." (Lucas 1:32-33)

Maria zal wel even raar hebben gekeken toen de engel haar dit nieuws bracht. Een koningschap zonder einde? Dat was iets ondenkbaars. Het Midden Oosten had in die tijd reeds een lange bloedige geschiedenis achter de rug. Het was om de haverklap oorlog en de ene koning volgde de andere op. Ja, natuurlijk waren er periodes van rust en vrede geweest, maar dat duurde nooit langer dan een mensenleven. Verandering hing altijd in de lucht en iedere keer als een nieuw leider de macht overnam hoopte men stilletjes dat er betere tijden zouden aanbreken.
De boodschap van de engel was zachtjes gezegd revolutionair. Hij sprak over iemand die het koningschap van de Allerhoogste God zelf zou ontvangen; geen staatsgreep dus, geen politieke overmacht en zeker geen oorlog. De aanstelling van deze nieuwe koning was een goddelijke beslissing. Geen wonder dat zijn koningschap eindeloos zou zijn, God had Zijn eigen eeuwigheid er in gelegd. De boodschap van de engel was een profetie van toekomstige gebeurtenissen.
Maria droeg zo het begin van Gods Koninkrijk op aarde in haar binnenste, een klein en teder begin van iets dat de wereld voor altijd zou veranderen. Door Jezus, de Zoon van God, kwam Gods Koninkrijk op aarde en het is inmiddels uitgegroeid tot het grootste en machtigste koninkrijk dat ooit heeft bestaan. Miljoenen, ja honderden miljoenen mensen erkennen Hem als de Koning der koningen. Het is zeker, aan Zijn koningschap komt nooit een einde!

dinsdag 9 december 2008

Geestelijke verbondenheid

Alles bestaat voor en door hem!
Eerst dacht ik dat het een dwaas idee was, een boek schrijven over het leven voor de bevruchting. Hoe zou ik zoiets ooit bijbels kunnen onderbouwen? Nu Breath of Life er eenmaal is snap ik niet wat mij zo moeilijk aan dit onderwerp leek. Ik heb me laten inspireren door wat God tegen Jeremia zei: Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen (Jeremia 1:4) en ook door de woorden in Prediker 12:7 waar het volgende staat, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. Dit zijn slechts een paar teksten die de basis vormen voor mijn verhaal. God kent de mens voor dat Hij hem gaat vormen en de adem van het leven (de geest) keert terug naar God waar hij vandaan komt, met andere woorden: hij is daar eerder geweest. Deze principes vind je terug door het hele boek. De groeiende baby in de baarmoeder gaat door een veranderingsproces heen; geest, ziel en lichaam smelten samen en vormen zo een mens. Het is een bijzondere reis die ik in het engels de ‘womb proces’ noem. Luister maar eens naar hem:

“Ik weet zeker dat God mensen roept voor een speciale opdracht, zelfs voor dat ze op aarde bestaan! Ja, het kan best zijn dat je daar nog nooit bij hebt stilgestaan, het is tenslotte niet eenvoudig ons een leven voor de bevruchting voor te stellen. Maar voor mij is het een vanzelfsprekendheid, ik weet namelijk niet beter. De dingen die ik weet zijn nou niet bepaald aardse kennis, noem ze maar gerust hemelse wijsheid. Want zie je, hier leren we van het Levende Woord. Ik weet niet zeker of je bekend bent met Hem, maar ‘alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat’. Snap je wat ik bedoel? Het Levende Woord weet alles en kent alles, omdat Hij reeds bestond voor de schepping van de aarde. Hij was er lang voordat Hij plaatsnam in Zijn moeders buik, lang voordat Hij zijn doel ontving, de reden waarom ie mens moest worden. Alles dat ik weet, weet ik omdat Hij het me heeft verteld en ik heb nog nooit, nooit zulke mooie woorden gehoord, zoveel wijsheid en zoveel liefde voor de mensen.”

Ja, we hebben een geestelijke verbondenheid met de Schepper van ons bestaan die veel verder gaat dan we ons ook maar enigzins kunnen voorstellen.

dinsdag 2 december 2008

Nieuw!

Breath of Life vanaf 2 december 2008 verkrijgbaar
"... een warm, bitterzoet verhaal vanuit het perspectief van het ongeboren kind; boordevol informatie over de fysieke ontwikkeling van het kind en inzichten in geestelijke onderwerpen ..."
Wanda Franz, Ph.D.
President, National Right to Life Committee, Inc.

Als menselijke wezens zijn we gemaakt als het evenbeeld van God. We zijn een uniek ontworpen drie-eenheid: geest, ziel, en lichaam en toch 1 mens. In Breath of Life neem ik de lezer mee op reis naar ons aardse begin en zelfs verder terug dan dat. Gebaseerd op bijbelse principes en een veelzijdigheid aan opmerkelijke bijbelteksten heb ik een beeld van een kleurrijk en liefdevol God geschapen, een God die de bron is van alles dat bestaat.
Breath of Life is vanaf heden wereldwijd verkrijgbaar via de grote internet boekhandels. Via de Bookdepository bijvoorbeeld kun je bestellen zonder verzendkosten te betalen. Ook Proxis geeft een goede deal met maar 2 euries aan verzendkosten. Bestel je eigen exemplaar vandaag nog!