zaterdag 26 december 2009

In het begin

Over de Alpha en Omega...
In deze laatste week van 2009 bereid ik me voor op een nieuw jaar. Ik kijk liever vooruit naar een nieuw en fris begin dan te mijmeren over de gemiste kansen in het voorbije jaar. Toch is reflectie over het afgelopen jaar ook een onderdeel van mijn meditatietijd deze week. Ik heb mezelf voor 2010 een aantal doelen gesteld op het gebied van geest, ziel, en lichaam; ik zoek verder God’s duidelijke richting voor mij en mijn werk in het komende jaar en vanmorgen heb ik besloten de hele bijbel weer eens van begin tot eind door te gaan lezen, dat is namelijk enige tijd geleden. Ik heb Hem eenvoudigweg gevraagd om een frisse kijk en nieuwe openbaring voor wat Zijn woord betreft.

Ik ben vanmorgen niet verder gekomen dan Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hoeveel keren heb ik dat al gelezen? Ik heb me vaak afgevraagd over welk begin het hier gaat. Het begin van de mensheid? Het begin van tijd? Het begin van God’s orde? In het begin, het begin van wat...? Vandaag werd ik ineens herinnerd aan de woorden van Jezus in Openbaring 22:13 Ik ben de Alfa en Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Jezus is ‘het begin’. Het begin is één van de ‘Ik ben’s’ die we door de gehele bijbel kunnen vinden. Genesis 1:1 zouden we dus ook zo kunnen lezen: In Jezus schiep God de hemel en de aarde. ‘Het begin’ is niet een bepaalde tijdsaanduiding, het is een verwijzing naar Jezus Christus zelf! Dit inzicht is zo eenvoudig en tegelijkertijd zo enorm veelomvattend, wow!
God gaf me een frisse gedachte over het eerste vers in de bijbel, een gedachte die door vele verzen in de bijbel onderschreven wordt; alles is geschapen voor Hem, door Hem en in Hem! Hier volgen een aantal verzen:
Alles is erdoor [door het Woord, dat is Jezus] ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat
(Johannes 1:3)
In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen
(Kolossenzen 1:16)

Maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen
(Hebreeen 1:2)

Is het niet fantastisch dat
1) God mijn gebed om vernieuwd inzicht ter plekke beantwoordde
2) Hij laat zien dat een tekst die zo bekend en zo uitgemolken is toch weer nieuw kan zijn en
3) Dat zijn woord een levend woord is!

Het is mijn wens dat het komende nieuwe jaar een fris en nieuw begin voor jullie mag zijn, in alle denkbare opzichten!

vrijdag 11 december 2009

Goddelijke beslissing

De boodschap van de engel was revolutionair

"Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen." (Lucas 1:32-33)

Maria zal wel even raar hebben gekeken toen de engel haar dit nieuws bracht. Een koningschap zonder einde? Dat was iets ondenkbaars. Het Midden Oosten had in die tijd reeds een lange bloedige geschiedenis achter de rug. Het was om de haverklap oorlog en de ene koning volgde de andere op. Ja, natuurlijk waren er periodes van rust en vrede geweest, maar dat duurde nooit langer dan een mensenleven. Verandering hing altijd in de lucht en iedere keer als een nieuwe leider de macht overnam hoopte men stilletjes dat er betere tijden zouden aanbreken.

De boodschap van de engel was zachtjes gezegd revolutionair. Hij sprak over iemand die het koningschap van de Allerhoogste God zelf zou ontvangen; geen staatsgreep dus, geen politieke overmacht en zeker geen oorlog. De aanstelling van deze nieuwe koning was een goddelijke beslissing. Geen wonder dat zijn koningschap eindeloos zou zijn, God had Zijn eigen eeuwigheid er in gelegd. De boodschap van de engel was een profetie van toekomstige gebeurtenissen.

Maria droeg zo het begin van Gods Koninkrijk op aarde in haar binnenste, een klein en teder begin van iets dat de wereld voor altijd zou veranderen. Door Yeshua, de Zoon van God, kwam Gods Koninkrijk op aarde en het is inmiddels uitgegroeid tot het grootste en machtigste koninkrijk dat ooit heeft bestaan. Miljoenen, ja honderden miljoenen mensen erkennen Hem als de Koning der koningen. Het is zeker, aan Zijn koningschap komt nooit een einde!

vrijdag 4 december 2009

Kinderen van het licht

Licht zijn in een wereld die steeds donkerder wordt
De dag na het Amerikaanse Thanksgiving feest is hier zo’n beetje het begin van het Kerst seizoen. De restjes kalkoen liggen nog in de koelkast terwijl de kerstboom in de meeste huizen al wordt opgezet. Deze maand vieren mensen over de hele wereld, van iedere denkbare taal- en bevolkingsgroep de geboorte van Jezus Christus. De Bijbel noemt Hem, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam (Johannes 1:9).

Ik hou van licht in al haar prachtige vormen; de zon, de maan, kaarslicht en zelfs de schittering in de ogen van een kind. De Bijbel leert ons dat we licht moeten zijn in een wereld die steeds donkerder wordt. De apostel Paulus beschrijft het heel mooi in Efeziers 5:8-10

Eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.
“Nu bent u licht” schrijft Paulus, het is onze nieuwe naam, ons nieuwe werk, ons nieuwe karakter. Licht... in tegenstelling tot hetgeen we eens waren. Leven als kinderen van het licht is dus geen optie voor de gelovigen, het is een opdracht! Het laat de wereld zien dat we de stap hebben gemaakt vanuit het duister naar het licht. We kunnen zoveel meer doen dan alleen schijnen, we kunnen goedheid voortbrengen, en gerechtigheid en waarheid. De engelse bijbel zegt dat die dingen vrucht van het licht zijn. Vrucht van Jezus die in ons woont.
Leven als kinderen van het licht, dat is een bepaalde levensstijl, niet alleen tijdens de maand December, zo vlak voor de kerst, maar altijd! Neem alsjeblieft het besluit om geen dag langer in duisternis te leven, maak de stap van donker naar licht door te geloven dat Jezus het ware licht is. Vraag Hem simpelweg om jou te verlichten!