dinsdag 14 juli 2009

Gebed tegen vrees

Nam Jezus de dingen te licht op?
Eén van Jezus’ meest krasse uitspraken en geboden kan in twee woorden worden samengevat: “vreest niet”. Die woorden lijken bijna een flauwe grap. Vreest niet? Dat is zoiets als tegen een drenkeling zeggen dat hij niet verzuipen moet. Een blik op de hedendaagse krantenkoppen vertelt me dat er heel veel is om te vrezen; Mexicaanse griep, terrorisme, werkeloosheid, kanker, om maar wat te noemen. Alleen een hart van steen blijft onaangeraakt en onbeweeglijk onder zulke dreigingen. Had Jezus het dus mis of nam hij de dingen te licht op? Ik denk van niet, Hij zei soms rare dingen, maar was wel altijd serieus; vreest niet voor de dingen van de wereld, vreest God! Stop daar eens al je energie in!
David riep het uit:
Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandel; verenig mijn hart om uw naam te vrezen
(Psalm 86:11)
Laat dat je gebed zijn vandaag!

donderdag 9 juli 2009

Vertaling Breath of Life

Vertaalwerkzaamheden in volle gang
In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn
(Spreuken 14:23)
Ter voorbereiding van de uitgave van mijn boeken door een nederlandse uitgever, ben ik alvast begonnen met het vertalen van mijn nieuwste boek Breath of Life. Daar gaat aardig wat tijd in zitten, maar het lijkt me geweldig als dit prachtige verhaal in de nabije toekomst ook op de nederlandse boekenmarkt te verkrijgen zal zijn. Het vertaalwerk is ook wel een reden om deze NL blog weer eens bij te werken. Binnenkort meer nieuws!