dinsdag 30 december 2008

Wees waakzaam!

Over tijden en seizoenen
Soms heb ik het gevoel dat het einde van weer een jaar opeens voor de deur staat. Het lijkt wel of de tijd sneller gaat naarmate oudejaarsdag naderbij komt. Ik moet daarbij denken aan de hardloper die zijn pas versnelt als de finish in zicht is. Persoonlijk kijk ik graag terug op een jaar; wat heb ik gedaan, welke kansen heb ik gemist, waar heb ik nieuwe mensen ontmoet en wat voor nieuwe dingen heb ik geleerd. Ik vind het nog leuker om vooruit te kijken en te mijmeren: wat zal het nieuwe jaar voor me in petto hebben? Ik houd van de spanning die in de lucht hangt terwijl de klok naar het naderende einde van het eerste decennium in de 21e eeuw loopt. We leven al meer dan 2000 jaar na de geboorte van Jezus. Een geboorte die de tijd en mensheid voor altijd heeft veranderd. De kribbe heeft de menselijke geschiedenis immers verdeelt in gebeurtenissen voor en na Christus! Het was letterlijk een cruciaal punt. Jezus sprak later wel vaker over de tijden en seizoenen. In Markus 13:32-37 kunnen we het volgende lezen:

Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of 's morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!

dinsdag 23 december 2008

Licht voor de mensen

Verzoening tussen God en mensen
Werelwijd vieren miljoenen en miljoenen mensen deze week de geboorte van Jezus Christus, een overweldigende gedachte. Elk jaar wordt het aantal mensen dat Zijn verjaardag viert groter, en dat is een nog mooiere gedachte! In vele kerken wordt het evangelie, het goede nieuws, zoals de apostel Lucas dat beschreef, voorgelezen. Zijn boek is bijzonder gedetailleerd; de herders, de engelen, de kribbe, het geeft een levendige weergave van het hele gebeuren. De apostel Johannes heeft ons een andere versie gegeven, een meer geestelijke versie. Persoonlijk vind ik hem heel mooi.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Boek van Johannes, 1:1-5

Het leven, dat is het leven van Jezus, was het licht voor de mensen en dat is vandaag de dag nog steeds zo! Jezus brengt nog steeds licht in het leven van mensen die in duisternis wandelden en besloten Zijn naam aan te roepen. Zijn licht heeft nog steeds de kracht om mensenlevens radicaal te veranderen. Het is veel meer dan een verjaardag die we vieren, het is de verzoening tussen God en mens!
Als je ernaar verlangt om vrede te hebben met je Schepper, vraag dan of Jezus Zijn licht in je leven wil schijnen. Vertel Hem dat je wilt ervaren waarover de apostel Johannes zo enthousiast schreef. Dat is een eenvoudig, maar levensveranderend gebed!

dinsdag 16 december 2008

Koningschap zonder einde

Maria droeg Gods Koninkrijk in haar binnenste
"Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen." (Lucas 1:32-33)

Maria zal wel even raar hebben gekeken toen de engel haar dit nieuws bracht. Een koningschap zonder einde? Dat was iets ondenkbaars. Het Midden Oosten had in die tijd reeds een lange bloedige geschiedenis achter de rug. Het was om de haverklap oorlog en de ene koning volgde de andere op. Ja, natuurlijk waren er periodes van rust en vrede geweest, maar dat duurde nooit langer dan een mensenleven. Verandering hing altijd in de lucht en iedere keer als een nieuw leider de macht overnam hoopte men stilletjes dat er betere tijden zouden aanbreken.
De boodschap van de engel was zachtjes gezegd revolutionair. Hij sprak over iemand die het koningschap van de Allerhoogste God zelf zou ontvangen; geen staatsgreep dus, geen politieke overmacht en zeker geen oorlog. De aanstelling van deze nieuwe koning was een goddelijke beslissing. Geen wonder dat zijn koningschap eindeloos zou zijn, God had Zijn eigen eeuwigheid er in gelegd. De boodschap van de engel was een profetie van toekomstige gebeurtenissen.
Maria droeg zo het begin van Gods Koninkrijk op aarde in haar binnenste, een klein en teder begin van iets dat de wereld voor altijd zou veranderen. Door Jezus, de Zoon van God, kwam Gods Koninkrijk op aarde en het is inmiddels uitgegroeid tot het grootste en machtigste koninkrijk dat ooit heeft bestaan. Miljoenen, ja honderden miljoenen mensen erkennen Hem als de Koning der koningen. Het is zeker, aan Zijn koningschap komt nooit een einde!

