zaterdag 20 mei 2017

Blogging buzz

Na het schrijven van een blogserie (zoals Kern van  de Waarheid) moet ik altijd weer even opnieuw nadenken over blogonderwerpen. Als jullie ideetjes hebben hoor ik het graag.

Ik ben momenteel ook bezig (na veel uitstel en vertraging) met het redigeren van mijn nieuwe boek Een Dag Apart. Ik zal er binnenkort wat meer over vertellen.

Sommige bloggers lasten zomers een blog-stop in, anderen gaan juist lekker blogjes lezen of een nieuwe blog starten. Als je inspiratie zoekt, kijk dan eens op Christelijke Webloggers. Je kunt daar een schat aan leuke en interessante blogjes vinden en uiteraard kun je je eigen pennevrucht ook aanmelden.

De Christelijke webloggers organiseren ook de zogenaamde bloghop. Wat is een bloghop? Bij een bloghop is één weblogger de host (gastheer of gastvrouw). De host kiest voor een bepaald thema of onderwerp. In de betreffende periode die de host aangeeft, kan je over dat thema op je eigen weblog schrijven. Je moet dan een reactie achterlaten op de blog van de host met daarin een linkje naar jouw eigen weblog.

Aan het einde van de periode maakt de host een samenvatting van alle inzendingen. Vervolgens kiest de host het blogbericht dat hem of haar het meest aanspreekt. Degene die als winnaar wordt gekozen, is de nieuwe host voor de volgende periode. Op deze manier krijgt iedereen de kansom een keer als host aan de beurt te komen. Het thema voor mei/juni 2017 is je reis.

Vergeet ook niet om de blog Een passie voor schrijven van Wendy Born in de gaten te houden. Ze deelt niet alleen stukjes uit haar eigen schrijversleven, maar geeft ook voldoende tips en inspiratie om je op weg te helpen en aan te sporen jouw verhaal vorm te geven.

Het evangelie van Johannes eindigt met deze woorden:
Jezus​ heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.

Er is altijd ruimte voor een nieuw boek!

zaterdag 13 mei 2017

Kern van de Waarheid (6)

Wat fijn dat zoveel mensen deze blogserie over de Waarheid meelezen. Dat maakt het schrijven van zo'n serie alle moeite waard! Het zegt ook wel wat over het verlangen dat er is naar een ijkpunt, naar vastigheid in een wereld die maar door draait.

Jezus kondigt tot driemaal toe de Geest van de Waarheid aan; dat is opgeschreven in het evangelie van Johannes in de hoofdstukken 14, 15 en 16. Over die eerste twee aankondigingen schreef ik in het vorige blogje onder andere...

'De Geest komt van de Vader, nergens anders vandaan. Hoe is het mogelijk dat we een gift van de Vader niet durven, kunnen of willen ontvangen? Wat van God komt is goed en liefdevol.'

De derde aankondiging is te vinden in Johannes 16:13, De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

In deze speech van Jezus, die hoofdstukken lang duurt, vind ik dit een van de hoogtepunten. Zoveel diepte en openbaring in één vers. De Heilige Geest zal:
  • ons de weg wijzen naar de volle waarheid
  • niet namens zichzelf spreken
  • zeggen wat Hij hoort en
  • ons bekendmaken wat komen gaat.
Zonder de hulp van de Heilige Geest  kunnen we niet tot de volle waarheid komen, we blijven dan met teveel vragen, vaagheden en twijfels zitten. Dat zie je helaas veel gebeuren met mensen die bijvoorbeeld wel Christelijk opgevoed zijn en misschien zelfs regelmatig naar de kerk gaan, maar nooit wedergeboren zijn. De Heilige Geest komt in je wonen bij de geestelijke geboorte, als je JA zegt tegen Jezus, als je besluit in Hem te geloven (lees meer!).

Als de Geest van God in je woont kun en mag je Hem alles vragen, Hij zal alleen zeggen wat Hij van God zelf hoort en nooit namens zichzelf spreken. Er is een volledige harmonie tussen de Vader, de Zoon en de Geest. In vers 14 voegt Jezus er aan toe: Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Als de Geest van de Waarheid tot ons spreekt, eert hij daarmee Jezus. Is het dan niet vreselijk te bedenken dat in vele bijeenkomsten de Geest niet eens ruimte krijgt om te spreken, om door te geven wat Jezus tot de gemeente wil zeggen?

