maandag 24 december 2012

Frisse kijk op kerst

Het lijkt me heel toepasselijk om in deze kerstweek hoofdstuk zes uit Frisse Kijk met jullie te delen, een column uit de oude doos. De studievragen en discussiepunten die erbij horen laat ik op deze blog maar even achterwege, die vind je in Frisse Kijk zelf. Ik kan ze je desgewenst ook per email toesturen. Daar gaat ie:

Het is inmiddels meer dan twintig jaar geleden dat we voor het eerst kerst vierden in de USA. Ik herinner me nog goed dat ik het meer op ons sinterklaasfeest vond lijken dan op de viering van een christelijk feest. Al die kadootjes! Anno 2010 is kerst hier nog steeds een commerciële poespas. Kopen, kopen, kopen heeft het heilige geschal van de engelen al lang overschreeuwd en ieder jaar moeten we toezien hoe de helft van al die dure kado's later ongebruikt in een hoek ligt of in een 2e hands winkel terechtkomt. Het bezit van de zaak is namelijk het einde van het vermaak, zoals mijn moeder vroeger zei als we zeurden om speelgoed of een nieuwe fiets. Bekende woorden die ons een eenvoudige levensles leren.

De consumptiemaatschappij waarin we leven is erop gericht ons te laten denken dat we iets missen, dat ons leven pas compleet is als we een iPhone aanschaffen, een verbouwing van de keuken plannen of een vakantie naar een ver land boeken. Misschien zijn het kleinere dingen zoals nieuwe kleren, een mooie lipstick of een glossy magazine. Alle reclames die we zien of horen, zijn erop gericht een verlangen in ons aan te wakkeren dat er toe zal leiden dat we het bewuste product willen kopen. Als we vervolgens met een lichte huppel in onze stap thuiskomen en onze nieuwste aanwinst uitpakken is er even dat gevoel van euforie: dit wilde ik al zo lang hebben, nu ben ik blij en tevreden. We weten allemaal dat dat gevoel ook weer heel snel kan verdwijnen, overschaduwd door het verlangen naar weer iets anders. Het bezit van de zaak is namelijk het einde van het vermaak, om mijn moeder’s woorden nog maar eens aan te halen.

Ook in onze langetermijnplanning denken we regelmatig volgens dat patroon. ‘Als ik geslaagd ben gaat het leven pas echt beginnen’, ‘als ik verkering heb zal ik pas echt happy zijn’, ‘als ik een gezin heb is mijn levenswens vervuld’, ‘als ik daar kan wonen en werken is alles top’. maar als we heel eerlijk zijn weten we diep in ons hart dat het verlangen naar meer dingen, naar nieuwere spullen en betere relaties oneindig is, een diep gat zonder bodem waarin steeds meer verdwijnt. en dat betreft niet alleen ons geld, maar ook onze vreugde en vrede. Het menselijk verlangen naar geluk en voldoening kan namelijk nooit worden vervuld met de aanschaf van aardse bezittingen.

In onze verwoede pogingen om geestelijke verlangens met natuurlijke zaken op te vullen, lijken we op een peuter die een rond blokje door een vierkant gat probeert te proppen. Dat gaat gewoonweg nooit lukken! Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon, in Spreuken 8:11 staat, ´Alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij wijsheid in het niet.´ Is het dan niet logisch dat ons zoeken daar naar uit zou moeten gaan? Dat het bezit daarvan het pas mogelijk maakt om echt te genieten van al die andere zaken? Misschien wordt wijsheid niet aangeprezen in televisiereclames en de weekbladen, maar ik zou je van harte aan willen raden dat achtste hoofdstuk in het boek Spreuken eens aandachtig door te lezen en uit te vinden waar het hier nou werkelijk over gaat. In vers 35 staat heel mooi: ´Want wie mij vindt, vindt het leven!´ Wijsheid is een zaak van levensbelang! Wijsheid lag al in de kribbe, meer dan tweeduizend jaar geleden. Ik durf te zeggen dat Hij het mooiste kado is dat we als mensen ooit kunnen aannemen.

dinsdag 18 december 2012

Geestelijke navelstreng


In de afgelopen weken kreeg ik ineens een aantal reacties op één van mijn engelstalige boekjes in de Tien Geboden serie: Respectfully Yours. In dat boekje bekijk  ik het aloude gebod om onze ouders te eren vanuit een Nieuw Testamentisch perspectief (Efeziers 6:1-4). Verschillende mensen hebben de vraag gesteld wanneer ik dat boekje nou eens ga vertalen, ook mijn uitgever Merweboek hing aan de bel... 

In Respectfully Yours schrijf ik over relaties; geestelijke en natuurlijke relaties. Een van de meest bijzondere aspecten van het Christendom is wel God's liefde voor de mensheid. God, de Heerser en Schepper van het universum, wil een persoonlijke relatie met ieder mens. Ik dacht altijd dat dat een bespottelijke gedachte was, verzonnen door mensen die eenzaam waren. Nu weet ik gelukkig dat het de waarheid is. Ik heb ontdekt dat de geestelijke relatie met onze Schepper er al is eer we geboren zijn! Het zit in het pakket zogezegd. We zijn gerelateerd aan Christus voordat we daar besef van hebben. In mijn boek Levensadem schrijf ik daar, vanuit het persepctief van het ongeboren kind, uitgebreid over.

Waar haal ik zo'n idee vandaan? Uit Johannes 1:3 bijvoorbeeld, Alle dingen zijn door het Woord [dat is Jezus] ontstaan en zonder dit is geen ding ontstaan dat ontstaan is. Nou, als die woorden je niet aan het denken zetten, weet ik het ook niet meer. Onze relatie met Jezus is er al voor we geboren zijn, of we het nou willen of niet. Zonder Hem zouden we niet kunnen bestaan. Het is aan ons of we dat geloven en accepteren.

In het licht van die waarheid begrijp ik nu veel beter waarom de mens, ieder op zijn of haar eigen manier, op zoek is naar de 'zin van het bestaan'. Het is niets anders dan erachter proberen te komen wat de verbinding is die we voelen, de onzichtbare navelstreng. Helaas rennen velen tijdens die zoektocht vaak verder van de Schepper weg in plaats van dichter naar Hem toe. Gelukkig zijn er positieve woorden van Jezus voor iedereen die nog onderweg is: zoekt en je zal vinden! Dat wens ik de wereld toe in deze Kerst- en Hanukkatijd!

vrijdag 14 december 2012

Vrijheid in beeld

"VRIJ" (acryl op linnen) Caroline van de Vate
Nee, niet het vrijheidsbeeld, maar vrijheid in beeld... of uitgebeeld eigenlijk. Na alle drukte deze week rondom de groep Christelijke webloggers die door Wendy Born is opgericht, even een rustpuntje...

Het is trouwens geweldig om te zien dat we allemaal op onze eigen typische manier het Christelijke geloof uitdragen en in woord en beeld proberen weer te geven wat dat geloof voor ons persoonlijk betekent. Er zijn  onder ons schrijvers, dichters, fotografen, schilders, muzikanten... noem maar op. Evenzo: gereformeerden, katholieken, evangelischen, reformatorischen, betweters, theologen, twijfelaars en crtitici... Deze week stonden diverse webloggers in de spotlight, en wel bij de EO, Cafe Tinto en het CIP. De aanmeldingen op Christelijke Webloggers stromen binnen.

Graag wil ik de serie 'je vrijheid vasthouden' afsluiten met een schilderij van Caroline van de Vate. Een paar maanden terug maakte zij dit schilderij voor 'Home of Change', een organisatie die zich inzet voor vrouwen en kinderen in het web van mensenhandel en slavernij.
Titel schilderij ' Vrij', acryl op linnen, 50 x 50 cm.

maandag 10 december 2012

Je vrijheid vasthouden (6)

In mijn eerste post over vrijheid schreef ik al dat deze serie slechts een samenvatting is van een aantal spreekbeurten die Jan en ik over dit onderwerp hebben gegeven. Wellicht raak ik nog maar de top van de ijsberg. Om ook werkelijk in de vrijheid die we kunnen hebben in Jezus Christus te leven, is het belangrijk dat we standhouden en niet opnieuw slaaf worden... van wie of wat dan ook.

In Galaten 5:1 staat, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Die vrijheid kunnen we ontvangen door een duidelijke, bewuste keuze te maken om in Jezus te geloven. We moeten vervolgens standhouden en ons die vrijheid niet af laten pikken. Standhouden kan onder andere door 1) de juiste keuzes te maken (heilig leven), 2) vergeving te ontvangen en te geven, 3) onze zonden aan elkaar te belijden en 4) de kracht van het Avondmaal te begrijpen. Daar gaat deze post over.

Jezus kwam naar de aarde om ons vrij te zetten van zonde, maar (en dat vinden we meestal veel moeilijker om te geloven) ook om ons vrij te zetten van ziekte! We lezen dat bijvoorbeeld in Matteus 8:16-17, Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’ Jezus vervulde die profetie letterlijk. Hij kwam om een verdorven mensheid te verlossen van hun zonden en dus ook van hun ziekten en kwalen (die veelal het gevolg zijn van de zondeval in het algemeen). In de Bijbel wordt dat steeds weer bevestigd, bijvoorbeeld in Lucas 13:10-12 waar over een zieke vrouw geschreven staat, Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: ‘U bent verlost van uw ziekte,’ Het maakt niet uit in welke vertaling we dit opzoeken, Jezus gebruikt het woord VERLOSSING ook in verband met ziektes en kwalen.

Als we nog eens duidelijk kijken naar de profetie die Jesaja over Jezus uitsprak, zien we dat hij het verlossende werk van .Jezus heel duidelijk omschrijft: Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing (Jesaja 53:4-5). We zien dat hier verschillende facetten van het menselijk lijden worden genoemd: ziektes (fysiek), lijden (psychisch en emotioneel), zonden (fouten, dwaling) en wandaden (terugkerende immoraliteit, ongerechtigheid). Er is NIETS te verzinnen waar Jezus ons niet van wil verlossen! Er is nog een hele mooie Oud Testamentische bevestiging  hiervan te vinden in Psalm 103:1-5, Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen. Jezus wil vergeven én genezen! Halleluja. Het heeft mij persoonlijk zo'n bevrijding gebracht toen ik ging begrijpen dat het verlossingswerk van Jezus zowel zonde als ziekte betreft.

Misschien denk je, 'wat heeft dit met het avondmaal te maken?' Persoonlijk geloof ik dat de twee elementen van het avondmaal (brood en wijn) de twee facetten van het verlossingswerk symboliseren: bevrijding van ziekte en zonde. Je zou zeggen dat alleen de beker met wijn voldoende moet zijn. Jezus' bloed vloeide immers voor een volkomen vergeving van al onze zonden? Waar is dat brood dan nog voor nodig. Is er meer dan vergeving? JA! het brood symboliseert Zijn lichaam, dat gebroken werd voor onze genezing. De apostel Paulus schrijft in 1 Corintiers 11:23-31 uitgebreid over de avondmaalsviering. De Bijbel laat ons daar zien dat mensen ziek werden omdat ze verkeerd aan het avondmaal deelnamen. Ja, zelf stierven... Is het dan niet logisch dat we gezond kunnen worden als we op een JUISTE manier aan het avondmaal deelnemen? Dat we genezing kunnen ontvangen als we de diepe, ware betekenis van die maaltijd gaan begrijpen? Ik weet zeker dat ook dit een belangrijke sleutel is in het behouden van onze vrijheid.

PS: In mijn werk- en studieboek Frisse Kijk gaat een van de hoofdstukken over het Avondmaal.

woensdag 5 december 2012

Mijn getuigenis

Pak er even gezellig een kopje koffie bij...


maandag 3 december 2012

Je vrijheid vasthouden (5)

In deze serie kijken we als het ware door een vergrootglas naar de vrijheid waar de Bijbel over spreekt, de vrijheid die Jezus ons belooft. Dat is niet de vrijheid om te doen en laten wat we maar willen, maar vrij zijn van zonde, schuld, schaamte en wetticisme, maar ook de vrijheid om keuzes te maken. Die vrijheid is een geschenk van God, maar het is onze verantwoordelijkheid om het vast te houden. In Galaten 5:1 staat: Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Stand houden! Hoe doen we dat? In de vorige post heb ik geschreven dat een 'heilig leven' leiden daartoe een belangrijke sleutel is. Ervoor kiezen om de Heilige Geest te gehoorzamen en niet onze eigen wil. Als we dat meer en meer gaan oefenen zullen we echt vrijheid ervaren, want waar de Geest is daar is vrijheid. (2 Corinthiërs 3:17). Een andere belangrijke sleutel tot het behouden van onze vrijheid is het ontvangen en schenken van vergeving en belijden van onze zonden.

Jezus heeft ons vrijgezet van zonde, schuld en schaamte, toch voelen we ons soms bezwaard. We laten ons, soms ongemerkt, weer een slavenjuk opleggen. Soms worden zonden en schuldgevoel zo groot in onze gedachten dat we er onder gebukt gaan. Het is een stok waarmee de vijand ons wil slaan en klein wil houden, zodat we niet naar God durven gaan. Juist om deze reden is het zo belangrijk dat we met zekerheid kunnen zeggen dat we vergeven zijn. De volgende stap is dan dat we anderen ook moeten vergeven. Doen we dat niet dat leggen we onszelf weer een slavenjuk op: Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven (Matteus 6:14-15).

Daarmee komen we eigenlijk gelijk aan bij het belang van het belijden van onze zonden, niet zozeer aan God, maar aan elkaar. Zonden, vergeven, genezen, belijden en bevrijden... op een of andere manier staat het allemaal met elkaar in verband. We hoeven niet alles te begrijpen om het te kunnen geloven. Ik heb er eerlijk gezegd zelf ook nog genoeg vragen over... Maar laten we eens goed kijken naar wat er in Jakobus 5:14-16 staat: Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden  en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

In deze verzen zien we prachtige sleutels om stand te houden en onze vrijheid te bewaren. We kunnen, mogen, ja moeten zelfs, elkaar vergeven. En als we elkaar onze zonden belijden en voor elkaar bidden zullen we gezond worden. Wow, heerlijk toch, wie wil dat nou niet? Ik vraag me af waarom we dat niet veel vaker praktiseren; in de kerk, maar ook in kleine kring. We kunnen vandaag nog in actie komen:
 1. Geloof je echt, diep in je hart dat Jezus jouw zonden heeft vergeven? Zeg het
 2. Zijn er mensen die je moet vergeven? Geef het
 3. Is er een vertrouwenspersoon aan wie je je zonden kunt belijden? Doe het
 4. Ga samen met die persoon bidden. Vraag het
PS: Is het ook mogelijk om vrijheid van ziektes en kwalen te ervaren en daarin stand te houden? Is Jezus ook daarvoor gestorven? Daarover meer in de volgende post.

woensdag 28 november 2012

Je vrijheid vasthouden (4)

In de voorgaande blog posts hebben we bijbelse vrijheid nader bekeken. Het is Gods bedoeling dat we als Christenen in vrijheid leven. We zijn geen slaven meer en moeten ons ook geen slavenjuk meer op laten leggen... door niets of niemand. Vrijheid betekent niet dat we kunnen doen en zeggen wat we maar willen (dat is anarchie), maar vrijheid is vrij zijn van zonde, schuld en schaamte (en dus ook van alle fysieke en psychische problemen die daar veelal het gevolg van zijn). Die vrijheid is alleen beschikbaar door genade en geloof in Jezus Christus.

Bijbelse vrijheid is tevens de vrijheid om te kiezen. In Galaten 5:1 staat: Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Het is dus blijkbaar mogelijk om weer opnieuw onder een slavenjuk te komen. In 2 Petrus 2:19 staat heel duidelijk: want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf. Laten we onszelf eens eerlijk afvragen waar ons leven door beheerst wordt: zorgen, angst, depressie, ziekte, verslaving? Het is de bedoeling dat wij in vrijheid leven, dat we van niets of niemand een slaaf zijn. Paulus reikt de sleutel aan; houd dus stand. Met andere woorden: bescherm je vrijheid, sta op de bres voor je vrijheid, want de dief komt om te roven, te slachten en te vernietigen. Laat ik het zo zeggen: de vrijheid die Jezus geeft is zijn belofte, die vrijheid vasthouden is onze verantwoordelijkheid. God heeft ons daartoe geschapen met een vrije wil. Welke keuzes kunnen we maken om onze vrijheid te beschermen?

Eigenlijk betekent 'de juiste keuzes maken' een heilig leven leiden. Vroeger dacht ik dat heilige mensen saaie mensen waren, we riepen ze na: heilig boontje! Maar gelukkig heb ik inmiddels geleerd dat heilig leven betekent dat ik keuzes moet maken: eenmaal voor Jezus Christus en daarna dagelijks tussen wat mijn menselijke natuur (ook wel 'het vlees' genoemd) wil en wat de Heilige Geest wil. De Heilige Geest leeft in ons en spreekt steeds tot ons, maar heel vaak zijn wij  niet zo goed in luisteren. Als je daar ook moeite mee hebt kan het enorm helpen om andere geluiden uit te zetten (computer, televisie, radio, altijd maar praten of zelfs lezen...) Leer luisteren in stilte.

De keuze om heilig te leven is tweevoudig:
 1. We moeten bewust afstand nemen van zonde, en
 2. We moeten bewust toenadering zoeken tot God
Afstand nemen van zonde betekent: niet doen wat iedereen doet, niet meelopen, nee zeggen waar nodig, niet gedachtenloos handelen, maar vragen om leiding en luisteren. Toenadering zoeken tot God kunnen we doen met ons hart (gebed), onze ziel (muziek, aanbidding), ons verstand (het Woord bestuderen) en onze kracht (dienstbaar zijn). We hebben allemaal de vrijheid om die keuze te maken, elke dag!

In de volgende post gaan we verder in op vrijheid van schuld en schaamte.

dinsdag 20 november 2012

Je vrijheid vasthouden (3)

In deze serie kijken we als het ware door een vergrootglas naar de vrijheid, zoals genoemd in Galaten 5:1: Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Uit de reacties op de vorige post blijkt wel dat het nog niet zo'n eenvoudige opgave is om te beschrijven wat echte vrijheid voor ieder persoonlijk betekent. Als je een verslaving hebt wil je daar misschien graag vrij van zijn. Als je ziek bent wil je wellicht vrij komen van pijn. Als je gedachten door angsten en zorgen worden beheerst wil je graag vrij zijn om andere dingen te denken. Nou ja, noem maar op... Werelds gezien kunnen we allemaal een eigen definitie van vrijheid geven, afhankelijk van onze persoonlijke omstandigheden. Als we bijvoorbeeld aan een groep jongelui vragen om een definitie van vrijheid te geven, krijgen we heel andere antwoorden dan wanneer we diezelfde vraag voorleggen aan een groep oudere mensen. Voor jongeren betekent vrijheid meestal: doen waar je zin in hebt, zeggen wat je wilt, leven zonder regels. Dat is vrijheid zoals de wereld het voorspiegelt, maar als je even nadenkt weet je in je hart dat dat geen echte vrijheid is, dat is anarchie (ordeloze toestand, chaos, situatie waarin niemand de leiding heeft).

Bijbelse vrijheid is heel wat anders; dat is vrij zijn van zonden, van schuld en schaamte, maar ook vrij om keuzes te maken. Wij zijn namelijk geschapen met een vrije wil, God heeft de vrijheid om keuzes te maken in ieder mens gelegd, of je nu Christen bent of niet. De vrijheid van zonde, schuld en schaamte echter, kunnen we alleen ontvangen door in Jezus Christus te geloven en Hem te vragen in ons te komen wonen met zijn Heilige Geest. Vraag me niet waarom dat zo is, God heeft het zo bepaald en ik kan daar niets aan toevoegen of veranderen. De Bijbel houdt het simpel met een hele mooie belofte: Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn (Johannes 8:36). Wie wil dat nou niet, denk ik dan...

Werkelijk vrij zijn en vrij blijven... Dat begint met kiezen voor Jezus. We hebben allemaal de vrijheid om die keuze te maken. Niemand kan een ander daartoe dwingen, maar we kunnen een ander wel aanmoedigen om het te doen! Als je ernaar verlangt om werkelijk vrij te zijn, vraag dan of Jezus in je hart wil komen wonen. Ingewikkelder is het echt niet. Daarna is het onze verantwoordelijkheid om die vrijheid vast te houden. Daarover meer in de volgende post.

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen (Titus 2:14)

woensdag 14 november 2012

Je vrijheid vasthouden (2)

Elke keer als ik een nieuwe serie op deze blog begin, is het weer spannend om te zien of het onderwerp aanslaat. Nieuwsgierig heb ik ook nu weer na een paar dagen de blog statistieken bekeken en tot mijn vreugde zie ik dat er veel mensen meelezen. Fijn!

We gaan de vrijheid waarover de Bijbel spreekt nader bekijken. Wat houdt die vrijheid in en, om het praktisch te maken, hoe houden we die vrijheid vast? De basistekst die ik daarbij wil gebruiken staat in Galaten 5:1, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 

Uit bovenstaande tekst blijkt duidelijk dat het Christus is die ons vrijheid verschaft; dus niet je baas, je geld, vakantie, therapie of medicijnen. Eigenlijk maakt het niet uit over welk onderwerp we na willen denken, alles begint bij Jezus. Alles begint bij het centraal stellen van Hem in ons leven, in ons denken en doen. Het lijkt me goed deze serie te beginnen met een proclamatie, een 'statement' zeg maar, van wie Hij is. Lees het gerust hardop mee:

In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij was er al voordat God aan de schepping begon. 
Christus Zelf heeft alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is door Christus gemaakt tot Zijn eer. 

Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dank zij Hem. 
Hij is het hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste. 
Want God had besloten met Zijn hele wezen in Zijn Zoon te wonen. (Colossenzen1 :15-19).

Jezus is dus niet zomaar iemand over wie we praten, over wie we lezen of over wie we liedjes zingen, Hij is de Zoon van de levende God die in ons wil leven met zijn Heilige Geest. Daarmee maakt Hij ons lichaam tot zijn tempel, tot zijn huis... een plek waar Hij graag woont. Nou wil niemand graag in een gevangenis wonen, wij niet en Hij dus ook niet! Daarom biedt Jezus vrijheid aan, echte vrijheid, en Hij wil dat wij in vrijheid blijven leven. Helaas gaat dat niet vanzelf. Heel vaak bevinden we ons (ongemerkt) toch weer in de ban van zonde, ziekte en/of zorgen... Je vrijheid koesteren en bewaren begint bij het besef wat die vrijheid precies inhoudt.

Als je echt serieus over dit thema na wilt denken is het zeker nuttig om voor jezelf eens op te schrijven wat echte vrijheid voor jou persoonljk betekent.
In de volgende post zullen we de wereldse vrijheid eens tegenover de bijbelse vrijheid zetten.

vrijdag 9 november 2012

Je vrijheid vasthouden (1)

Eind september hebben Jan en ik, tijdens een conferentie in Duitsland, gesproken over het thema VRIJHEID. Een week later deelden we datzelfde thema tijdens een jongerenweekend in Belgie. De reacties op de verschillende sessies die we over dit thema hielden, waren zeer positief, soms verrassend en ook wel ontroerend. Eén ding werd wel duidelijk:  het is helemaal niet vanzelfsprekend dat een Christen in vrjiheid leeft.

Graag wil ik op deze blog het thema VRIJHEID nader bekijken. Ik zal proberen korte, leesbare en begrijpelijke samenvattingen te geven van de vijf sessies waaruit zo'n conferentie is opgebouwd.
De tekst die we als rode draad en grondlegger voor dit thema hebben gebruikt is te vinden in Galaten 5:1, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Een opvallende tekst. In eerste instantie denk je: ja, duhhh... logisch toch? Jezus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Het lijkt bijna een onnodige uitleg. Maar als we verder lezen wordt duidelijk dat het 'in vrijheid leven' niet een vanzelfsprekendheid is; we kunnen blijkbaar opnieuw onder een slavenjuk komen.

Misschien heb je het idee dat slavernij niet iets van deze tijd is. Misschien denk je bij slavernij aan verslaving... misschien heb je er helemaal geen idee bij. Maar als we goed om ons heen kijken, zien we miljoenen mensen die een slaaf zijn van
 • geld (maakt niet uit of je te kort of in overvloed hebt),
 • goedkeuring (altijd maar iedereen willen 'pleasen'),
 • macht (altijd maar willen manipuleren en intimideren, of juist daaronder lijden),
 • wetten en regels (en deze boven het Levende Woord stellen)
 • angst en zorgen (je wilt wel anders denken, maar het gaat niet),
 • ziektes en gebreken (je verlangt naar genezing, maar het komt maar niet),
 • televisie (kijken naar dingen die je niet wilt zien)
 • fantasie (leven in een droomwereld die strookt met de werkelijkheid)
 • Nicotine, alcohol, drugs, medicijnen (je vernietigt moedwillig je lichaam)
 • pornografie... nou ja, noem maar op.
Het maakt eigenlijk niet eens uit of je nu Christen, Moslim of Atheist bent, vrijwel niemand ontkomt aan het juk van slavernij dat we ons, vrijwillig en soms onwetend, op laten leggen. Toch is de Bijbel er duidelijk over: het is de bedoeling dat we in vrijheid kunnen leven. We zullen die bijbelse vrijheid eens nader bekijken en ons vervolgens concentreren op  de drie woorden die het eerste en laatste gedeelte van Galaten 5:1 bijeen binden: HOUD DUS STAND.

