maandag 29 juni 2015

Leesplankje

De vakantie is voor heel veel mensen in Nederland in zicht! Door de een wordt dan wat minder geblogd, door de ander juist meer geschreven en gelezen. Hoe dan ook... ik heb het idee opgepakt om de komende tijd te gebruiken om een soort leesplankje met jullie te delen.

Een leesplankje? Dat is toch hartstikke ouder-wets? Ja, dat weet ik echt wel hoor :) Ik bedoel natuurlijk een modernere versie, namelijk een digitaal ABC van Bijbelse termen, een soort Jezus jargon zeg maar.

In de komende zomerweken zal ik hele korte stukjes schrijven over woorden die in de Bijbel voorkomen. Woorden die voor Christenen wellicht vanzelfsprekend zijn, maar voor de doorsnee ongelovige of andersgelovige nou niet bepaald dagelijkse kost.

Ik zal mijn best doen om de blogjes mooi, bemoedigend, inspirerend, verrassend, soms grappig en altijd opbouwend te laten zijn. Ik hoop dat jullie meelezen en de woorden willen delen zodat ook thuisblijvers berichtjes hebben om naar uit te kijken!

dinsdag 23 juni 2015

Goed nieuws!

Wat denk je als je zo'n foto ziet?

Meer dan 39.000 mensen in een arena in Kiev, Oekraine. Nee, niet voor een voetbalwedstrijd... maar bijeengekomen om naar HET goede nieuws te luisteren. Want ja, ook in de Oekraine worden de mensen een beetje moe van al het slechte nieuws dat dagelijks door de media wordt verspreid.

Het goede nieuws is dat God van je houdt, dat Hij je lief heeft en Zijn Zoon Jezus naar de aarde stuurde om onder de mensen te leven en hen de weg te wijzen naar een nieuw leven. Jezus nam de zonde van de hele mensheid op zich aan het kruis en schonk vergeving en genezing voor iedereen. Dat is geweldig!

Geloof je dat? Accepteer je dat? De mensen in Kiev in elk geval wel!

zaterdag 20 juni 2015

Belemmerend cirkeltje?

Het moet op een vrijdagmiddag vlak voor het paasweekend geweest zijn. Samen met een paar collega’s tuurde ik naar de kalender in de koffiekamer. Er werd druk gewezen, gepraat en hier en daar een persoonlijke agenda of telefoon geraadpleegd.

Geblader, gestreep, gemopper. ‘Ja zeg, Koningsdag is ook al geen extra vrije dag’. De uitgestoken vinger bleef als een snavel bij de 26e hangen. ‘En hoe valt de kerst dit jaar?’ onderbrak een andere collega. Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie, zoals ieder jaar overigens, dat tweede pinksterdag de laatste vrije dag zou zijn tot aan de kerst, de zomervakantie niet meegerekend uiteraard. Terwijl we de Christelijke feestdagen de revue lieten passeren, besefte ik ineens hoe het kerkelijk jaar in Nederland zelfs diep is doorgedrongen tot de CAO’s in het bedrijfsleven. Het kerkelijk jaar, waar haalde ik die woorden ineens vandaan?

Als kind leerde ik al dat dat jaar niet gelijk loopt met een kalenderjaar of bijvoorbeeld een belastingjaar. Op latere leeftijd leerde ik ook nog dat die woorden niet uit de Bijbel kwamen, maar uit het  menselijk brein. In de kringen van mijn ouders werd een kerkelijk, of liturgisch, jaar geopend met een feestelijk weekend in september en afgesloten met een kerkdienst in mei waarin mensen openbare belijdenis van hun geloof aflegden.  Belijdenis was een soort seizoensafsluiter en samen met Hemelvaart en Pinksteren een van de laatse hoogtijdagen voor de zomer. 