En dan ook nog... Hij zal ons dingen bekend maken die we menselijkerwijs gesproken niet kunnen weten. Zo zullen we beter voorbereid zijn op de toekomst. We zullen kennis en wijsheid ontvangen om staande te blijven in een wereld die wankelt.

Daag jezelf ook eens uit om mijn Engelstalige book Spirit of Truth te lezen als je dieper in wilt gaan op dit onderwerp.

vrijdag 21 april 2017

Kern van de Waarheid (5)

Jezus kondigt tot driemaal toe de Geest van de Waarheid aan; dat is opgeschreven in het evangelie van Johannes, in de hoofdstukken 14, 15 en 16. Over die eerste aankondiging heb ik in het vorige blogje geschreven:

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de ​Geest​ van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven (Johannes 14:15-17).

'De Heilige Geest is ALTIJD in ons, of we dat nu voelen of niet. Met andere woorden... de Waarheid woont in ons. Dat is een geweldige vertroosting in een wereld waar leugen, bedrog, fraude en namaak de overhand lijken te voeren.

De tweede aankondiging is te vinden in Johannes 15:26, Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook hier vallen mij weer twee dingen op: 1) De Geest komt van de Vader en 2) Hij zal over Jezus getuigen.

Er zijn veel christenen die een bepaalde angst hebben voor de Geest van God. Zodra het over de Heilige Geest gaat trekken ze zich terug: veel te eng, veel te vaag, veel te ongrijpbaar. Maar lieve mensen, de Geest komt van de Vader, nergens anders vandaan. Hoe is het mogelijk dat we een gift van de Vader niet durven, kunnen of willen ontvangen? Wat van God komt is goed en liefdevol.

En... de Geest zal over Jezus getuigen. Wie zijn wij om zonder dat getuigenis te willen leven als christen? Hoe kunnen we Jezus (die de Waarheid is) beter leren kennen als we de Geest op afstand houden? Je kan de boeken bestuderen tot je sterretjes ziet, maar zonder het getuigenis van de Geest doen we onszelf en Hem zeer tekort.

vrijdag 7 april 2017

Kern van de Waarheid (4)

'Als de waarheid weg is, krijgt leugen de overhand' schreef ik in mijn vorige blogje. Helaas zien we dat overal om ons heen gebeuren... in de zakenwereld, de politiek, het entertainment en ja, zelfs in de kerk.

Daarmee komen we als vanzelfsprekend op het enorme belang van Jezus' zaakwaarnemer op aarde, de Heilige Geest ofwel de Geest van de waarheid.

De eerste keer dat Jezus de Geest van de Waarheid aankondigt is net nadat Hij Zijn leerling Petrus erop wees dat die Hem tot drie maal toe zou verloochenen. Zie hier ook weer het belang van de Geest... zonder Hem zouden we zelfs geneigd zijn te liegen over Jezus...

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de ​Geest​ van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven (Johannes 14:15-17).

Jezus vraagt de Vader de Geest te geven. Aan wie? Niet aan de wereld in elk geval. Maar wel aan degenen die Hem liefhebben en gehoorzamen. Wat een geweldige belofte is dat. De Geest van de Waarheid wordt gegeven aan hen die Jezus liefhebben en gehoorzamen. Ben jij dat? [belangrijke vraag!]

Twee dingen vallen mij in het bijzonder op. De Geest van de Waarheid woont in ons en Hij blijft in ons. Hij komt niet zo nu en dan even om het hoekje kijken, Hij gaat niet op vakantie, Hij laat ons niet in de steek... de Heilige Geest is ALTIJD in ons, of we dat nu voelen of niet. Met andere woorden... de Waarheid woont in ons! 

zaterdag 18 maart 2017

Kern van de Waarheid (3)

In de vorige blogjes schreef ik over een onveranderlijke waarheid, een waarheid die gisteren, vandaag en morgen hetzelfde is.... namelijk Jezus Christus zelf. Ik heb de Dikke van Dale er ook eens op nageslagen:

waar·heid (devmeervoud: waarheden)
1het wareovereenstemming van woorden met feitenantwoorden naar waarheidiem. de waarheid zeggen waar het op staat2iets dat waar is

Definitie 2, daar moet ik wel om lachen. Waarheid = iets dat waar is. Tsja, daar kun je geen speld tussen krijgen, maar wijzer worden we er echt niet van, want: wat is waar en wie bepaalt dat? 

