zaterdag 26 december 2009

In het begin

Over de Alpha en Omega...
In deze laatste week van 2009 bereid ik me voor op een nieuw jaar. Ik kijk liever vooruit naar een nieuw en fris begin dan te mijmeren over de gemiste kansen in het voorbije jaar. Toch is reflectie over het afgelopen jaar ook een onderdeel van mijn meditatietijd deze week. Ik heb mezelf voor 2010 een aantal doelen gesteld op het gebied van geest, ziel, en lichaam; ik zoek verder God’s duidelijke richting voor mij en mijn werk in het komende jaar en vanmorgen heb ik besloten de hele bijbel weer eens van begin tot eind door te gaan lezen, dat is namelijk enige tijd geleden. Ik heb Hem eenvoudigweg gevraagd om een frisse kijk en nieuwe openbaring voor wat Zijn woord betreft.

Ik ben vanmorgen niet verder gekomen dan Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. Hoeveel keren heb ik dat al gelezen? Ik heb me vaak afgevraagd over welk begin het hier gaat. Het begin van de mensheid? Het begin van tijd? Het begin van God’s orde? In het begin, het begin van wat...? Vandaag werd ik ineens herinnerd aan de woorden van Jezus in Openbaring 22:13 Ik ben de Alfa en Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Jezus is ‘het begin’. Het begin is één van de ‘Ik ben’s’ die we door de gehele bijbel kunnen vinden. Genesis 1:1 zouden we dus ook zo kunnen lezen: In Jezus schiep God de hemel en de aarde. ‘Het begin’ is niet een bepaalde tijdsaanduiding, het is een verwijzing naar Jezus Christus zelf! Dit inzicht is zo eenvoudig en tegelijkertijd zo enorm veelomvattend, wow!
God gaf me een frisse gedachte over het eerste vers in de bijbel, een gedachte die door vele verzen in de bijbel onderschreven wordt; alles is geschapen voor Hem, door Hem en in Hem! Hier volgen een aantal verzen:
Alles is erdoor [door het Woord, dat is Jezus] ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat
(Johannes 1:3)
In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen
(Kolossenzen 1:16)

Maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen
(Hebreeen 1:2)

Is het niet fantastisch dat
1) God mijn gebed om vernieuwd inzicht ter plekke beantwoordde
2) Hij laat zien dat een tekst die zo bekend en zo uitgemolken is toch weer nieuw kan zijn en
3) Dat zijn woord een levend woord is!

Het is mijn wens dat het komende nieuwe jaar een fris en nieuw begin voor jullie mag zijn, in alle denkbare opzichten!

vrijdag 11 december 2009

Goddelijke beslissing

De boodschap van de engel was revolutionair

"Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen." (Lucas 1:32-33)

Maria zal wel even raar hebben gekeken toen de engel haar dit nieuws bracht. Een koningschap zonder einde? Dat was iets ondenkbaars. Het Midden Oosten had in die tijd reeds een lange bloedige geschiedenis achter de rug. Het was om de haverklap oorlog en de ene koning volgde de andere op. Ja, natuurlijk waren er periodes van rust en vrede geweest, maar dat duurde nooit langer dan een mensenleven. Verandering hing altijd in de lucht en iedere keer als een nieuwe leider de macht overnam hoopte men stilletjes dat er betere tijden zouden aanbreken.

De boodschap van de engel was zachtjes gezegd revolutionair. Hij sprak over iemand die het koningschap van de Allerhoogste God zelf zou ontvangen; geen staatsgreep dus, geen politieke overmacht en zeker geen oorlog. De aanstelling van deze nieuwe koning was een goddelijke beslissing. Geen wonder dat zijn koningschap eindeloos zou zijn, God had Zijn eigen eeuwigheid er in gelegd. De boodschap van de engel was een profetie van toekomstige gebeurtenissen.

Maria droeg zo het begin van Gods Koninkrijk op aarde in haar binnenste, een klein en teder begin van iets dat de wereld voor altijd zou veranderen. Door Yeshua, de Zoon van God, kwam Gods Koninkrijk op aarde en het is inmiddels uitgegroeid tot het grootste en machtigste koninkrijk dat ooit heeft bestaan. Miljoenen, ja honderden miljoenen mensen erkennen Hem als de Koning der koningen. Het is zeker, aan Zijn koningschap komt nooit een einde!

vrijdag 4 december 2009

Kinderen van het licht

Licht zijn in een wereld die steeds donkerder wordt
De dag na het Amerikaanse Thanksgiving feest is hier zo’n beetje het begin van het Kerst seizoen. De restjes kalkoen liggen nog in de koelkast terwijl de kerstboom in de meeste huizen al wordt opgezet. Deze maand vieren mensen over de hele wereld, van iedere denkbare taal- en bevolkingsgroep de geboorte van Jezus Christus. De Bijbel noemt Hem, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam (Johannes 1:9).