dinsdag 9 december 2008

Geestelijke verbondenheid

Alles bestaat voor en door hem!
Eerst dacht ik dat het een dwaas idee was, een boek schrijven over het leven voor de bevruchting. Hoe zou ik zoiets ooit bijbels kunnen onderbouwen? Nu Breath of Life er eenmaal is snap ik niet wat mij zo moeilijk aan dit onderwerp leek. Ik heb me laten inspireren door wat God tegen Jeremia zei: Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen (Jeremia 1:4) en ook door de woorden in Prediker 12:7 waar het volgende staat, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. Dit zijn slechts een paar teksten die de basis vormen voor mijn verhaal. God kent de mens voor dat Hij hem gaat vormen en de adem van het leven (de geest) keert terug naar God waar hij vandaan komt, met andere woorden: hij is daar eerder geweest. Deze principes vind je terug door het hele boek. De groeiende baby in de baarmoeder gaat door een veranderingsproces heen; geest, ziel en lichaam smelten samen en vormen zo een mens. Het is een bijzondere reis die ik in het engels de ‘womb proces’ noem. Luister maar eens naar hem:

“Ik weet zeker dat God mensen roept voor een speciale opdracht, zelfs voor dat ze op aarde bestaan! Ja, het kan best zijn dat je daar nog nooit bij hebt stilgestaan, het is tenslotte niet eenvoudig ons een leven voor de bevruchting voor te stellen. Maar voor mij is het een vanzelfsprekendheid, ik weet namelijk niet beter. De dingen die ik weet zijn nou niet bepaald aardse kennis, noem ze maar gerust hemelse wijsheid. Want zie je, hier leren we van het Levende Woord. Ik weet niet zeker of je bekend bent met Hem, maar ‘alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat’. Snap je wat ik bedoel? Het Levende Woord weet alles en kent alles, omdat Hij reeds bestond voor de schepping van de aarde. Hij was er lang voordat Hij plaatsnam in Zijn moeders buik, lang voordat Hij zijn doel ontving, de reden waarom ie mens moest worden. Alles dat ik weet, weet ik omdat Hij het me heeft verteld en ik heb nog nooit, nooit zulke mooie woorden gehoord, zoveel wijsheid en zoveel liefde voor de mensen.”

Ja, we hebben een geestelijke verbondenheid met de Schepper van ons bestaan die veel verder gaat dan we ons ook maar enigzins kunnen voorstellen.

dinsdag 2 december 2008

Nieuw!

Breath of Life vanaf 2 december 2008 verkrijgbaar
"... een warm, bitterzoet verhaal vanuit het perspectief van het ongeboren kind; boordevol informatie over de fysieke ontwikkeling van het kind en inzichten in geestelijke onderwerpen ..."
Wanda Franz, Ph.D.
President, National Right to Life Committee, Inc.

Als menselijke wezens zijn we gemaakt als het evenbeeld van God. We zijn een uniek ontworpen drie-eenheid: geest, ziel, en lichaam en toch 1 mens. In Breath of Life neem ik de lezer mee op reis naar ons aardse begin en zelfs verder terug dan dat. Gebaseerd op bijbelse principes en een veelzijdigheid aan opmerkelijke bijbelteksten heb ik een beeld van een kleurrijk en liefdevol God geschapen, een God die de bron is van alles dat bestaat.
Breath of Life is vanaf heden wereldwijd verkrijgbaar via de grote internet boekhandels. Via de Bookdepository bijvoorbeeld kun je bestellen zonder verzendkosten te betalen. Ook Proxis geeft een goede deal met maar 2 euries aan verzendkosten. Bestel je eigen exemplaar vandaag nog!

woensdag 26 november 2008

Dankdag in de USA

Tegen alles bestand zijn
We vieren deze week Thanksgiving in de USA. Op die dag komen families bij elkaar voor een feestmaal en denkt iedereen (hopelijk) na over de redenen voor dankbaarheid. Het zal dit jaar niet voor iedereen even makkelijk zijn. Duizenden en duizenden mensen hebben hun huis verloren door branden en overstromingen of faillissement. Duizenden zitten zonder werk. Weer anderen hebben te maken met ernstige ziektes in de familie of moeten het verlies van een geliefde verwerken. Hoe dan ook, Thanksgiving zal toch overal worden gevierd. Zo'n dag verdwijnt niet omdat de omstandigheden veranderd zijn. Het valt niet altijd mee om dankbaar te zijn als je het moeilijk hebt, toch roept de Bijbel ertoe op. In Filippenzen 4:12 staat bijvoorbeeld: Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. God geeft ons kracht om tegen alles bestand te zijn. Gelukkig maar, want uit onszelf kan het lang niet altijd komen!

dinsdag 18 november 2008

Breath of Life

Over de liefde van een kind voor zijn Vader
Breath of life is meer dan zomaar een verhaal over het zwangerschapsprocess. Het is meer dan een schreeuw om leven, het is de samensmelting van geest, ziel, en lichaam tot een geheel: de mens! Het is tegelijkertijd een verhaal over de liefde van een kind voor zijn Vader.

