woensdag 11 januari 2017

Een fascinerende vraag

Wat is waarheid? Pilatus, de Romeinse gouverneur van Judea onder keizer Tiberius, stelde die vraag aan Jezus, maar misschien nog wel meer aan zichzelf... Hij was niet meer zo zeker van de dingen die hij dacht te weten.

Een fascinerende scene vind ik dat. Pilatus, zo in het nauw gedreven, vraagt aan de Waarheid zelf wat waarheid is. Hij wil het uit de mond van Jezus horen, want zelf is hij niet meer zo zeker van zijn zaakjes. Heb je dat weleens meegemaakt? Dat je ineens niet meer zo zeker bent van meningen of ideologieën die je jaren koesterde?

Als ik aan Pilatus denk, moet ik ook aan Petrus denken. Twee mannen die de waarheid kenden, maar toch door twijfel werden overmand. De apostel Petrus leefde drie jaar lang dichtbij Jezus, volgde Hem, hield van Hem, deed wonderen en tekenen in Zijn naam. En toch... op het cruciale moment ontkende hij ook maar iets met Jezus te maken hebben.

Pilatus kende Jezus niet, trok nooit met Hem op en wist niets van het Koninkrijk waar Jezus over sprak. Toch sprak Hij de mooiste, grootste en belangrijkste waarheid over Jezus uit, tot drie maal toe zelfs: 'Deze man is onschuldig!' De onschuld van Jezus ligt ten grondslag aan de vergeving van de zonde van de hele mensheid.

Wat is waarheid?

Ik vind het een fascinerende vraag en ik denk dat we veel kunnen leren van de geschiedenis; van Petrus én van Pilatus. Of we nu heel snel een antwoord klaar hebben (zeggen wat we geleerd hebben te zeggen) of het antwoord schuldig moeten blijven...

Ik ben erachter gekomen dat we ondanks onze kennis, onze achtergrond en theologie, onze ervaringen en meningen moeten blijven groeien in waarheid. Het is de Geest van God die ons daarbij wil helpen:

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat (Johannes 16:13).

Meer over dit onderwerp kun je lezen in mijn boek Spirit of Truth.

dinsdag 3 januari 2017

Inspiratie voor het nieuwe jaar

Een gezond 2017 toegewenst, dat het een jaar boordevol inspiratie mag worden! Ik zie uit naar jullie blogjes en andere schrijfsels.

Ik weet niet hoe het jullie vergaat aan het begin van zo'n nieuw jaar, maar zelf heb ik altijd allerlei goede ideeën (niet persé voornemens) en plannen. Zo ben ik weer eens begonnen om 's ochtends vroeg een dagboek naast de Bijbel te lezen.

Ik heb Smith Wigglesworth Devotional weer opgepakt. Een paar jaar geleden heb ik 'm weggelegd omdat ik het te radicaal vond (moet je nagaan, de overdenkingen zijn van eind 19e begin 20e eeuw)... maar voor m'n gevoel ben ik er nu wel aan toe :)

Lezen jullie een dagboek naast de Bijbel?

Mocht je nog op zoek zijn naar een Bijbelstudieboekje dan kan ik je Frisse Kijk 2 van harte aanraden. Twaalf verschillende onderwerpen (o.a. vergeving, liefde, zorgen, twijfel en de stem van God) met heel veel Bijbelteksten om op te zoeken, te lezen, uit te pluizen en te overdenken.

Uiteraard, speciaal voor de schrijvers onder jullie, is er heel veel ruimte om aantekeningen te maken.... noem het journaling of hand lettering!

Nu ik het daar toch over heb. Ik had nog twee boekenbonnen liggen, die heb ik gebruikt om mezelf de Inspire NLT journaling Bible kado te geven. Kennen jullie die? De New Living Translation (die had ik nog niet) met mooie teksten uitgelicht in de kantlijn om in te kleuren.

