donderdag 29 mei 2014

Opwekking uit de kerkelijke slaap

In aanloop naar het Pinksterfeest lijkt het me leuk een column te plaatsen die ik een aantal jaren geleden voor Opwekking Magazine schreef. Hier komt ie:

De magere jongen lag roerloos op zijn buik in het gras. Zijn hoofd naar beneden en armen gespreid, alsof hij de aarde wilde omarmen. Ik wilde in eerste instantie eerbiedig voorbij lopen. Op een pinksterconferentie is het tenslotte te verwachten dat er hier en daar iemand op zijn aangezicht valt.

Daar zouden we niet van op moeten kijken. Maar omdat er verder niemand bij de jongeman leek te horen, aarzelde ik. Ik duwde voorzichtig met het puntje van mijn sandaal tegen zijn been om te kijken of hij nog leefde. Hij draaide zich op zijn rug en liet de zonnestralen toe. ‘Ik verlang zo naar een opwekking’, verzuchtte hij. ‘Ik vraag de Heer al jaren om een opwekking over ons land uit te storten.’Vertwijfeld keek ik naar de strakblauwe lucht boven ons. Het zag er niet naar uit dat daar op korte termijn iets uit zou komen.

Vragen om een geestelijk opwekking is een prachtig gebed en daar moeten we zeker mee door gaan. Maar ik vraag me soms wel af wat we eigenlijk precies verwachten. Denken we echt dat God op een gegeven moment Zijn gulle hand uitstrekt en ‘plop’ , met een soort magisch gebaar, dit hele land uit haar comfortabele roes doet ontwaken? Of denken we misschien dat Hij met een druk op de knop mensen tot inkeer laat komen? Soms roepen en smeken we zo hard om een opwekking, dat een buitenstaander het idee zou kunnen krijgen dat God slaapt. Dat we Hem in onze religieuze ijver op de hoogte willen brengen van de dorre, droge en goddeloze toestand in ons land. ‘Heer, zit u te slapen, ziet U dan niet dat we vergaan?’

Ons verlangen naar een opwekking is gezond denk ik, maar de verwachting dat God dat wel even zal regelen, terwijl wij passief toekijken vanuit de kerkbanken, is niet helemaal reëel.  Het roepen om een opwekking zou overigens ook kunnen betekenen dat we toegeven als gezamenlijke kerken ongemerkt in slaap gesukkeld te zijn, en dat we van God een por in de ribben verwachten die ons weer rechtop doet springen. 

Terwijl ik terug naar mijn tent slenter blijft de vraag door mijn hoofd gaan: Wat stellen we ons voorbij een opwekking? Ik heb het woord gegoogeld, maar het komt niet in de bijbel voor. Het moet dus iets van deze moderne tijd zijn, alhoewel er toch in de geschiedenis welzeker tijden van opleving zijn geweest. Soms op kleine schaal, in een gezin, een huis, of een dorp . Soms raakte zo’n opwekking een bepaald gebied of zelfs een land. Mensen werden aangeraakt door de kracht van de Heilige Geest en veranderen voor eeuwig. Ze bekeerden zich ter plekke van hun zonden, lieten zich dopen en vertelden anderen over koning Jezus die er voor kiest met zijn Geest in mensen te wonen.

Een prachtig woord dus eigenlijk, een prachtige naam ook voor een een interkerkelijke stichting die zich actief bezighoudt met het verkondigen van het evangelie en het toerusten van christenen uit alle denominaties en kerkelijke stromingen. Het doel, onze dienst, is duidelijk: samen Nederland bereiken met het evangelie van Jezus Christus! In Romeinen 6:13 staat: Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.

Ik durf op grond van dat bijbelgedeelte een stelling in de groep te gooien: we verlangen niet naar een opwekking, we wachten er niet op, we vragen er niet om; wij zijn de opwekking waar Nederland op wacht!

zaterdag 24 mei 2014

Bloggers en boeken

Het is de hoogste tijd om weer eens een blogger in de spotlight te zetten die 'iets anders dan anders' (zie mijn blogje Gruzelementen) heeft geschreven: namelijk een boek over haar zoektocht naar Gods onvoorwaardelijke liefde. En wie anders is dat dan Silvana Schasfoort.