"Ik word een beetje emotioneel over dit hart en ziele gebeuren. Een levend wezen worden betekent dat ik me kan bewegen en verbazen, leven en laten leven, stilstaan en weer verder gaan. Ik voel me ineens zo compleet. Mijn Schepper heeft me een hart gegeven en m'n ziel doen ontwaken. Hij is het die mij beter zal kennen dan wie dan ook. Ik voel een enorme dankbaarheid in me opwellen als ik denk aan Zijn liefde voor mij. Die liefde was er altijd al, maar straks kan ik eindelijk iets terug doen! Ik kan Hem liefhebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel. Ja, met mijn hele wezen!"

maandag 10 november 2008

"Casting Call"

Audities voor theaterstuk
Solid Rock Christian Center in Ventura, California, is voornemens om begin volgend jaar de theaterproductie Sorek op toneel te brengen. Sorek is een toneelstuk gebaseerd op mijn nieuwste boek Breath of Life. Eigenlijk is het hetzelfde verhaal, maar dan vanuit een andere invalshoek bekeken en beleefd.
Audities worden zaterdag a.s. vanaf 12 uur gehouden in het SRCC gebouw, 5105 Walker street in Ventura, Ca. Iedereen die aan de audities mee wil doen moet een korte monoloog voorbereiden en verder bereid zijn het boek te lezen om zo een idee van de sfeer en de boodschap te krijgen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

woensdag 5 november 2008

Laat Je Inspireren!

De kunst van het leven
De kleine jongen in mijn nieuwste boek Breath of Life is enthousiast over z'n leven. Hij blijft er maar over praten om zo de aandacht van de lezer te trekken: "Luister, ik ben enorm geinspireerd door David. Wat een groots dichter zeg. Ik weet zeker dat we dingen met elkaar gemeen hebben. De kunst van het leven om er maar eentje te noemen."
En weet je wat? Deze kleine jongen inspireert mij, ja echt waar, elke keer als ik z'n meditaties lees. Ik geloof dat er zoiets is als de kunst van het leven. We bestaan niet zomaar, we zijn, net zoals God is! God wil dat we de waarde van het leven inzien. Jezus zei in Johannes 14:19 want ik leef en ook jullie zullen leven. Jezus gaf z'n leven op opdat wij een leven zouden hebben in al haar volheid. Dat is een inspirerende gedachte die heeft geresulteerd in dit nieuwe boek. Mag ik je vragen: Vernieuwt Zijn levensadem jouw leven, jouw energie en jouw enthousiasme elke dag opnieuw, of leef je routinematig? Heb je wel eens geprobeerd je leven te zien door de ogen van de Schepper? Wat had Hij in gedachten toen Hij jou maakte, toen Hij je op deze aarde zette?
Lees Breath of Life als je de kans hebt en laat je inspireren!

donderdag 30 oktober 2008

Kies voor het leven!

Belangrijk moment in Amerikaanse geschiedenis
"Frisse lucht inademen en stil worden"
De commotie rond de verkiezingen van volgende week, hier in Amerika, gaat aan niemand voorbij. Zelfs niet aan mij, terwijl ik toch meestal kranten en televisie schuw. Ik denk dat de verkiezingstijd een goed moment is om eens na te denken over de keuzes die we maken, niet alleen elke 4 jaar, maar elke dag. In alles wat we doen en zeggen onderschrijven we de dingen waar we in geloven, of dat nou God is, zwarte koffie of een boek dat we zo geweldig vinden. In Europa zijn we gewend om overal onze mening over te geven, de politiek, religie, het huwelijk, de baas of simpelweg het weer.
Dagelijks geven we onze stem als we een magazine kopen of een film bekijken. Het is goed om onze opinie te vormen en na te denken over de voor- en nadelen. Op mijn engelstalige blog heb ik opgeroepen eens eens wat 'time-out' te nemen deze week. De tv de tv te laten, de krant niet te openen en gewoon eens naar het strand of park te gaan voor een wandeling. Heerlijk, even uitwaaien, de frisse lucht inademen en stil worden om zo in staat te zijn God's stem te verstaan. Hij helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen als we Hem daarom vragen.

Het huidige verkiezings spektakel in Amerika doet me denken aan een toespraak die Mozes hield voor het volk Israel. In het Boek Deuteronomium kun je in het 30e hoofdstuk bij vers 19 de volgende oproep lezen: Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen.

dinsdag 28 oktober 2008

Lifenews.com

Pro-life nieuwsbrief adverteert Breath of Life
De verkiezingen in de USA staan voor de deur, nog een week! Het abortus debat is politiek nieuws, iedere dag. Het lijkt wel of alles en iedereen zich heeft uitgesproken over het recht op leven, behalve degene waarover het nu eigenlijk gaat: de ongeboren baby. In Breath of Life heb ik juist dat kind een stem gegeven. Dit is je kans het verhaal nu eens van een echte insider te horen. Misschien moeten we er gewoonweg eens voor gaan zitten en luisteren...
Ga ook eens naar http://www.lifenews.com/ als je in de Amerikaanse politiek bent geinteresseerd. Je kunt daar de laatste berichten vinden over het abortus debat. Lifenews.com zendt dagelijks een e-mail nieuwsbrief uit door heel Amerika en deze week is daarin ook een advertentie te vinden voor Breath of Life.

woensdag 22 oktober 2008

Wees Creatief!