Definitie 1 komt, wat mij betreft, wel wat dichter bij de Bijbelse verklaring. Waarheid = overeenstemming van woorden met feiten. Dan komen we toch weer bij Jezus terecht, die zegt dé waarheid te zijn. Zijn woorden zijn waarheid én werkelijkheid. Als Hij zegt 'wees genezen' dan is het zo. Als Hij zegt 'je zonden zijn vergeven' dan is het zo. Als Hij tegen een lamme zegt 'sta op en wandel' dan gebeurt het.

Eigenlijk zou je kunnen zeggen: Zijn woord is waarheid. Heel vaak begint Jezus Zijn uitspraken ook met 'voorwaar' of 'waarlijk' om daarmee aan te geven dat Hij de waarheid spreekt. Hij kan niet anders, want Hij is waarheid. Hij ademt het, Hij spreekt het, Hij denkt het.

Jezus loopt niet meer op aarde rond, Hij is bij Zijn hemelse Vader. Het gebrek aan waarheid in onze wereld komt misschien wel omdat Hij hier niet meer is. Als de waarheid weg is, krijgt leugen de overhand. We zien dat helaas overal om ons heen gebeuren. En daarmee komen we op het enorme belang van Zijn zaakwaarnemer, de Geest van de waarheid, die Jezus beloofde aan de gelovigen: De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven (Johannes 14:17).

maandag 6 maart 2017

Kern van de Waarheid (2)

In het vorige blogje legde ik de basis voor deze serie... De waarheid is geen mening, geen filosofie, theorie of redenering... de waarheid is een persoon, Jezus Christus zelf! Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6).

Daarmee komen we eigenlijk als vanzelf op een volgend belangrijk punt: de waarheid verandert niet. Wat gisteren waarheid was, is het vandaag nog en zal het morgen ook zijn. In Hebreeën 13:8 staat immers: Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! Persoonlijk vind ik dat een hele geruststelling, want in de wereld is 'waarheid' aan grote veranderingen onderhevig.

Wat gisteren gezond was, is morgen ongezond. Wat de ene politicus zegt, wordt door een andere onderuit gehaald. Waar mijn ouders niet aan twijfelden, is nu niet eens bespreekbaar meer. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Iedereen roept maar door elkaar heen en de verwarring is groter dan ooit. Bij Jezus ligt dat anders. Hij verandert niet en Zijn woorden veranderen ook niet, die blijven eeuwig bestaan. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen (Matteüs 24:35).

Je zou de waarheid als een anker kunnen zien waaraan je alle andere dingen aan vast kunt maken, zodat ze niet afdrijven.

vrijdag 10 februari 2017

Kern van de Waarheid (1)

De laatste tijd wordt er erg veel geroepen en niet alleen door politici of predikers. Zo'n beetje iedere Hollander die het abc kan spellen, geeft gevraagd en ongevraagd zijn of haar mening over het wereldgebeuren. Soms zijn die meningen aandoenlijk, maar meestal irritant en ongenuanceerd. Of ben ik de enige die dat zo ervaart?

Als rode draad door al dat geroep heen loopt een onzekerheid over wie of wat de waarheid nu écht is. Ik heb besloten mijn (bescheiden) duit in het zakje te doen en een blogserie te schrijven over waarheid. Uiteraard zal ik dat doen op Bijbelse basis. Doe ermee wat je wilt lieve lezer, maar alsjeblieft... spreek niemand (ook mij niet) na, zonder zelf onderzoek te plegen.

De basis voor deze serie over de waarheid is te vinden in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14:6. Jezus is daar aan het woord: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Eenvoudige woorden (je hoeft geen theologie te hebben gestudeerd om dat te begrijpen) met een diepe betekenis. De waarheid is geen mening, geen filosofie, theorie of redenering... de waarheid is een persoon, Jezus Christus zelf!

Als we de waarheid over bepaalde zaken willen ontdekken, zullen we dus naar Hem moeten luisteren. Mijn Engelstalige boek Spirit of Truth gaat over de scene waarin Jezus voor Pilatus staat, zoals beschreven in Johannes 18. Jezus zegt daar (vers 37): Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Dat lijkt me een mooi begin voor deze blogserie.

Lezen jullie weer mee?

zondag 29 januari 2017

Geestelijke strijd een sprookje?

