dinsdag 18 oktober 2016

Geheimenissen onthuld (3)

Als kind (en soms nog weleens) vond ik het best moeilijk om geheimen te bewaren. Soms barstte ik bijna uit elkaar, zo graag wilde ik iets doorvertellen dat ik te weten was gekomen. Geheimen zijn er om onthuld te worden.

De apostel Paulus kende dat gevoel wel, denk ik. In zijn relaas over de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden als de laatste bazuin zal klinken, zegt hij, Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, (1 Korintiërs 15:51, HSV). In de NBV staat: Ik zal u een geheim onthullen... Ik kan me zo voorstellen dat hij het ook niet langer voor zich kon houden.

Paulus onthulde nog veel meer geheimenissen tijdens zijn leven. Hoe kwam hij aan die wijsheid, hoe kreeg hij openbaring? Ik denk omdat hij meer dan wie dan ook in klanktaal of tongentaal sprak. In 1 Korintiërs 14:2 staat, Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.

Hoe geweldig spannend is dat? Geheimenissen spreken in je geest. Tsja, zou je misschien zeggen, daar heeft niemand toch wat aan? Geen mens begrijpt het! Maar Paulus gaat verder, in vers 6 schrijft hij: Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te openbaren, zonder kennis door te geven of iets te profeteren, of zonder u te onderwijzen? Dat is wel weer logisch toch? Klanktaal zonder openbaring heeft geen nut voor anderen.

Paulus maakt het daarom praktisch toepasbaar in vers 13, Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen. Zo worden Gods geheimenissen blijkbaar onthuld. Geen wonder dat we 'beheerders' van de geheimenissen Gods worden genoemd. Ik vind het erg jammer dat heel veel Christenen niet geloven dat er tegenwoordig nog in klanktaal gesproken, gezongen of gebeden kan worden. We missen dan wel heel veel van de onthullingen die God voor Zijn kinderen klaar heeft liggen en we bedroeven daarmee de Heilige Geest.

woensdag 5 oktober 2016

Geheimenissen onthuld (2)

'Er is een God in de hemel die mysteries onthuld' schreef ik in mijn vorige blogje. Nou ja, ik citeerde eigenlijk de profeet Daniël. Hij doorbrak de heersende gedachte dat de geheimen van God voor mensen verborgen moesten blijven. Daar mogen we hem nog steeds dankbaar voor zijn :)

Ik weet niet hoe jullie het zien, maar ik heb lang gedacht dat de geheimenissen van God ook echt een geheim moesten blijven. Die wazigheid hield Hem een beetje op afstand en ons als gelovigen nederig. Maar op een dag las ik in de Bijbel hoe de apostel Paulus zichzelf en andere gelovigen beschrijft: Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God (1 Korintiërs 4:1).

Hmm, dienaren van Christus ken ik genoeg. Niet alleen op de preekstoel of in een speciaal bankje, we zijn het in feite allemaal. Maar beheerders van de geheimenissen van God? Zo had ik het nog nooit bekeken. Daar heb ik echt wel lang over na moeten denken. Een beheerder heeft sleutels, een beheerder opent deuren. Wat een prachtig en spannend uitgangspunt in deze serie... wij zijn beheerders van de geheimenissen Gods!

Het Griekse woord voor geheimenis of mysterie is mystḗrion. In de Bijbel is een 'mysterie' niet iets geheims. Integendeel, het is juist iets dat we te weten kunnen komen door openbaring, omdat God het openbaart. Openbaring, onthou dat woord!

In 1 Korintiërs 2:7 en 11 wordt uitgelegd wat een geheimenis is: Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; ... aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.

Een mysterie, of geheimenis, is veelal een onbegrepen iets uit het Oude Testament dat door de komst van Jezus Christus is geopenbaard. God verlangt ernaar geheimen aan ons te openbaren, opdat wij ze door kunnen geven. Dat is wat een goed en betrouwbaar beheerder doet!

maandag 19 september 2016

Geheimenissen onthuld (1)

Mijn moeder gebruikte de term nogal eens als we lastige vragen over God of het Christelijk geloof stelden.... 'het is een mysterie' of 'het is een geheimenis'. Daar moest je het dan maar mee doen.