En ja, zo gaat het in een groot deel van Christelijk Nederland nog steeds, daar is op zich niets mis mee natuurlijk. Ieder jaar beginnen we weer braaf opnieuw. Vanaf september wordt er toegewerkt en uitgekeken naar advent en kerst Het is een goede Joodse gewoonte om gedenk- en feestmomenten te hebben, maar ik vraag me weleens af of we met ons kerkelijk jaar niet in een belemmerend cirkeltje terecht zijn gekomen. 

De logica achter de kerkelijke feesten is helder: Jezus werd geboren, gekruisigd, begraven, stond op uit de dood, steeg op ten hemel en stortte de heilige Geest uit. Dat was Zijn leven op aarde en die bijzondere momenten zijn de grondlegger voor het Christendom zoals we dat nu kennen. Maar met de uitstorting van de Heilige Geest is het verhaal natuurlijk niet afgelopen, met die uitstorting gaat het juist verder! Pinksteren is niet zozeer het einde van een kerkelijk of liturgisch jaar, maar in diepste zin het begin van het gemeenteleven in de praktijk.

Toch bekruipt me soms het gevoel dat we bij de woorden van Jezus in Handelingen 1:4-5 gestopt zijn, alsof dat einde verhaal was: Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest. De vraag is, waar wachten wij nog op?

Die doop met de beloofde heilige Geest is ook voor ons. Het helpt ons om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen. Het geeft ons kracht om verleidingen en angsten te weerstaan. Het geeft ons wijsheid om de ondoorgrondelijke dingen van God te begrijpen. Laten we er toch voor waken dat we niet stoppen na de pinksterviering, alsof dat het plafond van onze groei is, om vervolgens weer van voor af aan beginnen.

Er wordt van ons verwacht dat we verder gaan met de hulp van Zijn Geest. We zouden het regelmatig aan elkaar kunnen vragen: zeg uh, wat heb jij de laatste tijd geleerd van de heilige Geest, heeft Hij nog dingen aan je geopenbaard, heeft Hij nog tot je gesproken? Heb je Zijn kracht ervaren en Zijn gaven gebruikt om de kerk op te bouwen en anderen te helpen? Het verhaal gaat namelijk nog steeds verder...

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Handelingen 1:8)

maandag 15 juni 2015

Een gebroken halleluja

Blogster en collega schrijfster Arjanne Burger heeft opnieuw een prachtig dagboekje uitgegeven De titel is goed, de kaft is leuk en de inhoud is mooi. Een echte aanrader dus! Ik zou zeggen: koop er eentje (HIER) voor jezelf en eentje om weg te geven. Voor de prijs (7,90 euro) hoef je het niet te laten.

In Op school bij de meester neemt Arjanne de lezer mee op avontuur aan de hand van een aantal indringende vragen. Die gaan natuurlijk over je geestelijk leven, over de ups and downs en de groei die daarin zit.

Op school bij de meester is een fris en heel prettig geschreven dagboekje waarin sprekende thema's aan bod komen die door Arjanne op een originele en creatieve wijze worden gepresenteerd in meditaties met titels als: saaie tijd met God, een gebroken halleluja, met een lied het lijden tegemoet en nog veel meer!

Wat ik zo mooi vind aan de overdenkingen in het dagboekje, is dat Arjanne elke dag eindigt met een schitterende Bijbeltekst die inspireert, bemoedigt en opbouwt! Het is bovendien heel leuk om te zien hoe jonge mensen als Arjanne hun talent voor God gebruiken door anderen te inspireren en aan te moedigen Gods waarheid te onderzoeken. Wat mij betreft hoef je geen Christen te zijn om Op school bij de meester te lezen... maar hou er wel rekening mee dat je interesse gewekt kan worden.

Arjanne is geen onbekende in schrijvers- en bloggersland. Ze schreef eerder het boekje Opgewekt om voor God te leven, met daarin 31 aansporingen, zoals ze ze zelf noemt. Je kunt haar vinden en volgen op: