Boodschap

Blogging is een eenvoudige manier om meditaties, overdenkingen, bijbelstudies en bemoedigende woorden via het internet te verspreiden. De lezer kan thuis rustig nadenken, bijbelgedeeltes opzoeken en posts door mailen aan vrienden en bekenden of delen via sociale media zoals Facebook en Twitter. Ter afwisseling zijn zo nu en dan ook foto's en filmpjes op deze blog te vinden.

Het (geestelijke) doel van deze blog is onder andere:

  • het bemoedigen van de gelovigen,
  • het eenvoudig toepasbaar maken van bijbelse waarheden,
  • het prikkelen van gedachten
  • het inspireren van mensen die interesse hebben in het Christelijk geloof,
  • het uitdragen van een positief Christelijke levensvisie,
  • het verspreiden van het goede nieuws dat Jezus Christus de Messias is