Toen ik op latere leeftijd (eindelijk) zelf de Bijbel ging onderzoeken, kwam ik er achter dat er in dat Boek wel degelijk over geheimenissen wordt gesproken, maar dan met name over de onthulling daarvan. Het is fascinerend om te zien dat geestelijke zaken die voor de mensen eeuwenlang een mysterie waren, worden onthuld in onze tijd.

Toch kom ik nog redelijk vaak mensen tegen die, als het om geloofszaken gaat, dezelfde insteek hebben die mijn moeder had... het is allemaal een mysterie.

Ik heb besloten een paar blogjes aan dit onderwerp te wijden en ik hoop dat jullie net zo verrast en blij zullen zijn als ik, toen ik ging begrijpen dat het Gods verlangen is Zijn geheimenissen aan ons te openbaren. Lezen jullie weer mee?

 Maar er is een God in de hemel die mysteries onthult (Daniel 2:28)

maandag 12 september 2016

Bijbelwroetende vrouwen

Marja & Esther
Ja hoor, zo'n titel trekt aandacht :) Onlangs verscheen een leuk dubbelinterview met schrijfster Esther Noordermeer en ondergetekende in een van onze regionale kranten. Esther woont een paar kilometer verderop in de polder en een paar keer per jaar gaan we bij elkaar op de kofiie om over boeken te praten, en dan vooral ook over Het Boek natuurlijk!

Esther debuteerde in 2011 met haar boek De Hemelse Voedselbank. Een heel interessante, leuk geschreven studie die verscheen bij uitgeverij Merweboek waar in datzelfde jaar mijn eerste Nederlandstalige werk Levensadem verscheen. 

De uitgever bracht ons met elkaar in contact en we ontdekten al snel dat we naast het schrijven nog iets gemeen hadden... het wroeten in de Bijbel.

Van Esther verscheen in 2013 Vrij van de Wet (een dogma onder vuur). Een goed doordacht en gebalanceerd boekje over wet en genade. Ik vond het mooi passen bij mijn Engelstalige serie over de Tien Geboden in de 21e eeuw. 

Deze zomer verscheen Stevige Kost van Esther's hand, een werkboek bedoeld en geschikt voor gebruik in (huis)kringen en jeugdverenigingen (18+), maar ook als tijdelijke leidraad voor stille tijd.

Ik heb Esther helaas nog niet aan het bloggen kunnen krijgen. 'Dat zou ten koste gaan van mijn schrijftijd', meent ze... en ja, daar kan ik haar niet helemaal ongelijk in geven (zie mijn blogje 'lijdt het schrijven weleens?').

Esther schrijft op een vlotte, eenvoudige (maar geestelijke diepe) wijze en onderbouwt haar schrijverij met gedegen Bijbelonderzoek. Ze laat niets aan het toeval over en roept de lezer op om vooral zelf op onderzoek uit te gaan, om niets zomaar aan te nemen.

En dat is nu precies iets wat ik ook met mijn boeken en blogs hoop te bewerkstelligen... een frisse interesse in Gods Woord.

Haar boeken, die ik van harte aanbeveel, zijn te bestellen via de website Esther Noordermeer.
Esther's korte meditaties zijn ook te beluisteren via diezelfde website.

woensdag 17 augustus 2016

Lijdt het schrijven weleens...?

Hopelijk genieten jullie nog van deze mooie zomerdagen die de vakantie uitluiden. Sommige bloggers hebben een pauze genomen, anderen hebben  juist inspiratie ontvangen om te schrijven of zelfs een nieuw blogje te beginnen.

Bij mij lijdt het schrijven weleens onder alle andere werkzaamheden en activiteiten [lees gerust verder] ... maar toch groeit mijn portfolio gestaag.

Net als in voorgaande jaren hebben we met onze Stichting Traveling Light weer een werkweek georganiseerd in Toscane, Italië. We gaan met een groep (10) houthakken om de wintervoorraad aan te vullen in drie huizen die behoren tot een christelijke therapeutische gemeenschap: Comunita Brezzano. Naast die fysieke arbeid zullen we ook de Bijbel met elkaar bestuderen. Het thema voor de week is Meer dan Overwinnaars.

Wat betekent het om méér dan een overwinnaar te zijn? Of het maar zo te zeggen: een gouden medaille winnen is leuk, maar dan....?