Maak eens iets voor je Maker
Breath of Life is een niet alledaags verhaal over God's scheppende kracht. Het is geestelijke poezie, een schreeuw om leven, een ode aan God's liefde voor de mensheid. De stem van het ongeboren kind vraagt je aandacht, luister maar:
Als mens krijg ik eindelijk de gelegenheid de dingen die God gemaakt heeft met eigen ogen te zien en ook aan te raken. Het schijnt dat die ervaring kan leiden tot grote dankbaarheid en bewondering voor de Schepper en geuit kan worden in woorden, muziek, schilderijen en dans. Althans, zo heb ik het begrepen. Dat is wat ik bedoel met iets toevoegen aan je aanbidding. Ik krijg eindelijk de kans om iets te maken voor mijn Maker."
Wanneer heb jij voor het laatst iets gemaakt voor je Schepper? Gebruik je handen (en voeten) en maak een lied, een tekening, een foto of een dans. Draag het op aan Hem en deel het met een ander!

dinsdag 14 oktober 2008

Financiele Zekerheid

Investeer in dingen met eeuwigheidswaarde!
De media in de USA zendt dagelijks haar klaagzang betreffende de financiele en economische crisis het land rond. Ik weet niet of het in Nederland ook zo erg is, maar hier word je er niet goed van. Ik kan het niet laten om steeds te denken: als het slecht gaat in de wereld, gaat het goed in het Koninkrijk! Jezus heeft ons eeuwen geleden al gewaarschuwd voor het maken van verkeerde investeringen. In Matteus 6:19 staat, Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel... Nou, eenvoudiger kan het toch niet worden? Als we goed naar Hem hebben geluisterd en ons geld hebben gestoken in christelijke projecten hebben we niets te vrezen. God belooft zegen in overvloed op ons neer te laten dalen in ruil voor 10% van ons inkomen volgens Maleachi 3:10! De Bijbel geeft verstandig financieel advies. Jezus voegde trouwens nog wat aan Zijn speech toe, Vraag je dus niet bezorgd af: wat zullen we eten of drinken of waarmee zullen we ons kleden- dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.

donderdag 9 oktober 2008

Center for Bio-Ethical Reform beveelt boek aan

Pro-Life organisatie tipt Breath of Life
In de afgelopen weken heb ik verschillende pro-life organisaties in de USA aangeschreven met het verzoek mijn nieuwste boek aan te bevelen of te adverteren. Het Center for Bio-Ethical Reform in California was de eerste die reageerde en ze hebben een link naar Breath of Life op hun website gezet. Je kunt de website bekijken via www.abortionNO.org en de link vinden onder de kop "recent additions'.

woensdag 24 september 2008

Leven voor de bevruchting

Over eeuwigheid enzo...
Ik hoorde een roep, de roep van mijn naam
De meditatietekst die ik voor mijn nieuwste boek Breath of Life heb gebruikt komt uit Prediker 12:7. Daar staat, Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. Als de levensadem, ofwel onze geest, weer naar God gaat, moet hij daar reeds eerder geweest zijn, ander zou de bijbel niet praten over een terugkeren naar. Ons leven eer het op aarde begon is een gedachte die ik je mee wil geven alvoren je dit boek gaat lezen. Dat principe loopt namelijk als een rode draad door het verhaal heen. God is zoveel groter dan wij denken, en zijn planning gaat ons verstand ver te boven!

woensdag 3 september 2008

Nu verkrijgbaar in de USA

Officiele uitgifte datum 2 december 2008
Het uitgeverswereldje zit ingewikkeld in elkaar als je het mij vraagt. Soms zit er maanden tussen twee stappen in het productie proces en ik kan er niet achter komen waarom dat is. Het is een goede geduldoefening. De officiele uitgifte datum van mijn nieuwste boek (de 3e in de serie) is gezet op 2 december 2008. In de USA is het boek gelukkig al te bestellen via de website van de uitgever. Je kunt via de volgende link op hun pagina kijken
Het boekje zal uiteindelijk ook via Amazon, Bol en Proxis te bestellen zijn. Via dit blog worden jullie op de hoogte gehouden. Ik heb trouwens een nieuwe internet boekwinkel gevonden die wereldwijd gratis verzend, en dat is http://www.bookdepository.co.uk

woensdag 13 augustus 2008

Breath of Life Weblog

3e boek krijgt eigen weblog
Voor mijn nieuwste boek in de serie, Breath of Life, heb ik inmiddels een aparte weblog aangemaakt. Dit verhaal is zo anders dat het een eigen plek op het web verdient. Als je dus op de hoogte wilt blijven over het wel en wee van dit nieuwe boek, ga dan naar lifeofsorek.blogspot.com en laat je commentaar daar achter. Het is trouwens wel een engelstalig weblog.
Afgelopen week heb ik de laatse proefdruk van het boek naar Tate Publishing verzonden en ik ga ervan uit dat het boek binnenkort naar de printer gaat!