Vroeger zou het niet in me op gekomen zijn om in de Bijbel te schrijven of kleuren... maar jaren geleden heb ik ontdekt dat de woorden veel meer gaan leven als ik er zo mee bezig ben. 

Ik ben benieuwd of jullie nog nieuw leesvoer in je leeshoekje hebben neergelegd....

dinsdag 20 december 2016

Waarom doen mensen dit?

De donkere dagen voor kerst. Hoe donker kunnen ze zijn? Terreur, moord en vernietiging vullen het nieuws en gloeien na op ons netvlies. Christenen zitten wereldwijd in hun kerkbanken en zingen 'vrede op aarde'. Mijn vraag aan u is dan: Is de wereld gek geworden of zijn de Christenen gek? 

Een vraag die ik na de aanslag in Berlijn diverse malen hoorde was: 'Waarom doen mensen dit?'

Waarom doen mensen dit? Het antwoord is verrassend eenvoudig denk ik: omdat ze geen vrede in hun hart hebben. Omdat zonde regeert in plaats van gerechtigheid. Als er geen vrede is in een mensenhart is, heerst er oorlog.... denk daar eens over na.

Twee duizend jaar geleden kondigde de profeet Johannes de Doper de missie van Jezus Christus naar de aarde aan: De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt (Evangelie van Johannes 1:29). Jezus kwam om de zonde van de wereld weg te nemen, een prachtige taak natuurlijk, maar ook een bloedige taak. Johannes noemt Jezus niet voor niets een 'lam', ook al klinkt dat een beetje raar misschien.

In de tijd van het Oude Testament werden lammetjes geofferd, bijvoorbeeld eens per jaar met Pesach. In Exodus 21:21 staat het zo, Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een lam of een bokje kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als pesachoffer. Met de komst van Jezus (het lam van God) kwam er een einde aan al dat offeren. Jezus gaf Zijn leven aan het kruis als eenmalig offer.

Als we dat beseffen en accepteren, wordt het ook meteen duidelijk dat er GEEN (slacht)offers meer gebracht hoeven te worden. Geen dieren, geen mensen... geen bloedvergieten. Jezus Christus is de Vredevorst, Hij is de enige die de zonde weg kan nemen en VREDE in het hart van een mens kan brengen. Vraag het Hem maar als je durft! Als je vergeving en vrede ontvangt, kan en wil je daar graag over zingen. Ook als de wereld door draait.

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen.
(Kolossenzen 3:15)

woensdag 30 november 2016

Waarom laat God lijden toe??

In verband met mijn vakantie plaats ik nog maar eens een gedeelte van een gouwe ouwe column op deze blog. Een column die ik eerder schreef en die werd gepubliceerd in Opwekking Magazine. Het gaat over onze vragen die we, tegen beter weten in, blijven stellen aan God. 

De grote hamvraag is natuurlijk ons eeuwige ‘waarom’. Waarom laat God lijden toe? Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Waarom kan het niet makkelijker? Waarom ik?

Het is  niet onlogisch dat we de waaromvraag steeds weer stellen. Dat zit er van kinds af aan al in bij ons mensen. We lachen weleens om kleine kinderen die in de waaromfase zitten, maar als we serieus naar onzelf kijken, dan kunnen we zien dat we onze eigen waaromfase lang niet altijd ontgroeid zijn. We verlangen nog steeds antwoorden, juist voor dingen die nou eenmaal zo zijn. ‘Waarom is het gras groen?’ is geen gekkere vraag dan ‘Waarom heb ik het zo moeilijk?’

Het is vragen naar de bekende weg, want veel dingen zijn nu eenmaal zo. Ze horen bij de schepping of bij de zondeval, en dan zijn er ook nog dingen die simpelweg het gevolg zijn van onze eigen daden. Toch hebben we de neiging om alles te willen begrijpen en te relativeren, misschien zelfs te bespreken in een studiegroepje. De geschiedenis van de mensheid is gevuld met waaroms en we raken geirriteerd als we niet snel het gewenste antwoorden krijgen.