Afgelopen week kwam de Italiaanse editie uit van mijn boekje Levensadem en inmiddels heb ik ook een uitgever/distributeur in Italië gevonden die mijn boeken zal aanbieden en verspreiden. Misschien denk je als blogger/schrijver 'nou zeg, jij hebt het maar makkelijk'... maar vergeet niet dat ik al jaren bezig ben met het steeds weer opnieuw aanschrijven van uitgevers (in meerdere landen) en opsturen van boekjes. Maar goed, de aanhouder wint. Wees dus bemoedigd!

Op 3 september a.s. is de officiële opening van 't Winkeltje in Papendrecht. Een leuke, hippe shop met tweedehands spulletjes en kleding waar je ook een bakje koffie kunt krijgen. De opbrengst van de verkopen komt volledig ten goede aan de mooie, praktische, kleinschalige projecten van Stichting Traveling Light. Als je niet in de buurt woont, kun je meegenieten op onze Facebook pagina.

Tussen de bedrijven door ben ik bezig met het samenstellen van Frisse Kijk 3. Wanneer dat studie-journal uit gaat komen weet ik nog niet precies, ik heb namelijk ook op de planning staan om de Nederlandse editie van mijn engelstalige boekje Sacred Sabbath later dit jaar uit te geven. Genoeg te doen dus!

Hebben jullie een leuk, spannend, bijzonder schrijf- of blogproject op de rit staan?

vrijdag 5 augustus 2016

Paradox?

Hartelijk dank voor het meelezen en het geven van commentaar op de vorige blogjes over mijn boek Ik eer jou. Omdat het nog steeds vakantietijd is, ga ik nog even door met het plaatsen van citaten. Hieronder een kort stukje uit hoofdstuk 2 waarvan ik denk dat het een bemoediging voor velen zal zijn...

"Persoonlijk denk ik wel dat er een duidelijke scheidslijn ligt tussen gehoorzamen en eren. Als ouders buiten de wil van God leven en dingen van hun kinderen verwachten die tegen Gods principes ingaan is het niet mogelijk hen te gehoorzamen. Het is dan zaak de hulp of het advies van een derde in te roepen. Maar dat betekent niet dat we hen dan ook niet hoeven te eren.

We kunnen onze ouders altijd eren voor de dingen die ze wel goed doen of deden. Het lijkt een paradox: niet gehoorzamen, maar wel eren. Toch kunnen we dat praktisch vorm geven. Bijvoorbeeld door te zeggen ‘dat heb ik van mijn moeder’ als iemand een compliment geeft over je kookkunsten. Of door te zeggen ‘mijn vader leerde me vissen’ als dat zo eens ter sprake komt. 

Daarmee praten we niet goed wat verkeerd gegaan is, maar brengen we wel eer waar eer toekomt. En uiteindelijk heeft dat een positief effect op ons eigen welzijn!"

[uit: Ik eer jou, ISBN 978-90-821092-4-5, verkrijgbaar in de chr. boekhandel]

maandag 25 juli 2016

Vereenzelviging

Ofschoon hij de Zoon van God was, heeft hij door alles wat hij geleden heeft, gehoorzaamheid geleerd.

Het is voor ons een raar idee dat Jezus gehoorzaamheid moest leren door te lijden. Toch is dat wat de Bijbel zegt. Zijn lijden had een doel en heeft de wereld veranderd. Gelukkig maar dat Hij gehoorzaamheid op jonge leeftijd had geleerd. Als kind was Hij gehoorzaam en groeide in gunst bij God en mensen. Geen wonder dat God dan ook gehoorzaamheid voor ons in gedachten heeft, daar zal een grote zegen uit voortkomen.

Misschien denk je wel dat het makkelijk was voor Jezus om Zijn ouders en hemelse Vader te gehoorzamen. Het is immers niet zo moeilijk om iemand te gehoorzamen die aardig tegen je is en die van je houdt. Maar hoe moet dat als we ons niet zo geliefd en correct behandeld voelen? Laten we nog eens een Bijbelgedeelte lezen waar Jezus te maken krijgt met een ouder-kind situatie, deze keer een situatie waarin Jezus veel pijn ervoer. Matteüs 26:36-46 vertelt ons over het verdriet van Jezus op de avond van Zijn arrestatie in de hof van Getsemane. Droefheid en angst kwamen over Hem en Hij vertelt Zijn vrienden: Ik ben diep bedroefd, tot stervens toe.

