vrijdag 29 juli 2011

Persberichten...

Afgelopen week stond er een mooi artikel in De Weekkrant die hier in de regio onder andere wordt uitgegeven als het Het Papendrechts Nieuwsblad en De Vonk, Ieder mens is uniek en kostbaar. Het artikel staat op pagina 7, vergezeld van een leuke foto in de tuin!

Een recensie in de EO Visie (au!) Heel fijn dat Levensadem landelijk wordt besproken, jammer om publiekelijk te worden gewezen op grammaticale fouten in het boek :( De uitgever heeft het uiteraard direct aangepast. Les geleerd: we zullen nog beter moeten proeflezen!

Levensadem zal ook in de komende Lees&Luister catalogus te vinden zijn.

Fijn weekend allemaal.

woensdag 27 juli 2011

Kijkje op de bladzijden van Levensadem

Als blog lezers hebben we een bevoorrechte positie. Soms horen we nieuwtjes als eerste of zien we foto's die nergens anders worden gepubliceerd. Soms kunnen we gewoonweg even om de hoek kijken bij  andere bloggers thuis. Ik kom er momenteel niet echt aan toe om te knutselen of te tuinieren, en ik geef toe dat ik soms met een vleugje jaloezie kijk naar de prachtige kunstwerkjes die sommige bloggers maken. Maar... ik heb ook een kunstwerkje, namelijk mijn boek Levensadem. Kijk maar eens mee in hoofdstuk 1...

Dinsdagmorgen, week 1

Alles wat het eerst ter wereld komt, is mijn eigendom
[Exodus 34:19]

Ik ben een geestelijk wezen. Maar er is iets gebeurd dat mijn leven voor altijd zal veranderen: ik heb mijn aardse bestemming ontvangen. Ik krijg een lichaam.

Vraag me niet hoe ik dat weet; maar ergens diep in mij voel ik gewoon dat er iets heel belangrijks veranderd is. Misschien denk je dat het inbeelding is, maar ik heb zonder twijfel een roep gehoord, de roep van mijn naam, en wist het gelijk: mijn tijd is gekomen! Van nu af aan ben ik een deel van de aardse tijdzone, ben ik tot de menselijke kalender toegetreden. Ik weet nog niet of het iets bijzonders is wat ik daarmee heb bereikt, maar ik weet wel dat het een ontembaar enthousiasme in me heeft losgemaakt.

Binnenkort zal de vrouw die mij in haar binnenste draagt, mijn aardse moeder zo heb ik begrepen, ook gaan merken dat er iets heel belangrijks in haar leven is veranderd. Ik kan alleen maar hopen dat zij er net zo warm voor loopt als ik. De reden dat ik je deze dingen wil vertellen is eenvoudigweg dat nog niemand er van afweet. Ik ben een geheim!

vrijdag 22 juli 2011

Standvastig!

Geloof is ook een verstandsbesluit...
Bijbellezen is voor mij interactie met God. Ik lees vaak hardop en denk dan na en stel vragen, zeker wanneer ik bij een vers kom dat van de bladzijde af lijkt te springen, en dat gebeurt nogal eens :) Eergisteren bijvoorbeeld, toen ik me door de profetieen voor de landen heen worstelde in Jesaja, op zoek naar een lichtpuntje. En daar was het: De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt (Jesaja 26:3).

In het engels staat het er wat sterker, maar toch zal ik proberen de gedachten die ik bij dit vers kreeg te vertalen naar het Nederlands. Ben ik standvastig? Wat betekent dat eigenlijk? Kan het zijn dat als ik geen vrede ervaar, om wat voor redenen dan ook, ik onstandvastig ben in mijn denken en doen? Moeilijke vragen he? Toch zijn ze God niet onbekend. In de psalmen kunnen we lezen hoe men die vraag vaak bij God neerlegde, onderzoek mij toch Heer... Geloof is niet alleen een hartsgesteldheid of een geestelijk oefening, het is ook een verstandsbesluit. Het besluit om duidelijke keuzes te maken en ons niet door alles en nog wat van de wijs te laten brengen, heen en weer geslingerd op de golven...