Al bladerend door de Bijbel kom ik erachter dat we onze mond voorbijpraten door altijd maar vragen te stellen. We nemen daarbij de plaats van God zelf in. De Bijbel laat zien dat het juist Jezus is die óns vragen stelt. Hij is het die van ons de antwoorden wil horen. Dat is Zijn manier van lesgeven en leidinggeven. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder? (Matteüs 7:3) Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? (Matteüs 9:4) Waarom heb je getwijfeld? (Matteüs 14:31) Waarom vraag je me naar het goede? (Matteüs 19:17) En zo kan ik nog heel lang doorgaan. Het is God die ons aan de tand voelt, het is God die ons aan ons jasje trekt.

Op de een of andere manier hebben we de onhebbelijke neiging de Allerhoogste op het matje te roepen voor elke ramp, elke pijn, voor alles wat niet naar onze zin gaat, en voor de vele zaken die we met ons beperkte verstand niet kunnen bevatten. Maar als we Zijn woord bestuderen komen we erachter dat God vele vragen aan ons stelt.

zondag 6 november 2016

Aan zijn voeten

Blogger/schrijfster Wendy Born
Blogger en collega schrijfster Wendy Born heb ik al eens eerder in de spotlight gezet, dat was met haar kinderboek 'Het geheim van de bosvrienden'.

Naast de blogs en FB groepen die ze bijhoudt, heeft Wendy toch tijd gevonden om opnieuw een opmerkelijk boekje te schrijven en uit te geven: Aan Zijn voeten, praktische tips voor een waardevolle stille tijd.

In haar nieuwste boek beschrijft Wendy niet alleen waarom het houden van een 'stille tijd' met God zo belangrijk is, maar ook hoe we die tijd waardevol kunnen maken.

Aan Zijn voeten
Ook mogelijke problemen die het houden van een 'stille tijd' in de weg kunnen staan worden aangehaald in dit praktische boekje: drukte, weinig discipline, concentratieproblemen en ontmoediging... om er maar een paar te noemen.

Aan de hand van diverse teksten en voorbeelden uit de Bijbel houdt Wendy een gepassioneerd pleidooi voor het apart zetten van tijd met God. Iets dat iedere serieuze Christen zou moeten overwegen. Die 'stille tijd' is niet hetzelfde als een Bijbelstudie doen of een preek voorbereiden, maar tijd doorbrengen met lezen, bidden, luisteren en ontvangen.

Aan Zijn voeten is een makkelijk leesbaar en praktisch boekje vol nuttige tips, goede ideeën en nieuwe gedachten. Het zal je zeker inspireren om eens (opnieuw) na te denken over het belang van de tijd die we doorbrengen in Zijn aanwezigheid.

Ik zie eigenlijk maar één minpuntje: de prijs is te hoog in verhouding tot de dikte van het boek. De inhoud maakt dat gelukkig wel weer goed. Het boekje is te bestellen via Wendy's website. Het zal Wendy enorm bemoedigen als jullie die moeite zouden willen nemen.

woensdag 2 november 2016

Geheimenissen onthuld (4)

In mijn vorige blogje haalde ik aan dat de apostel Paulus een goed beheeder was van de geheimenissen van God... hij onthulde ze, hij maakte ze openbaar!

Zelfs vanuit de gevangenis vraagt hij om te bidden voor mogelijkheden om het mysterie van Christus te onthullen: En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet (Kolossenzen 4:3-4). Het is niet de bedoeling dat we mysterieus blijven praten/preken/denken/doen als het over God gaat. We moeten Jezus Christus juist bekend maken.

