zaterdag 26 maart 2011

Waartoe leidt het woeden van de volken?

Er is altijd hoop...
In de afgelopen maanden heb ik een aantal keren geschreven over de onrust in de wereld. Soms word ik er een beetje moedeloos van, het geweld en alle drama is zo zinloos. Het wakkert me wel weer aan om de profetische boeken in de Bijbel te lezen. Nee, niet opdat ik dan een ooordeel kan vellen of met mijn vinger kan wijzen, maar opdat ik misschien kan leren en begrijpen hoe te bidden. Soms snap ik niet veel van hun strenge en angstaanjagende boodschappen, maar wat ik wel kan zien is dat er altijd hoop is aan het eind, hoop voor de mensen en hoop voor de volken!

Gisteren las ik een opvallende tekst in Zacharia 2:15, Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen Mijn volk zijn... Wat geweldig om zo'n belofte te lezen in het licht van de huidige wereld gebeurtenissen! Het is God's wil en plan dat vele volken, zoniet alle volken, zich bij Hem zullen aansluiten en Zijn volk worden! Dat doet me denken aan de belofte van God aan Abraham, je zult de stamvader worden van een menigte volken... (Genesis 17:4). Niet alleen de stamvader van Israel, maar van vele volken, inclusief de Arabische volken. Bovendien beloofde God dat alle volken gezegend zouden worden door Abraham. Hij doelde daarmee op de komst van de Messias die uit Abraham's geslacht zou voortkomen.

God verlangt naar de volken! Ik geloof echt dat dit de reden is dat Jezus ons de grote opdracht gaf: ga dus op weg, en maak alle volken tot mijn leerlingen... (Matteus 28:19). We zijn geroepen om de volken tot leerlingen van Jezus Christus te maken, om de liefde van God met hen te delen! Vele mensen en vele volken willen die boodschap niet horen, iets dat ook al lang geleden is voorspeld. Een van de tekenen van de eindtijd is het feit dat gelovigen door alle volken zullen worden gehaat omwille van de naam van Jezus (Matteus 24:9). Die haat hoeft geen reden voor angst te zijn, het is het bewijs dat God daadwerkelijk aan het werk is onder de volken. De Bijbel laat het steeds weer zien: er is uiteindelijk altijd hoop!

Het laatste boek in de Bijbel beschrijft de strijd om de volken heel levendig en geeft de eeuwenoude belofte opnieuw weer: Alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen (Openbaring 15:4). We zien dat misschien nog niet in de natuurlijke dimensie gebeuren, maar in de geestelijke dimensie is het voorspeld! En het zal gebeuren! Ik geloof echt dat alle rebellie en opstand onder de volken te maken heeft met de woorden van de profeten, ze zullen hun knie moeten buigen, ze zullen uiteindelijk de ware Koning moeten erkennen. In het boek Openbaring zijn enkele Messiaanse liederen te vinden, bijvoorbeeld in hoofdstuk 5 waar over Jezus geschreven staat,
U bent geslacht
en met uw bloed
hebt U voor God
mensen gekocht
uit alle landen
en volken,
van elke stam
en taal
Als de waarheid daarvan echt gaat doordringen zullen we nog veel meer grote veranderingen in de wereld gaan zien, en zeker in het Midden Oosten.

PS: Bid je wel eens voor de wereld of voor een specifiek land?

woensdag 23 maart 2011

Tipje van de sluier

Schreeuw om leven...
Momenteel wordt er door uitgeverij Merweboek gewerkt aan de kaft van Levensadem [creatieve gedachten over de menswording], het eerste boekje van mijn hand dat in Nederland uit gaat komen. Helaas kan ik nog geen plaatje laten zien, dus dat houden jullie nog tegoed. Het boekje is een antwoord op het zesde gebod 'Gij zult niet doodslaan' en is een ode aan de schepping geworden, een loflied op het leven. Ik heb geprobeerd een portret te schilderen van een kleurrijk God die prachtige mensen maakt, mensen die zowaar op Hem lijken! Dit boekje gaat over jou en mij en over de manier waarop we zijn ontworpen. Ieder mens draagt unieke karakteristieken met zich mee die als het ware het waterwerk van de Meester zijn, een stempel dat wij meedragen in geest, ziel, en lichaam. Dit boekje neemt je mee op reis, terug naar het begin, naar de oorsprong en het doel van je bestaan.