Hoogste tijd weer eens voor een gouwe ouwe column...

"Op de een of andere manier beland ik nogal eens midden in discussies over het geloofsleven, zelfs als ik daar helemaal niet op zit te wachten. Ik heb het dan niet over ingewikkeld theoretisch geharrewar of de verdediging van theologische stellingen, maar over gesprekken waarin Bijbelse zaken onder de loep worden genomen.

Bijbelse zaken waar we in het dagelijks leven allemaal mee te maken hebben of krijgen. Laatst  liepen de gemoederen weer eens hoog op.  Ditmaal ging het over het woordje strijd... geestelijke strijd wel te verstaan.

Ik hoor die woorden regelmatig. Soms uit de mond van gelovigen die op een of andere manier altijd aan het vechten zijn tegen de duivel en zichzelf. Soms uit de mond van gelovigen die teleurgsteld zijn omdat het Christelijk leven niet zo relaxed is als ze in eerste instantie hadden verwacht.  En soms uit de mond van gelovigen die achter elke boom een vijand zien. Er doen allerlei indianenverhalen de ronde in het Christelijk wereldje die eerlijk gezegd soms kant noch wal raken.

De een zegt dat een leven uit genade alle strijd overbodig maakt. De ander beweert juist dag en nacht te moeten strijden tegen verleidingen en begeertes. En weer een ander begeeft zich in de strijd zonder zicht op de overwinning. En weet je, eigenlijk hebben we het, zoals zoveel dingen, weer veel te ingewikkeld gemaakt. Bijbels gezien is geestelijke strijd zowel een innerlijk als uiterlijk gevecht om het geloof. Een gevecht waarin we niet de duivel moeten verslaan (want hij is reeds verslagen door onze Heer Jezus) maar waarin we leren om weerstand te bieden.

Laat je alsjeblieft nooit wijsmaken dat we als Christenen aan die strijd kunnen ontsnappen (deserteren zeg maar) en geen weerstand meer hoeven te bieden. Dat we lekker veilig in ons geestelijk bootje kunnen ronddobberen terwijl de stormen van het leven rondom ons doorrazen. We moeten welzeker weerstand bieden tegen de wereld die probeert elke gelovige naar zich toe te trekken, de wereld die probeert om het zaad te verstikken en alle aandacht op zichzelf te vestigen. In Jakobus 4:1 wordt die strijd zo beschreven: Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? Er is een strijd in het binnenste van elke gelovige. Een innerlijke strijd om de aandacht, maakt niet uit wat voor een brave, trouwe Christen je bent. Wij moeten allemaal weerstand kunnen en leren bieden tegen verleidingen, tegen twijfel, tegen ongeloof en zonde.

Daarnaast is er ook een uiterlijke strijd omwille van Jezus Christus en het evangelie. De Bijbel roept iedereen op om daarin positie te nemen en stand te houden: Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd (1 Timoteüs 6:12). Er wordt van ons verwacht dat we weerstand bieden tegen elke redenering die het Woord van God onderuit probeert te halen. In die strijd wordt ook van ons verwacht dat we ons geloof behouden en Hem trouw blijven tot het eind. Dat gevecht is de goede strijd.

Is geestelijke strijd iets om bang voor te zijn? Nee! We trekken immers samen met andere gelovigen op. We staan er nooit alleen voor. We hebben de Heilige Geest om ons te helpen en Gods Woord  als leidraad. De apostel Paulus geeft een gouden tip die we allemaal ter harte kunnen nemen: Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt (Filippenzen 1:27)."

woensdag 11 januari 2017

Een fascinerende vraag

Wat is waarheid? Pilatus, de Romeinse gouverneur van Judea onder keizer Tiberius, stelde die vraag aan Jezus, maar misschien nog wel meer aan zichzelf... Hij was niet meer zo zeker van de dingen die hij dacht te weten.

Een fascinerende scene vind ik dat. Pilatus, zo in het nauw gedreven, vraagt aan de Waarheid zelf wat waarheid is. Hij wil het uit de mond van Jezus horen, want zelf is hij niet meer zo zeker van zijn zaakjes. Heb je dat weleens meegemaakt? Dat je ineens niet meer zo zeker bent van meningen of ideologieën die je jaren koesterde?