Ik hoop dat jullie meelezen en bemoedigd zullen worden door de lessen uit de Bijbel, die we vandaag meer nodig hebben dan ooit!

zaterdag 3 november 2012

Help, ik zit in de woestijn


Eén van mijn meest gelezen columns gaat over de moeilijke periodes die we in ons geloofsleven kunnen tegenkomen. Periodes waarin God lijkt te zwijgen, waarin we Hem niet ervaren en we ons ver van hem vandaan voelen. Ik heb deze column ook bewust opgenomen in Frisse Kijk omdat ik zeker weet dat lezers er iets in zullen herkennen. Lees maar eens mee...

"Het was me al eerder opgevallen dat ze tijdens het zingen gelaten op haar stoel zat, de moed niet meer had op te staan en enthousiast mee te doen. Iedere week schoof ze onopgemerkt een rij naar achteren, alsof ze meer en meer de anonimiteit wilde opzoeken. Begrijp me niet verkeerd hoor, ze verzuimde geen diensten of zo, maar toch.... ze was er wel en eigenlijk ook niet. Het leek wel of haar gedachten mijlenver van de werkelijkheid waren verwijderd. Ik besloot eens voorzichtig te informeren wat er aan de hand was en na wat aandringen kwam het hoge woord er eindelijk uit: ‘Ik ga door een droge periode heen, het lijkt wel of ik in de woestijn zit!’

De woestijn, vroeg of laat kom je als gelovige tot de ontdekking dat je je daarin bevindt en het gekke is dat je geen idee hebt hoe je er gekomen bent. Trouw lees je in de Bijbel, maar de woorden zeggen je niets, lijken geen gevoelige snaar meer te kunnen raken in je ziel. Je bidt, maar krijgt geen antwoord. Je zingt, maar voelt geen vreugde. Je studeert en mediteert, maar ontvangt geen enkele openbaring. In de woestijn sta je droog en voel je je heel erg alleen terwijl je ergens weet dat God toch naar je omziet, juist in de woestijn (Hosea 13:5).

Bijbels gezien is de woestijn een essentieel onderdeel van het geestlijk leven waar we doorheen gaan om gevormd te worden, om te leren gehoorzamen en te kunnen groeien. Het is een periode waarin we leren volharden en vasthouden aan de principes die we hebben opgeslagen in ons hart. Het is tegelijkertijd een fase waar niemand naar uitkijkt, waar de meesten zich nou niet bepaald op verheugen en, laten we eerlijk zijn, die we liever over zouden willen slaan. Al deze gedachten raasden door mijn hoofd terwijl ik woorden zocht om haar te helpen. Ik wilde geen clichés gebruiken, niet met een afgezaagd excuus komen of haar probleem nonchalant wegwuiven met de mededeling dat ze dan maar naarstig op zoek moest gaan naar water.

Terwijl ik naar haar relaas luisterde, besefte ik ineens dat het woord woestijn onlosmakelijk verbonden is met het woordje oase. Die twee gaan samen als dag en nacht, als licht en donker. Een oase kan zich nergens anders bevinden dan in de woestijn, want dat is nou juist de plaats waar zoiets het hardst nodig is. Het was juist in de woestijn waar Jezus zijn overwinning op satan haalde; juist in de woestijn waar de wonderbaarlijke spijziging plaatsvond. Mozes hoorde duidelijk Gods stem bij de braamstruik, midden in de woestijn, en ook Johannes de Doper hoorde onmiskenbaar Gods stem in de woestijn! Blijkbaar is die dorre, droge woestijnperiode in het geloofsleven ervoor om ons dorstig te maken naar iets nieuws. Het is aan ons hoe we reageren. Koppig en mopperend, zoals de Israelieten, of stellen we ons open voor de leiding van de Geest en beginnen we woorden van leven te spreken, geïnspireerd door Jesaja 32:15; mijn woestijn zal een boomgaard worden, ik mag leven in een oase van vrede. Wellicht kunnen we voortaan over de woestijn spreken als een plaats van vernieuwing. God zei het al in Jesaja 43:18, Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis."

Reacties?

dinsdag 30 oktober 2012

Bezoek aan de Sorek grotten in Israel

We zijn terug van een heerlijke vakantie in Israel. Op onze laatste dag zijn we nog op een heel bijzondere plaats geweest in de buurt van Hebron, namelijk de Sorek grotten. Ik had dat al een paar jaar op mijn lijstje met 'places to see' staan. Sorek is namelijk de naam van de hoofdpersoon in mijn boek Levensadem.

Ik heb indertijd bewust voor die naam gekozen. Ik wilde een naam die niet bekend was, maar wel bijbels. Ik zocht wekenlang naar een opvallende en betekenisvolle naam voor het ongeboren kind in de baarmoeder (want daar gaat Levensadem over) en zo kwam ik in Richteren 16:4 het dal van Sorek tegen; Enige tijd later begon Simson een verhouding met een vrouw uit het Sorekdal, een zekere Delila. Na enig speur- en Googlewerk kwam ik erachter dat die naam slechts eenmaal in de Bijbel voorkomt en een profetische betekenis heeft; precies wat ik zocht voor de hoofdpersoon in mijn boek.

De Sorek grotten vallen inmiddels onder het Nationale Parken systeem in Israel. Als we na lang zoeken en rondrijden over kleine bergweggetjes eindelijk bij de ingang van het park aankomen, staan daar diverse schoolbussen. Honderden Arabische en Joodse scholieren zijn ook nieuwsgierig naar de Sorek grotten. Via een lange trap dalen we af, de grot in. Het is er vochtig en warm (precies zoals ik de baarmoeder in Levensadem heb beschreven, bedacht ik me) en in eerste instantie lijkt het donker. Maar als je ogen daaraan gewend zijn zie je ineens allerlei prachtige vormen, buitenaardse vormen... alsof we in een science fiction film zijn beland. Kleine rode en paarse spotjes verlichten de binnenkant van de grot. Wow, wat is het daar mooi! Onbeschrijfelijk.

Via een smal paadje kun je door de grotten dwalen, als de schoolkinderen weg zijn is het er heel stil. Zo nu en dan hoor je alleen water druppelen. Wat bijzonder, wat mooi om hier te zijn. Sorek heeft zijn oorsprong in Israel, dat maakt hem een heel bijzonder kind!

Fragment uit Levensadem:
Donderdagnacht, week 23
"Is het echt mogelijk om als mens zo overstelpt te worden door zorgen en omstandigheden van het leven dat je de macht en kracht van het Levende Woord vergeet? Ik klaagde notabene over het donker en vergat totaal dat Hij dat zondermeer kan uitdoven, wegvagen, voor altijd weg. Duisternis heeft geen macht over het echte licht. Laten we dat vandaag eens omdraaien: het echte licht overweldigt de duisternis. Dat zal ik nooit meer vergeten. Ik wil je de woorden van David nalaten die veelvuldig over dit onderwerp schreef: U, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis (Psalm 18:29 NBV)"

PS: Levensadem is nu ook te bestellen via mijn webshop.

dinsdag 16 oktober 2012

Oke, oke, ik ben op vakantie

Beit She'an National park, Israel
Oke, oke, ik ben op vakantie... maar dat neemt niet weg dat ik toch wel met een schuin oog naar jullie blogs kijk ;) En zowaar, ik zie dat Wendy Born op haar blog Christenleven een leuk artikel over Frisse Kijk heeft geschreven, een soort gebruikers recensie zeg maar. Die zijn kostbaar, want de meeste recensies worden geschreven door mensen die de bewuste boeken niet echt lezen. Wendy echter, werkt zich door een hoofdstuk per week heen. Verder schrijft ze: 

"Persoonlijk denk ik dat het voor kringen of gespreksgroepen in de kerk of gemeente uitermate geschikt is. Misschien iets voor het nieuwe winterseizoen...? Met alle feestdagen in het vooruitzicht, zou ik dit boek zeker op mijn verlanglijstje zetten..."

Neem gerust een kijkje op Wendy's blog en doe haar de groeten. Shalom!

dinsdag 2 oktober 2012

Een tijd voor alles... onder de zon

Misschien moet je net als ik even wennen aan de wisseling van de seizoenen... Het lijkt ineens zo vroeg donker, de straten glinsteren nat onder het schijnsel van de lantaarns, de wind rukt aan de raamluiken... tsja, dat is herfst.

Dat we daarmee het laatste gedeelte van het jaar ingaan werd me van de week duidelijk; ik kreeg al mailtjes voor de invulling van de agenda van 2013! Maar weet je wat, we gaan er eerst even tussenuit. Lekker een paar weken naar Israel. Uiteraard zullen we de vakantie ook gebruiken om een aantal projecten te bezoeken die we met onze Stichting Traveling Light steunen. Daarover later meer.