vrijdag 27 juni 2008

Binnenkort Verwacht

'Breath of Life' 3e boek in serie

"Ik ben een geestelijk wezen. Maar er is iets gebeurd dat mijn leven voor altijd zal veranderen: Ik heb m'n bestemming ontvangen. Ik zal daarom een lichaam krijgen." Tot nu toe heb ik nog niet zoveel losgelaten over mijn nieuwste boek 'Breath of Life', maar dit is hoe het verhaal begint. Het is een verhaal geworden over het leven, over schepping en bestemming, geschreven vanuit het perspectief van een ongeboren kind. Gebaseerd op een verassend aantal bijbelteksten heb ik met woorden een kleurrijk beeld van God geschilderd die mensen maakt naar zijn evenbeeld en gelijkenis. Ook de mensheid wordt in haar puurste vorm beschreven. Ik hoop dat dit boek je terug zal nemen naar je oorsprong maar tegelijkertijd gedachten zal prikkelen over je eigen toekomst. In Jeremiah 29:11 staat Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Here. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.

dinsdag 10 juni 2008

Wegenkaart Voor het Leven

Ben je onderweg naar nergens?
In mijn boeken vergelijk ik de Bijbel wel eens met een handleiding, een wegenkaart of een atlas. Ik spoor de lezers aan Gods woord te zien als een onmisbare gids in het leven. God wil ons leiden, niet straffen. Hij will ons leren, niet verwarren. Het lijkt wel of vandaag de meeste mensen zelf hun wetjes en richtlijnen op willen stellen, uiteraard naar eigen eer en geweten. Velen geven geen snars om wat God zegt of om wat Hij zei duizenden jaren geleden. Het is blijkbaar aantrekkelijk je eigen weg door het leven te vinden, zonder enige houvast of richting. Miljoenen mensen leven zo. Toch weet ik dat die manier van leven tot heel veel frustraties leidt. Wees eerlijk, hoe weet je op tijd dat je op de verkeerde weg zit als er geen verkeersborden zijn? Hoe weet je dat je de goede richting opgaat als er geen kaart is om je de weg te wijzen. Erger nog, hoe weet je wanneer je op de plaats van bestemming bent aangekomen als je niet weet waar je naartoe onderweg bent?
Mag ik je vragen: heb je een doel in je leven of dwaal je doelloos rond?

dinsdag 3 juni 2008

Houding Tegenover Anderen

Om over na te denken
Vorige week hadden we het onder andere over de wijsheid van Jezus in onze kleine groep. We stonden stil bij Zijn woorden zoals die te vinden zij in Mattheus 7:12, Doe voor anderen wat u graag voor uzelf gedaan wilt hebben, dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd. We hebben ons verbaasd over de eenvoud van dit onderwijs. Het is 1 van de hoofdgedachten in mijn 2e boek Respectfully Yours. Onze houding tegenover anderen zou niet langer gebaseerd moeten zijn op dingen die in het verleden zijn gebeurd, maar de sleutel tot het vrijzetten van toekomstige zegeningen.
Dat is iets om over na te denken!

dinsdag 27 mei 2008

Weblog Krijgt Facelift

Nieuwe lay out na 2 jaar bloggen
Lente is altijd een mooie tijd om de boel eens af te stoffen en opruiming te houden. Ik heb mijn weblog, na 2 jaar trouw bloggen, een nieuw gezicht gegeven. Extreme make-over zeggen ze in de USA. Ik ben niet bang voor veranderingen, maar met een druk op de knop 2 jaar werk omgooien was toch wel even spannend. Ik heb het toch gedaan en het resultaat mag er echt zijn. Een veel rustiger pagina, met groen als basiskleur.

vrijdag 23 mei 2008

Respectfully Yours op CD

2e boek in serie nu ook als luisterboek
Het is zover, weer een nieuwe uitgave! Dit keer heeft Tate Publishing het 2e boek in de Tien Geboden Serie, Respectfully Yours, uitgegeven als luisterboek. Het zijn 2 CD's geworden verpakt in een mooie, kleurrijke box. Binnen enkele weken zal het te bestellen of downloaden zijn via Apple's iTunes, Audible.com en anderen. Ik zal nog even uizoeken waar de beste deal te vinden is, zonder hoge verzendkosten. Ik heb het boek zelf voorgelezen en de opnames zijn gemaakt in Mountaindog Music Studio in Oak View, California. Het was een gaaf project, lezen is een vervolg op het schrijven zeg maar. Het is leuk het eindresultaat nu te zien en beluisteren.