Ik hou van licht in al haar prachtige vormen; de zon, de maan, kaarslicht en zelfs de schittering in de ogen van een kind. De Bijbel leert ons dat we licht moeten zijn in een wereld die steeds donkerder wordt. De apostel Paulus beschrijft het heel mooi in Efeziers 5:8-10

Eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.
“Nu bent u licht” schrijft Paulus, het is onze nieuwe naam, ons nieuwe werk, ons nieuwe karakter. Licht... in tegenstelling tot hetgeen we eens waren. Leven als kinderen van het licht is dus geen optie voor de gelovigen, het is een opdracht! Het laat de wereld zien dat we de stap hebben gemaakt vanuit het duister naar het licht. We kunnen zoveel meer doen dan alleen schijnen, we kunnen goedheid voortbrengen, en gerechtigheid en waarheid. De engelse bijbel zegt dat die dingen vrucht van het licht zijn. Vrucht van Jezus die in ons woont.
Leven als kinderen van het licht, dat is een bepaalde levensstijl, niet alleen tijdens de maand December, zo vlak voor de kerst, maar altijd! Neem alsjeblieft het besluit om geen dag langer in duisternis te leven, maak de stap van donker naar licht door te geloven dat Jezus het ware licht is. Vraag Hem simpelweg om jou te verlichten!

woensdag 25 november 2009

2009 Non-profit Award voor Teen Challenge

Stichting Teen Challenge Ventura wint 2009 prijs
Fantastisch nieuws voor Teen Challenge Ventura! Ze hebben zojuist de 2009 Non Profit of the Year Award gewonnen, die door de plaatselijke Kamer van Koophandel wordt uitgeschreven. De prijs voor beste stichting van 2009 is een grote eer en als vrijwilliger en supporter van het Teen Challenge programma ben ik heel erg trots en blij dat ze eindelijk de erkenning krijgen die ze verdienen. Nou ja, de echte eer gaat natuurlijk naar Jezus Christus, die de enige echte oplossing was, is en altijd zal blijven, voor het drugs probleem dat zich werelwijd als een epidemie verspreidt. Maar natuurlijk is deze erkenning ook voor het pesoneel en de studenten een geweldige bemoediging: doorgaan en niet opgeven!

vrijdag 20 november 2009

Het Levende Woord

Gedachte over het principe van het mosterzaadje
De verzuchting om een groter geloof, heb je 'm wel eens geuit? Heb je God er wel eens om gevraagd? Misschien ben je niet zo brutaal. De discipelen (die overigens dag in dag uit bij Jezus rondhingen) waren dat wel. Geef ons meer geloof, vroegen ze Hem botweg (Lucas 17:5). Ze waren in elk geval aan het goede adres zou je zeggen. Toch houdt Jezus het een beetje af en daagt Hij ze uit te gebruiken wat ze hebben, hoe klein dat ook moge zijn.
Niets zal voor jullie onmogelijk zijn! (Matteüs 17:20)

Krasse woorden van Jezus. Een wonderlijke belofte voor iedereen die in Hem gelooft, ook vandaag. Hij legt uit wat geloof ter grootte van een mosterdzaadje eigenlijk is: iets heel kleins waarmee je iets heel groots kan doen!

donderdag 5 november 2009

Zinloos en leeg gezwets

Kies je woorden voorzichtig!
“Wat je zegt ben je zelf!” Anders gezegd, de woorden die uit je mond komen zijn een reflectie van wat er in je hart is. Ik ben iemand die het praten makkelijker afgaat dan het luisteren, dus ik heb in dat opzicht veel te leren. Ik zit dan ook altijd te snuffelen in de bijbel om erachter te komen wat er allemaal geschreven staat over dit onderwerp. In het verleden heb ik al meerder posts geschreven over de kracht van onze woorden en sinds enkele jaren schrijf ik een maandelijkse column in Opwekking Magazine over de woorden van onze mond. Mijn eerste boek Sacred Sabbath begint ook met een aantal gedachten over de kracht van God’s woorden. Onlangs vond ik weer eens een interessant vers aangaande dit onderwerp. In 2 Timothy 2:16 staat,

Luister niet naar zinloos en leeg gezwets, want het voert steeds verder van God weg.
In het engels staat er godless, ofwel goddeloze praat. Hoe meer we luisteren naar of meedoen aan gepraat dat niet God gerelateerd is, hoe verder we van Hem afdwalen. Dat lijkt me een serieuze waarschuwing! Het is gewoonweg onmogelijk dicht bij God te blijven als we onze tong niet in bedwang hebben!
Maar, laten we dit vers eens positief bekijken; als het mogelijk is verder van God af te dwalen door goddeloze praat, dan moet het ook mogelijk zijn dichter naar Hem toe te groeien door juist wel over God te praten of over onderwerpen die daarmee samengaan. Laat je dus niet verder weg voeren van God, maar kom dichter naar Hem toe. Dat begint met het bewust uitkiezen van je gespreksonderwerpen alsmede het gezelschap waarin je verkeert.