Ik lees jullie blogs, ook al reageer ik niet altijd. Dus schrijf, fotografeer, quilt en teken lekker door!

woensdag 26 september 2012

Bemoedigend verhaal

Afgelopen week waren wij vier dagen in Noord Oost Duitsland, in de mooie stad Ludwigslust. Met een team van zeven mensen hebben wij daar in een kleine evangelische gemeente de muziek en lezingen tijdens een conferentie verzorgd. Heerlijk vinden we dat. Meer hierover kun je lezen op de weblog van Stichting Traveling Light.

Omdat het nogal een eind rijden is, had ik de gelegenheid om een boek te lezen. Ja, zelfs helemaal uit te lezen... Ik koos voor Laat je droom varen, het inspirerende levensverhaal van Johan Huibers, bouwer van de ark van Noach. Zoals de meesten van jullie wel weten raad ik zelden boeken aan op mijn weblog, simpelweg om te voorkomen dat ik in een hokje wordt geplaatst :) Maar dit boek past zo mooi bij de serie over talent en het Koninkrijk die je op deze blog kunt vinden, dat ik het toch maar waag om er iets uit te citeren.

Jij, mijn geliefde lezer, hebt nu mijn verhaal gelezen. Er leeft één gebed in mijn hart, één hoop, één wens: dat dit boek jou mag inspireren om je droom te realiseren. Misschien weet jij niet wat je droom is. Misschien ben je je dromen in de loop van je leven kwijt geraakt. Misschien zijn je dromen geroofd. Wat jouw verhaal ook is, ik wil je oproepen en aanmoedigen om weer op zoek te gaan naar je droom. Diep hem op, stof hem af en stel hem je dag en nacht voor ogen.
Heb je geen droom? Vraag dan aan de grote Droomgever of Hij je er een wil geven. Er zijn op deze planeet zoveel zaken die God graag recht wil zetten, er is zoveel leed dat Hij wil verzachten, zoveel vreugde die Hij wil verspreiden. Alles wat opbouwt, alles wat inspireeert, alles wat verenigt en blij maakt vindt zijn oorspronmg in het hart van God. Jaag die zaken na.

woensdag 19 september 2012

Talent en het Koninkrijk (6)

Tot nu toe hebben we al aardig wat kunnen leren van de woorden van Jezus met betrekking tot de gelijkenis van de talenten:
 1. De uitbreiding van Gods Koninkrijk is een opdracht aan de gelovigen
 2. Jezus zal ons vragen wat we hebben gedaan met hetgeen Hij ons heeft toevertrouwd
 3. Bouwen aan Gods Koninkrijk is niet optioneel!
 4. God blijft eigenaar van onze talenten, wij zijn de beheerders.
 5. Iedereen ontvangt minstens één talent van God

Laten we nog één keer teruggaan naar die woorden, naar de inleiding op de gelijkenis. In Matteus 25:14-15 staat: Of het [koninkrijk] zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. De meest opvallende woorden in deze tekst zijn voor mij wel de toevoeging: 'ieder naar wat hij aankon'. Daar spreekt zo'n zorg en precisie van de Hemelse Vader uit. Je krijgt juist datgene wat jij aan kan, wat bij je past. Dat betekent dat ieder talent uniek is voor de bouw van Gods Koninkrijk.

Jij kunt iets doen wat niemand op die manier kan. Natuurlijk, er zijn veel mensen die kunnen schrijven. Ik ken tientallen mensen die veel mooier en beter schrijven dan ik. Mijn schrijftalent op zich is niet zo heel bijzonder. Maar... mijn schrijftalent in combinatie met mijn karakter, achtergrond, humor, en kennis is iets heel bijzonders! De manier waarop ik de dingen zie en beredeneer, de manier waarop ik de dingen verwerk in mijn hoofd en er een eigen smaakje aan geef... DAT is uniek. Zo is het ook met jouw talent. Op zich misschien niet eens zo bijzonder... Maar, in combinatie met jouw unieke persoonlijkheid, ervaring en achtergrond wordt het iets heel bijzonders. God wil alles en iedereen gebruiken om Zijn Woord en waarheid te verkondigen; of je nou een pen, kwast, strijkstok, schroevendraaier of haaknaald vasthoudt!

zaterdag 15 september 2012

Dit wil ik leren...


Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden....

[Jacobus 1:19]

woensdag 12 september 2012

Talent en het Koninkrijk (5)

We pikken de draad weer op in de serie Talent en het Koninkrijk. Tot nu toe hebben we al een aantal interessante zaken uit de inleiding op de gelijkenis van de talenten gehaald. De Bijbel spreekt in die gelijkenis over geld, over vermogen, waar de arbeiders het beheer over krijgen. Het gaat dus om iets waarmee we aan de slag kunnen om Zijn Koninkrijk te bouwen en wat ons door God is toevertrouwd; geld, talenten, mogelijkheden...


In Matteus 25:14-15 staat: Of het [koninkrijk] zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Uit deze woorden van Jezus blijkt vervolgens heel duidelijk dat het de man is die de talenten UITDEELT. Een talent is dus niet iets dat je kunt kopen of waar je voor kunt studeren. Het is een gift van God en het is onze taak het aan te nemen en er mee aan de slag te gaan. De vraag die we onszelf moeten stellen is dus niet 'heb ik talent?', maar 'wat is mijn talent?'

Een talent is een aangeboren vaardigheid, iets dat de Schepper al in de baarmoeder in je legt (zie mijn boek Levensadem). Het is iets
 • dat je redelijk makkelijk afgaat
 • waar je plezier in hebt en
 • dat je voldoening geeft
Natuurlijk is het noodzaak je talent te prikkelen, te ontwikkelen en verbeteren. Dat doe je eenvoudigweg door het te gebruiken. Ben ik begonnen met het schrijven van boeken? Nee, natuurlijk niet. Ik ben begonnen met opstellen, gedichten, korte verhalen, artikelen, recensies, persberichten... noem maar op. Iemand heeft wel eens gezegd: talent is 10% aangeboren en 90% hard werken. Ik denk dat dat dicht bij de waarheid komt. God legt talenten als een zaadje in ons, de keus is aan ons om er wat mee te gaan doen.

TIP: Het is heel belangrijk om naast je baan, je gezin en je carriere tijd vrij te gaan maken om met je talent aan  de slag te gaan. Dat is de eerste keus die je maken moet. Zet de tv een avond uit en ga hierover eens in gebed, vraag God om je te laten zien wat Hij in jou heeft gelegd en hoe Hij het gebruiken wil om de wereld om je heen te veranderen...
Ik ben benieuwd!

donderdag 6 september 2012

ZiP Festival & Open Huis Spetse Hoeve

Zo, een gratis exemplaar van Frisse Kijk is onderweg naar Wendy Born, de winnaar van de give-away.  Nogmaals van harte gefelicteerd Wendy! Verder zal er weinig van bloggen komen dit weekend, want...

Op 7, 8 en 9 september vindt in Lopik het ZiP Festival plaats. Dit jaar is er een heel gevarieerd programma voor jong en oud. Op de website van ZiP zijn alle details te vinden. Er staan optredens gepland van Trinity, Matthijn Buwalda, Sharon Kips en Herman Boon en op vrijdagavond is David de Vos de spreker. Op vrijdagmorgen zal ik in de spiegeltent spreken over het thema Schitteren, hoe doe je dat?

Als je tijd en zin hebt kun je voor €7,50 een lekkere lunch krijgen en gezellig bijkletsen, misschien zien we elkaar daar. 's Middags worden er diverse workshops gegeven, o.a. cupcakes en fotocollages maken. Zelf zal ik een workshop creatief dagboek maken verzorgen. Zaterdagmorgen zal Jan samen met Matthijs Goedegebuure het ochtendprogramma verzorgen. Zij gaan dieper in op het thema helden. Bezoek ook de boekentafel in de grote tent waar onder ander Ademruimte en Frisse Kijk verkrijgbaar zullen zijn.

Zaterdag is er ook een open dag bij zorgboerderij De Spetse Hoeve in Veelerveen, Groningen. Daar gaan we met een aantal supporters van Stichting Traveling Light heen. Voor een verslagje en foto's kun je het beste de weblog van Traveling Light in de gaten houden.

Heel fijn weekend iedereen, hopelijk hebben jullie ook leuke dingen op het programma staan!

dinsdag 4 september 2012

En de winnaar is...

Hartelijk dank voor jullie leuke reacties op de give-away van Frisse Kijk. Ik ben erg blij met de positieve reacties op deze nieuwe uitgave. Haha, er hebben al mensen naar deel 2 gevraagd!

