dinsdag 26 april 2016

Frisse kijk op drie-eenheid (1)

Uit reactie en mailtjes blijkt steeds weer dat jullie de blogseries over allerlei uiteenlopende Bijbelse onderwerpen erg waarderen. Nu zag ik dat ik na mijn zomervakantieleesplankje geen serie meer heb geplaatst. De hoogste tijd dus!

Binnen het Christendom worden veel termen gebruikt die niet in de Bijbel voorkomen (noem het maar vakjargon), maar in het 'Christelijk' wereldje als heel gewoon worden beschouwd. Als nieuwe gelovige krab je dan weleens achter je oren; ik herinner me dat nog goed :)

Maar het kan ook best zijn dat je al jaren Christen bent en nog steeds moeite hebt om bepaalde concepten of principes te begrijpen. De drie-eenheid is zo'n onderwerp waar heel veel Christenen mee worstelen. Hoe zit het precies en hoe leg je het uit aan een ander? Mooi onderwerp voor een frisse blogserie dus.

Om maar met de deur in huis te vallen: de term drie-eenheid komt niet in de Bijbel voor, er is dus geen heldere Bijbelse definitie. De term is een samenvoeging van twee woorden: 'drie' en 'eenheid' en heeft betrekking op God. God is drie en tegelijkertijd één.

Het Christendom behoort, samen met het Jodendom en de Islam, tot de monotheistische wereldreligies, dat wil zeggen: zij erkennen slechts één God. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Hindoeisme en Boeddhisme die veel verschillende goden erkennen. Als Christenen en Joden het over God hebben, bedoelen zij de God van Abraham, Izaak en Jacob, de Schepper van het Heelal.

De Bijbel zegt duidelijk dat God één is, bijvoorbeeld in Deuternonomium 6:4 (de sjema)Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Toch zien we vanaf het eerste Bijbelboek al dat God over zichzelf spreekt als 'wij'. Heel duidelijk is dat te zien in Genesis 1:26: En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis. 

Drie keer gebruikt God hier de meervoudsvorm (wij, ons en onze) om aan te geven wie Hij is en ook om aan te geven hoe Hij de mens ziet. Daarover gaat het volgende blogje. Lezen jullie weer mee?

dinsdag 19 april 2016

Hoe doorbreken we de cirkel?

We dragen allemaal herinneringen en ervaringen uit onze jeugd mee, positieve en negatieve. Wat hebben die voor invloed op ons leven nu, op onze gezond en onze houding tegenover anderen? Hoe doorbreken we de soms beklemmende cirkel van het verleden?

Deze, en nog veel meer, vragen komen aan bod in mijn boek Ik eer jou. Zware kost, denk je misschien, en tsja, dat kan ik  niet ontkennen. Toch heb ik geprobeerd er een frisse kijk op te werpen. Ik eer jou is inmiddels aangeboden bij de Openbare Bibliotheken in Nederland, dus als je het boek graag in jouw bibliotheek op de plank wilt zien, vraag er dan naar bij de infobalie.

Er staat deze week ook een uitgebreid artikel op het CIP over de onderwerpen die in het boek aan bod komen, zoals: echtscheiding, gehoorzaamheid, wet & genade, overgave. Wellicht handig om dat eens te bekijken als je meer wilt weten over Ik eer jou.

Op dinsdag 3 mei geef ik 's avonds een lezing+workshop in boekhandel Sjaloom te Papendrecht over het onderwerp familierelaties. Jullie zijn van harte welkom natuurlijk!

zaterdag 2 april 2016

Ieder zijn eigen waarheid?

Je hoort het best regelmatig: 'jij jouw waarheid, ik de mijne...'

Een vreemd idee eigenlijk, want als iedereen een eigen waarheid heeft, is het daarmee een variabel gegeven geworden. Vandaag zus, morgen zo. Geen touw meer aan vast te knopen. Waarheid is dan niet langer meer bruikbaar als fundament waarop we ons wereldbeeld kunnen bouwen.

Ligt de waarheid ergens in het midden? Is het mogelijk om temidden van zoveel stemmen, meningen en opinies waarheid te vinden? Wat is er eigenlijk mis met ieder zijn of haar eigen waarheid? Ethische vragen die interessant genoeg zijn om eenvoudig en helder over te schrijven en dat heb ik gedaan...

Deze week kwam een nieuw Engelstalig boekje van mijn hand uit: Spirit of Truth. In dat boekje ga ik dieper in op drie uitspraken van drie verschillende personen:
  • Pilatus, die tot drie keer toe zegt geen schuld te kunnen vinden in Jezus,
  • Petrus, die tot drie keer toe zegt Jezus niet te kennen en
  • Jezus, die tot drie keer toe zegt dat de Geest van de waarheid zal komen
Drie mannen met alledrie hun 'eigen' waarheid. Als lezer zit je als het ware in de rechtzaal waar Jezus tegenover Pilatus staat, terwijl Petrus buiten wacht en zijn vriend in de steek laat. Pilatus confronteert Jezus met een directe vraag: En wat is waarheid?

Als lezer word je uitgedaagd om die vraag te beantwoorden.

Spirit of Truth kost 9.90 EUR en is te bestellen via www.marjameijers.com of via www.amazon.com als je liever kiest voor een Kindle editie (die je trouwens op iedere andere e-reader kunt lezen).

PS: Lezen jullie weleens Engelstalige boekjes of is die drempel te hoog?