dinsdag 20 mei 2008

Kleine Groep Weer Bij Elkaar

Lezen en bespreken van Respectfully Yours
Vorig jaar zijn we een kleine groep begonnen aan huis, in Papendrecht. Met elkaar hebben we het 1e boek in de Tien Geboden Serie, Sacred Sabbath, gelezen en besproken. Het was heel leuk en interessant om dat met elkaar te doen, vooral ook omdat de groep bestond uit mensen van allerlei achtergronden en leeftijden. Iedereen was erg gemotiveerd de studie van het 2e boek te beginnen, toch hebben we moeten wachten tot wij weer terug kwamen uit de USA. Vorige week was het zover, we kwamen voor het eerst in 2008 bij elkaar, en ja, dankzij het mooie lenteweer konden we wederom in de tuin zitten! We hebben er bij Respectfully Yours voor gekozen meer nadruk op zelfstudie te leggen. Het is de bedoeling dat iedereen thuis een hoofdstuk leest en dan nadenkt over de discussiepunten die apart worden meegegeven en daar eventueel aantekeningen over maakt. Die gedachten, vragen, commentaar of ervaringen kunnen dan de week erop in de groep worden besproken. Dit boek gaat over familieleven en familierelaties, een gevoelig en heel persoonlijk onderwerp. We waren het er met elkaar over eens dat het een heel interessant onderwerp is en we zien dan ook uit naar de komende avonden waarin we meer zullen leren over het wederzijds respect tussen God, ouders en kinderen. Jezus zei in Mattheus 18:20, waar twee of drie mensen bij elkaar zijn in Mijn Naam, ben Ik bij hen. Dat is echt een gave belofte!

woensdag 30 april 2008

Agenda voor Mei

Noteer deze data alvast!
Sommigen van jullie zijn wellicht nog op vakantie, maar toch wil ik alvast een aantal belangrijke data doorgeven. Zowel Jan als ik zullen spreken op de Agape jeugdavonden, we beginnen weer met onze kleine groep studie aan huis en ik verzorg nog een studie avond voor de Gespreksgroep Oostpolder van de Morgensterkerk. Wil je wel eens wat meer weten over praktische invulling van bijbelse waarheden en principes, wil je een frisse kijk op Gods woord? Kom dan gewoon langs, je bent van harte welkom.
Zaterdag 3 mei - 20.00 uur
Wat: Agape Jeugdavond Unit3
Waar: schoolgebouwtje aan de Tiendweg
Spreker: Marja Meijers
Thema: Sacred Sabbath
Woensdag 14 mei - 19.30 uur
Wat: aanvang kleine groep
Waar: Zalmsteeg 4
Thema: studie 2e boek Respectfully Yours
Zaterdag 31 mei - 20.00 uur
Wat: Agape Jeugdavond Unit3
Waar: prins Florisschool, Zuidkil 53
Spreker: Jan Verschoor
Thema: Israel, wat heb ik daar mee?
Zondag 1 juni - 20.00 uur
Wat: Gespreksavond Oostpolder
Waar: Visschersbuurt 156
Spreker: Marja Meijers
Thema: de Tien Geboden in de 21e eeuw

maandag 28 april 2008

Reizen

Snelle update
Velen dachten dat het een 1 april grap was, maar we landden die dag echt op Schiphol, na 8 maanden verblijf in California. Onze zoekgeraakte bagage op London Heathrow was geen grap, maar gelukkig werd die de volgende dag al aan huis bezorgd. Na een kort weekje met veel familiebezoekjes en verjaardagen vlogen we naar Israel voor een twee weekse vakantie. We verbleven in kibutz Metzer, hebben vele oude bekenden bezocht en gesproken, dagtrips gemaakt, aan het strand gezeten en een bezoek gebracht aan onze nieuwe vrienden van Chosen People Ministries. Na twee weken hadden we nog helemaal geen zin om terug te gaan, het was echt heel relaxed en gezellig in Israel! Eenmaal terug in Nederland lag er veel post op ons te wachten en heb ik veel tijd nodig gehad voor het verwerken van e-mails en het bewerken van blogs en forums. Het wachten is nu op de uitgifte van mijn 3e boek en de 2 audio boeken. Ook zullen we binnenkort weer met de kleine groep studies beginnen. We houden jullie op de hoogte.

donderdag 27 maart 2008

Definitieve kaft 3e boek

Breath Of Life krijgt een prachtige kaft
Tate Publishing heeft het wederom voor elkaar gekregen! Een warme, kleurrijke, uitnodigende kaft. Grafisch ontwerpster Lindsay Behrens heeft deze hele mooie kaft ontworpen voor mijn nieuwste boek, het 3e boek in de Tien Geboden Serie. Breath of Life (a journey into origin and purpose of spirit, soul and body) zal later dit voorjaar uitkomen. Het is een fascinerend verhaal over het leven, voor en na de conceptie! Als je denkt te weten op welk van de Tien Geboden dit nieuwe boek is gebaseerd, laat dan je commentaar achter. In de tussentijd zal ik jullie op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