Graag had ik Jan een briefje uit de grote hoed laten trekken, maar die moet tot vanavond laat werken en zo lang wil ik jullie niet laten wachten... dus heb ik zelf maar een greep gedaan, met m'n ogen dicht natuurlijk ;)


En de winnaar is.... Wendy Born van Christenleven. Van harte gefeliciteerd! Je krijgt zo snel mogelijk een gesigneerd exemplaar van Frisse Kijk toegestuurd. Een boek met prachtige kleurenfoto's, veel schrijfruimte en 12 prikkelende studies die heel goed te gebruiken zijn als bijvoorbeeld:
 • voorbereiding op een groeps- of gespreksavond,
 • discussiestarter in het gezin of
 • richtlijn voor stille tijd
Veel plezier ermee.

Frisse Kijk kun je o.a. bestellen via de webshop of bij de Schuilplaats

woensdag 29 augustus 2012

Give-away

Hopelijk vinden jullie het niet erg dat ik de serie over talent en het Koninkrijk weer even onderbreek... ditmaal voor een give-away!


De uitgave van Frisse Kijk valt mooi samen met het begin van het nieuwe kerkseizoen waarin weer veel mensen een groei- of gespreksgroep gaan beginnen. Mijn spraakmakende columns over het christelijk geloof, zoals ze reeds jaren gepubliceerd worden in Opwekking Magazine, vormen de onderlegger voor dit praktische werkboek dat uitermate geschikt is voor zowel zelfstudie als groepsgebruik. Frisse Kijk is meer dan een leesboek, want het bevat naast twaalf prikkelende columns een hoeveelheid pittige vragen en discussiepunten, veel ruimte om zelf te schrijven en bovendien een collectie prachtige foto’s. De lezer/gebruiker wordt uitgedaagd om gedachten, die boven komen tijdens het lezen en beantwoorden van de vragen, op papier te zetten. Het opschrijven en uitwerken van gedachten omtrent God, de Bijbel en het geloof kan een verhelderende oefening zijn.

Natuurlijk vraagt de uitgave van een nieuw boek om een give-away! Je kunt heel eenvoudig een gratis exemplaar van dit mooie boek in handen krijgen door:
 1. een reactie hieronder achter te laten, en
 2. deze blog post te delen via je sociale media (Blog, Facebook, Twitter etc.)
Ik zal volgende week aan Jan vragen of hij een naam wil trekken en dan zal ik de gelukkige winnaar bekend maken via deze blog!

vrijdag 24 augustus 2012

Talent en het Koninkrijk (4)

Het is leuk om deze serie blog posts over talent & Koninkrijk te schrijven in een periode dat er twee nieuwe boeken van mijn hand uitkomen. Vanaf vandaag is Frisse Kijk verkrijgbaar! Weer een mijlplaal in de schrijverij, deze keer ook met toevoeging van prachtige kleurenfoto's die ik met mijn Olympus camera heb genomen. Ik hoop dat het boek je zal inspireren!

In de vorige post hebben we kunnen zien dat het bouwen aan Gods Koninkrijk niet optioneel is, het is een opdracht, een roeping die we ontvangen van de Koning. In Matteus 25:14-15 staat:
Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Het volgende dat opvalt aan de introductie die Jezus geeft op de gelijkenis van de talenten is het feit dat de werkers het geld (de talenten) in beheer krijgen. De man vertrouwt het beheer van zijn vermogen aan de werkers toe. Let wel, niet zijn vermogen zelf! Met andere woorden: de man blijft eigenaar, de dienaren worden beheerders.

Jezus blijft eigenaar van hetgeen Hij ons in bruikleen geeft, of het nu over geld, talenten, of mogelijkheden gaat. Het is wel de bedoeling dat wij er iets mee gaan doen en zo andere mensen bereiken, die weer andere mensen kunnen bereiken... juist ja. Het maakt niet uit op welk vlak jouw talent ligt. Laten we zeggen dat je hele lekkere appeltaarten kunt bakken. Waarom niet 1x per maand een koffieochtend in de straat  organiseren? Laat je kinderen een mooie flyer maken en nodig een aantal mensen uit. Een prachtige manier om in contact te komen met vrouwen die je wellicht nooit in de kerk zult tegenkomen. Je hoeft niet te preken of evangeliseren, het gaat om het opbouwen van relaties. Die gesprekken komen wel... zeker als ze van jouw lekkere taart hebben genoten.

Dit is maar een simpel voorbeeld van het gebruiken (BEHEREN) van hetgeen je van God hebt gekregen. Hij blijft de eigenaar en vertrouwt ons bepaalde dingen toe. Het is Zijn verlangen dat we daarmee de wereld in gaan. Laten we het niet te moeilijk of zwaar maken :) Beheren betekent dat je zelf de beslissing neemt om aan de slag te gaan. 

4) God blijft eigenaar van onze talenten, wij zijn de beheerders.

zaterdag 18 augustus 2012

Talent en het Koninkrijk (3)

De allerlaatste gelijkenis die Jezus vertelt vlak voor zijn sterven is die van de talenten en het Koninkrijk. Ik denk dat dat verhaal goed is blijven hangen bij de discipelen want je ziet dat ze, na Jezus' terugkeer naar de Hemelse Vader, er echt op uit zijn gegaan om Gods Koninkrijk te bouwen.

Bij ons gaat het soms anders. Wij kunnen zo vaak over een gelijkenis horen preken dat we er niet langer bij stil staan waar het nou eigenlijk echt over gaat. Laten we nog eens kijken naar de introductie die Jezus geeft: Of het [koninkrijk] zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon (Matteus 25:14-15). De man roept zijn werkers bij zich! Die roep geldt ook voor ons. Een ieder die gehoor heeft gegeven aan de roep van God om zijn of haar leven in Zijn hand te leggen, krijgt automatisch de opdracht mee om aan het Koninkrijk te bouwen.

Aan het Koninkrijk bouwen doen we door mensen over Jezus te vertellen. Over Paulus staat geschreven: Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd (Handelingen 28:31). Jezus kwam naar de aarde om Zijn Koninkrijk aan te kondigen, Hij sprak er veelvuldig over, na zijn opstanding zelf veertig dagen lang (Handelingen 1:3)! Stel je eens voor dat je dominee veertig (zon)dagen lang zou preken over het Koninkrijk :) Er is blijkbaar veel over te leren.

Misschien zie je Gods onzichtbare Koninkrijk en zichtbaar werk niet samengaan en denk je dat het allemaal wel goed komt... stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Of toch niet? De Bijbel is er duidelijk over dat er werk aan de winkel is. Paulus schrijft in zijn brief aan de Kolossenzen (4:10) de volgende opvallende woorden: .Aristarchus, mijn medegevangene, Barnabas’ neef Marcus (over wie u al instructies hebt gekregen: ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt) en Jezus Justus groeten u; zij zijn de enige Joden die met mij meewerken voor Gods koninkrijk, en ze zijn dan ook een grote troost voor me geweest. Mensen die meewerken aan Gods Koninkrijk zijn een troost voor de geestelijk leiders, niet een bedreiging.

Probeer je voor te stellen dat Jezus jou en een aantal bekenden bij zich roept, zoals in de gelijkenis. Hij vertrouwt je iets toe, Hij geeft je iets mee... laten we het gereedschap noemen. Geld, talent, mogelijkheden... maakt niet uit wat het is. Je hoort Zijn roep.... en je gaat op pad.

3) Bouwen aan Gods Koninkrijk is niet optioneel!

woensdag 15 augustus 2012

Talent in de praktijk

Drukkerij Van der Perk
Graag wil ik de serie over talent & Koninkrijk even onderbreken met een praktijkvoorbeeld :)

Deze week kreeg ik de gelegenheid om een kijkje te nemen bij Drukkerij Van der Perk in Groot Ammers, waar momenteel mijn nieuwe boek Frisse Kijk van de drukpersen rolt. Ik schrijf 'boek', maar eigenlijk is het een werkschrift, een combinatie tussen een bijbelstudieboek en een journal. Frisse Kijk bevat een bloemlezing van twaalf spraakmakende columns voorzien van studievragen en discussiepunten. Een ideaal boek voor zelfstudie én groepsgebruik.

Controleren van de foto's
Persoonlijk vind ik de meeste bijbelstudieboeken heel saai, dus ik heb er bewust voor gekozen om in Frisse Kijk ook mooie kleurenfoto's op te nemen. Foto's die ik heb gemaakt tijdens mijn reizen, maar ook gewoon hier in de polder. Ik hoop dat ze de lezer zullen inspireren de wereld eens door de ogen van de Schepper te bekijken.