Ik zeg niet dat we alles al begrijpen, maar wat we wel weten moeten we bekend maken. Paulus is zo verrukt over alles wat hij ontdekt, Hij houdt er maar niet over op :)

Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister... (Kolossenzen 1:25-27)

Paulus is de dienende taak toevertrouwd, in de HSV staat 'de beheerstaak', daar heb je dat woord weer. De gelovigen zijn beheerders van de geheimenissen van God. Aan ons de taak om het doek van vaagheid weg te halen en de goede boodschap eenvoudig te delen met een wereld in nood.

dinsdag 18 oktober 2016

Geheimenissen onthuld (3)

Als kind (en soms nog weleens) vond ik het best moeilijk om geheimen te bewaren. Soms barstte ik bijna uit elkaar, zo graag wilde ik iets doorvertellen dat ik te weten was gekomen. Geheimen zijn er om onthuld te worden.

De apostel Paulus kende dat gevoel wel, denk ik. In zijn relaas over de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden als de laatste bazuin zal klinken, zegt hij, Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, (1 Korintiërs 15:51, HSV). In de NBV staat: Ik zal u een geheim onthullen... Ik kan me zo voorstellen dat hij het ook niet langer voor zich kon houden.

Paulus onthulde nog veel meer geheimenissen tijdens zijn leven. Hoe kwam hij aan die wijsheid, hoe kreeg hij openbaring? Ik denk omdat hij meer dan wie dan ook in klanktaal of tongentaal sprak. In 1 Korintiërs 14:2 staat, Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.

Hoe geweldig spannend is dat? Geheimenissen spreken in je geest. Tsja, zou je misschien zeggen, daar heeft niemand toch wat aan? Geen mens begrijpt het! Maar Paulus gaat verder, in vers 6 schrijft hij: Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te openbaren, zonder kennis door te geven of iets te profeteren, of zonder u te onderwijzen? Dat is wel weer logisch toch? Klanktaal zonder openbaring heeft geen nut voor anderen.

Paulus maakt het daarom praktisch toepasbaar in vers 13, Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen. Zo worden Gods geheimenissen blijkbaar onthuld. Geen wonder dat we 'beheerders' van de geheimenissen Gods worden genoemd. Ik vind het erg jammer dat heel veel Christenen niet geloven dat er tegenwoordig nog in klanktaal gesproken, gezongen of gebeden kan worden. We missen dan wel heel veel van de onthullingen die God voor Zijn kinderen klaar heeft liggen en we bedroeven daarmee de Heilige Geest.

woensdag 5 oktober 2016

Geheimenissen onthuld (2)

'Er is een God in de hemel die mysteries onthuld' schreef ik in mijn vorige blogje. Nou ja, ik citeerde eigenlijk de profeet Daniël. Hij doorbrak de heersende gedachte dat de geheimen van God voor mensen verborgen moesten blijven. Daar mogen we hem nog steeds dankbaar voor zijn :)

Ik weet niet hoe jullie het zien, maar ik heb lang gedacht dat de geheimenissen van God ook echt een geheim moesten blijven. Die wazigheid hield Hem een beetje op afstand en ons als gelovigen nederig. Maar op een dag las ik in de Bijbel hoe de apostel Paulus zichzelf en andere gelovigen beschrijft: Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God (1 Korintiërs 4:1).

Hmm, dienaren van Christus ken ik genoeg. Niet alleen op de preekstoel of in een speciaal bankje, we zijn het in feite allemaal. Maar beheerders van de geheimenissen van God? Zo had ik het nog nooit bekeken. Daar heb ik echt wel lang over na moeten denken. Een beheerder heeft sleutels, een beheerder opent deuren. Wat een prachtig en spannend uitgangspunt in deze serie... wij zijn beheerders van de geheimenissen Gods!

Het Griekse woord voor geheimenis of mysterie is mystḗrion. In de Bijbel is een 'mysterie' niet iets geheims. Integendeel, het is juist iets dat we te weten kunnen komen door openbaring, omdat God het openbaart. Openbaring, onthou dat woord!

In 1 Korintiërs 2:7 en 11 wordt uitgelegd wat een geheimenis is: Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; ... aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.