Het grootste gebod zoals Jezus dat nog maar eens aanhaalde is, Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met geheel uw verstand (Matteus 22:37). Ja, ook met ons verstand. Het is belangrijk dat we een balans vinden in onze liefde voor God, emotioneel, geestelijk en ook rationeel. Als we dat op eigen kracht proberen bevinden we ons in woelig vaarwater, we hebben hierbij echt de hulp van de Heilige Geest nodig. Als we ons hart, ziel en verstand onderwerpen aan de Heilige Geest, Hem ons volledige vertrouwen geven, dan zullen we die vrede ervaren waar de profeet Jesaja al over sprak. 

Romeinen 8:6 bevestigt dat: Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.

maandag 18 juli 2011

Voorwoord Levensadem

Scheppingsproces van binnen uit bekeken
"Gij zult niet doodslaan. Wie kent de woorden van het zesde gebod niet? Zelfs als je nog nooit een voet in een kerk hebt gezet of een bijbel hebt geopend, ken je deze legendarische woorden vast wel. Ze liggen ten grondslag aan onze wetgeving.

Misschien heb je ze juist wél zondag na zondag vanaf een preekstoel in de verte gehoord, formeel opgedragen en met ernst voorgelezen. Misschien zat je verveeld de lampjes aan het plafond te tellen of naar de schilderijen aan de muur te staren, zoekend naar een detail dat eerder onopgemerkt bleef. Natuurlijk ben je geen moordenaar. Maar wat ben je eigenlijk wel? Ben je een levensgenieter? Omarm je het leven elke morgen als je met een kop verse koffie de krant leest en de wereld regel voor regel aan je voorbij ziet gaan? Heb je besloten het leven ten volle te leven?

Wíe ben je eigenlijk? Heb je jezelf weleens proberen te zien door de ogen van de Schepper? Wat had Hij in gedachten toen Hij jou schiep, toen Hij je klaarmaakte om de wereld, zoals je die kent, te betreden? Vernieuwt zijn levensadem jouw leven, jouw energie en jouw enthousiasme elke nieuwe dag, of besta je slechts? Reis je van dag tot dag, van jaar tot jaar zonder verwachting of het verlangen eens iets nieuws te beginnen? Ben je misschien je enthousiasme voor het leven kwijtgeraakt toen je jouw teleurstellingen en mislukte dromen op een rijtje zette?

God wil dat we waarde aan het leven schenken. Jezus zegt in Johannes 10:10 dat Hij is gekomen om de mensen een leven in overvloed te geven, er vond daartoe een uitwisseling plaats: Hij gaf zijn eigen leven op, zodat wij een leven in alle volheid kunnen hebben, nu hier en straks in eeuwigheid. Dat is de essentie van het christelijk geloof. Om te kunnen begrijpen waarom het leven zo belangrijk is voor God, om iets te kunnen begrijpen van de liefde van God, zullen we het scheppingsproces weer eens goed moeten bekijken. Niet vanaf een afstand, maar van binnen uit.

Dit boek is een ode aan de schepping, een loflied op het leven. Ik heb geprobeerd een portret te schilderen van een kleurrijk God die prachtige mensen maakt, mensen die zowaar op Hem lijken! Dit boek gaat over jou en mij en over de manier waarop we zijn ontworpen. Ieder mens draagt unieke karakteristieken met zich mee die als het ware het watermerk van de Meester zijn, een stempel dat wij meedragen in geest, ziel, en lichaam! Dit boek neemt je mee op reis, terug naar het begin, naar de oorsprong en het doel van je bestaan. Ik bid dat het de manier waarop je je leven leeft voor altijd zal veranderen."

donderdag 14 juli 2011

De stem van God

Communicatie bestaat uit meer dan woorden alleen
Gebaseerd op de workshops die we hebben gegeven in Duitsland heb ik in de afgelopen weken blog posts geschreven over de wil van God en het plan van God voor ons leven. We hebben gezien dat de wil van God eigenlijk niet iets is waar we steeds maar om moeten vragen, maar iets dat we moeten DOEN! Zijn wil is een algemene instructie voor alle gelovigen, terwijl het plan voor ieder individu anders kan zijn. Zijn plan met ons leven is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Als we in God's wil gaan wandelen en handelen kunnen we steeds meer ontdekken van Zijn plan voor ons leven. De volgende vraag is dan: hoe kunnen we Zijn stem verstaan?