Geen wonder dat de pijn en angst Zijn zweet in bloed veranderden. Hij had het enorm zwaar. Hij voelde zich verlaten door Zijn vrienden én Zijn Vader. In vers 39 kunnen we lezen hoe Hij de Vader bijna smeekt om de situatie te veranderen. Met Zijn gezicht dichtbij de grond fluistert Hij: Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbijgaan. Maar: niet zoals ik wil, maar zoals u wilt.

Hij blijft gehoorzaam. Het was heel erg moeilijk, maar in Zijn geval ook noodzakelijk. Denk vervolgens eens na over dat gebed in de hof van Getsemane en de uiteindelijke kruisiging. Daartussen zaten uren en uren van ondervraging en marteling. Uren waarin Hij zich verlaten en verloren voelde, waarin Hij de pijn van afwijzing tot in het diepst van Zijn ziel ervaren moet hebben. Het wordt zo moeilijk dat Hij het uitschreeuwt tot de Vader. We lezen mee in Matteüs 27:46: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

Heb je je ooit zo gevoeld misschien? Heb je dat ooit uitgeschreeuwd tot je vader of moeder of tot God? Misschien schreeuwde je in stilte. Misschien was je bang om je mond open te doen. Hoe verlaten je jezelf ook voelde en hoe ernstig jouw situatie ook was of is, Jezus kent je pijn.

Ik heb me lang afgevraagd waarom Jezus door die fase heen moest waarin Hij zich verlaten voelde door de Vader.  Misschien loop jij met diezelfde vraag als je terugkijkt op je leven. Waarom voelt het soms of God ons de rug toe heeft gedraaid? Waarom draaide God Hem de rug toe? Hij hield toch van Zijn Zoon, waarom beschermde Hij Hem niet tegen de pijn? Is dat niet wat ouders behoren te doen? 

Ik denk dat Jezus daar doorheen moest, opdat Hij zich zou kunnen vereenzelvigen met jouw situatie. Hij wist al dat we te maken zouden krijgen met gevallen van incest, misbruik, verlating. Jezus wilde zelf al die pijn en eenzaamheid dragen. Hij moest onze pijn dragen om ons genezing te kunnen brengen! 

[uit: Ik eer jou, ISBN 978-90-821092-4-5, verkrijgbaar in de chr. boekhandel]

maandag 18 juli 2016

Relationele of religieuze context?

Is het mogelijk om van andere mensen te houden zoals God van ons houdt?

God heeft enorm Zijn best gedaan om ons leven voor te bereiden op relaties. Hij kwam zelf met het concept van het ouderschap (Genesis 4:1) en door de hele Bijbelse geschiedenis heen kunnen we het wel en wee van veel families volgen. We kunnen lezen over liefde en haat, trouw en bedrog, vrede en oorlog.

God besloot ook om zelf de ouder-kind relatie aan de mensheid zichtbaar te maken. De vader-zoon relatie tussen de hemelse Vader en Zijn Zoon Jezus, zoals beschreven in de Bijbel, is erg ontroerend. Denk maar eens aan het moment waarop Jezus wordt gedoopt, zoals te lezen is in Matteüs 3:17. God zegt daar over Jezus: Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.

Misschien heb je naar dergelijke liefdevolle woorden verlangd, maar die nooit van je aardse vader gehoord. Misschien was er tussen jullie geen sprake van genegenheid en vind je het nu zelf ook moeilijk om jouw gevoelens te uiten tegenover je kinderen. Wat de situatie ook is, we kunnen veel leren van Gods hart naar Zijn Zoon toe. In Spreuken 8:30 wordt Jezus Zijn lieveling genoemd, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Zij hebben een mooie, ontroerende en liefdevolle band met elkaar en die willen Ze delen met ons.