Een mysterie, of geheimenis, is veelal een onbegrepen iets uit het Oude Testament dat door de komst van Jezus Christus is geopenbaard. God verlangt ernaar geheimen aan ons te openbaren, opdat wij ze door kunnen geven. Dat is wat een goed en betrouwbaar beheerder doet!

maandag 19 september 2016

Geheimenissen onthuld (1)

Mijn moeder gebruikte de term nogal eens als we lastige vragen over God of het Christelijk geloof stelden.... 'het is een mysterie' of 'het is een geheimenis'. Daar moest je het dan maar mee doen.

Toen ik op latere leeftijd (eindelijk) zelf de Bijbel ging onderzoeken, kwam ik er achter dat er in dat Boek wel degelijk over geheimenissen wordt gesproken, maar dan met name over de onthulling daarvan. Het is fascinerend om te zien dat geestelijke zaken die voor de mensen eeuwenlang een mysterie waren, worden onthuld in onze tijd.

Toch kom ik nog redelijk vaak mensen tegen die, als het om geloofszaken gaat, dezelfde insteek hebben die mijn moeder had... het is allemaal een mysterie.

Ik heb besloten een paar blogjes aan dit onderwerp te wijden en ik hoop dat jullie net zo verrast en blij zullen zijn als ik, toen ik ging begrijpen dat het Gods verlangen is Zijn geheimenissen aan ons te openbaren. Lezen jullie weer mee?

 Maar er is een God in de hemel die mysteries onthult (Daniel 2:28)

maandag 12 september 2016

Bijbelwroetende vrouwen

Marja & Esther
Ja hoor, zo'n titel trekt aandacht :) Onlangs verscheen een leuk dubbelinterview met schrijfster Esther Noordermeer en ondergetekende in een van onze regionale kranten. Esther woont een paar kilometer verderop in de polder en een paar keer per jaar gaan we bij elkaar op de kofiie om over boeken te praten, en dan vooral ook over Het Boek natuurlijk!

Esther debuteerde in 2011 met haar boek De Hemelse Voedselbank. Een heel interessante, leuk geschreven studie die verscheen bij uitgeverij Merweboek waar in datzelfde jaar mijn eerste Nederlandstalige werk Levensadem verscheen. 

De uitgever bracht ons met elkaar in contact en we ontdekten al snel dat we naast het schrijven nog iets gemeen hadden... het wroeten in de Bijbel.

Van Esther verscheen in 2013 Vrij van de Wet (een dogma onder vuur). Een goed doordacht en gebalanceerd boekje over wet en genade. Ik vond het mooi passen bij mijn Engelstalige serie over de Tien Geboden in de 21e eeuw. 

Deze zomer verscheen Stevige Kost van Esther's hand, een werkboek bedoeld en geschikt voor gebruik in (huis)kringen en jeugdverenigingen (18+), maar ook als tijdelijke leidraad voor stille tijd.

Ik heb Esther helaas nog niet aan het bloggen kunnen krijgen. 'Dat zou ten koste gaan van mijn schrijftijd', meent ze... en ja, daar kan ik haar niet helemaal ongelijk in geven (zie mijn blogje 'lijdt het schrijven weleens?').

Esther schrijft op een vlotte, eenvoudige (maar geestelijke diepe) wijze en onderbouwt haar schrijverij met gedegen Bijbelonderzoek. Ze laat niets aan het toeval over en roept de lezer op om vooral zelf op onderzoek uit te gaan, om niets zomaar aan te nemen.

En dat is nu precies iets wat ik ook met mijn boeken en blogs hoop te bewerkstelligen... een frisse interesse in Gods Woord.

Haar boeken, die ik van harte aanbeveel, zijn te bestellen via de website Esther Noordermeer.
Esther's korte meditaties zijn ook te beluisteren via diezelfde website.

woensdag 17 augustus 2016

Lijdt het schrijven weleens...?