Als het gaat over de stem van God denken we bijna allemaal aan een hoorbare en verstaanbare stem, aan een geluid. Als het gaat over de stem van God denken we over het algemeen aan een communicatievorm door middel van het gesproken woord. Helaas is dit een zeer beperkte visie op communicatie. God spreekt tot ons op vele wijzen, maar omdat we een hoorbare stem verwachten missen we het vaak. Laten we maar gewoon eerlijk zijn; de meeste mensen zullen God nooit hoorbaar horen spreken in hun leven, uitzonderingen daar gelaten uiteraard. In Hebreen 1:1-3 staat dat God tot ons spreekt door Zijn Zoon, dat is Jezus.

Jezus wordt niet voor niets het Levende Woord genoemd, Hij spreekt alleen wat Hij de Vader hoort zeggen, Hij is God's Woord, of zoals je wilt: God's stem. Als we God willen horen spreken moeten we naar de woorden van Jezus luisteren en dat kan bijvoorbeeld simpelweg door de Bijbel hardop te lezen! In het Bijbelgedeelte over de Goede Herder (Johannes 10:3-5) staat dat we de stem van de Herder moeten herkennen, daartoe zullen we dus ook de Herder zelf moeten herkennen. Hoe meer we over Hem lezen, hoe meer we over Hem leren. Vlak voor Jezus terug gaat naar de Vader legt Hij zijn volgelingen uit wat (o.a.) de taak van de Heilige Geest zal zijn: De Heilige Geest zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb (Johannes 14:26). Communicatie vindt plaats via de Heilige Geest die in ons woont en die alles over God weet.

Maar laten we nog even terug gaan naar de beperkte visie die wij vaak op communicatie hebben. God spreekt tot ons op vele manieren, in de allereerste plaats door Zijn Woord en de Heilige Geest. Maar laten we het daartoe niet beperken, de Bijbel laat duidelijk zien dat we Zijn stem niet alleen kunnen horen, maar ook lezen, zien en voelen. Bijvoorbeeld door

 • Ingevingen, noem het maar de kleine, stille stem in je of je intuitie
 • Andere mensen, profeten, leraars, sprekers, soms zelfs door andere christenen die jou niet persoonlijk kennen, maar wel het Woord
 • Dromen en visioenen, we zien dit nu heel veel gebeuren bij moslims die tot geloof komen
 • Wonderen en tekenen, soms kan een vraag of gedachte die we hebben beantwoord worden door iets dat we zien of meemaken, een soort bevestiging
 • Engelen, dit komt minder vaak voor, maar engelen zijn boodschappers die een woord van God doorgeven aan mensen, we zien dit in zowel het Oude als Nieuwe Testament
 • Muziek, dans of kunst, denk hierbij bijvoorbeeld  aan de manier waarop God door de Psalmen tot mensen kan spreken in bemoediging, in troost, in leiding, maar ook hoe je geraakt kunt worden door een schilderij bijvoorbeeld.
 • De natuur, soms 'spreekt' God duidelijk tot ons door de natuur, we kunnen ineens blij worden door een zonnestraal, verbluft worden over Zijn scheppinskracht door bloemen of planten etc.
Uiteraard zijn overal bijbelteksten bij te halen als voorbeeld, voor deze post wordt dat echter te lang. Sta me toe om nog een praktische opmerking te maken. In Johannes 3:63 staat dat Jezus' woorden geest en leven zijn. Dat is een prima graadmeter om te kijken of iets de 'stem' van God is. Geest: zie ik God's karakter in wat ik ervaar? Leven: bouwt het me op, brengt het iets tot leven? Voor alle duidelijkheid en wellicht ten overvloede: God's stem gaat nooit tegen Zijn Woord in.