donderdag 29 oktober 2009

Verfrissende communicatie met God

Gesprek van geest tot geest
In een recent nummer van Christianity Today stond een artikel over de gave van het spreken in tongen, of klanktaal zoals de NBV zegt. De kop luidde ongeveer als volgt ‘Assemblies of God vraagt zich af of haar kenmerkende leer verloren gaat in evangelisatie pogingen’. Een interessant artikel en een van de vele actuele discussies over dit onderwerp.
Ik hou de dingen graag simpel en heb een aantal dingen die de bijbel hierover zegt (in 1 Korintiers 14) op een rijtje gezet. In de eerste paar verzen van dat 14e hoofdstuk vallen namelijk een aantal essentiele dingen op en die wil ik graag met je delen:

1. Wanneer we in tongen spreken spreken we alleen tot God!
Wie wil dat nou niet zeg, communiceren met de Schepper van het Heelal op een 1 op 1 basis, Geest tot geest zeg maar. We zouden wel gek zijn om die gelegenheid aan ons voorbij te laten gaan! Miljoenen zoekers en twijfelaars over de hele wereld proberen wanhopig in contact te komen met een God die ze nooit hebben gezien door middel van natuuraanbidding, het brengen van offers, meditatie etc. Tegelijkertijd bekritiseert en lacht men om de enige methode die volgende de Bijbel werkt!
2. Wanneer we in tongen spreken, spreken we een onbegrijpelijke taal.
Een taal die intellectueel niet te begrijpen is, of zoals de NBG vertaling zegt ‘we spreken geheimenissen'. Geheimen die alleen door God geopenbaard kunnen worden. 1 Korintiers 4:1 zegt dat we dienaren van Christus zijn aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Heb je er ooit over nagedacht wat dat betekent? Elke keer als we onze mond openen en in een klanktaal spreken zetten we geheimen vrij, maken we gebruik van het beheer dat ons toevertrouwd is. Je vraagt je misschien af wat we daar in vredesnaam aan hebben. Niets! Tenzij God de geheimen voor ons vertaalt. 1 Korintiers 14:13 zegt, daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen. De geheimen worden dan als het ware omgezet in een openbaring, kennis, profetie of onderwijs.
3. Wanneer we in tongen spreken zijn we daar zelf bij gebaat.
Sommige vertalingen zeggen we stichten onszelf, we bouwen onszelf op. Natuurlijk is het goed om kerkdiensten bij te wonen, conferenties te bezoeken, boeken te lezen en zo te leren van anderen, maar de bijbel zegt duidelijk dat we ook onszelf moeten opbouwen. Als we dat persoonlijk onderhoud achterwege laten begint ons geestelijk huis te vervallen en zal het uiteindelijk op instorten staan.

Het spreken of bidden in een tongentaal of klanktaal is een gave die de Heilige Geest maar al te graag aan de gelovigen wil geven. God wil niet alleen op intellectueel en emotioneel niveau met ons communiceren, maar zeer zeker ook op geestelijk niveau, want God is Geest! Hij alleen weet hoeveel geheimen er nog vrijgezet moeten worden door degenen die Hij daartoe het beheer heeft gegeven. Geheimen die, na vertaling, nodig zijn voor de opbouw en het onderhoud van de individuele gelovige, maar ook voor Zijn gemeente! Laten we niet onwetend blijven over de geestelijke gaven en laten we ook niet in de verleiding worden gebracht er ellenlange discussies over te voeren.
Laten we streven naar de gaven!

donderdag 22 oktober 2009

Meer, meer, meer...

Iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen

Wij hebben het voorrecht om op twee continenten te mogen wonen en werken. Reeds jaren verdelen we onze tijd tussen Nederland en Zuid California, twee totaal verschillende werelden. Niet alleen van elkaar gescheiden door duizenden kilometers maar ook door onnoemelijk veel kulturele verschillen.
Ons huis in Nederland is wellicht het kleinste in het dorp. Veel spullen hebben we niet, simpelweg omdat de ruimte ertoe ontbreekt veel dingen te verzamelen. In Zuid California echter, wonen we in een gigantische ranch, met vele kamers. In de loop van de jaren raakten die kamers vol, er is geen leeg plekje in huis! Ik denk niet dat we bewust zoveel spullen bijeen hebben vergaard, het is er langzaam ingeslopen, meer, meer, meer...
Jezus heeft hier, zoals gewoonlijk, wel wat wijze woorden over gesproken. In Lucas 12:15 zegt Hij,
Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.
En weet je, Hij heeft natuurlijk gelijk! We leven in een maatschappij waarin de hoeveelheid bezittingen aangeven of we wel of niet geslaagd zijn in het leven. Maar Jezus zegt juist dat het daar NIET vanaf hangt. Het gaat er niet om wat we hebben, maar wie we zijn in Hem en wat we kunnen delen met anderen!