Gezien en verteld door de ogen van het ongeboren kind in de baarmoeder beschrijf ik in Levensadem de samensmelting van geest, ziel, en lichaam tot 1 menselijk wezen, geschapen naar het evenbeeld van God, drie en toch een eenheid! De tekst die ik naast het zesde gebod heb gebruikt om een titel aan het verhaal te geven is te vinden in Prediker 12:7, Je lichaam vergaat tot stof, keert terug in de aarde, waaruit het kwam; en je levensadem keert terug naar God, die hem gegeven heeft.

Levensadem is een vertaling van het engelse boek Breath of Life! Het derde deeltje in een serie boeken over de Tien Geboden in de 21e eeuw!

donderdag 17 maart 2011

Nu is de tijd

Bij God zijn verleden, heden en toekomst NU!
Een onderwerp waarover ik nogal eens in gesprek ben met de Heer is 'tijd'. Misschien wel een van de moeilijkste dingen in mijn begrip van God is het aspect van tijd en de tijd waarin we leven. Ik geloof dat alle beloftes in God's Woord ja en amen zijn in Jezus Christus, maar ik besef ook dat ik niet alles werkelijkheid zal zien worden in mijn tijd. God antwoordt mijn gebeden ja, maar ik weet niet altijd wanneer!

Als mensen op deze aarde leven we binnen de beperking die we 'tijd' noemen. We leven in een ritme van 24 uur per dag, 7 dagen per week enz. God, daarentegen, is niet beperkt door die tijd. Hij is eeuwig, hij is het grote Nu! In 2 Petrus 3:8 is bijvoorbeeld te lezen, Voor de Heer is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte... Een onbegrijpelijk concept voor ons. God ziet tijd totaal anders dan wij, dat blijkt wel duidelijk uit dit vers. Momenteel ben ik het evangelie van Johannes weer eens aan het doorlezen en het valt me op dat Jezus ook steeds laat zien dat God's tijdsbesef anders is dan dat van mensen. In een gesprekje met Filippus bijvoorbeeld zegt Hij: "Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet." (Johannes 14:9). Zo lang??? Waar hebben we het hier over? Twee, drie jaar op z'n hoogst! Stel je eens voor als Jezus dat vandaag de dag zou zeggen tegen ons. 'He zeg, begrijp je Mij nu nog steeds niet, je bent al drie jaar Christen zeg...' Drie jaar is toch eigenlijk niets op de schaal van een mensenleven. Het is duidelijk dat de Heer tijd anders ziet dan wij. Verderop in Johannes vragen de discipelen zich onderling af: wat betekent 'nog een korte tijd'? (Johannes 16:18) Ze snapten er niets van, net als wij soms als een gebed niet wordt verhoord of als God zwijgt.

Tijdens het lezen in dat 16e hoofdstuk van Johannes is me ook opgevallen dat Jezus over verleden, heden en toekomstige tijd praat alsof alles NU is. Hij zegt bijvoorbeeld tegen de discipelen, 'er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek...' en direct daarna reageren de discipelen met, 'ja, NU spreekt u rechtstreeks...' Jezus zei dat er een tijd zou komen en terwijl Hij dat zei was het zo! In vers 32 doet Hij dat weer als Hij zegt 'er komt een tijd, en die tijd is er al...' Op het moment dat Hij het zegt, is het zo. In hoofdstuk 17 bidt Jezus tot de Vader. Hij zegt, NU kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben... (vers 13).