Twee jaar geleden gaf de toen 20-jarige Silvana haar eerste boek De zoektocht naar Gods onvoorwaardelijke liefde in Hooglied uit. Silvana worstelde jarenlang met haar identiteit, ze werd veel gepest en vond zichzelf niet mooi of bijzonder. Ze kon Gods liefde niet pakken, ze voelde daar eigenlijk niks van.

Tijdens een missiereis naar Zuid Amerika werden haar hart en ogen geopend voor Zijn liefde. Ze werd gegrepen door de woorden uit Hooglied 2:2,

Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes.

Die woorden raakten haar wel! Het was alsof God ze persoonlijk tot haar sprak. Accepteer jezelf zoals Ik je heb gemaakt, je bent mooi. Op Silvana´s website kun je het interview bekijken dat door HOi TV werd uitgezonden, echt de moeite waard!

Silvana is een creatieve duizendpoot, ze schrijft mooie, praktische artikelen op haar blog Silvana´s Journal. Lees bijvoorbeeld eens de vrouw in te wijde kleding, wellicht vind je herkenning in de dingen waarover deze jonge dame schrijft.

Silvana biedt zich ook aan als schrijfcoach via haar eigen Excellence Schrijfbureau. Dat is natuurlijk een kolfje naar mijn hand. Ik word er heel blij van als ik zie dat schrijvers/bloggers hun talenten ook inzetten om anderen op weg te helpen.

Bloggers en boeken... wie is de volgende?

maandag 19 mei 2014

Gruzelementen

Herhaaldelijk spoor ik de lezers van mijn blog aan eens in de pen te klimmen en iets 'anders dan anders' te schrijven... Bijvoorbeeld een gedicht of een column. Het is een mooie oefening waarmee je je schrijfkunsten kunt ontwikkelen en verbeteren. En soms kun je er nog leuke prijzen mee winnen ook! Afgelopen week bijvoorbeeld won mijn gedicht gruzelementen de eerste prijs in de poëzie- en verhalenwedstrijd 2014 van de Culturele Raad, gemeente Papendrecht. Het thema was: plaats delict....


Jarenlang stond ik op wacht
diende trouw de maatschappij
helaas moest ik vannacht
in koele bloede sterven
ik werd geslagen en getrapt
door beschonken groep

In alle vroegte gaat
de spits aan mij voorbij
geschokt door grof geweld
hoofdschuddend kijken zij
naar mijn gebrokenheid
duizend glassscherven
liggen als vergoten tranen
op de stoep

zaterdag 10 mei 2014

Blogging buzz...

Er gaat veel tijd zitten in het lezen en bijhouden van weblogs, dat weten we zo langzamerhand allemaal wel. Ik wil daarbij aantekenen dat je niet alles hoeft te lezen wat op je scherm voorbij komt. 

Kies blogs uit waar je echt wat aan hebt, of ze nu gaan over schrijven, koken, knutselen of bijbellezen. Je leest toch ook niet alle boeken die op de markt komen? Je kijkt toch ook niet naar alle films die verschijnen? Het helpt echt om duidelijke keuzes te maken. Mijn graadmeter bijvoorbeeld is de lengte van een blog... ik lees GEEN lange blogberichten (dus).
  • Wellicht hebben jullie hem al voorbij zien komen, de blog Een Passie voor Schrijven van Wendy Born. Zoals we gewend zijn van Wendy schrijft ze heel afwisselende berichten over schrijven, lezen, journaling en verschillende technieken. Onlangs is ze ook begonnen met interviews te plaatsen. Heel leuk!
  • Heel handig als je met vragen over het opstarten of indelen van een blog zit, is de Weblog Startpagina. Je vindt daar bijvoorbeeld ook links naar de bekende waarbenjijnu en waarbenjijopreis blogs. Dat soort blogs worden bijvoorbeeld veel gebruikt door jonge mensen die op korte missiereizen gaan. Leuk als je je familie en kerkelijke gemeente mee wilt laten lezen!
  • Bloggers op de preekstoel. Ja, dat kan ook natuurlijk. Het merendeel van mijn spreekbeurten zijn in het engels; maar afgelopen zondag 4 mei gaf ik in Christengemeente De Hoeksteen een frisse kijk op Genesis 1:1, heel leuk en inspirerend om naar te luisteren.
  • Bloglovin is een site waarop je alle blogs kunt vinden en gelijk een mooi overzicht krijgt van de inhoud van een bepaalde blog, een soort passe-partout zeg maar. Zoek je eigen blog maar eens op, heel leuk om te zien. Er is ook een bloglovin app.
  • Tsja, ik laat natuurlijk geen gelegenheid voorbij gaan om de weblog van onze Stichting Traveling Light in de spotlight te zetten. Inspirerende blog (met leuke foto's) over hulp aan kleinschalige projecten door heel Europa. Wellicht brengt zo'n blog je op ideeën :)

