zaterdag 29 maart 2014

Wedergeboorte onder de loep (3)

In de vorige blog over de wedergeboorte hebben we gezien dat Jezus er heel duidelijk over is; er is meer dan alleen een menselijke geboorte, er is ook een geestelijke geboorte. Dat zijn twee verschillende dingen. We zouden kunnen zeggen dat de Bijbel spreekt over een natuurlijke geboorte en een bovennatuurlijke (geestelijke) geboorte.

In het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes wordt beschreven hoe Jezus, de Zoon van God, naar de aarde kwam. Sommige mensen geloofden wel in hem, sommigen niet. Dat is nu nog steeds zo. Er staat: Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God (Johannes 1:12-13).

We worden dus de eerste keer op natuurlijke wijze geboren (uit onze ouders) en de tweede keer op bovennatuurlijke wijze, namelijk uit God... als we tenminste het besluit nemen om te geloven in Jezus en Hem ontvangen (in ons leven, in ons hart, in ons denken). De natuurlijke geboorte is niet onze keus, de bovennatuurlijke (geestelijke) geboorte wel! We hebben namelijk de vrije wil gekregen om Jezus NIET te ontvangen, om NIET in Zijn naam te geloven en om dus NIET een kind van God te worden... en dus de wedergeboorte (de geestelijke geboorte) mis te lopen.

In Het Boek wordt het zo omschreven: Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God. Mooi he? Dat kan je eenvoudigweg uitspreken: ik aanvaard U Jezus, ik wil geloven in Uw naam. Dat klinkt erg simplistisch, maar zo'n gebed (want dat is het) heeft grote gevolgen!

zaterdag 22 maart 2014

Wedergeboorte onder de loep (2)

Het vorige blogje eindigde met een vraag: waarom doen zoveel mensen moeilijk, ingewikkeld of juist vaag over de wedergeboorte, met name binnen de kerken....? Ik weet het antwoord daarop eerlijk gezegd niet, volgens mij is er niet echt een reden voor. Jezus vindt ook dat we niet moeilijk moeten doen: Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden (Johannes 3:7). Wees niet verbaasd! Het hoort erbij.

De Bijbel laat zien dat Hij voorafgaand aan die woorden tegen de Joodse wetsgeleerde Nicodemus zegt: Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wel, duhhhh, denk je dan misschien... dat is logisch natuurlijk.  Niet bepaald wat we verwachten van een gesprek op niveau tussen de Zoon van God en een theoloog. Maar weet je wat er te leren valt uit die woorden van Jezus? Er is meer dan een menselijke geboorte, er is ook een geestelijke geboorte. Dat zijn twee verschillende dingen.

Kijk, dat maakt het leven al een stuk eenvoudiger. We komen op deze aarde door de menselijke geboorte. Daar hebben we zelf niets over te zeggen gehad, het was een keuze van onze ouder(s) (om de zwangerschap uit te dragen). Daarnaast is er blijkbaar ook nog zoiets als een geestelijke geboorte. Hebben we daar zelf wel wat over te zeggen of worden we ook daarmee overvallen? Lees het in de volgende blog....

maandag 17 maart 2014

Wedergeboorte onder de loep (1)

In de afgelopen weken hebben we in onze huisgroep hoofdstuk tien uit Frisse Kijk behandeld: wedergeboorte. We hadden er interessante gesprekken over, maar tegelijkertijd bleek ook wel dat het niet bij iedereen even duidelijk was, wat de Bijbel daar nu eigenlijk over zegt. De hoogste tijd voor een paar blogjes daarover dus.

In de meeste kerken wordt er (helaas) weinig uitleg over dit onderwerp gegeven. Misschien wel omdat het bij de een als vanzelfsprekend wordt gezien (geef je hart aan Jezus en je bent wedergeboren) en bij de ander als iets wat niet binnen de theologie past (wij leven al vanuit een Christelijke traditie). Toch denk ik dat iedere Christen de wedergeboorte (geestelijke/nieuwe geboorte) moet begrijpen en aan een ander uit zou moeten kunnen leggen.

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over 'opnieuw geboren worden', maar het meest bekende gedeelte is wel te vinden in Johannes 3. Jezus is daar in gesprek met de Joodse wetgeleerde Nicodemus. Hij vertelt hem (vers 3): ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ Het koninkrijk van God zien... kan jij dat? Begrijp jij waar dat over gaat? We kunnen het Koninkrijk* (waar Jezus veelvuldig over sprak) niet zien, niet bevatten of begrijpen als we niet wedergeboren zijn. Dat is nogal wat. Dat geeft al aan hoe belangrijk het is om opnieuw geboren te worden.