Ja, God wil ook zo’n relatie met jou en mij aangaan, het liefst voordat we allerlei langdurige verhoudingen met anderen beginnen. De relatie met Hem beïnvloedt namelijk elke andere relatie die we verder in ons leven zullen aangaan. Gods liefde voor de mensheid is een van de meest wonderlijke elementen in de schepping. Het ligt ten grondslag aan ons hele bestaan. God, de Schepper en Heerser van het heelal, wil een persoonlijke relatie met ieder mens. Hoe is het zover gekomen dat de meerderheid van de mensen dat afwijst?

Waarom is het zo moeilijk om God in een relationele context te zien in plaats van in een religieuze context?

[uit: Ik eer jou, ISBN 978-90-821092-4-5, verkrijgbaar in de chr. boekhandel]

maandag 11 juli 2016

Druk zijn of rust zoeken?

Heb jij dat ook, dat je aan het begin van de vakantie vol plannen en goede voornemens zit?

Misschien ben jij zo iemand die zich voorneemt om nu eens echt lekker niks te doen en uit te rusten. Of ben je iemand die zich juist enorm kan verheugen om nu eindelijk eens aan een waslijst met dingen te gaan werken die al heel lang zijn blijven liggen?

Foto's uitzoeken, rommellaadjes opruimen, tijdschriften lezen, handwerken, tuinieren, daagjes weggaan... bidden voor iets speciaals... Het kan ook zijn dat je al heel lang met iets moeilijks bezig bent en eraan denkt om op te geven. Je blog? Een boek schrijven? Een Bijbelstudiegroepje beginnen? 

Of heb je je juist voorgenomen om nu eindelijk eens af te maken wat al maanden op je bureau ligt? Een brief aan een geliefde, een half afgemaakt gedicht, een dik boek waar je pas twee hoofdstukken in hebt gelezen?

Het kan ook wel zijn dat je nergens zin in hebt. Het wereldgebeuren drukt soms zwaar op je schouders, je bent teleurgesteld in de kerk of in Christenen. Misschien sta je wankel in je geloof of ben je gewoon een beetje uitgeblust. Misschien ga je met het hele gezin weg of blijf je juist alleen thuis. Hoe dan ook, de komende periode zal voor iedereen een andere sfeer hebben, een andere invulling krijgen.

Of je nu weg gaat of thuis blijft, creëer ook eens bewuste stiltes om na te denken, om te luisteren. Gewoon op een rustig plekje gaan zitten of een stukje alleen gaan wandelen en niks anders doen dan ontvangen [nou ja, misschien een journal binnen handbereik houden]...

Fijne vakantie!

vrijdag 1 juli 2016

Boeken buzz

In de vorige blogberichten heb ik aandacht besteed aan bloggers die boeken uitbrengen... dat worden er gelukkig steeds meer! Fijn om te zien dat boeken (en dus schrijven en lezen) de tand des tijds doorstaan. 

Vorige week stond er zelfs een artikel in dagblad Trouw: 'Het papieren boek, terug van nooit weggeweest.'

Zelf ben ik momenteel bezig met het samenstellen van Frisse Kijk 3. De publicatie van het nieuwe prikkelende werkboek zal pas na de vakantie plaatsvinden. Via deze blog en de Facebookpagina hou ik jullie op de hoogte. Ik hoop dat ik me juist in de komende zomermaanden goed kan concentreren op het schrijven.

Ik ben ook nog druk bezig met de publicatie van een Italiaanse uitgave van mijn boek Levensadem. Francesca Spataro heeft opnieuw met veel liefde het vertaalwerk verricht (zij deed dat eerder voor mijn boek Grace of Giving).

Ik ben in contact met CLC Publications over de distributie van mijn Italiaanse boeken. Willen jullie misschien meebidden dat dit doorgaan zal vinden? De mooie, maar indringende boodschap in dit boek is niet alleen levensveranderend... het kan ook levens redden!

Het papieren boek, terug van nooit weggeweest, kopte Trouw. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen e-boeken worden verkocht. Mijn boek Ik eer jou is juist daarom voor slechts $2.99 ook verkrijgbaar [op Amazon] voor je e-reader. 

Van de week kreeg ik een mailtje van collega schrijfster Esther Noordermeer. Ze schreef daarin over Ik eer jou

"Ik vind het een puur boek... en natuurlijk weer met diezelfde toegankelijke schrijfstijl."