Onderzoek je hart
Vereenvoudig je leven
Deel je bezit

zaterdag 17 oktober 2009

Uit mijn persoonlijk dagboek...

Opdracht om blijvende vrucht te dragen
Wat een kostbare schat is uw Woord, Heer. Het is elke morgen nieuw, elke dag verfrissend. Dank U wel dat U me stil liet staan bij Jesaja 27:6 waarin gesproken wordt over het herstel van Israel. Maar als ik die woorden persoonlijk maak spreken ze ook over mijn herstel: de omslag van een zelfgericht, doelloos leven naar een leven dat ervoor bestemd is om het Koninkrijk nabij te brengen. Als ik die woorden persoonlijk maak staat er: “Marja zal uitbotten en bloeien en de vruchten van haar oogst zullen de hele aardbodem bedekken.” Wat een prachtige verwijzing naar de woorden van Jezus in Johannes 15:16 waarin Hij mij opdracht geeft om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Ik moet de aarde vullen met vrucht, vrucht van mijn lippen, vrucht van mijn pen, vrucht van mijn werk en liefde. Dat begint in mijn eigen huis en breidt dan uit naar mijn straat, mijn stad, mijn land en uiteindelijk de hele wereld! Vul de aarde met blijvende vrucht; liefde, vreugde, wijsheid en waarheid.

woensdag 7 oktober 2009

Hoog aanzien bij mensen

Alle dingen van aardse materiele waarde zijn onbelangrijk voor God
Wat bij mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God.
Lucas 16:15
Au! Jesus weet altijd de vinger op de zere plek te leggen! De mensen moeten versteld hebben gestaan toen Hij bovenstaande woorden sprak. Het was het einde van een lange discussie over geld en macht. De Bijbel vertelt ons niet of de menigte er over door praatte, maar ik kan me zo voorstellen dat iedereen diep in gedachten naar huis keerde; wat moesten ze met deze radicale woorden van Jezus aan? Ik geloof dat Zijn woorden vandaag de dag nog hetzelfde effect hebben: ze zetten ons tot nadenken.
Wat staat bij ons mensen eigenlijk in hoog aanzien? Opleiding, carriere, een titel, geld, een groot huis? Eigenlijk maakt het niet uit waarmee we op de proppen komen, want alle dingen van aardse materiele waarde zijn onbelangrijk voor God. Je vraagt je af waarom een mens zich afslooft om datgene te bereiken wat door mensen wordt geprezen, maar een gruwel is in de ogen van God? Natuurlijk, opleiding, carriere, geld... dat zijn allemaal gezonde onderdelen van ons leven hier op aarde, maar ze mogen nooit ons hoofddoel worden! Laat je niet meeslepen in de zucht naar roem en eer. De Bijbel leert ons in 1 Timoteus 4:7 dat we onszelf moeten oefenen in een vroom leven, want het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. Vroom leven klinkt misschien een beetje oudbollig, maar in het engels wordt gesproken over een godly life, een leven dat God pleziert! Het is wel eens goed om onze doelstellingen opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen!

zondag 27 september 2009

Bladeren die altijd groen blijven!

Tijden van droogte deren hem niet
Net voor ons vertrek naar de USA kregen we van iemand uit onze kerkelijke gemeente een kaart. Achterop stonden de woorden uit Jeremiah 17:7-8

Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is.
Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.

Ik heb de vergelijking van het leven van de gelovige met een boom, al dan niet in diverse jaargetijden, altijd mooi gevonden. Geworteld in liefde, vruchtdagend in elk seizoen en gepland aan waterstromen. In deze verzen gaat het over een boom die altijd groen is, in California hebben we er daar heel veel van, de zogenaamde evergreens. De Bijbel zegt dat het niet uitmaakt welk seizoen het is, de bladeren zijn altijd groen en hij draagt steeds weer vrucht. Hitte en droogte deren hem niet. Betrekken we dat op onszelf dan zien we dat het niet uitmaakt of we door moeilijke perioden heengaan, of we ons eenzaam voelen, ontmoedigd of bedrogen; we kunnen gewoon groeien en bloeien! We hoeven die droge periodes niet te vrezen want zij zullen ons leren hoe diep onze wortels zitten. Zolang we bij water kunnen komen, en daar kan wat graafwerk voor nodig zijn, zullen onze bladeren groen zijn en mogen we steeds weer vrucht dragen!

