zaterdag 28 februari 2015

Vier niveaus van verzoening (2)

Verzoening: einde van een conflict, hereniging, herstel van verbroken eenheid, herstel van de vrede, verbroedering...

In de vorige blog schreef ik: 'verzoening betekent herstelde vriendschap en dat is de grondslag van het Christelijk geloof'. Het geeft het karakter van God weer.

Heel vaak hebben we (onbewust misschien) een eigen Godsbeeld ontwikkeld. Sommigen zien God als een boze man die alles ziet wat wij fout doen en die nooit een complimentje geeft. Anderen zien God als heilig en onbereikbaar voor gewone mensen. Weer anderen zien God als een soort lieve oude man die alles goed vindt...

Als we God beter willen leren kennen is het onder andere belangrijk om Zijn Woord zelf te lezen en onderzoeken. Dat kunnen we niet alleen aan dominees en geleerden overlaten. Net zo goed als we het niet aan een ander kunnen overlaten om bijvoorbeeld onze partner beter te leren kennen. Daar moeten we zelf tijd in steken.

De Bijbel geeft duidelijk aan waar en hoe de relatie tussen mensen en God (hun Schepper) is fout gegaan. God koos ervoor de mens naar Zijn evenbeeld te maken, dus als levend wezen met een vrije wil. Die vrije wil gebruikte de eerste mensen helaas om hun eigen gang te gaan en NIET naar God te luisteren, en eigenlijk doen heel veel mensen dat vandaag nog steeds.

De relatie tussen God en de mensheid is sindsdien ernstig verstoord. Dat betekent overigens niet dat God niet communiceert met mensen, Hij doet dat zeker wel. Maar zonde (onze eigen gang gaan) staat een gezonde relatie met Hem in de weg. Heel veel mensen hebben daarom een soort haat-liefde verhouding met God. Zolang alles goed gaat kunnen ze nog wel geloven dat er 'iets' is, maar zodra het fout gaat krijgt Hij de schuld. Zelfs mensen die niet in God geloven erkennen diep in hun hart wel dat Hij bestaat... alleen ze geloven niet in Hem.

Zonde staat een gezonde relatie met God in de weg en resulteert vaak in gevoelens van schuld, schaamte, boosheid of angst. En tsja, zo wil je toch niet met elkaar om gaan? Niet op menselijk niveau en niet op Goddelijk niveau. En dat is nu precies waar verzoening om de hoek komt kijken. God biedt ons herstel aan van de relatie met Hem. In Kolossenzen 1:20 staat het heel mooi:

Door Zijn Zoon (dat is Jezus/Yeshua/Isa) heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus Zich aan het kruis heeft opgeofferd en Zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God.

Wat God betreft, is de vrede getekend. De vraag is wat ons antwoord op Zijn voorstel is.

vrijdag 6 februari 2015

Vier niveaus van verzoening (1)

Niet zo lang geleden stelde een lezer van deze blog de vraag of ik eens een serie wilde doen over vriendschappen, bijbelse vriendschappen wel te verstaan.

Een mooi onderwerp en tegelijkertijd ook een gevoelig onderwerp denk ik; er gaat namelijk nogal eens wat verkeerd op dat gebied. We worden teleurgesteld, we hebben te hoge verwachtingen, we zijn te egoistisch, we geven te veel... of te weinig. (Nou ja, vul zelf maar in.)

Toen ik ging nadenken over de basis van onze vriendschappen/relaties kwam ik eigenlijk als vanzelf terecht bij het thema: verzoening. Een deftig woord dat je misschien niet eens zoveel zegt. Het betekent onder andere: einde van een conflict, hereniging, herstel van verbroken eenheid, herstel van de vrede, verbroedering...

Verzoening betekent ook 'herstelde vriendschap' en dat is de grondslag van het Christelijk geloof. Het geeft het karakter van God weer. Onlangs spraken mijn man en ik op een conferentie in Duitsland over het thema verzoening, over vier niveaus van verzoening om precies te zijn. De reacties daarop waren heel ontroerend en het lijkt me nuttig dit onderwerp (in beknopte versie uiteraard) op deze blog uit te werken. De vier niveaus die aan de orde komen, zijn:
  • Verzoening tussen God en de mensheid
  • Verzoening tussen God en Israel
  • Verzoening tussen Joden en heidenen
  • Verzoening tussen jou en de mensen om je heen
Het uitdiepen van het thema verzoening legt een gezonde basis voor de vriendschappen in ons leven. Lezen jullie mee?