Als ik aan Pilatus denk, moet ik ook aan Petrus denken. Twee mannen die de waarheid kenden, maar toch door twijfel werden overmand. De apostel Petrus leefde drie jaar lang dichtbij Jezus, volgde Hem, hield van Hem, deed wonderen en tekenen in Zijn naam. En toch... op het cruciale moment ontkende hij ook maar iets met Jezus te maken hebben.

Pilatus kende Jezus niet, trok nooit met Hem op en wist niets van het Koninkrijk waar Jezus over sprak. Toch sprak Hij de mooiste, grootste en belangrijkste waarheid over Jezus uit, tot drie maal toe zelfs: 'Deze man is onschuldig!' De onschuld van Jezus ligt ten grondslag aan de vergeving van de zonde van de hele mensheid.

Wat is waarheid?

Ik vind het een fascinerende vraag en ik denk dat we veel kunnen leren van de geschiedenis; van Petrus én van Pilatus. Of we nu heel snel een antwoord klaar hebben (zeggen wat we geleerd hebben te zeggen) of het antwoord schuldig moeten blijven...

Ik ben erachter gekomen dat we ondanks onze kennis, onze achtergrond en theologie, onze ervaringen en meningen moeten blijven groeien in waarheid. Het is de Geest van God die ons daarbij wil helpen:

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat (Johannes 16:13).

Meer over dit onderwerp kun je lezen in mijn boek Spirit of Truth.

dinsdag 3 januari 2017

Inspiratie voor het nieuwe jaar

Een gezond 2017 toegewenst, dat het een jaar boordevol inspiratie mag worden! Ik zie uit naar jullie blogjes en andere schrijfsels.

Ik weet niet hoe het jullie vergaat aan het begin van zo'n nieuw jaar, maar zelf heb ik altijd allerlei goede ideeën (niet persé voornemens) en plannen. Zo ben ik weer eens begonnen om 's ochtends vroeg een dagboek naast de Bijbel te lezen.

Ik heb Smith Wigglesworth Devotional weer opgepakt. Een paar jaar geleden heb ik 'm weggelegd omdat ik het te radicaal vond (moet je nagaan, de overdenkingen zijn van eind 19e begin 20e eeuw)... maar voor m'n gevoel ben ik er nu wel aan toe :)

Lezen jullie een dagboek naast de Bijbel?

Mocht je nog op zoek zijn naar een Bijbelstudieboekje dan kan ik je Frisse Kijk 2 van harte aanraden. Twaalf verschillende onderwerpen (o.a. vergeving, liefde, zorgen, twijfel en de stem van God) met heel veel Bijbelteksten om op te zoeken, te lezen, uit te pluizen en te overdenken.

Uiteraard, speciaal voor de schrijvers onder jullie, is er heel veel ruimte om aantekeningen te maken.... noem het journaling of hand lettering!

Nu ik het daar toch over heb. Ik had nog twee boekenbonnen liggen, die heb ik gebruikt om mezelf de Inspire NLT journaling Bible kado te geven. Kennen jullie die? De New Living Translation (die had ik nog niet) met mooie teksten uitgelicht in de kantlijn om in te kleuren.

Vroeger zou het niet in me op gekomen zijn om in de Bijbel te schrijven of kleuren... maar jaren geleden heb ik ontdekt dat de woorden veel meer gaan leven als ik er zo mee bezig ben. 

Ik ben benieuwd of jullie nog nieuw leesvoer in je leeshoekje hebben neergelegd....

dinsdag 20 december 2016

Waarom doen mensen dit?

De donkere dagen voor kerst. Hoe donker kunnen ze zijn? Terreur, moord en vernietiging vullen het nieuws en gloeien na op ons netvlies. Christenen zitten wereldwijd in hun kerkbanken en zingen 'vrede op aarde'. Mijn vraag aan u is dan: Is de wereld gek geworden of zijn de Christenen gek? 

Een vraag die ik na de aanslag in Berlijn diverse malen hoorde was: 'Waarom doen mensen dit?'

Waarom doen mensen dit? Het antwoord is verrassend eenvoudig denk ik: omdat ze geen vrede in hun hart hebben. Omdat zonde regeert in plaats van gerechtigheid. Als er geen vrede is in een mensenhart is, heerst er oorlog.... denk daar eens over na.

Twee duizend jaar geleden kondigde de profeet Johannes de Doper de missie van Jezus Christus naar de aarde aan: De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt (Evangelie van Johannes 1:29). Jezus kwam om de zonde van de wereld weg te nemen, een prachtige taak natuurlijk, maar ook een bloedige taak. Johannes noemt Jezus niet voor niets een 'lam', ook al klinkt dat een beetje raar misschien.