Ik kan het de discipelen niet kwalijk nemen dat ze soms niets snapten van de tijd en de tijden waarin ze leefden. In Handelingen 1:7 kunnen we lezen dat Jezus hen uitlegt dat het niet aan mensen is gegeven om de tijd en het ogenblik van alles te weten.We mogen proberen Zijn eeuwige karakter te leren kennen, Zijn tijdloosheid te doorgronden en Zijn eindeloze liefde te begrijpen, maar we zullen daartoe nooit volledig in staat zijn zolang we op deze aarde leven. Pas als we de aardse tijdzone achter ons laten kunnen we ons in zijn eeuwigheid bevinden. Toch zijn er wel een aantal dingen die de Bijbel ons wil leren over tijd en de tijden waarin we leven. Die dingen kunnen ons troost en hoop geven in een chaotische wereld:
  • Er is een tijd voor alles... voor oorlog en voor vrede (Prediker 3:8)
  • De tijd is kort (1 Corinthiers 7:29). De Bijbel zegt niet hoe kort, maar wacht alsjeblieft niet langer om je hart aan Hem te geven als je dat nog niet hebt gedaan!
  • Nu is de tijd van redding (2 Corinthiers 6:2). Nu is de tijd, het juiste moment. Stel het niet langer uit!
  • Mijn tijden zijn in Uw hand (Psalm 31:16) Als je aan Hem toebehoord ben je veilig, wat de tijd ook brengen zal!
Ik weet niet of jij ook wel eens moeite hebt met God's tijdstip, misschien denk je er nooit over na, misschien ervaar je wel eens frustratie omdat sommige dingen zo lang lijken te duren... Hoe dan ook, ik wil deze post afsluiten met een woord uit de psalmen, Vertrouw op Hem, mijn volk, te allen tijde! (psalm 62:9). Te allen tijde! Dat is in goede en in slechte tijden, of we nu te maken hebben met situaties in het verleden, heden of toekomst!

maandag 14 maart 2011

Te gast bij Write Now

Deze week ben ik te gast bij Write Now, Karen Lange's blog. Ze heeft een leuk interview geplaatst en er een give-away aan vast geknoopt. Als engels lezen geen probleem voor je is, neem dan zeker een kijkje op haar blog, doe haar de groeten uit Nederland en meldt je aan voor de give-away! Weer een kans om een gratis exemplaar van Grace of Giving te winnen. Karen's blog is een parel temidden van de vele blogs over de schrijverij. Eenvoudig en zonder al te veel poespas schrijft ze met liefde over boeken, lezen en schrijven!

donderdag 10 maart 2011

Blogging buzz....

Over blogs, interviews en kadootjes
Deze blog is ontstaan als een vertaling van mijn Engelse blog, die ik al vanaf 2006 schrijf! Wat ik zo mooi vind aan mijn blogwereld is, dat het een on-line community betreft (zoals dat tegenwoordig heet) die niet alleen op allerlei kreatieve manieren het Goede Nieuws deelt, maar ook vrijgevigheid en 'hospitality' (wat is daar het nederlandse woord voor?) praktiseert. Regelmatig worden er kadootjes weggegeven, interviews geplaatst of boeken besproken. Sta me toe even een paar highlights uit de afgelopen week te delen.

Ik ontving een mailtje van Susan Panzica van Eternity Cafe met de mededeling dat ik een boek heb gewonnen via haar blog. Als rasechte boekenwurm kan je mij niet blijer maken dan met zo'n kadootje. Ik ga in de komende drukke weken (we hopen 31 maart weer naar NL te vliegen) een paar rustige uren proberen te vinden om in dit nieuwe boek weg te duiken!

Aanstaande maandag ben ik te gast op de blog van Karen Lange, Write Now. Haar blog biedt een grote verscheidenheid aan interviews, schrijftips, recensies en overdenkingen, ik bezoek haar blog graag. Ik zal maandag nog wel even naar het interview op haar blog linken. 

Persoonlijk lees ik minstens een blog in de week over... blogging. Tsja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar blogging is zoveel meer dan even wat gedachten delen. Ik leer steeds weer nieuwe dingen. In de sidebar van mijn engelse blog staan wat nuttige links, vooral de blog van Michael Hyatt lees ik graag. Of er nederlandse sites met blogtips zijn moet ik nog onderzoeken. Heeft iemand suggesties?

maandag 7 maart 2011

Over het nieuws...