Heb je Ik eer jou al in huis? Het kost maar € 9.90 en is in de Christelijke boekhandel te bestellen. Het boekje leent zich goed om gesprekken aan te gaan met je kinderen of juist met je ouders. Bovendien geeft het praktische tips om je relaties te verbeteren. Achterop staat:

'De letter van het Oude Testament komt op verrassend frisse manier tot leven door die te spiegelen aan de nieuwe manier van denken onder leiding van de Heilige Geest. De nadruk ligt dan niet langer op het houden of gehoorzamen van de Wet, maar op het vervullen daarvan in liefde.'

Ga lekker in de tuin zitten, pak je journal en een kop koffie erbij en ontdek en beleef de Bijbelse sleutel tot welzijn die in dit boek onder de loep wordt gelegd.

Fijne vakantie!

zondag 26 juni 2016

U splijt de zee!

Arjanne Burger heeft al een aantal boeken op haar naam staan
In mijn serie bloggers & boeken heb ik Arjanne Burger al tweemaal eerder in het zonnetje gezet, maar ik ga dat opnieuw doen want er is weer een mooi dagboekje van Arjanne bij Novapres uitgekomen: U splijt de zee!

In 31 korte en toegankelijke overdenkingen schrijft Arjanne openhartig over haar vragen aan God. In het voorwoord schrijft ze: 

'De lessen die ik beschrijf, komen voort uit de uitdagingen waar ik voor sta. Regelmatig is mijn leven letterlijk overleven en ervaar ik het als een barre tocht...

Verder gaan, dat is de bedoeling. De tocht afmaken naar het beloofde land en ondertussen uitdagingen en beproevingen met regelmatig als doel om te kijken of wij God vertrouwen en of wij Hem boven alles liefhebben.'

Arjanne schrijft onder andere over nieuwe verlangens, over gebeden die niet worden verhoord, over het wijzigen van Gods plannen, over schijn(heilig) Christendom en over de nabijheid van een Persoon... Haar open, eerlijke stijl van schrijven (je zou het hardop denken kunnen noemen) maakt ook dit boekje weer heel goed leesbaar.

Leesbaar, juist ook omdat ze zonder omhaal van woorden schrijft over wat ze meemaakt in haar jonge leven: mooie én afschuwelijke dingen.

U splijt de zee is voor 7,90 EURO te bestellen via Novapress.

donderdag 16 juni 2016

Velden vol melodieën

Coby Poelman-Duisterwinkel
In mijn serie bloggers & boeken heb ik Coby Poelman-Duisterwinkel al eens in het zonnetje gezet, maar ik ga dat opnieuw doen want er is weer een prachtige gedichtenbundel van Coby uitgekomen: Velden vol melodieën.

Acherop de bundel staat: 'Aansprekende en op luchtige toon geschreven poëzie over zeer uiteenlopende onderwerpen.' Daarmee is niets teveel of te weinig gezegd. Coby heeft opnieuw een prachtige bloemlezing bijeen gebracht. Soms ontroerend, soms grappig, soms scherp en recht door zee.

Genieten! Dat was het eerste woord dat in mij opkwam tijdens het lezen van Coby's nieuwste bundel. Of het nu over het omaschap, het kerkorgel of een fietstochtje gaat, Coby schildert de wereld met haar woorden. Ze gebruikt daarbij een gezonde dosis humor en een scherp observeringsvermogen. Dit zou bij iedere boekenliefhebber op tafel moeten liggen!

Coby heeft al aardig wat boeken op haar naam staan. Haar bundel Granaatjes met een gouden slot is al aan de 4e druk toe! Afgelopen maand won ze voor de 5e keer een gouden veer met een van haar gedichten op gedichtensite.nlCoby plaatst ook regelmatig gedichten op haar BLOG. Proef je even mee van haar nieuwe bundel?

Baby skype

Je wiebelt op twee handjes en één knietje
om dan buikschuivend richting scherm te gaan,
je duwt tegen het tablethoesje aan,
dan speel je kiekeboe en ziet een sprietje.