Hopelijk genieten jullie nog van deze mooie zomerdagen die de vakantie uitluiden. Sommige bloggers hebben een pauze genomen, anderen hebben  juist inspiratie ontvangen om te schrijven of zelfs een nieuw blogje te beginnen.

Bij mij lijdt het schrijven weleens onder alle andere werkzaamheden en activiteiten [lees gerust verder] ... maar toch groeit mijn portfolio gestaag.

Net als in voorgaande jaren hebben we met onze Stichting Traveling Light weer een werkweek georganiseerd in Toscane, Italië. We gaan met een groep (10) houthakken om de wintervoorraad aan te vullen in drie huizen die behoren tot een christelijke therapeutische gemeenschap: Comunita Brezzano. Naast die fysieke arbeid zullen we ook de Bijbel met elkaar bestuderen. Het thema voor de week is Meer dan Overwinnaars.

Wat betekent het om méér dan een overwinnaar te zijn? Of het maar zo te zeggen: een gouden medaille winnen is leuk, maar dan....?

Afgelopen week kwam de Italiaanse editie uit van mijn boekje Levensadem en inmiddels heb ik ook een uitgever/distributeur in Italië gevonden die mijn boeken zal aanbieden en verspreiden. Misschien denk je als blogger/schrijver 'nou zeg, jij hebt het maar makkelijk'... maar vergeet niet dat ik al jaren bezig ben met het steeds weer opnieuw aanschrijven van uitgevers (in meerdere landen) en opsturen van boekjes. Maar goed, de aanhouder wint. Wees dus bemoedigd!

Op 3 september a.s. is de officiële opening van 't Winkeltje in Papendrecht. Een leuke, hippe shop met tweedehands spulletjes en kleding waar je ook een bakje koffie kunt krijgen. De opbrengst van de verkopen komt volledig ten goede aan de mooie, praktische, kleinschalige projecten van Stichting Traveling Light. Als je niet in de buurt woont, kun je meegenieten op onze Facebook pagina.

Tussen de bedrijven door ben ik bezig met het samenstellen van Frisse Kijk 3. Wanneer dat studie-journal uit gaat komen weet ik nog niet precies, ik heb namelijk ook op de planning staan om de Nederlandse editie van mijn engelstalige boekje Sacred Sabbath later dit jaar uit te geven. Genoeg te doen dus!

Hebben jullie een leuk, spannend, bijzonder schrijf- of blogproject op de rit staan?

vrijdag 5 augustus 2016

Paradox?

Hartelijk dank voor het meelezen en het geven van commentaar op de vorige blogjes over mijn boek Ik eer jou. Omdat het nog steeds vakantietijd is, ga ik nog even door met het plaatsen van citaten. Hieronder een kort stukje uit hoofdstuk 2 waarvan ik denk dat het een bemoediging voor velen zal zijn...

"Persoonlijk denk ik wel dat er een duidelijke scheidslijn ligt tussen gehoorzamen en eren. Als ouders buiten de wil van God leven en dingen van hun kinderen verwachten die tegen Gods principes ingaan is het niet mogelijk hen te gehoorzamen. Het is dan zaak de hulp of het advies van een derde in te roepen. Maar dat betekent niet dat we hen dan ook niet hoeven te eren.

We kunnen onze ouders altijd eren voor de dingen die ze wel goed doen of deden. Het lijkt een paradox: niet gehoorzamen, maar wel eren. Toch kunnen we dat praktisch vorm geven. Bijvoorbeeld door te zeggen ‘dat heb ik van mijn moeder’ als iemand een compliment geeft over je kookkunsten. Of door te zeggen ‘mijn vader leerde me vissen’ als dat zo eens ter sprake komt. 

Daarmee praten we niet goed wat verkeerd gegaan is, maar brengen we wel eer waar eer toekomt. En uiteindelijk heeft dat een positief effect op ons eigen welzijn!"

