donderdag 28 februari 2008

Liefde en de Wet

Hoe gaan we met God's geboden om?
De boeken in de Tien Geboden Serie gaan niet over het HOUDEN van de Wet, ze gaan over het vervullen van de Wet. De enige manier om het gat tussen Wet en genade te overbruggen is vervulling, dat is immers wat Jezus heeft gedaan! Hij kwam om de Wet te vervullen zoals we kunnen lezen in Matteus 5:17. Zijn leven, dood en opstanding markeren een revolutionair punt in de menselijke geschiedenis. Dankzij Hem hoeven we niet langer de Wet te houden om het goed te maken met God, het is Zijn genade en ons geloof in Jezus dat ons bij God brengt. De Wet is echter niet verdwenen, hij staat nog steeds in de Bijbel. Hoe gaan we daar nu dan mee om? Het antwoord is simpel: op dezelfde manier als Jezus dat deed. Hij kwam om de Wet te vervullen, wij kunnen Zijn voorbeeld volgen. Ja maar Marja, zeg je misschien, Jezus was zonder zonde, daarom alleen kon hij de Wet vervullen, wij kunnen dat nooit. Ik denk dat dat slechts een excuus is, 2 Korintiers 5:21 zegt duidelijk,
God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons een gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.
Wij zijn rechtvaardig voor God en dus zonder excuus. Romeinen 13;10 zegt, Liefde is de vervulling van de Wet.
Als we in liefde leven en handelen, vervullen we de Wet, want liefde kent geen jaloersheid, trots, afgunst, boosheid, grofheid en slechte manieren.

maandag 18 februari 2008

Theaterstuk

Drama gebaseerd op 3e boek
Enkele weken geleden schreef ik het nog: verwacht nieuwe dingen! Het schrijven van een theaterstuk is nieuw voor mij, maar nu ligt de eerste versie klaar voor uitvoering! Het script is gebaseerd op het 3e boek in de TienGeboden Serie. Terwijl de productie en publicatie van Breath of Life in volle gang is, heb ik gewerkt aan het schrijven van een dramatizering gebaseerd op dat verhaal. Na bespreking van het script met pastor McCowan hebben we besloten binnen enkele weken te beginnen met de audities. Solid Rock Christian Center hoopt zo snel mogelijk de juiste acteurs bij elkaar te hebben en een goede director te vinden zodat het oefenen kan beginnen. Ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar we zijn allemaal erg enthousiast over dit project. De boodschap in het theaterstuk en het boek is serieus en dringend! We kunnen er een groot publiek mee bereiken. We bidden en hopen dat we dit niet alleen uit zullen gaan voeren in de kerken, maar juist ook op scholen en in theaters. Marcus 16:15 zegt, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Blijf niet binnen de muren van de kerk, ga er op uit!

vrijdag 8 februari 2008

Volharding

Nooit opgeven!
Zelfs de schrijverij vraagt zo nu en dan om een pauze. Afgelopen week waren we dan ook in Parker, Arizona, voor de 1e off-road race van het seizoen. Het team moest helaas de versnellingsbak verwisselen tijdens de race, geen eenvoudig werkje. Ik sloeg hun werkzaamheden gade en leerde een belangrijke levensles: volharing is alles! Een paar uur tijd verliezen is balen, zelfs tijdens een 700 km lange woestijnrace. Toch, niemand gaf het op, niemand dacht er ook maar aan om te stoppen, zelfs niet toen bleek dat winnen niet meer mogelijk was. Uitrijden was het streven! Gelukkig is dat ook gebeurd, we hebben zo toch de eerste punten voor 2008 binnen kunnen halen
De Bijbel zegt in 1 Timoteus 6:11, streef naar volharding. Het is blijkbaar niet iets dat je aan komt waaien. We leven in een tijd waarin volharding een kostbaar bezit is geworden, vele mensen geven zo makkelijk op. Gelukkig kan het ook anders!
Wij moeten de goede strijd strijden, in het engels staat er zo passend: we moeten het beste geven in de geloofsrace.