donderdag 24 september 2009

Het Gesproken Woord

Als God spreekt, schept Hij...
De laatste weken ben ik bezig geweest met het samenstellen van Engelse studievragen bij mijn eerste boek Sacred Sabbath. Tijdens onze kleine groep bijeenkomsten in Nederland hebben we heel wat vragen en dicussiepunten de revue laten passeren en die gebruik ik nu om een studiegidsje samen te stellen. Tate Publishing heeft aangeboden journals te printen met de voorkant van het boek, dus binnenkort zal er een mooi studiepakket te verkrijgen zijn voor individuele of groepsstudie.
Terwijl ik zo door Sacred Sabbath zat te bladeren kwam ik weer allerlei gedachten tegen die het waard zijn om op deze blog te zetten.
God's woorden hebben scheppende kracht. Zijn woorden zijn wet geworden, zeg maar. Denk bijvoorbeeld eens aan het ontstaan van licht; God sprak en het was er! Duizenden jaren geleden werden mensen al geinspireerd door het wonder van die Scheppende kracht. Psalm 148 is daar een mooi voorbeeld van. De dichter roept alles en iedereen op om God te loven,
Loof Hem, zon en maan, Loof Hem heldere sterren, loof Hem, hoogste hemelen ...laten zij loven de naam van de Heer, op Zijn bevel zijn zij geschapen, Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd, Hij stelde een wet die nooit zal vergaan. Loof de Heer, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat Hij zegt ...
En zo gaat ie nog wel even door, helemaal enthousiast over de schepping! God maakte meer dan de hemel en de aarde. Hij sprak wetten, beloftes en waarheden tot leven. Die zijn allemaal te vinden in de bijbel. Duik eens in Zijn woord met een vernieuwde interesse; het is namelijk aan de lezer nieuwe dingen te ontdekken en te mediteren op oude waarheden. God's stem staat op papier voor alle generaties! Het allermooiste is dat, als wij dat woord gaan bestuderen, Hij weer zal spreken!

maandag 14 september 2009

Een wijs en verstandig volk!

Toon wijsheid en inzicht
Als Europeaan in Amerika krijg je soms interessante vragen toegespeeld. Bijvoorbeeld wat onze doorsnee opinie is over de USA en de Amerikanen. Andersom gebeurt het ook wel dat ik de Amerikanen eens vraag hoe ze Europa zien en wat ze over Nederland weten. Dat levert soms de meest doldwaze gesprekken op. Maar toch, de grappen en vooroordelen terzijde, willen we op de een of andere manier allemaal graag als land en volk worden gewaardeerd.
Onlangs las ik in Deuteronomium 4:6 hoe Mozes het Joodse volk toesprak alvorens ze in het hun beloofde land zouden gaan wonen. Hij drukte ze op het hart toch vooral te handelen volgens de wetten en regels van God,
Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: ’Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’
Zou het niet geweldig zijn als andere volken en landen zo over jouw land zouden spreken? Zou het niet geweldig zijn om algemeen bekend te staan als een wijs en verstandig volk? Helaas wordt dat niet over ons gezegd, niet over Amerika en niet over Nederland. Ik geloof overigens wel dat we zo bekend zouden moeten staan als Christenen. Niet als kritisch, intolerant en hoogmoedig, maar als mensen die wijsheid en inzicht tonen! Het is aan de liefde dat wij herkenbaar moeten zijn, het is aan wijsheid en inzicht dat God in ons bekend zal worden!

zaterdag 5 september 2009

Transformatie!

Als het onmogelijke logisch lijkt
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen
Romeinen 12:2

Transformatie, ofwel ware verandering vindt niet van het ene op het andere moment plaats, althans, niet in het echte leven. Het is een proces van leren en groeien en je aanpassen aan nieuwe Koninkrijksprincipes. Toch vraag ik me wel eens af: ben ik er al? In het voorjaar woonden wij een conferentie in California bij waar o.a. Bill Johnson sprak (Bethel Church, Redding, CA) en hij zei: “Je weet dat je gezindheid vernieuwd is als het onmogelijke logisch lijkt.” Nou, dat heeft me best aan het denken gezet hoor. Hoeveel ‘onmogelijkheden’ kom ik eigenlijk tegen in mijn leven? En geloof ik daadwerkelijk dat ALLE dingen bij God mogelijk zijn? Natuurlijk hoef ik niet alles te begrijpen van wat er zoal in mijn geloofsleven afspeelt, maar ware verandering betekent wel dat ik mijn visie moet uitbreiden, het onmogelijke moet verwachten en mijn leven moet openstellen voor de bovennatuurlijke dingen van God! Ik wil stoppen met beperkt denken!
Als ik me nog steeds zorgen maak over de zelfde dingen als 5 jaar geleden, heeft er geen vernieuwing plaatsgevonden. Als ik nog steeds boos en gefrustreerd raak wanneer ik tegen een blinde muur oploop heeft er geen aanpassing plaatsgevonden! Herken je zoiets misschien? Laten we dan maar weer eens bidden met de Psalmist,
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig
(Psalm 51:12)

