zondag 31 maart 2013

GOEDEmorgen!

Hallelujah!


Let all creation testify...

zaterdag 23 maart 2013

Die vragen van Jezus toch...

Geweldig he, zo'n reis door het evangelie van Lucas? Natuurlijk is er veel meer te lezen en leren dan ik ooit hier op een weblog kan bespreken... maar ik vind het gewoonweg leuk er wat bijzondere dingen uit te pikken dingen die mij (en jullie hopelijk ook) aan het denken zetten.

Het kwam (komt) nog al eens voor dat theologen Jezus uit de tent probeerde te lokken, om Hem te testen als het ware. Dat is bijvoorbeeld duidelijk te lezen in het stuk over de gelijkenis van de goede Samaritaan. Er komt een geleerde naar Jezus toe met de vraag hoe hij het eeuwige leven kan krijgen. Jezus antwoordt, volgens Joods gebruik, met een wedervraag. Twee wedervragen eigenlijk. Lees maar eens mee in Lucas 10:26, En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? (De NBG en Statenvertaling geven het zo weer). Die twee vragen van Jezus zouden een pijl in het hart van elke gelovige moeten zijn.
  • WAT staat er in de Wet? Weten we nog wel wat er in de wet, in het Oude Testament staat? Lezen we die dingen als Nieuw Testamentische gelovigen nog wel, leren we daar nog van?
  • HOE leest gij? Stel dat we aardig zouden weten wat er in het Oude Testament staat (de meeste mensen die hun hele leven al in de kerk komen hebben een aardige bijbelkennis), dan nog is er een volgende vraag: hoe lees je de dingen die daar in staan?
Lezen we met vooringenomen ideeën? Sceptisch, kritisch, of juist zonder zelf na te denken? Nemen we alles maar aan wat de dominee zegt? Lezen we alleen met ons verstand of ook met ons hart? Lezen we met de hulp van de Heilige Geest die in ons woont en de Bijbel heeft geinspireerd? Hoe leest gij? Die vraag van Jezus klinkt ook in onze oren vandaag.

Over de discipelen staat geschreven: Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen (Lukas 24:45). Dat is nog steeds mogelijk voor jou als je dat wilt!

TIP: Vraag de Heilige Geest om je te verlichten als je Bijbel leest en je dingen te laten zien door Zijn ogen!

dinsdag 19 maart 2013

Groot, groter, grotere...

Onze vriend Brian in de voedselbank in Netanya, Israel
We vervolgen onze reis door het Lucas evangelie weer. Ik hoop dat jullie ook nieuwsgierig zijn naar de lessen die we kunnen leren. Deze keer wil ik stil staan bij een gedeelte in hoofdstuk 9: de spijziging van de vijfduizend.

Nu ik het weer las, viel me op dat Jezus hier een geweldige mogelijkheid aan zijn leerlingen biedt om iets heel bijzonders te doen. De discipelen maakten zich een beetje zorgen over de enorme menigte die zich rondom de Messias had verzameld. Jezus was lekker bezig, Hij sprak tot de menigte over het Koninkrijk en maakte mensen gezond. De discipelen kwamen tegen de avond met hun zorg bij Hem en stelden voor om de mensen weg te sturen; ze moesten zelf maar voor eten zorgen. En weten jullie wat Jezus dan zegt? Geven JULLIE hun te eten! Met andere woorden: waarom vragen jullie mij om daar wat aan te doen, dit is jullie kans mannen, test je geloof, doe er wat aan.

Lucas 9:12-13, De twaalf kwamen naar hem toe en zeiden: ‘Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats.’ Maar hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’ Ze zeiden: ‘We hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen?' De reactie van de discipelen op de opdracht van Jezus is er eentje van ongeloof en twijfel: We hebben maar beperkte middelen, U meent toch niet echt dat U wilt dat WIJ dit op gaan lossen? Ja maar, ja maar...

Herkenbaar? Jezus wil ook ons grote dingen laten doen, wij zien vaak alleen maar leeuwen en beren. Jezus ziet mogelijkheden, wij zien beperkingen en hebben smoesjes. In het Oude Testament is een dergelijk verhaal te vinden, kijk maar eens in 2 Koningen 4:42-44. Daar gebied de man van God (Elisa) zijn bedienden om 100 mensen te voeden met 20 broodjes. Ook zij hadden hun twijfels, vonden het moeilijk om in wonderen te geloven: Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen, zei Elisa nogmaals: ‘Zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de HEER: Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook.’

In het OT: een groot wonder door mensen verricht in opdracht van God. In het NT: Jezus verricht een nog veel groter wonder. En wij? Wat zegt Jezus tegen degenen die in Hem geloven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader (Johannes 14:12).

Wat is jouw excuus?

PS 1: Brian's blog is hier te vinden
PS 2: de winnaar van de give-away is C.J. van Vuren, mail je me even?

woensdag 13 maart 2013

Week van het Christelijke Boek

De reis door Lucas onderbreek ik even voor een boekennieuwtje.

Van 13 t/m 23 maart 2013 is het de week van het Christelijke boek.

Bij besteding van 12,50 EUR of meer ontvangt iedere klant de novelle Een dagje naar huis van Hans Werkman. Een mooi moment dus om die boekenbon die je al maanden hebt liggen te gebruiken, een kadootje voor iemand anders te kopen of gewoon lekker jezelf te verwennen met een goed boek.