[uit: Ik eer jou, ISBN 978-90-821092-4-5, verkrijgbaar in de chr. boekhandel]

maandag 25 juli 2016

Vereenzelviging

Ofschoon hij de Zoon van God was, heeft hij door alles wat hij geleden heeft, gehoorzaamheid geleerd.

Het is voor ons een raar idee dat Jezus gehoorzaamheid moest leren door te lijden. Toch is dat wat de Bijbel zegt. Zijn lijden had een doel en heeft de wereld veranderd. Gelukkig maar dat Hij gehoorzaamheid op jonge leeftijd had geleerd. Als kind was Hij gehoorzaam en groeide in gunst bij God en mensen. Geen wonder dat God dan ook gehoorzaamheid voor ons in gedachten heeft, daar zal een grote zegen uit voortkomen.

Misschien denk je wel dat het makkelijk was voor Jezus om Zijn ouders en hemelse Vader te gehoorzamen. Het is immers niet zo moeilijk om iemand te gehoorzamen die aardig tegen je is en die van je houdt. Maar hoe moet dat als we ons niet zo geliefd en correct behandeld voelen? Laten we nog eens een Bijbelgedeelte lezen waar Jezus te maken krijgt met een ouder-kind situatie, deze keer een situatie waarin Jezus veel pijn ervoer. Matteüs 26:36-46 vertelt ons over het verdriet van Jezus op de avond van Zijn arrestatie in de hof van Getsemane. Droefheid en angst kwamen over Hem en Hij vertelt Zijn vrienden: Ik ben diep bedroefd, tot stervens toe.

Geen wonder dat de pijn en angst Zijn zweet in bloed veranderden. Hij had het enorm zwaar. Hij voelde zich verlaten door Zijn vrienden én Zijn Vader. In vers 39 kunnen we lezen hoe Hij de Vader bijna smeekt om de situatie te veranderen. Met Zijn gezicht dichtbij de grond fluistert Hij: Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbijgaan. Maar: niet zoals ik wil, maar zoals u wilt.

Hij blijft gehoorzaam. Het was heel erg moeilijk, maar in Zijn geval ook noodzakelijk. Denk vervolgens eens na over dat gebed in de hof van Getsemane en de uiteindelijke kruisiging. Daartussen zaten uren en uren van ondervraging en marteling. Uren waarin Hij zich verlaten en verloren voelde, waarin Hij de pijn van afwijzing tot in het diepst van Zijn ziel ervaren moet hebben. Het wordt zo moeilijk dat Hij het uitschreeuwt tot de Vader. We lezen mee in Matteüs 27:46: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

Heb je je ooit zo gevoeld misschien? Heb je dat ooit uitgeschreeuwd tot je vader of moeder of tot God? Misschien schreeuwde je in stilte. Misschien was je bang om je mond open te doen. Hoe verlaten je jezelf ook voelde en hoe ernstig jouw situatie ook was of is, Jezus kent je pijn.

Ik heb me lang afgevraagd waarom Jezus door die fase heen moest waarin Hij zich verlaten voelde door de Vader.  Misschien loop jij met diezelfde vraag als je terugkijkt op je leven. Waarom voelt het soms of God ons de rug toe heeft gedraaid? Waarom draaide God Hem de rug toe? Hij hield toch van Zijn Zoon, waarom beschermde Hij Hem niet tegen de pijn? Is dat niet wat ouders behoren te doen? 

Ik denk dat Jezus daar doorheen moest, opdat Hij zich zou kunnen vereenzelvigen met jouw situatie. Hij wist al dat we te maken zouden krijgen met gevallen van incest, misbruik, verlating. Jezus wilde zelf al die pijn en eenzaamheid dragen. Hij moest onze pijn dragen om ons genezing te kunnen brengen! 

[uit: Ik eer jou, ISBN 978-90-821092-4-5, verkrijgbaar in de chr. boekhandel]

maandag 18 juli 2016

Relationele of religieuze context?

Is het mogelijk om van andere mensen te houden zoals God van ons houdt?