zondag 30 augustus 2009

Terug naar California

Trans-Atlantische reis

Morgen is het weer zo ver; ik ga de lange reis naar Los Angeles maken! Deze keer heeft het teruggaan naar California een andere dimensie; ik weet dat er nu ook in Nederland gewerkt wordt aan de uitgifte van mijn boeken! Wat een idee zeg, dat er nu op twee continenten iets in gang is gezet dat vruchten af zal werpen. Ik wil op korte termijn mijn 4e manuscript bij Tate Publishing aanleveren en hoop natuurlijk op een contract! Naast de nieuwsbrieven die ik schrijf voor onze achterban in Nederland vertaal ik nu ook de nieuwsbrieven van Brian Slater die werk onder de daklozen en verslaafden doet in Israel en ik schrijf ook nog steeds een maandelijkse column in Opwekking magazine. Daar komt nu bij dat ik ook zal gaan werken aan de vertaling van mijn eerdere boekjes. Ik hoef me niet te vervelen in de komende maanden!
Ik zie erg uit naar de Nederlandse uitgave van Breath of Life. De planning is dat Merweboek het boekje in het voorjaar van 2010 gaat uitbrengen. Een goede reden om dan weer deze kant op te komen!

vrijdag 21 augustus 2009

In moelijke situaties

Hou het simpel!
Elke keer als ik tegen een moeilijke situatie aanloop lijkt het wel of ik meer woorden nodig heb om mijn dilemma bij de Allerhoogste onder de aandacht te brengen. Ik bemerk dat ik een debat aanga en wanhopig probeer een verklaring te vinden voor het onbegrijpelijke. Komt je dat niet bekend voor? Heb je soms niet het idee dat je de zaken probeert uit te leggen aan God, alsof Hij iets niet heeft begrepen? Je gebeden worden langer en gecompliceerder, soms tot op een punt waarop je vergeten bent wat de eigenlijke vraag precies was! Mijn mentor zegt altijd ‘hou het simpel’ en dat blijkt telkens weer de remedie tegen ingewikkeld bidden te zijn. Die houding komt uit de bijbel en, hoe kan het ook anders, Jezus is het grote voorbeeld!
Ik las nog niet zo lang geleden het gedeelte in Lucas 5:12-16 waar Jezus een man tegen het lijf loopt die aan lepra lijdt. Als je wel eens in India bent geweest weet je hoe dat er uit ziet en persoonlijk heb ik nog nooit iemand van die ziekte zien genezen. Nou wil het geval dat die man aan Jezus vraagt of Hij hem wil beter maken, wil reinigen van de ziekte. Een uiterst moeilijke situatie mag je wel zeggen! Maar Jezus houdt het simpel en gebruikt drie woorden om goddelijke genezing uit te leggen: ik wil het.
Wow, ik zou wel willen dat ik die theologie zelf had verzonnen! Zijn antwoord is subliem! Het daadwerkelijke ‘gebed’ dat volgt op zijn stelling is nog korter, nog eenvoudiger... wordt rein! Geen discussie, geen smeken, geen huilen of roepen. Gewoon authoriteit!
Wat is er toch veel te leren van zo’n kort verhaal. Laten we proberen daar aan te denken de eerstvolgende keer dat we voor een onmogelijke of moeilijke situatie staan en ons gebed eenvoudig houden!

vrijdag 7 augustus 2009

Contract met Merweboek getekend!

Nederlandse versie Breath of Life volgend jaar in de winkel
Hiep, hiep hoera, vandaag, vrijdag 7 augustus 2009, heb ik een contract getekend met Merweboek Uitgeverij, die mijn boek Breath of Life begin 2010 in het Nederlands gaat uitgeven en distribueren. Tijdens de afgelopen maanden heb ik gewerkt aan de vertaling van Breath of Life. Wat een geweldige gelegenheid krijg ik nu om dit prachtige en ontroerende verhaal ook in Nederland te introduceren. Wow, hier heb ik zo lang op gewacht en gehoopt en dan is nu het ‘ineens’ zover! Dankbaar ben ik dat ik mijn gebied mag vergroten en ik zie uit naar een plezierige en vruchtbare samenwerking! Via deze blog kunnen jullie op de hoogte blijven!

zaterdag 1 augustus 2009

Vraag van Jezus

Wat leest u daar?

De meeste christenen zijn niet al te enthousiast als het over Gods wetten gaat. Boeken over dit onderwerp zijn vaak saai en wellicht hebben we er meer preken over gehoord dan ons lief is. Vaak verwachten we niet eens meer er ooit nog iets nieuws over te leren. Toch heb ik mogen ontdekken dat er altijd weer nieuwe dingen te leren zijn over Gods geboden. De boeken die ik schrijf zijn daar een levend bewijs van! God’s woord is altijd verfrissend. Neem nou de manier waarop Jezus de mensen aansprak over de wet, ik haal daar steeds weer iets nieuws uit! Hij leerde de mensen dat ze de wet niet alleen moesten lezen, maar ook vervullen door ernaar te gaan leven. Op een dag vroeg een godsdienstige man Hem wat hij moest doen om eeuwig leven te ontvangen. Natuurlijk had Jezus hem kunnen zeggen dat Hijzelf de weg, de waarheid en het leven was, maar dat deed Hij niet. Hij beantwoordde de vraag van de man met een wedervraag en zette hem zo aan het denken:

Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? (Lucas 10:26)

In het engels staat er ‘hoe leest u het?’ Hij zei niet: wat zeggen de studieboeken erover, wat heeft u van de dominee geleerd of hoe behandelt uw theologie dat? Nee, Zijn vraag is heel persoonlijk: Wat leest u daar?
Ik denk dat Zijn vraag aan ons vandaag de dag hetzelfde is. Het gaat er niet om wat anderen van Zijn wetten en geboden vinden, maar wat de Bijbel er over zegt en hoe wij het lezen en ontvangen. We zouden het ons doel kunnen maken de Bijbel zo te lezen en de Heilige Geest te vragen ons te verlichten!

dinsdag 14 juli 2009

Gebed tegen vrees

Nam Jezus de dingen te licht op?
Eén van Jezus’ meest krasse uitspraken en geboden kan in twee woorden worden samengevat: “vreest niet”. Die woorden lijken bijna een flauwe grap. Vreest niet? Dat is zoiets als tegen een drenkeling zeggen dat hij niet verzuipen moet. Een blik op de hedendaagse krantenkoppen vertelt me dat er heel veel is om te vrezen; Mexicaanse griep, terrorisme, werkeloosheid, kanker, om maar wat te noemen. Alleen een hart van steen blijft onaangeraakt en onbeweeglijk onder zulke dreigingen. Had Jezus het dus mis of nam hij de dingen te licht op? Ik denk van niet, Hij zei soms rare dingen, maar was wel altijd serieus; vreest niet voor de dingen van de wereld, vreest God! Stop daar eens al je energie in!
David riep het uit:
Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandel; verenig mijn hart om uw naam te vrezen
(Psalm 86:11)
Laat dat je gebed zijn vandaag!

donderdag 9 juli 2009

Vertaling Breath of Life

Vertaalwerkzaamheden in volle gang
In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn
(Spreuken 14:23)
Ter voorbereiding van de uitgave van mijn boeken door een nederlandse uitgever, ben ik alvast begonnen met het vertalen van mijn nieuwste boek Breath of Life. Daar gaat aardig wat tijd in zitten, maar het lijkt me geweldig als dit prachtige verhaal in de nabije toekomst ook op de nederlandse boekenmarkt te verkrijgen zal zijn. Het vertaalwerk is ook wel een reden om deze NL blog weer eens bij te werken. Binnenkort meer nieuws!

zaterdag 31 januari 2009

Vermenigvuldiging van tijd

Geef weg wat je nodig hebt!
Binnenkort spreek ik in de Church of the Living Christ in Ojai, California over bijbels tijdsmanagement. Om precies te zijn, zal ik daar een kort seminar geven naar aanleiding van mijn eerste boek Sacred Sabbath. Het lijkt heel lang geleden dat dat boek uitkwam, maar de boodschap is nog steeds verfrissend!
Vrijwel iedereen ziet het weekend, of toch op z'n minst de zondag, als speciaal. Lekker tijd voor jezelf, dingen doen waar je anders niet aan toe komt en vooral ook: uitslapen! 'De zondag is mijn dag' hoor je weleens. Grappig dat God het precies anders ziet. Die ene dag per week is speciaal, het is niet jullie dag, het is Mijn dag. Jaag Mijn interesses na, niet de jouwe.In Sacred Sabbath wordt op heldere wijze nagedacht over Gods woorden als het over de heilige dag gaat. Kan zo'n dag nog wel in de huidige 24-uurs economie, is dat niet vreselijk ouderwets? Waar liggen God's interesses eigenlijk en wat zei Jezus er over? De lezer wordt uitgedaagd na te denken over de volgende vraag: is het mogelijk dat we dikwijls tijd tekort komen omdat we alle dagen van de week voor onszelf proberen te houden? Geeft! En u zal gegeven worden. Geldt dat ook voor onze kostbare tijd? Ja, probeer het maar eens. Geef God de uren van die ene dag en je zal zien dat Hij Zijn belofte nakomt en de andere zes dagen voor je zegent, bovennatuurlijk!

zaterdag 24 januari 2009

Reclame voor God!

Spreek je uit voor Hem
Persberichten, blogs, boeken, of gewoonweg een praatje in de winkel of op straat... het maakt niet uit waar we zijn of wat we doen, we kunnen altijd reclame maken voor ons geloof in God. Tegenwoordig zijn er oneindig veel (creatieve) mogelijkheden om uiting aan je geloof te geven en de kans is groot dat je er een ander mee bemoedigt of inspireert. Spreek je uit voor Jezus!