In de tijd van het Oude Testament werden lammetjes geofferd, bijvoorbeeld eens per jaar met Pesach. In Exodus 21:21 staat het zo, Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een lam of een bokje kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als pesachoffer. Met de komst van Jezus (het lam van God) kwam er een einde aan al dat offeren. Jezus gaf Zijn leven aan het kruis als eenmalig offer.

Als we dat beseffen en accepteren, wordt het ook meteen duidelijk dat er GEEN (slacht)offers meer gebracht hoeven te worden. Geen dieren, geen mensen... geen bloedvergieten. Jezus Christus is de Vredevorst, Hij is de enige die de zonde weg kan nemen en VREDE in het hart van een mens kan brengen. Vraag het Hem maar als je durft! Als je vergeving en vrede ontvangt, kan en wil je daar graag over zingen. Ook als de wereld door draait.

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen.
(Kolossenzen 3:15)

woensdag 30 november 2016

Waarom laat God lijden toe??

In verband met mijn vakantie plaats ik nog maar eens een gedeelte van een gouwe ouwe column op deze blog. Een column die ik eerder schreef en die werd gepubliceerd in Opwekking Magazine. Het gaat over onze vragen die we, tegen beter weten in, blijven stellen aan God. 

De grote hamvraag is natuurlijk ons eeuwige ‘waarom’. Waarom laat God lijden toe? Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Waarom kan het niet makkelijker? Waarom ik?

Het is  niet onlogisch dat we de waaromvraag steeds weer stellen. Dat zit er van kinds af aan al in bij ons mensen. We lachen weleens om kleine kinderen die in de waaromfase zitten, maar als we serieus naar onzelf kijken, dan kunnen we zien dat we onze eigen waaromfase lang niet altijd ontgroeid zijn. We verlangen nog steeds antwoorden, juist voor dingen die nou eenmaal zo zijn. ‘Waarom is het gras groen?’ is geen gekkere vraag dan ‘Waarom heb ik het zo moeilijk?’

Het is vragen naar de bekende weg, want veel dingen zijn nu eenmaal zo. Ze horen bij de schepping of bij de zondeval, en dan zijn er ook nog dingen die simpelweg het gevolg zijn van onze eigen daden. Toch hebben we de neiging om alles te willen begrijpen en te relativeren, misschien zelfs te bespreken in een studiegroepje. De geschiedenis van de mensheid is gevuld met waaroms en we raken geirriteerd als we niet snel het gewenste antwoorden krijgen.

Al bladerend door de Bijbel kom ik erachter dat we onze mond voorbijpraten door altijd maar vragen te stellen. We nemen daarbij de plaats van God zelf in. De Bijbel laat zien dat het juist Jezus is die óns vragen stelt. Hij is het die van ons de antwoorden wil horen. Dat is Zijn manier van lesgeven en leidinggeven. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder? (Matteüs 7:3) Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? (Matteüs 9:4) Waarom heb je getwijfeld? (Matteüs 14:31) Waarom vraag je me naar het goede? (Matteüs 19:17) En zo kan ik nog heel lang doorgaan. Het is God die ons aan de tand voelt, het is God die ons aan ons jasje trekt.

Op de een of andere manier hebben we de onhebbelijke neiging de Allerhoogste op het matje te roepen voor elke ramp, elke pijn, voor alles wat niet naar onze zin gaat, en voor de vele zaken die we met ons beperkte verstand niet kunnen bevatten. Maar als we Zijn woord bestuderen komen we erachter dat God vele vragen aan ons stelt.

zondag 6 november 2016

Aan zijn voeten

Blogger/schrijfster Wendy Born
Blogger en collega schrijfster Wendy Born heb ik al eens eerder in de spotlight gezet, dat was met haar kinderboek 'Het geheim van de bosvrienden'.

Naast de blogs en FB groepen die ze bijhoudt, heeft Wendy toch tijd gevonden om opnieuw een opmerkelijk boekje te schrijven en uit te geven: Aan Zijn voeten, praktische tips voor een waardevolle stille tijd.

In haar nieuwste boek beschrijft Wendy niet alleen waarom het houden van een 'stille tijd' met God zo belangrijk is, maar ook hoe we die tijd waardevol kunnen maken.