God heeft enorm Zijn best gedaan om ons leven voor te bereiden op relaties. Hij kwam zelf met het concept van het ouderschap (Genesis 4:1) en door de hele Bijbelse geschiedenis heen kunnen we het wel en wee van veel families volgen. We kunnen lezen over liefde en haat, trouw en bedrog, vrede en oorlog.

God besloot ook om zelf de ouder-kind relatie aan de mensheid zichtbaar te maken. De vader-zoon relatie tussen de hemelse Vader en Zijn Zoon Jezus, zoals beschreven in de Bijbel, is erg ontroerend. Denk maar eens aan het moment waarop Jezus wordt gedoopt, zoals te lezen is in Matteüs 3:17. God zegt daar over Jezus: Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.

Misschien heb je naar dergelijke liefdevolle woorden verlangd, maar die nooit van je aardse vader gehoord. Misschien was er tussen jullie geen sprake van genegenheid en vind je het nu zelf ook moeilijk om jouw gevoelens te uiten tegenover je kinderen. Wat de situatie ook is, we kunnen veel leren van Gods hart naar Zijn Zoon toe. In Spreuken 8:30 wordt Jezus Zijn lieveling genoemd, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Zij hebben een mooie, ontroerende en liefdevolle band met elkaar en die willen Ze delen met ons.

Ja, God wil ook zo’n relatie met jou en mij aangaan, het liefst voordat we allerlei langdurige verhoudingen met anderen beginnen. De relatie met Hem beïnvloedt namelijk elke andere relatie die we verder in ons leven zullen aangaan. Gods liefde voor de mensheid is een van de meest wonderlijke elementen in de schepping. Het ligt ten grondslag aan ons hele bestaan. God, de Schepper en Heerser van het heelal, wil een persoonlijke relatie met ieder mens. Hoe is het zover gekomen dat de meerderheid van de mensen dat afwijst?

Waarom is het zo moeilijk om God in een relationele context te zien in plaats van in een religieuze context?

[uit: Ik eer jou, ISBN 978-90-821092-4-5, verkrijgbaar in de chr. boekhandel]

maandag 11 juli 2016

Druk zijn of rust zoeken?

Heb jij dat ook, dat je aan het begin van de vakantie vol plannen en goede voornemens zit?

Misschien ben jij zo iemand die zich voorneemt om nu eens echt lekker niks te doen en uit te rusten. Of ben je iemand die zich juist enorm kan verheugen om nu eindelijk eens aan een waslijst met dingen te gaan werken die al heel lang zijn blijven liggen?

Foto's uitzoeken, rommellaadjes opruimen, tijdschriften lezen, handwerken, tuinieren, daagjes weggaan... bidden voor iets speciaals... Het kan ook zijn dat je al heel lang met iets moeilijks bezig bent en eraan denkt om op te geven. Je blog? Een boek schrijven? Een Bijbelstudiegroepje beginnen? 

Of heb je je juist voorgenomen om nu eindelijk eens af te maken wat al maanden op je bureau ligt? Een brief aan een geliefde, een half afgemaakt gedicht, een dik boek waar je pas twee hoofdstukken in hebt gelezen?

Het kan ook wel zijn dat je nergens zin in hebt. Het wereldgebeuren drukt soms zwaar op je schouders, je bent teleurgesteld in de kerk of in Christenen. Misschien sta je wankel in je geloof of ben je gewoon een beetje uitgeblust. Misschien ga je met het hele gezin weg of blijf je juist alleen thuis. Hoe dan ook, de komende periode zal voor iedereen een andere sfeer hebben, een andere invulling krijgen.

Of je nu weg gaat of thuis blijft, creëer ook eens bewuste stiltes om na te denken, om te luisteren. Gewoon op een rustig plekje gaan zitten of een stukje alleen gaan wandelen en niks anders doen dan ontvangen [nou ja, misschien een journal binnen handbereik houden]...

Fijne vakantie!