2 Timoteus 1:8 zegt
Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen
Het maakt eigenlijk niet uit hoe je het doet, als je het maar doet! De wereld maakt voor de gekste dingen reclame, laten wij het doen voor onze God, die hemel en aarde in Zijn hand heeft!

vrijdag 23 januari 2009

Krantenartikel USA

Breath of Life in het nieuws
De afgelopen maanden hebi ik deze weblog gebruikt om het een en ander te vertellen over mijn nieuwe boek Breath of Life. Natuurlijk ben ik als schrijver enthousiast over m'n werk en probeer ik van elke gelegenheid gebruik te maken om er over te praten. Ik zoek tevens de grens; zal ik er nog een keer over beginnen of heb ik genoeg gezegd? Elk boek moet verkopen en dat gebeurt niet automatisch omdat je nou eenmaal een mooi verhaal hebt geschreven. Ik probeer ook steeds nieuwe manieren te vinden om het woord te verspreiden en het internet en blogging zijn een uitkomst, fantastisch!
Tock werkt niets zo goed als een positief stuk in de krant. De Ventura County Star hier in California plaatste afgelopen woensdag een mooi artikel over Breath of Life en daar ben ik heel blij mee. Klik hier om het te lezen ('t is wel in het engels natuurlijk). Je kan zelfs commentaar op hun pagina achterlaten.

maandag 19 januari 2009

Gebedshouding

Praktische en verfrissende gedachten
Reeds jaren sturen we een wekelijkse nieuwsbrief naar de Agape Gemeente in Papendrecht. Dat is niet alleen voor de gezelligheid en het onderhouden van contacten, maar ook omdat we graag willen bemoedigen. We doen dat door middel van positief nieuws, inspirerende verhalen en veel bijbelteksten. Een vaste coulmn in de nieuwsbrief is "Het Levende Woord", een korte overdenking en praktische toepassing van een bepaalde bijbeltekst. Het wordt tijd ze eens te herhalen en op deze weblog te plaatsen. Vanaf deze week kun je Het levende Woord als blogpost lezen (te herkennen aan de blauwe deur) en in de sidebar terugvinden. Hier is de allereerste:
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar (Kolossenzen 4:2)
Goed he, dat Woord! Het geeft niet alleen aan dat bidden essentieel is, maar ook dat een juiste houding daarbij heel belangrijk is. Echt verwachten dat er dingen gaan gebeuren en er bijvoorbaat blij mee zijn!

donderdag 15 januari 2009

Motto 2009

Wees over niets bezorgd!
De afgelopen week hadden we wat problemen met onze telefoonlijn. De hevige en droge Santa Ana wind die hier regelmatig in Zuid California huis houdt, moet het oude systeem hebben beschadigd. Geen kiestoon, geen internet, geen telefoontjes... voor een tijdje. Dat brengt rust in huis; ik heb zowaar een aantal boeken uitgelezen waar ik allang in bezig was. Ik werd er op den duur ook wel kriegelig van moet ik toegeven. Daar kwam ik achter toen ik begon te schelden tegen het ingesproken bandje van het telefoonbedrijf dat ik met iemand anders z'n mobieltje probeerde te bereiken. Helaas, ergernis van de bovenste plank! Diezelfde morgen had ik eindelijk het motto voor 2009 ontvangen tijdens m'n meditatietijd: Wees over niets bezorgd (Filippenzen 4:6). Ik had die woorden in grote letters in m'n journal geschreven en er een mooi vredig plaatje van een zonnig strand onder geplakt, als herinnering zeg maar. Ik had geen idee dat ik al zo gauw aan de slag zou gaan met dat nieuwe motto.
Over niets bezorgd zijn, dat moet wel een van de moeilijkste opdrachten uit de bijbel zijn, toch ga ik het proberen, net zolang totdat ik het onder de knie heb!

donderdag 8 januari 2009

HAPPY NEW YEAR!

Niet vergeten: boeken wereldwijd verkrijgbaar
Aan het begin van een nieuw jaar wil ik graag de lezers van mijn boeken en blogs bedanken. Het is dankzij jullie interesse en commentaar dat ik vooruit mag kijken naar weer een jaar van schrijven en herschrijven en hopelijk het publiceren van het 4e boek in de serie. Het zou zeker mooi zijn als ik een Nederlandse uitgever kan vinden!
Ik wil jullie er aan herinneren dat de boeken in Nederland te bestellen zijn via de grote internet boekhandels zoals Bol en Proxis en wereldwijd natuurlijk via Amazon en de Bookdepository (die laatste levert over de hele wereld zonder verzendkosten). Het blijft me verbazen hoe efficient werken op het web is; we communiceren, sturen e-mails, laten commentaar achter, creeren blogs and bestellen boeken! Wat deden hiervoor eigenlijk?
Voor zover je dit nog niet hebt gedaan en als je interesse hebt voor mijn werk, bestel dan mijn boeken on-line via je favoriete boekhandel. De boeken zijn in eenvoudig engels geschreven en vrij makkelijk leesbaar. De laatste twee jaar hebben we de boeken in klein groepsverband besproken in Papendrecht en dat waren echt heel interessante avonden waarin vele onderwerpen aan de orde kwamen.
Nogmaals hartelijk dank voor de belangstelling en een vredig en vreugdevol 2009 toegewenst!