Persoonlijk vind ik de meest praktische manier om van God te horen het bidden in tongentaal en het vragen om een vertaling. Als je die gave hebt ontvangen zul je daar praktisch mee moeten oefenen, dan zul je ontdekken dat God heel rechtstreeks tot je spreken wil.

Misschien helpt het je om eens na te denken over het volgende:
 1. Hoe communiceer jij als je geen woorden mag/kan gebruiken?
 2. Schrijf eens op hoe God in het verleden met je heeft 'gesproken'
 3. Beschrijf eens in je eigen woorden hoe je het werk van de Heilige Geest in je leven ervaart
 4. Vraag God om met je te communiceren en wees gewoon stil. Wat voel je, wat hoor je, wat denk je of wat schiet je te binnen? Schrijf het op.

maandag 11 juli 2011

Blogging buzz....

Van alles en nog wat
Aan de dijk wonen is heel leuk, zeker als je aan een druk bevaren stuk rivier woont zoals wij :) Er is altijd wel wat te beleven en regelmatig rennen wij met de camera in de hand tegen de grind stoep op om te kijken wat er voorbij komt varen. Het leek me leuk deze blogging buzz eens met twee bijzondere foto's te beginnen, want afgelopen weekend kwam de 'oude' ark voorbij, het was een heel karwei om die tussen de pijlers van de brug door te loodsen. Wat er met deze ark gaat gebeuren weet ik eerlijk gezegd niet (wie trouwens wel?), maar hij vertrok in oostelijke richting.

Wat ik wel weet is dat aan de overkant van de rivier de 'nieuwe' ark ligt, die echt volgende de bijbelse maten is gebouwd. Zondagavond liepen we te wandelen langs het water en het viel me ineens op dat de oude molen op de Noordendijk in Dordrecht er bijna koddig naast staat, een heel leuk plaatje vond ik zelf. Let ook op het peipkleine motorbootje dat net voorbij komt varen en helemaal in het niet valt bij de ark.

Om nog even bij het lokale nieuws te blijven, er stond vorige week een heel leuk artikel in de Klaroen over mijn zojuist verschenen boek Levensadem, met foto nog wel! Aan de hand van dat artikel kwamen er afgelopen vrijdagavond mensen naar boekhandel Sjaloom om een boek te kopen. leuk toch! Levensadem is natuurlijk ook te koop via de christelijke internet boekhandels, zoals De Fakkel bijvoorbeeld.

Al heel lang probeer ik mijn vriendin Marja over te halen om ook een blog te beginnen. Ze maakt prachtige quilts en het zou leuk zijn om contacten te leggen met andere kreatieve mensen die quilten leuk vinden, toch? Nou ja, eindelijk is het zover, ze heeft de stap gewaagd. Kijk maar eens op Sweet Home a la Marja.

Op mijn engelse blog heb ik een interview geplaatst met blogger en schrijfster Susan Reinhardt. Haar blog Christian Writer/Reader Connection staat al heel lang op mijn blogroll en herbergt een schat aan informatie over schrijven, conferenties, nieuwe boeken en andere blogs.

vrijdag 8 juli 2011

Winnaar give-away

 • Vandaag ga ik iemand heel blij maken met een gratis exemplaar van Levensadem. We hebben zojuist de namen in de hoed gegooid, goed geschud en de winnaar is, tatarata: Anton Verweij, van God is in de stilte. Gefeliciteerd Anton, als ik zo je blog lees weet ik zeker dat dit boekje je bijzonder zal boeien. Mail even je huisadres naar meijers.marja@gmail.com zodat ik het boekje op kan sturen.
 • Vanavond signeer ik van 19.00 - 21.00 uur boeken bij Christelijke Boekhandel Sjaloom aan de Veerweg in Papendrecht. De koffie staat klaar, kom gezellig langs!
 • Vergeet niet de vorige post te lezen, Het plan van God voor ons leven. Geen gepreek, maar een heel handige tool om mee aan de slag te gaan!
Fijn weekend allemaal!

woensdag 6 juli 2011

Het plan van God

Stap voor stap
Twee weken geleden schreef ik een post over de wil van God voor ons leven en haalde daarbij aan dat de wil van God een algemene instructie of opdracht is voor alle gelovigen. God's wil is niet zozeer iets waar we steeds om moeten vragen, maar iets dat we moeten doen! Maar al te vaak wordt de wil van God verward met het plan van God. Het plan van God voor ons leven is een heel ander verhaal...