TIP: Mijn boek Frisse Kijk (hebben jullie de recensie in de EO Visie gelezen?) is te bestellen bij de Christelijke boekhandels en kost 12,50 EUR. Dus ook daarbij krijg je de novelle van Hans Werkman kado. Goeie deal toch?

En omdat het deze week dan toch boekenfeest is... verloot ik een exemplaar van Frisse Kijk onder de mensen die reageren op deze blog post!

zaterdag 9 maart 2013

Lucas evangelie inspireert

Dit is de zesde blog post over het evangelie van Lucas, weer eens van een andere kant bekeken! Zet 'm hard, koptelefoon op en luisteren maar...

Fijn weekend allemaal!


woensdag 6 maart 2013

Hoe vaak kan je een gelijkenis horen?

Tsja, dat vraag ik mij wel eens af. Hoe vaak kan je een gelijkenis horen (of een preek daarover) en toch open blijven staan voor nieuwe lessen die je daar uit kunt halen?

In mijn reis door het evangelie van Lucas kom ik ze natuurlijk ook weer tegen, de bekende verhalen van Jezus. Neem nou de gelijkenis van de zaaier, die is toch echt wel uitgemolken... of niet soms? Eerlijk gezegd geloof ik dat we nooit moeten denken dat we een verhaal, les, profetie of belofte uit de Bijbel door en door kennen. De Heilige Geest kan er altijd weer nieuw licht op schijnen.

Ik sta deze week stil bij de uitleg van Jezus over deze gelijkenis en dan ook nog specifiek bij het volgende vers: Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen (Lucas 8:15). Een goed en eerlijk hart wordt vruchtbare grond genoemd. Eigenlijk zouden we daar al allemaal af moeten haken, want wie kan nou echt beweren dat hij/zij een goed en eerlijk hart heeft? Gelukkig is het mogelijk een gereinigd hart te ontvangen (zie Hebreeën 10:19-22) in ruil voor ons zondige hart. Maar dat is niet waar ik bij stil wilde staan.

Ik lees hier duidelijk dat alleen vruchtbare bodem niet genoeg is om gewas te laten groeien, er moet licht, voeding en water zijn. Soms staren we ons zo blind op de thema's 'zaad' en 'grond' dat we de volgende drie woorden bijna missen: luisteren, koesteren en standvastigheid:
  • Luisteren, het is belangrijk het Woord te lezen en er naar te luisteren. Maar... niet op de manier van: mooie preek dominee... we moeten het ook
  • Koesteren, dat betekent dat we Gods woorden moeten onderhouden, vertroetelen, verwarmen, verwennen, verzorgen, voeden... het moet kiemen in ons hart door er over na te denken, te mediteren, en in praktijk te brengen. Want door
  • Standvastigheid, kunnen we vrucht dragen. Standvastig zijn betekent dat we niet opgeven, dat we niet heen en weer worden geslingerd door omstandigheden en dat we op durven te staan voor de waarheid.
Vrucht dragen, meer op Jezus lijken, effectief zijn, andere mensen bereiken... we willen dat misschien graag, maar in deze gelijkenis geeft Jezus duidelijk aan hoe zoiets tot stand komt... niet vanzelf dus. Gooi die zapper eens een avondje weg en ga luisteren, koester wat je hoort en neem je voor om standvastig te zijn. De Heilige Geest zal je helpen!

vrijdag 1 maart 2013

Schatkamer

Hoofdstuk zes uit het evangelie van Lucas... Ja, ik ben er nog steeds :) Wat een prachtige, eenvoudige, moeilijke, mooie dingen staan daar in zeg. Ik noem het de schatkamer van het onderwijs van Jezus.

Over schatkamers gesproken... Jezus legt in dat hoofdstuk uit dat een boom aan zijn vruchten te herkennen is. Heb je wel eens goed naar fruitboompjes gekeken voordat ze vrucht dragen? Je moet echt wel een beetje verstand van bomen hebben om te kunnen zien of iets een appel-, pruimen- of perenboom is. Zodra er vruchten aanhangen is dat ineens veel makkelijker. Zo is het ook met mensen. Een goed of slecht mens herken je niet aan z'n uiterlijk, maar aan de vrucht die zijn leven voortbrengt.

Maar goed, over schatkamers dus. Ik citeer even vanaf vers 45, waar Jezus zegt: Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Het eerste wat mij opvalt in deze tekst is dat Jezus spreekt over een slechte schatkamer. Zou zoiets bestaan? Een schat is toch eigenlijk iets goeds, bestaan er slechte schatten? Blijkbaar wel...

Het tweede waar ik over na wil denken, is een vraag die ik mezelf stel en die ik jullie wil stellen: waar is mijn hart vol van? Aan de woorden die uit iemands mond komen kunnen we weten wat er in zijn of haar hart is. Het maakt tegenwoordig niet uit of ik mensen aanspreek in de supermarkt, op de sportschool of in de kerk... overal hoor ik dezelfde woorden: financiële crisis, economische situatie, werkloosheid, angst, ziekte, kanker, politiek, het weer. Waar het hart vol van is....

Zelden, heel zelden kom ik iemand tegen die woorden van bemoediging, van moed, van vertrouwen en geloof uitspreekt. Zijn er nog mensen wiens hart VOL is van vreugde over God, de Bijbel, de Here Jezus? Niet zo'n leuke vraag misschien, maar als we werkelijk beweren een hart voor God en Zijn Woord te hebben, zullen we ook zo moeten spreken!