Als oma lachend weer tevoorschijn buigt
wordt ze door jouw geschater toegejuicht.

vrijdag 10 juni 2016

Tweede prijs gedichtenwedstrijd

Afgelopen week werd in de bibliotheek van Papendrecht de uitslag bekend gemaakt van de twaalfde editie van de gedichten- en verhalenwedstrijd die georganiseerd werd door de sectie Letteren van de Culturele Raad. Het thema was dit jaar 'een vlucht'. Mijn gedicht 'Enkele reis' was goed voor een tweede prijs.Enkele reis

Hij had z’n koffer
volgepropt
met vrolijk zomergoed
en veel te dikke boeken

Even bevrijd van
druk en stress
zijn werk en thuis
altijd maar dat moeten

Of hij iets wilde drinken
vroeg de stewardess
toen hield de wereld
op te bestaan

vlucht MH17
werd neergeschoten
uit haar hemelbaan
en nooit meer teruggezien

maandag 6 juni 2016

30 dagen gebed 2016

Vandaag begint voor miljoenen moslims weer de vastenmaand Ramadan. Die periode wordt door Christenen wereldwijd gebruikt om specifiek te bidden voor moslims.

Je kan bidden op kleine schaal (voor je moslim collega of buren bijvoorbeeld) en op grotere schaal (voor de onlusten in het Midden Oosten en Afrika bijvoorbeeld).

Stichting Frontiers helpt je om aan de hand van een boekje of app specifiek te bidden voor een volk of een land of iemand die je kent. Ik doe weer mee, jullie ook?

Er is momenteel ontzettend veel onrust in de Islamitische landen. We kunnen daar angst voor hebben, we kunnen daar op mopperen, we kunnen daar over praten.... maar we kunnen er ook voor bidden! Laten wij onze medemens (Moslims en Christenen in die landen) massaal de vrede toebidden die alle verstand te boven gaat!

Vrede die alleen door Jezus Christus / Jesjoea / ישוע / Yasu' al-Masih يسوع المسيح  gegeven kan worden.

Kom in actie en bid deze maand mee voor een wereld in nood!

vrijdag 3 juni 2016

Blogging buzz....

De zomerperiode komt er weer aan en dat betekent dat sommigen van jullie een blog-stop inlasten en anderen juist lekker blogjes gaan lezen.

Hoe dan ook, ik schrijf lekker door en zal zo nu en dan een gouwe ouwe column of een boekaanbeveling plaatsen (dat laatste doe ik trouwens niet zo vaak).

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om de schrijfblog Een passie voor schrijven van Wendy Born onder de aandacht te brengen. Wendy heeft aardig wat blogs op haar naam staan, maar deze is speciaal voor mensen die van schrijven, bloggen en boeken houden. 

Regelmatig staan er leuke interviews, boekentips, schrijftips en citaten op haar blog. Als je inspiratie zoekt, mag je Wendy's blog niet missen!

Over boeken gesproken. Een paar weken geleden gaf ik een lezing/workshop in boekhandel Sjaloom over mijn boek Ík eer jou. De opkomst was groot en ik was blij verrast om te zien dat er ouderen, jongeren, mannen en vrouwen aanwezig waren. Het was een inspirerende, nuttige en leuke avond. 

Misschien is zoiets ook wel mogelijk in de Christelijke boekhandel in jouw dorp of stad. Ik kom graag.

Een andere leuke, bijzondere blog is Oma ver weg van Anita Fijnekam. Ook Anita beheert meerder blogs, maar deze is speciaal voor lezers die oma ver weg zijn of juist een oma ver weg hebben. Anita heeft familie in Nederland en in Nieuw Zeeland en Australië en vertelt over haar gedachten en ervaringen.

Zoals jullie weten schrijf ik ook Engelstalige boeken. Mijn nieuwste boek heet Spirit of Truth en langzaam maar zeker komen er reacties op de inhoud, zowel op Amazon als op blogs in de USA. Het is altijd fijn om positieve recensies te krijgen op een nieuw boek.

Schrijven jullie weleens recensies op je blog of op een boekenwebsite?

Mijn blogserie Frisse kijk op de drie-eenheid is heel goeg gelezen. Fijn dat jullie dit soort korte blogseries waarderen. Als je onderwerpen hebt die je graag eens ter bespreking wilt stellen, mail me dan even op meijers.marja@gmail.com, dan doe ik mijn best er een verhelderende serie van te maken.

Fijn weekend allemaal!