Aan Zijn voeten
Ook mogelijke problemen die het houden van een 'stille tijd' in de weg kunnen staan worden aangehaald in dit praktische boekje: drukte, weinig discipline, concentratieproblemen en ontmoediging... om er maar een paar te noemen.

Aan de hand van diverse teksten en voorbeelden uit de Bijbel houdt Wendy een gepassioneerd pleidooi voor het apart zetten van tijd met God. Iets dat iedere serieuze Christen zou moeten overwegen. Die 'stille tijd' is niet hetzelfde als een Bijbelstudie doen of een preek voorbereiden, maar tijd doorbrengen met lezen, bidden, luisteren en ontvangen.

Aan Zijn voeten is een makkelijk leesbaar en praktisch boekje vol nuttige tips, goede ideeën en nieuwe gedachten. Het zal je zeker inspireren om eens (opnieuw) na te denken over het belang van de tijd die we doorbrengen in Zijn aanwezigheid.

Ik zie eigenlijk maar één minpuntje: de prijs is te hoog in verhouding tot de dikte van het boek. De inhoud maakt dat gelukkig wel weer goed. Het boekje is te bestellen via Wendy's website. Het zal Wendy enorm bemoedigen als jullie die moeite zouden willen nemen.

woensdag 2 november 2016

Geheimenissen onthuld (4)

In mijn vorige blogje haalde ik aan dat de apostel Paulus een goed beheeder was van de geheimenissen van God... hij onthulde ze, hij maakte ze openbaar!

Zelfs vanuit de gevangenis vraagt hij om te bidden voor mogelijkheden om het mysterie van Christus te onthullen: En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet (Kolossenzen 4:3-4). Het is niet de bedoeling dat we mysterieus blijven praten/preken/denken/doen als het over God gaat. We moeten Jezus Christus juist bekend maken.

Ik zeg niet dat we alles al begrijpen, maar wat we wel weten moeten we bekend maken. Paulus is zo verrukt over alles wat hij ontdekt, Hij houdt er maar niet over op :)

Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister... (Kolossenzen 1:25-27)

Paulus is de dienende taak toevertrouwd, in de HSV staat 'de beheerstaak', daar heb je dat woord weer. De gelovigen zijn beheerders van de geheimenissen van God. Aan ons de taak om het doek van vaagheid weg te halen en de goede boodschap eenvoudig te delen met een wereld in nood.

dinsdag 18 oktober 2016

Geheimenissen onthuld (3)

Als kind (en soms nog weleens) vond ik het best moeilijk om geheimen te bewaren. Soms barstte ik bijna uit elkaar, zo graag wilde ik iets doorvertellen dat ik te weten was gekomen. Geheimen zijn er om onthuld te worden.

De apostel Paulus kende dat gevoel wel, denk ik. In zijn relaas over de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden als de laatste bazuin zal klinken, zegt hij, Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, (1 Korintiërs 15:51, HSV). In de NBV staat: Ik zal u een geheim onthullen... Ik kan me zo voorstellen dat hij het ook niet langer voor zich kon houden.

Paulus onthulde nog veel meer geheimenissen tijdens zijn leven. Hoe kwam hij aan die wijsheid, hoe kreeg hij openbaring? Ik denk omdat hij meer dan wie dan ook in klanktaal of tongentaal sprak. In 1 Korintiërs 14:2 staat, Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.

Hoe geweldig spannend is dat? Geheimenissen spreken in je geest. Tsja, zou je misschien zeggen, daar heeft niemand toch wat aan? Geen mens begrijpt het! Maar Paulus gaat verder, in vers 6 schrijft hij: Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te openbaren, zonder kennis door te geven of iets te profeteren, of zonder u te onderwijzen? Dat is wel weer logisch toch? Klanktaal zonder openbaring heeft geen nut voor anderen.

Paulus maakt het daarom praktisch toepasbaar in vers 13, Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen. Zo worden Gods geheimenissen blijkbaar onthuld. Geen wonder dat we 'beheerders' van de geheimenissen Gods worden genoemd. Ik vind het erg jammer dat heel veel Christenen niet geloven dat er tegenwoordig nog in klanktaal gesproken, gezongen of gebeden kan worden. We missen dan wel heel veel van de onthullingen die God voor Zijn kinderen klaar heeft liggen en we bedroeven daarmee de Heilige Geest.