Het plan van God voor ons leven is niet hetzelfde als de wil van God voor ons leven. De wil is een algemene instructie voor alle gelovigen, het plan is een individuele bestemming of doel en passend binnen jouw unieke situatie. Uiteraard is dit plan wel een onderdeel van Zijn wil met de wereld en de mensheid. God zal beginnen met het openbaren van Zijn plan voor onze levens als we in Zijn wil gaan wandelen en volgens Zijn wil gaan handelen. God's plan proberen uit te werken buiten Zijn wil om is een frustrerende bezigheid.

Het plan van God heeft betrekking op verschillende aspecten en niveaus van het menselijk leven. Hij heeft namelijk een plan met bijvoorbeeld het universum, met de wereld, met Israel, met de kerk en met indivuele mensen zoals jij en ik. Als je daar over nadenkt is het logisch dat Zijn plan met ons leven altijd moet passen in het grotere plan. Uiteraard is het voor mij niet mogelijk om te vertellen wat God's plan voor jou persoonlijk is, maar ik kan alvast wel een aantal algemene karakteristieken van God's plan delen:
 • Mijn plan met jullie staat vast, ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven (Jeremia 29:11). God sprak dit tegen de Israelieten in ballingschap en Zijn woorden geven duidelijk aan dat Zijn plan een positief plan is, een hoopvol plan, een goed plan. Hou dat kenmerk voor ogen als je God's plan gaat ontdekken.
 • Het plan van de Heer houdt eeuwig stand, wat Hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht (Psalm 33:11). God's plannen staan vast, ze veranderen niet met het verlopen van de tijd. God's plan brengt geen verwarring, maar juist duidelijkheid. Je kunt er van op aan dat Hij er mee doorgaat. Hou dat kenmerk voor ogen als je God's plan gaat ontdekken.
 • Over God staat geschreven dat Hij uit het oosten een adelaar roept, uit een ver land een man die zijn plannen uitvoerrt... (Jesaja 46:11). Hieruit blijkt dat God individuele mensen gebruikt om Zijn plan uit te voeren, de Bijbel staat vol met voorbeelden. Wij spelen allemaal een rol in de vervulling van God's grote plan met de mensheid: de redding van alle mensen! Hou dat kenmerk voor ogen als je God's plan gaat ontdekken.
God zal het plan voor ons leven nooit in 1x laten zien, dat zou ons alleen maar afschrikken waarschijnlijk. Hij doet dat stap voor stap, maar wij kunnen die stappen wel herkennen door bovengenoemde kenmerken in gedachten te houden. Is de stap die we moeten nemen goed en positief? Is de stap duidelijk en staat hij vast? Is de stap onderdeel van God's grote reddingsplan?

Hoe ontdek je nou de eerste stap van het plan van God voor je leven? In de allereerste plaats door GEBED. Vraag God om je de eerste stap te laten zien. Ten tweede kan het helpen om eens op te schrijven wat je al weet, wat God je al heeft laten zien en meemaken. Dat kan aan de hand van een acronym: STAP.

S = sterktes, schrijf je 5 sterkste punten op, bijvoorbeeld: ik kan goed luisteren
T = talenten, schrijf je 5 meest zichtbare talenten op, waar ben je goed in?
A = achtergrond, schrijf 5 levenservaringen op, bijvoorbeeld: opgevoed zonder vader, 
P = passie, schrijf de 5 dingen op die je het liefst doet of zou willen doen

Zo vormt zich een plaatje dat je mee kunt nemen in gebed, vraag waar en hoe God je gebruiken wil. Je zal zien dat je de eerste stap weldra zal ontdekken en dan is het belangrijk dat je hem ook neemt! Laat me maar weten of dit je op weg helpt.