dinsdag 6 mei 2014

Vogelvrij

Een tijdje geleden deed ik mee met de Rinke-Tolman poëzieprijs 2014. Niet dat ik nou zo dichterlijk ben aangelegd (er zijn bloggers die dat veel beter kunnen dan ik), maar om mijn schrijftalent te blijven ontwikkelen doe ik zo nu en dan met schrijf- en dichtwedstrijden mee. Doen jullie dat ook wel eens? Het thema voor dit jaar was vogelvrij. Er kwamen 725 inzendingen binnen! Mijn gedicht viel niet in de prijzen, maar toch plaats ik het op deze blog. Ik schreef het als stil protest tegen een genadeloze wereld.


Diep donkere ogen
op mijn netvlies gegrift
ook nadat ik de krant
heb dichtgeslagen
rode schrale wangen
snotterbel en groezelige hand
zo klein en onbevangen
scharrelt tussen vuil
en levensvragen
zoekt naar redenen waarom
dit vluchtelingenkamp
Jezus, God of Allah
doet er niet langer toe
de uitslag is toch al bekend
hij wordt vervolgd...

zaterdag 3 mei 2014

Wedergeboorte onder de loep (5)

In de vorige blogjes over het onderwerp wedergeboorte hebben we kunnen zien dat de Bijbel duidelijk spreekt over twee verschillende geboortes. De geestelijke geboorte is niet hetzelfde als de natuurlijke geboorte. Maar waarom is het eigenlijk nodig dat een mens ook geestelijk geboren wordt, ofwel: geestelijk tot leven komt?

Het feit dat we geestelijk tot leven moeten komen, betekent blijkbaar dat we van nature geestelijk 'dood' zijn. In Kolossenzen 2:13 (NBV) staat: U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. De Bijbel spreekt hier over levende mensen die 'dood' zijn door hun zonden.

Geestelijk 'dood' zijn betekent dat er een scheiding is tussen de mens en God. In Efeziërs 2:1 (Het Boek) staat het zo: Ook u bent door Hem tot leven geroepen; u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. Zonde staat tussen de mens en God in en maakt ons geestelijk 'dood'. Ik vond dat altijd moeilijk te aanvaarden, ik geloofde vroeger oprecht in de goedheid van de mens. Maar één blik op de krantenkoppen laat zien dat de mens van nature NIET goed is.

Je ziet dat ook al bij hele kleine kinderen bijvoorbeeld, die moeten we leren om GOED te doen, het kwade gaat namelijk vanzelf. De mens wordt geboren met een zondige natuur. Koning David schreef daar al over: Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving (Psalm 51:7). Daarom is het dus nodig dat we ook allemaal opnieuw geboren worden! Daarom is het nodig dat we die vergeving van Jezus Christus ontvangen en de zonde onze rug toe keren.

Er valt nog veel en veel meer te vertellen over de wedergeboorte, over het nieuwe leven dat we kunnen ontvangen, maar het allerbelangrijkste is dat we eerst toegeven het nodig te hebben! Dat we gehoor geven aan die roep van GodOok u bent door Hem tot leven geroepen... Dat is de belangrijkste beslissing die we ooit kunnen nemen in ons leven!

Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u elkaar oprecht liefhebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief. U hebt een nieuw leven gekregen; niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde; maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, Die door de levende Christus Zijn woord tot ons blijft spreken (1 Petrus 1:22-23).