Wat voor boodschapper ben jij?
Dankzij de moderne media is het mogelijk om snel en eenvoudig te communiceren met familie en vrienden over de hele wereld. Ik maak dankbaar gebruik van de telefoon, e-mail, Facebook, Skype en blogging. De berichten die we over en weer uitwisselen gaan over het weer, de vakantie, mijn boeken, reisplannen en de laatste tijd ook wel over het nieuws. "Heb je het nieuws gehoord? Heb je het nieuws gelezen?" zijn vragen die ik regelmatig hoor, meestal gevolgd door het uiten van zorgen en angst voor de toekomst. Vorige week moest ik ineens denken aan de woorden in Psalm 112.  Sorry dat ik even overga op het engels, maar ik las daar: Blessed is the man who fears the Lord...He will have no fear of bad news... In the King James Bijbel staat, He shall not be afraid of evil tidings (vers 7). De mens die de Heer vreest hoeft het slechte nieuws niet te vrezen.

Slecht nieuws overspoelt ons leven. Berichten over burgeroorlogen, oproer, politieke machtsstrijd, recessie en natuurrampen kunnen we dagelijks in de krant lezen, op de radio horen of op televisie zien. Er gaat geen dag voorbij of er wordt slecht nieuws verspreid. Al deze dingen zijn realiteit, maar ze zijn niet de Waarheid. De Waarheid is God's Woord en God's Woord zegt dat we  niet bang hoeven te zijn voor slecht nieuws. Mag ik dat nog een stapje verder nemen? De Bijbel zegt dat we goed nieuws moeten verspreiden, het goede nieuws! Jezus gaf daarin het voorbeeld en ging rond en verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk (Mattheus 4:23). In Lucas 4:43 zegt Hij: Ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk brengen. Na Zijn opstanding uit de dood was dat eigenlijk alles waarover Jezus sprak. In het boek Handelingen is te lezen, Gedurenden 40 dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het koninkrijk van God (Handelingen 1:3).

Jezus was een boodschapper van het goede nieuws. Hij kende de woorden van de profeet Jesaja, ' hoe welkom is de vreugdebode, die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt'. Ik geloof werkelijk dat wij meer dan ooit gehoor moeten geven aan de opdracht het goede nieuws over Jezus Christus te verkondigen in plaats van te luisteren naar al het slechte nieuws dat de wereld te bieden heeft. Zie het maar als een tegen offensief! De apostel Paulus geeft aan wat het goede nieuws over het Koninkrijk eigenlijk inhoudt, Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest (Romeinen 14:17). Laat dat het nieuws zijn dat we verspreiden, laat dat de boodschap zijn die we doorgeven. Ik weet zeker dat deze dag, deze week, ja ons hele leven, zoveel beter zal worden als we besluiten boodschappers van het goede nieuws te worden!

De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen... (Lucas 16:16, NBV)

vrijdag 4 maart 2011

Blogger awards

Opstekers....
De dag begon hier in Zuid Californie met een grijze lucht en regen, maar halverwege de morgen brak de zon ineens door, letterlijk en figuurlijk! Ik werd benaderd door de Ventura County Star voor een interview met betrekking tot mijn nieuwe boek Grace of Giving. Daarnaast ontving ik de Stylish Blogger Award voor mijn engelstalige blog, helemaal vanuit New York City! Dat is echt super! Hij werd aangereikt door Carolyne, haar blog lady on a roof gaat over haar beleveniseen in New York. Ik heb Carolyne afgelopen zomer daadwerkelijk op het dak ontmoet, het dak van Teen Challenge de Spetse Hoeve in Veelerveen, Groningen. Zij was daar met een klein missie team van Times Square Church om te helpen met het vervangen van het dak. Het missieteam was echt een zegen voor Teen Challenge, ze brachten vreugde, bemoediging en praktische hulp!

En alsof dat nog niet genoeg was ontving ik van Gerreke de Liebster Award. Ik lees haar blog Verhalen en Columns regelmatig, neem gerust eens een kijkje en geniet vooral ook van de prachtige natuur foto's die Gerreke maakt
Het is beter te geven dan te ontvangen, dus bij deze wil ik ook graag een drietal blogs in de spotlight zetten zoals dat heet:

Bij deze! Compliment aan alle trouwe bloggers, wereldwijd!