Als kind hield ik al van schrijven en knutselen. Ik was dol op boekjes en schriften en deed al op jonge leeftijd aan schrijfwedstrijden mee. Pas in 2004 verstond ik de roep van God om tot eer van Hem te gaan schrijven en dat resulteerde in de uitgave van mijn eerste (engelstalige) boekje Sacred Sabbath in 2006. Het was het eerste boekje in een serie over de Tien Geboden in de 21e eeuw. Mijn vierde boek Grace of Giving ontving de Readers Favorite publieksprijs in de USA voor het beste Christelijke non-fictie boek in 2012.

Vorig jaar kwam er eindelijk ook een boek in Nederland uit. Uitgeverij Merweboek publiceerde Levensadem, een heel bijzonder boek over de schepping van het menselijk leven. Inmiddels schrijf ik ook al jaren een vaste column in Opwekking Magazine. Op die columns krijg ik altijd veel positieve reacties; per post, in een persoonlijk gesprek, via Facebook en LinkedIn, noem maar op. Dat inspireerde mij om er meer mee te gaan doen, en zo ontstond Frisse Kijk, tsja, genoemd naar deze weblog eigenlijk.

Een talent hoeft niet persé op het creatieve, sportieve of muzikale vlak te liggen. Misschien ligt jouw talent op het organisatorische of fianciële vlak. Misschien kun je goed koken of tuinen ontwerpen, het maakt eigenlijk niet uit. Op het moment dat je God vraagt HOE je je talent kunt gebruiken om daarmee mensen te bereiken en een positieve invloed in je omgeving te zijn, zal Hij je stap voor stap de weg gaan wijzen. Gaat dat snel? Nee. Gaat dat makkelijk? Nee. Moet je veel leren onderweg? Ja. Zal God je daarbij helpen? Ja.

Ik geloof echt wat er in Efeziërs 2:10 staat, dat we geschapen zijn om een bepaald werk voor hem uit te voeren hier op aarde: Want wij zijn Zijn maaksel,  geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Een vraag die mij enorm heeft geholpen in het ontdekken van het talent dat God mij heeft gegeven (dus geen aangeleerde zaken) was: 'waar kon je als kind uren mee bezig zijn?' Wellicht helpt het jou ook om daar eens diep over na te denken. Ik ben benieuwd...

zaterdag 11 augustus 2012

Talent en het Koninkrijk (2)

'De uitbreiding van Gods Koninkrijk is een opdracht aan de gelovigen' schreef ik in mijn vorige post. Met de uitbreiding van Gods Koninkrijk bedoel ik de groei van het aantal gelovigen in Jezus Christus, hier op aarde.

Het is Gods verlangen dat ieder mens de Koning in zijn of haar hart toelaat en daarmee dus inwoner wordt van het Koninkrijk Gods. Jezus legt dat zo uit: de Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen (Lucas 16:16).

Als arbeiders of bouwers aan dat Koninkrijk hebben wij gereedschap meegekregen: geestelijke gaven, maar ook natuurlijke talenten. Een mooi verhaal daarover (ter verduidelijking) is te vinden in Matteus 25:14-15, Of het [koninkrijk] zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Of het in deze gelijkenis nu over geld, talenten, of mogelijkheden gaat, doet er eigenlijk niet eens zoveel toe. Het gaat om iets dat God ons heeft toevertrouwd, voor een bepaald doel.

Jezus begint zijn verhaal met de mededeling dat de man op reis gaat. Als Jezus na het spreken van deze woorden zou zijn weggelopen waren we toch een geestelijke waarheid rijker geweest: de man gaat niet voor altijd weg, hij komt terug! Wij leven met de wetenschap en verwachting dat Hij terugkomt om ons werk te beoordelen, om te vragen wat we met onze talenten hebben gedaan.

2) Jezus zal ons vragen wat we hebben gedaan met hetgeen Hij ons heeft toevertrouwd

woensdag 8 augustus 2012

Talent en het Koninkrijk (1)

Aan het eind van deze maand zullen Jan en ik  een workshop Talent & Koninkrijk geven in de Ezra gemeente in Puttershoek. In de aanloop daar naartoe heb ik de gelijkenis van Jezus over de talenten, zoals we die in Matteus 25 kunnen lezen, weer eens onder de loep genomen. Of het hier nu over geld, talenten, of mogelijkheden gaat doet er eigenlijk niet eens zoveel toe, het gaat om iets dat  God ons heeft toevertrouwd, voor een bepaald doel.

Een aantal redenen om een spreekbeurt / workshop over Talent & Koninkrijk te geven is dat:
 • veel mensen denken dat alleen geestelijke zaken bruikbaar zijn in het Koninkrijk van God
 • veel mensen zich niet bewust zijn van de talenten die ze van God hebben gekregen
 • als ze zich daar wel van bewust zijn, de talenten meestal niet voor God gebruiken
Laten we eerlijk zijn, de meesten van ons gebruiken de talenten die we van God hebben gekregen in een seculiere baan, om daarmee werelds succes te boeken, zodat we aardse zaken kunnen aanschaffen. Dat is misschien een harde waarheid, maar het is veelal het antwoord op de vraag: als ik mijn talenten niet gebruik voor God, waarvoor gebruik ik ze dan wel? Het is zeker nuttig eens goed te kijken naar de woorden van Jezus in Matteus 25:14-15. Deze twee verzen zijn de introductie op de werkelijke gelijkenis: Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Ik heb een aantal principes over talenten & koninkrijk, dat we uit deze introductie kunnen halen op een rijtje gezet en zal ze, beginnend met vandaag, in de komende blog posts met jullie delen.

Om te beginnen kunnen we uit de context halen dat Jezus met 'het', het Koninkrijk bedoelt... Deze gelijkenis is een herhaling, een benadrukken van woorden die Jezus al eerder sprak. Aan de hand van deze en eerdere gelijkenissen wil Jezus uitleggen dat het Koninkrijk alleen kan uitbreiden (groeien) als er gewerkt wordt door degenen die zijn boodschap hebben aangenomen. Hij gaf de sleutels voor dat (geestelijk) werk aan zijn volgelingen, Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn (Matteus 16:19).

Over die woorden van Jezus zijn vele boeken en studies geschreven, maar waar ik hier nadruk op wil leggen is dat Gods Koninkrijk niet los te zien is van de opdracht die daarbij hoort: vruchtdragen. In  Matteus 21:43 zegt Jezus tegen de religieuzen: Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.

1) De uitbreiding van Gods Koninkrijk is een opdracht aan de gelovigen

donderdag 2 augustus 2012

Het gaat z'n gangetje...

Het is nog steeds vakantie voor de meesten onder ons... dus trakteer ik maar weer eens op een gouwe ouwe column :)

"Na een maandenlang verblijf in het droge zuid-westen van de USA is het altijd weer heerlijk om door de groene polder te fietsen en uit te waaien over de dijk. Ik voel me die eerste dagen bijna een toerist in eigen land. Vol enthousiasme zwaai ik naar andere fietsers en tijdens mijn rondje door het dorp houd ik her en der mensen staande voor een praatje.

Soms verkeer ik in de gelukkige omstandigheid een broeder of zuster in den Here tegen te komen en weldra gaat het gesprek dan over het wel en wee van de kerken ter plaatste en de groei van de persoon in kwestie. Ik vuur m’n vragen af met de snelheid van een geweer. ‘Wat heb je de laatste tijd geleerd, zijn er nog wonderen gebeurd, wellicht een genezinkje hier of daar? Worden er nog bijzondere bijeenkomsten georganiseerd en hoe zit het met de huisgroepen en bijbelstudies?’ En weet je, met enige regelmaat krijg ik de woorden te horen die ik zo heb leren vrezen: oh, alles gaat z’n gangetje.

Ja ja, ik weet dat daarmee bedoeld wordt dat alles goed gaat, dat de organisatie netjes en soepel verloopt en dat er geen drama is. Maar toch, de woorden geven me steevast de kriebels. Z’n gangetje... Zouden de eerste discipelen dat ook wel eens gezegd hebben vraag ik me dan af. Ik geloof er niks van. Zij werden immers met grote regelmaat vervolgd, in elkaar getimmerd en langdurig opgesloten. ‘Z’n gangetje’ staat zo ver af van het enthousiasme waar Paulus graag over sprak. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer (Romeinen 12:11). Blijkbaar was er reeds toen al een waarschuwing nodig tegen vervlakking, verveling en lauwheid. Paulus nam in z’n aansporingen regelmatig de sportwereld als voorbeeld. Leef je geestelijk leven alsof je een marathon loopt. Ja, als je het zo bekijkt is ‘z’n gangetje’ op z’n zachtst gezegd een misplaatste opmerking in de christelijke wereld. Op je gemakje ronddobberen tijdens je reis met de Allerhoogste heeft niets te maken met de wedstrijd waar we als gelovigen voor hebben ingeschreven, en die we uit moeten lopen met de eerste prijs voor ogen. In Hebreeen 12:1 staat dat we onze wedstrijd vastberaden moeten lopen. Geen geslof en getreuzel, maar een stevige pas, de wind in de haren en de horizon oneindig ver voor ons uit.