maandag 24 maart 2008

Volheid in Jezus

Pasen wereldwijd gevierd
Dit weekend hebben we de dood en opstanding van Jezus Christus wereldwijd herdacht en gevierd. Wat een geweldige gedachte trouwens, honderden miljoenen mensen over de hele wereld die hetzelfde vieren. Zoveel mensen die het geheim van een nieuw en eeuwig leven hebben ontdekt. Anderzijds zijn er ook nog steeds heel veel mensen die geen idee hebben wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan daar op Golgotha. De bijbel zit zo boordevol beloftes en zegeningen voor de mensheid, als we maar willen geloven in Hem!
Ik las een mooie tekst in Kolossenzen 2:10 waarin staat dat we vervuld zijn met de volheid van Jezus. In het engels staat er dat we volheid van leven hebben in Hem. Wow, eenvoudiger kan het bijna niet worden gezegd; volheid van leven is alleen te vinden in Hem. Dus ga op zoek! Je zal niet teleurgesteld worden!

woensdag 12 maart 2008

Tommy Tenney te gast bij Solid Rock

Laat je inspireren door het success van anderen
Vanavond en morgenavond spreekt Tommy Tenney in Solid Rock Christian Center, Ventura, California. Daar zie ik naar uit, want Tommy is een kreatief talent en hij heeft reeds vele dingen gedaan waar ik alleen nog maar van kan dromen. Hij is de auteur van diverse boeken waarvan The God Chasers de bekendste is. Vorig jaar was hij betrokken bij het maken van de film One night With the King, gebaseerd op een boek dat hij eerder schreef. Van de week nog zag ik hem op TBN en hij kondigde zelfs twee nieuwe boeken aan dit jaar! Hij reist wereldwijd om te preken en over zijn boeken te vertellen, en toch vindt hij steeds de tijd om te schrijven. Zijn inspiratie inspireert mij! Ik wil leren van zijn success!

donderdag 28 februari 2008

Liefde en de Wet

Hoe gaan we met God's geboden om?
De boeken in de Tien Geboden Serie gaan niet over het HOUDEN van de Wet, ze gaan over het vervullen van de Wet. De enige manier om het gat tussen Wet en genade te overbruggen is vervulling, dat is immers wat Jezus heeft gedaan! Hij kwam om de Wet te vervullen zoals we kunnen lezen in Matteus 5:17. Zijn leven, dood en opstanding markeren een revolutionair punt in de menselijke geschiedenis. Dankzij Hem hoeven we niet langer de Wet te houden om het goed te maken met God, het is Zijn genade en ons geloof in Jezus dat ons bij God brengt. De Wet is echter niet verdwenen, hij staat nog steeds in de Bijbel. Hoe gaan we daar nu dan mee om? Het antwoord is simpel: op dezelfde manier als Jezus dat deed. Hij kwam om de Wet te vervullen, wij kunnen Zijn voorbeeld volgen. Ja maar Marja, zeg je misschien, Jezus was zonder zonde, daarom alleen kon hij de Wet vervullen, wij kunnen dat nooit. Ik denk dat dat slechts een excuus is, 2 Korintiers 5:21 zegt duidelijk,
God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons een gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.
Wij zijn rechtvaardig voor God en dus zonder excuus. Romeinen 13;10 zegt, Liefde is de vervulling van de Wet.
Als we in liefde leven en handelen, vervullen we de Wet, want liefde kent geen jaloersheid, trots, afgunst, boosheid, grofheid en slechte manieren.

maandag 18 februari 2008

Theaterstuk

Drama gebaseerd op 3e boek
Enkele weken geleden schreef ik het nog: verwacht nieuwe dingen! Het schrijven van een theaterstuk is nieuw voor mij, maar nu ligt de eerste versie klaar voor uitvoering! Het script is gebaseerd op het 3e boek in de TienGeboden Serie. Terwijl de productie en publicatie van Breath of Life in volle gang is, heb ik gewerkt aan het schrijven van een dramatizering gebaseerd op dat verhaal. Na bespreking van het script met pastor McCowan hebben we besloten binnen enkele weken te beginnen met de audities. Solid Rock Christian Center hoopt zo snel mogelijk de juiste acteurs bij elkaar te hebben en een goede director te vinden zodat het oefenen kan beginnen. Ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar we zijn allemaal erg enthousiast over dit project. De boodschap in het theaterstuk en het boek is serieus en dringend! We kunnen er een groot publiek mee bereiken. We bidden en hopen dat we dit niet alleen uit zullen gaan voeren in de kerken, maar juist ook op scholen en in theaters. Marcus 16:15 zegt, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Blijf niet binnen de muren van de kerk, ga er op uit!