Jezus spreekt hier over het opengaan van onze geestelijke ogen, zodat we Zijn Koninkrijk kunnen zien (begrijpen) voor wat het is: geen zichtbare plaats of land, maar een geestelijke dimensie waarin rechtvaardigheid, vrede en vreugde regeren met kracht. Waarom doen zoveel mensen moeilijk, ingewikkeld of juist vaag over de wedergeboorte, met name binnen de kerken....? In vers 7 van datzelfde hoofdstuk zegt Jezus: Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. Wees niet verbaasd! Het hoort erbij.

* Zie ook de mini blogserie over het Koninkrijk

dinsdag 11 maart 2014

Blogging buzz...

Onlangs wijzigde ik het url adres van deze blog van tiengeboden.blogspot.com naar frisse-kijk.blogspot.com. Dat betekent overigens niet dat ik gestopt ben met mijn boekenserie over de Tien Geboden. Momenteel leg ik de laatste hand aan de vertaling van Respectfully Yours, een boek over het vijfde gebod: eert uw vader en moeder. Zo'n vertaling heeft aardig wat voeten in de aarde, ik heb er in elk geval ook een aantal persoonlijke verhalen aan toegevoegd van mensen die moeilijkheden met hun ouders hebben gehad. Het is enerzijds een geladen onderwerp waarbij discussies niet uit zullen blijven; anderzijds is het een onderwerp waar zoveel van af hangt: onze toekomst, onze gezondheid, onze geestelijke groei... Ik heb het boek als werktitel Ik eer jou (Respect in relaties: sleutel voor maatschappelijk en persoonlijk welzijn) meegegeven.


Op de blog van onze stichting Traveling Light hebben we een leuke actie, voor een gift van 50 euro of meer krijg je een prachtige ketting thuisgestuurd, gemaakt door de vrouwen en vrijwilligers van het Teen Challenge opvanghuis in Arad. Klik HIER voor deze mooie blog!


Ik maak gelijk maar van deze gelegenheid gebruik om de blog van Christelijke webloggers nog eens onder de aandacht te brengen. Als je een blog hebt kun je die daar aanmelden en jezelf kort voorstellen. De bloggerslijst wordt langzaam maar zeker steeds langer en leuker :)


Bloggen is een mooie manier om je schrijfkunsten te oefenen en verbeteren. Meedoen met schrijfwedstrijden kan ook een enorme hulp zijn om je schrijverij naar een volgend niveau te tillen. Kijk voor een overzicht van wedstrijden eens op Schrijven Online. Ik ga het zeker ook weer proberen met een aantal gedichten. Ik zou zeggen: begraaf je talent niet!


maandag 3 maart 2014

Bloggers en boeken

Aritha Vermeulen
Het is de hoogste tijd om weer eens een blogger in de spotlight te zetten die ook boeken op haar naam heeft staan: Aritha Vermeulen. (Klik HIER voor bloggers die al eerder in de spotlight stonden)

Sommige bloggers besluiten tot het schrijven van een boek. Bij Aritha (Jedidja) was het, volgens mij, andersom. Zij schreef boeken en besloot over dat proces te gaan bloggen op haar wekelijkse schrijfblog.

Ze heeft, naast een paar kinderboeken, twee historische jeugdromans op haar naam staan: Senta's bruidsvlucht en Trouw aan jou, uitgegeven bij De Banier. Uit een recensie over Senta's bruidsvlucht:

Met deze historische jeugdroman zal ze ongetwijfeld ook ouderen boeien. Het boek getuigt van gedegen onderzoek naar het toenmalig idioom, de heersende opvattingen en gebruiken... Voor de „grote Heiland” is geen vijandschap te groot. En van deze eeuwenoude boodschap getuigt het verhaal van Senta.

Voor de bloggers die meer willen leren over het schrijfproces (lees: bloed, zweet en tranen) dat aan zo'n mooi boek vooraf gaat is het heel interessant om Aritha's schrijfblog te volgen. Ze vraagt haar lezers daar namelijk regelmatig om feedback. Bijvoorbeeld als ze een naam voor een bepaald personage zoekt, of als ze gegevens nodig heeft over het gebruik van bepaalde kruiden ten tijde van de Middeleeuwen.

Momenteel werkt ze aan een tienerboek met als werktitel Kijk niet naar de rommel

Over Aritha:
Ik ben dol op lezen, recenseren, Pinterest, koffie en chocolade. Films, die afspelen in de Middeleeuwen vind ik geweldig omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in dat tijdvak. Bloggen, postcrossing en snuffelen in de boekwinkel vallen onder dingen die ik graag doe. 

Heb je een tip voor Bloggers en boeken? Mail even naar meijers.marja@gmail.com