vrijdag 21 april 2017

Kern van de Waarheid (5)

Jezus kondigt tot driemaal toe de Geest van de Waarheid aan; dat is opgeschreven in het evangelie van Johannes, in de hoofdstukken 14, 15 en 16. Over die eerste aankondiging heb ik in het vorige blogje geschreven:

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de ​Geest​ van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven (Johannes 14:15-17).

'De Heilige Geest is ALTIJD in ons, of we dat nu voelen of niet. Met andere woorden... de Waarheid woont in ons. Dat is een geweldige vertroosting in een wereld waar leugen, bedrog, fraude en namaak de overhand lijken te voeren.

De tweede aankondiging is te vinden in Johannes 15:26, Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook hier vallen mij weer twee dingen op: 1) De Geest komt van de Vader en 2) Hij zal over Jezus getuigen.

Er zijn veel christenen die een bepaalde angst hebben voor de Geest van God. Zodra het over de Heilige Geest gaat trekken ze zich terug: veel te eng, veel te vaag, veel te ongrijpbaar. Maar lieve mensen, de Geest komt van de Vader, nergens anders vandaan. Hoe is het mogelijk dat we een gift van de Vader niet durven, kunnen of willen ontvangen? Wat van God komt is goed en liefdevol.

En... de Geest zal over Jezus getuigen. Wie zijn wij om zonder dat getuigenis te willen leven als christen? Hoe kunnen we Jezus (die de Waarheid is) beter leren kennen als we de Geest op afstand houden? Je kan de boeken bestuderen tot je sterretjes ziet, maar zonder het getuigenis van de Geest doen we onszelf en Hem zeer tekort.

vrijdag 7 april 2017

Kern van de Waarheid (4)

'Als de waarheid weg is, krijgt leugen de overhand' schreef ik in mijn vorige blogje. Helaas zien we dat overal om ons heen gebeuren... in de zakenwereld, de politiek, het entertainment en ja, zelfs in de kerk.

Daarmee komen we als vanzelfsprekend op het enorme belang van Jezus' zaakwaarnemer op aarde, de Heilige Geest ofwel de Geest van de waarheid.

De eerste keer dat Jezus de Geest van de Waarheid aankondigt is net nadat Hij Zijn leerling Petrus erop wees dat die Hem tot drie maal toe zou verloochenen. Zie hier ook weer het belang van de Geest... zonder Hem zouden we zelfs geneigd zijn te liegen over Jezus...

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de ​Geest​ van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven (Johannes 14:15-17).

Jezus vraagt de Vader de Geest te geven. Aan wie? Niet aan de wereld in elk geval. Maar wel aan degenen die Hem liefhebben en gehoorzamen. Wat een geweldige belofte is dat. De Geest van de Waarheid wordt gegeven aan hen die Jezus liefhebben en gehoorzamen. Ben jij dat? [belangrijke vraag!]

Twee dingen vallen mij in het bijzonder op. De Geest van de Waarheid woont in ons en Hij blijft in ons. Hij komt niet zo nu en dan even om het hoekje kijken, Hij gaat niet op vakantie, Hij laat ons niet in de steek... de Heilige Geest is ALTIJD in ons, of we dat nu voelen of niet. Met andere woorden... de Waarheid woont in ons!