vrijdag 8 februari 2008

Volharding

Nooit opgeven!
Zelfs de schrijverij vraagt zo nu en dan om een pauze. Afgelopen week waren we dan ook in Parker, Arizona, voor de 1e off-road race van het seizoen. Het team moest helaas de versnellingsbak verwisselen tijdens de race, geen eenvoudig werkje. Ik sloeg hun werkzaamheden gade en leerde een belangrijke levensles: volharing is alles! Een paar uur tijd verliezen is balen, zelfs tijdens een 700 km lange woestijnrace. Toch, niemand gaf het op, niemand dacht er ook maar aan om te stoppen, zelfs niet toen bleek dat winnen niet meer mogelijk was. Uitrijden was het streven! Gelukkig is dat ook gebeurd, we hebben zo toch de eerste punten voor 2008 binnen kunnen halen
De Bijbel zegt in 1 Timoteus 6:11, streef naar volharding. Het is blijkbaar niet iets dat je aan komt waaien. We leven in een tijd waarin volharding een kostbaar bezit is geworden, vele mensen geven zo makkelijk op. Gelukkig kan het ook anders!
Wij moeten de goede strijd strijden, in het engels staat er zo passend: we moeten het beste geven in de geloofsrace.

woensdag 23 januari 2008

Breath Of Life (Levensadem)

3e boek is een reis
Regelmatig krijg ik de vraag, 'Marja, waar gaat het 3e boek over?' Een nuttige vraag, want zo word ik ertoe gedwongen een accuraat en kort antwoord te geven. 'Het gaat over het leven.
Als mensen zijn we gemaakt naar het evenbeeld van God. We zijn een uniek geschapen drie-eenheid: geest, ziel en lichaam, en toch een geheel. In mijn nieuwe boek neem ik de lezer mee op reis naar ons aardse begin en de oorsprong van ons menselijk bestaan. Ik vouw het goddelijk ontwerp voor de schepping van een mens als het ware open. Noem het maar een kijk op ons bijbels dna.
Breath of Life wordt alweer het 3e boek in de Tien Geboden Serie, uitgegeven door Tate Publishing. Dit boek verschilt in vorm van de voorgaande boeken, het is een kleine roman geworden. Ik geloof persoonlijk dat de vorm het gebruik van het boek niet zal limiteren. Het kan zeker gebruikt worden in kleine groep studies, evenals de andere boeken. De officiele uitgiftedatum is nog niet bekend, maar het is zeker iets om naar uit te kijken.

dinsdag 15 januari 2008

Iets Nieuws

Klaar voor verfrissing?
Het begin van een nieuw jaar is altijd een mooi moment voor verfrissing. Een mooi moment om eens na te gaan hoe het gesteld is met je werk, je gezin, je vriendschappen, je wensen en zeker ook je wandel met God. Is het hier en daar een beetje stoffig geworden? In de Bijbel kunnen we lezen hoe God zo nu en dan verfrissing aanbood aan het volk Israel. Zij hadden het, net als wij, nodig! Hij leerde ze een simpele les: kijk niet achterom, kijk vooruit. In Jesaja 43:18-19 kunnen we Zijn woorden nalezen,
Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het-heb je het nog niet gemerkt?
Ik weet niet of je nog goede voornemens hebt gemaakt voor dit nieuwe jaar, ik weet wel hoe we het nieuwe jaar in kunnen gaan: vooruitkijkend in verwachting dat er nieuwe dingen gaan gebeuren. Blijf niet stilstaan bij de gebeurtenissen uit het verleden, maar kijk uit naar de nieuwe dingen die God in je leven wil doen. Misschien heb je een zuiverend vuur nodig, of een frisse wind of stromen van levend water, wat het ook is: kijk er naar uit!

woensdag 2 januari 2008

Ons Motto voor 2008

Zonder Mij kun je niets doen
Een pittige waarschuwing in simpele bewoordingen van de Meester zelf. Jezus sprak tegen z'n volgelingen en riep ze op om toch vooral met Hem verbonden te blijven, zeker als ze productief wilden zijn. Als volgelingen van Jezus mogen we ernaar verlangen in Zijn voetsporen te treden. Ja, Jezus zei zelf dat we de dingen moeten doen die Hij deed en meer dan dat! In onze ijverigheid kan het echter wel eens gebeuren dat we gaan vertrouwen op ons eigen inzicht, op onze eigen kennis en misschien zelfs gaan werken op de automatische piloot. We bidden dat zoiets nooit zal gebeuren in ons werk voor Hem. We willen ons er ten volle van bewust zijn dat we niets kunnen doen zonder Zijn hulp, Zijn leiding en Zijn lessen. Die wetenschap maakt ons eenvoudigweg totaal afhankelijk van Hem. Jezus legde Zijn en onze positie duidelijk uit in Johannes 15:5
Zonder Mij kun je niets doen
Dat is geen negatieve uitspraak, maar een positieve belofte. Het is alles waar we in vertrouwen en op hopen. Zo'n uitspraak bezegelt onze verbondenheid en vriendschap met Hem. In 2008 willen we er steeds weer aan herinnerd worden dat we leven, bewegen en bestaan in Jezus Christus alleen! We willen er steeds weer aan herinnerd worden dat kennis, opleiding en positie niet belangrijk zijn in het Koninkrijk. Verbonden blijven met de Bron van alle leven, dat is belangrijk!