zaterdag 20 januari 2018

Doel van de kerk (8)

Hartelijk dank allemaal voor het meelezen van deze blogserie over het doel van de kerk en ook voor jullie waardevolle commentaren.

'Het doel van de kerk is simpel, namelijk dat iedereen Jezus even goed leert kennen!' schreef ik in mijn vorige blogje. Simpel misschien, maar blijkbaar toch niet zo eenvoudig uit te voeren. Ik kom er in persoonlijke gesprekken nogal eens achter dat mensen jaren en jarenlang trouw naar de kerk kunnen gaan en Jezus toch niet persoonlijk kennen. Dat is eigenlijk diep tragisch en ik hoop echt dat we verfrissing en verandering in ons kerk-zijn mee gaan maken.

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen van het leiderschap verwachten (die weten soms ook niet beter), we hebben er samen een taak in. Laten we nog een keer naar de woorden in Efeziërs 4;11-13 kijken. Deze keer heb ik voor alle duidelijkheid de vertaling van Het Boek gebruikt en die in stukjes geknipt omdat de zinnen erg lang zijn:
  1. Christus heeft sommigen aan de Gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens Hem spreken; sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, anderen die de christenen geestelijk verzorgen en weer anderen die onderwijzen.
  2. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen,
  3. zodat de Gemeente, het lichaam van Christus, zal groeien en sterk en volwassen zal worden.
  4. Het doel daarvan is dat wij ten slotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen.
  5. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan.
Wow, volledig mens zijn (volwassen) door alles wat Jezus Christus in ons heeft gedaan! Wat een prachtig doel. Dat wil ik! Al moet ik daarvoor dagelijks in een kerkbank zitten :)

Ik stel voor dat we allemaal bovenstaand lijstje (het Woord van God) eens spiegelen aan onze kerkgang en onszelf een aantal kritische vragen stellen: Is er een vijfvoudig leiderschap beschikbaar in mijn kerk/gemeente om mij klaar te maken om te dienen en groeit de kerk/gemeente daardoor op en leren wij met elkaar Christus beter kennen? En tenslotte.... ben ik op weg naar volwassenheid?

Ik hoop van harte dat we DOELBEWUST kerk kunnen zijn!

woensdag 10 januari 2018

Doel van de kerk (7)

'Bijbels gezien wordt de kerk niet opgebouwd door programma's en methodes, maar doordat christenen dienstbaar zijn' schreef ik in  mijn vorige blogje.

Mooi he, om de woorden in Efeziërs 4:11-13 eens langzaam te lezen en te vergelijken met de manier waarop wij vandaag kerk zijn. Tot nu toe hebben we gezien:
  • Hij [Jezus] is het die ​apostelen​ heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, ​herders​ en leraren (Amen, laten we daar niets aan afdoen of toevoegen en hen allen erkennen en waarderen.)
  • om de ​heiligen​ toe te rusten (Het is niet de bedoeling dat we 'dom' blijven, maar dat we opgeleid en klaargemaakt worden....)
  • voor het werk in zijn dienst (Om de werken te gaan doen die God heeft voorbereid, niet onze eigen zin.)
  • Zo wordt het lichaam van ​Christus​ opgebouwd (Dus!)
Het Lichaam van Christus, ofwel de gelovigen, de kerk (plaatselijk en universeel) wordt opgebouwd (groeit) wanneer de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren de gelovigen opleiden tot dienstbaarheid aan God. Maar daarmee zijn we er nog niet.... Laten we verder lezen:

En hij [Jezus] is het die ​apostelen​ heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, ​herders​ en leraren, om de ​heiligen​ toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van ​Christus​ opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de ​Zoon van God​ een eenheid vormen... (NBV).

Aha, er is een hoger doel dan alleen maar kennis vergaren en dienstbaar zijn. We moeten stoppen met elkaar bevechten en uiteindelijk een eenheid vormen! In Het Boek staat het heel duidelijk: Het doel daarvan is dat wij ten slotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Ach, ik had het kunnen weten, we spelen geen kerkje omdat we dat nu eenmaal al eeuwen doen, nee... het is de bedoeling dat we een eenheid gaan vormen doordat we de Zoon van God allemaal even goed leren kennen! 

Hoe langer ik over de woorden in Efeziërs 4-11-13 nadenk, hoe duidelijker het wordt. Het doel van de kerk is simpel, namelijk dat iedereen Jezus even goed leert kennen! Toerusting leidt tot dienstbetoon leidt tot opbouw van de kerk leidt tot kennis van Jezus leidt tot eenheid.... ongeacht onze achtergrond, opvoeding, opleiding of kerkelijke gezindte.