maandag 26 maart 2007

Overbrugging van de Continenten

We kunnen van elkaar leren!
Deze week willen we van de geweldige mogelijkheid gebruik maken te vliegen tussen California en Nederland. We hopen het voorjaar en de zomer op het Europese continent door te brengen, terug naar de oude wereld zeg maar. Na een vrij lang verblijf in de USA (sinds september 2005) zijn we erg benieuwd wat voor nieuws zich daar afspeelt. Recente publicaties over de post-seculaire toekomst van Europa hebben bij ons het verlangen losgemaakt het een en ander van dichtbij mee te kunnen maken. Het is een droom van ons de continenten te overbruggen en echt van elkaar te leren! We zien er reuze naar uit! Kijk gerust eens wat er zoal gaande is!
www.joelnews.org
www.jesusrevolution.org
www.conneteurope.org
www.europe4christ.net

zaterdag 17 maart 2007

Hart en Verstand, Verstand en Hart

Alleen kennis is niet voldoende!

Waarom heeft God zoveel woorden nodig om ons uit te leggen wat goed en kwaad is? Ik bedoel, de Bijbel is een enorm dik boek en eigenlijk weten we toch het verschil tussen goed en kwaad wel?

Persoonlijk denk ik dat alleen kennis niet voldoende is om evenredig te handelen, we hebben overtuiging in ons hart nodig. Weten dat pizza slecht voor de lijn is weerhoudt ons er niet van het te eten. Weten dat roken kanker kan veroorzaken weerhoudt miljoenen mensen er niet van het toch dagelijks te doen. Kennis alleen is niet voldoende, we moeten echt begrijpen, we moeten overtuigd zijn! Volgens de Bijbel hebben we als mensen kennis van goed en kwaad. In Genesis 3:22, nadat Adam en Eva van de verboden vrucht hebben gegeten, zegt God, Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad.

Die kennis was blijkbaar niet voldoende want God besloot ons richtlijnen voor een beter leven te geven. Hij wil niet alleen ons verstand bereiken, maar ook ons hart. In Hebreeen 10:16 zegt Hij, In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. Hart en verstand, verstand en hart! Als God's onderwijs zich eenmaal op beide plaatsen bevindt zal het steeds makkelijker worden een leven te leven waar Hij zich in kan verheugen, en wij dus ook!

vrijdag 9 maart 2007

Over Leiding en Correctie

Ben je onderweg naar nergens?
Als God spreekt over het respecteren van ouders, spreekt Hij tot iedereen; we hebben allemaal ouders (gehad) anders zouden we simpelweg niet bestaan. Wederzijds respect tussen ouders en kinderen klinkt bijna als een ouderwets idee. We leven immers in een tijd waarin veel families verdeeld zijn als gevolg van echtscheiding. Relaties zijn verstoord zijn en om authoriteit wordt vaak gelachen. Voor veel mensen is het moeilijk om respect te tonen voor ouders die hen verlaten hebben of verdriet hebben aangedaan. Verwacht God echt van ons dat we mensen gehoorzamen en respecteren die het niet altijd verdienen? Is dat de juiste houding? Wat betekent respect nog voor ons?
In het 2e hoofdstuk van Respectfully Yours geef ik aan dat onze houding niet langer het gevolg zou moeten zijn van ervaringen uit het verleden, maar de sleutel tot het ontvangen van toekomstige zegeningen. De juiste houding is gebaseerd op God's liefde in ons. Respect is, net als gehoorzaamheid, een karaktereigenschap waar we aan moeten werken. God wil ons helpen. Hij wil ons leiding geven, niet straffen. Hij wil ons leren, niet in verwarring brengen.
Overal om ons heen zien we dat mensen zelf hun wetten maken, zelf hun leefregels verzinnen. Ze geven er geen snars om wat God zegt of zei. Men wil niet begeleid en zeker niet gecorrigeerd worden. 'Ik vind m'n eigen weg wel.' Ik zeg niet dat zo leven onmogelijk is, miljoenen mensen doen het, maar het leidt tot frustratie. Het is een doodlopende weg. Wees eerlijk, hoe weet je of je op de juiste weg zit als er geen borden zijn? Hoe weet je of je ergens verkeerd bent gegaan als er geen kaart is? Hoe weet je of je op de plaats van bestemming bent aangekomen als je niet weet waar je heen gaat?

vrijdag 2 maart 2007

Spiegel Voor Ons Leven

De Bijbel is een gebruiksaanwijzing
Ik ben de Heer, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat (Jesaja 48:17).

Waarom heeft God zoveel woorden nodig om ons te vertellen hoe we leven moeten? Het is onmogelijk de Bijbel even snel door te lezen. Maar stel je eens voor dat Hij simpelweg gezegd zou hebben "wees goed." Hoe zouden we dan weten wat 'goed zijn" precies betekent; daar zijn de meningen over verdeeld. Het zou op hetzelfde neerkomen als tegen een tiener zeggen "wees voorzichtig." Voorzichtig met wat, wie en waar? Er wordt verwacht dat we de gevaren uitleggen. God laat ons door diverse verhalen, profetieen en gelijkenissen zien waar we ons aan blootstellen als we besluiten niet volgens Zijn regels te leven. De geschiedenis van het volk Israel is de spiegel voor ons leven.
De Bijbel zou absoluut onaantrekkelijk zijn als God alleen maar over gevaren zou praten, daarom staan er ook heel veel beloftes in. Wanneer God bijvoorbeeld spreekt over het respecteren van onze ouders en het goed behandelen van kinderen, belooft Hij ons te zegenen met een lang leven!