Jezus sprak ook al over het gevaar van gemak en comfort in het geestelijk leven. In Openbaring 3:15 waarschuwde Hij de gemeente in Laodicea tegen lauwheid. Ik heb nog liever dat je koud bent, dat is niet zo erg als lauw zijn, aldus Zijn ernstige berisping. Niets is zo erg als je passie verliezen en voortleven op automatische piloot. Ik vraag mezelf het volgende af: gaat mijn gebedsleven z’n gangetje? Hoe zit het met m’n enthousiasme voor bijbelstudie, voor missie projecten, voor discipelschap? Ik kan je aanraden hetzelfde te doen, want als we onszelf zo eens eerlijk onderzoeken is er wellicht een plek te vinden waar het vuur weer eens nodig opgeport moet worden. In Marcus 9:49-50 zegt Jezus, iedereen moet met vuur gezouten worden... Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen. Pittige woorden, een ernstige waarschuwing. Zorg dat je de gang er in houdt!"

maandag 30 juli 2012

Familietrekje

Ik kom uit een schrijversnest zoals dat heet... Mijn vader was jarenlang scriba van de Nederlands Hervormde kerk en hanteerde pen en typemachine alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Als ik terugdenk aan die jaren zie ik hem zitten aan z'n bureau dat bezaaid was met indrukwekkende papieren, hij had trouwens overal wel een mapje of ordner voor. Ik weet zeker dat ik die gewoonte van hem heb meegekregen :)  In 2005  kwam het boek Op kerkenpad in Papendrecht uit ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van ons dorp. Mijn vader is één van de auteurs van dat omvangrijke boek.

Enkele jaren later kwam bij diezelfde uitgeverij De Stroombaan nog een boek van zijn hand uit: De laatste vlucht van de Lancaster Popeye. Een Lancaster bommenwerper met aan boord zeven jonge mannen stort tijdens een oorlogsmissie neer in Papendrecht. Geen van de bemanningsleden overleeft de crash. Mijn vader schrijft met passie over deze laatste vlucht, echt een heel bijzonder boekje met historische waarde.

Ook mijn jongere broer Jan P. heeft diverse boeken op zijn naam staan. Leuk om te zien hoe de liefde voor het schrijven door de generaties heengaat. Hebben jullie zoiets in de familie of zie je bijvoorbeeld dingen van jezelf weer terugkomen in je kinderen?


donderdag 26 juli 2012

Hoe groot is de liefde van God

'Hoe lang is een Chinees' riepen wij vroeger. Dat was geen vraag, maar een mededeling. en zo is het eigenlijk ook met de liefde van God. Hoe groot is de liefde van God is geen vraag, maar een mededeling. een uitroep eigenlijk.

Ik moest daaraan denken toen ik vanmorgen las in het boekje 30 dagen gebed voor moslims. Het is vandaag dag 7, en we bidden wereldwijd voor de Siddi's uit Gujarat (India). Onderaan de bladzijde staat een statistiekje dat mij stil deed staan bij de liefde van God....

India telt een van 's werelds grootste concentraties van moslims die nog nooit het evangelie gehoord hebben. Het land telt in totaal ongeveer 150 miljoen moslims, van wie de meeste in de uitgestrekte vlakte van de Ganges wonen. India herbergt meer moslims dan alle navolgende landen bij elkaar: Jemen, Irak, Jordanië, Bahrein, Quatar, Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Oman, Koeweit en Egypte. De Heer heeft hen allemaal lief!

Onze God kent hen bij naam, sterker nog, Hij heeft de haren op hun hoofden geteld. Dat gaat mijn verstand te boven...

maandag 23 juli 2012

Blogging buzz...

Hartelijk dank allemaal voor het lezen en reageren op de doop-blogjes. Jullie reacties op deze blog, per e-mail en in persoonlijke gesprekken, inspireren mij om meer van dit soort 'spraakmakende' onderwerpen op een frisse manier aan de orde te stellen. Mail me gerust met ideeën :) Verder even aandacht voor wat nieuwtjes en wetenswaardigheden:

 • Op 20 juli jl. is de islamitische vastenmaand weer begonnen. Die vastenmaand wordt door miljoenen christenen wereldwijd gebruikt om specifiek voor moslims te bidden. Ook zij verlangen er diep van binnen naar om de liefde en vrede van Jezus Christus te leren kennen. Daar kunnen wij voor bidden. Kijk maar eens op 30dagen.nl als je mee wilt doen.
 • A.s. woensdag ben ik met een boekentafel te vinden op de Paardenmarkt in Alblasserdam en wel in de evangelisatie stand van Evangelische Gemeente 't Scheepke. Kom gezellig langs.
 • Onze Stichting Traveling Light heeft weer een project lopen in Israel. We zamelen geld in voor een gaarkeuken in Netanya en voor een speciaal etentje met een groep Holocaust overlevenden. Bezoek onze weblog en vergeet niet onze Facebook pagina te bekijken en te 'liken'!
 • De brocante winkel van Marja & Anja gaat vanaf oktober elke 1e zaterdag van de maand open van 12.00 tot 17.00 uur. Kijk vast op de weblog Maranja since1964 voor ideeën.
Fijne vakantie allemaal!

zaterdag 21 juli 2012

Gelukkig de mens...Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

Psalm 1:1-3

woensdag 18 juli 2012

De doop ontrafeld (5)

In de vorige posts hebben we gekeken naar 'de leer der dopen', zoals dat zo deftig heet. We hebben die ene doop, die het beginpunt van alles is, nader bekeken, namelijk de doop in het Lichaam van Christus, ofwel de wedergeboorte. Daarna heb ik geschreven over de doop in water en de doop in/met de Heilige Geest. In de Bijbel wordt nog een doop genoemd die toch weer anders is dan de zojuist genoemde dopen: de lijdensdoop.

Er heeft zich een grote menigte om Jezus heen vergaard terwijl Hij zijn discipelen voorbereidt op wat er komen gaat. Tussen alle praktische instructies door, zegt Jezus ineens, Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde! Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is... (Lucas 12:49-50). Het kan niet anders of Hij doelt hier op zijn lijden. Jezus verlangt er hevig naar dat het vuur van de Heilige Geest op aarde ontstoken zal worden, maar eerst zal Hij zijn taak moeten volbrengen: het lijden voor de zondige mensheid.

De Bijbel vertelt ons ook over een gesprek dat Jezus met zijn discipelen had en waar hetzelfde onderwerp ter sprake kwam. Jakobus en Johannes wilde graag een plaats naast Hem hebben...  Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ (Marcus 10:38). Daar heb je die doop weer. Hier verbindt Jezus de lijdensdoop met de beker die Hij drinken moet. De beker die symbool staat voor het nieuwe verbond, maar ook voor het lijden. Vlak voor de gevangeneming in Getsemane bidt Jezus ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt’ (Matteus 26:39).

Het lijden van Jezus was vreselijk. Hij onderging de martelingen en kruisiging om voor altijd af te doen met de zonden van de mensheid. Dankzij zijn lijden hebben wij allen vergeving ontvangen. Zijn lijden bracht ons verlossing van zonde, schuld en ziekte. De taak van Jezus is volbracht. Toch voorspelde Hij dat er ook voor de gelovigen een vorm van lijden zou komen. In zijn gesprek met Jakobus en Johannes zegt Hij namelijk: Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan (Marcus 10:39). Jezus waarschuwt zijn volgelingen als het ware: Let op, je zal lijden. Het moge duidelijk zijn dat Jezus hier niet spreekt over lijden als gevolg van zonde of ziekte, want daarvoor ging Hij juist aan het kruis. Hij spreekt hier over een lijden omwille van het evangelie. Wereldwijd zijn er honderduizenden Christenen die weten wat dat is.

De discipelen kwamen er vanzelf achter wat die zogenaamde lijdensdoop was, die ze zouden ondergaan, want ze schreven er later veelvuldig over, bijvoorbeeld:
 • Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God (1 Petrus 4:12-16).
 • Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft (2 Timoteus 1:6-8).
Het is niet toevallig dat Bijbelgedeeltes die over Christenvervolging en lijden gaan, ook vaak over het VUUR gaan, het vuur en de kracht van de Heilige Geest. Laten we nooit vergeten dat met het vuur van de Heilige Geest ook een lijden meekomt!