maandag 25 juli 2016

Vereenzelviging

Ofschoon hij de Zoon van God was, heeft hij door alles wat hij geleden heeft, gehoorzaamheid geleerd.

Het is voor ons een raar idee dat Jezus gehoorzaamheid moest leren door te lijden. Toch is dat wat de Bijbel zegt. Zijn lijden had een doel en heeft de wereld veranderd. Gelukkig maar dat Hij gehoorzaamheid op jonge leeftijd had geleerd. Als kind was Hij gehoorzaam en groeide in gunst bij God en mensen. Geen wonder dat God dan ook gehoorzaamheid voor ons in gedachten heeft, daar zal een grote zegen uit voortkomen.

Misschien denk je wel dat het makkelijk was voor Jezus om Zijn ouders en hemelse Vader te gehoorzamen. Het is immers niet zo moeilijk om iemand te gehoorzamen die aardig tegen je is en die van je houdt. Maar hoe moet dat als we ons niet zo geliefd en correct behandeld voelen? Laten we nog eens een Bijbelgedeelte lezen waar Jezus te maken krijgt met een ouder-kind situatie, deze keer een situatie waarin Jezus veel pijn ervoer. Matteüs 26:36-46 vertelt ons over het verdriet van Jezus op de avond van Zijn arrestatie in de hof van Getsemane. Droefheid en angst kwamen over Hem en Hij vertelt Zijn vrienden: Ik ben diep bedroefd, tot stervens toe.

Geen wonder dat de pijn en angst Zijn zweet in bloed veranderden. Hij had het enorm zwaar. Hij voelde zich verlaten door Zijn vrienden én Zijn Vader. In vers 39 kunnen we lezen hoe Hij de Vader bijna smeekt om de situatie te veranderen. Met Zijn gezicht dichtbij de grond fluistert Hij: Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbijgaan. Maar: niet zoals ik wil, maar zoals u wilt.

Hij blijft gehoorzaam. Het was heel erg moeilijk, maar in Zijn geval ook noodzakelijk. Denk vervolgens eens na over dat gebed in de hof van Getsemane en de uiteindelijke kruisiging. Daartussen zaten uren en uren van ondervraging en marteling. Uren waarin Hij zich verlaten en verloren voelde, waarin Hij de pijn van afwijzing tot in het diepst van Zijn ziel ervaren moet hebben. Het wordt zo moeilijk dat Hij het uitschreeuwt tot de Vader. We lezen mee in Matteüs 27:46: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

Heb je je ooit zo gevoeld misschien? Heb je dat ooit uitgeschreeuwd tot je vader of moeder of tot God? Misschien schreeuwde je in stilte. Misschien was je bang om je mond open te doen. Hoe verlaten je jezelf ook voelde en hoe ernstig jouw situatie ook was of is, Jezus kent je pijn.

Ik heb me lang afgevraagd waarom Jezus door die fase heen moest waarin Hij zich verlaten voelde door de Vader.  Misschien loop jij met diezelfde vraag als je terugkijkt op je leven. Waarom voelt het soms of God ons de rug toe heeft gedraaid? Waarom draaide God Hem de rug toe? Hij hield toch van Zijn Zoon, waarom beschermde Hij Hem niet tegen de pijn? Is dat niet wat ouders behoren te doen? 

Ik denk dat Jezus daar doorheen moest, opdat Hij zich zou kunnen vereenzelvigen met jouw situatie. Hij wist al dat we te maken zouden krijgen met gevallen van incest, misbruik, verlating. Jezus wilde zelf al die pijn en eenzaamheid dragen. Hij moest onze pijn dragen om ons genezing te kunnen brengen! 

[uit: Ik eer jou, ISBN 978-90-821092-4-5, verkrijgbaar in de chr. boekhandel]

maandag 18 juli 2016

Relationele of religieuze context?

Is het mogelijk om van andere mensen te houden zoals God van ons houdt?

God heeft enorm Zijn best gedaan om ons leven voor te bereiden op relaties. Hij kwam zelf met het concept van het ouderschap (Genesis 4:1) en door de hele Bijbelse geschiedenis heen kunnen we het wel en wee van veel families volgen. We kunnen lezen over liefde en haat, trouw en bedrog, vrede en oorlog.

God besloot ook om zelf de ouder-kind relatie aan de mensheid zichtbaar te maken. De vader-zoon relatie tussen de hemelse Vader en Zijn Zoon Jezus, zoals beschreven in de Bijbel, is erg ontroerend. Denk maar eens aan het moment waarop Jezus wordt gedoopt, zoals te lezen is in Matteüs 3:17. God zegt daar over Jezus: Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.

Misschien heb je naar dergelijke liefdevolle woorden verlangd, maar die nooit van je aardse vader gehoord. Misschien was er tussen jullie geen sprake van genegenheid en vind je het nu zelf ook moeilijk om jouw gevoelens te uiten tegenover je kinderen. Wat de situatie ook is, we kunnen veel leren van Gods hart naar Zijn Zoon toe. In Spreuken 8:30 wordt Jezus Zijn lieveling genoemd, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Zij hebben een mooie, ontroerende en liefdevolle band met elkaar en die willen Ze delen met ons.

Ja, God wil ook zo’n relatie met jou en mij aangaan, het liefst voordat we allerlei langdurige verhoudingen met anderen beginnen. De relatie met Hem beïnvloedt namelijk elke andere relatie die we verder in ons leven zullen aangaan. Gods liefde voor de mensheid is een van de meest wonderlijke elementen in de schepping. Het ligt ten grondslag aan ons hele bestaan. God, de Schepper en Heerser van het heelal, wil een persoonlijke relatie met ieder mens. Hoe is het zover gekomen dat de meerderheid van de mensen dat afwijst?

Waarom is het zo moeilijk om God in een relationele context te zien in plaats van in een religieuze context?

[uit: Ik eer jou, ISBN 978-90-821092-4-5, verkrijgbaar in de chr. boekhandel]

maandag 11 juli 2016

Druk zijn of rust zoeken?

Heb jij dat ook, dat je aan het begin van de vakantie vol plannen en goede voornemens zit?

Misschien ben jij zo iemand die zich voorneemt om nu eens echt lekker niks te doen en uit te rusten. Of ben je iemand die zich juist enorm kan verheugen om nu eindelijk eens aan een waslijst met dingen te gaan werken die al heel lang zijn blijven liggen?

Foto's uitzoeken, rommellaadjes opruimen, tijdschriften lezen, handwerken, tuinieren, daagjes weggaan... bidden voor iets speciaals... Het kan ook zijn dat je al heel lang met iets moeilijks bezig bent en eraan denkt om op te geven. Je blog? Een boek schrijven? Een Bijbelstudiegroepje beginnen? 

Of heb je je juist voorgenomen om nu eindelijk eens af te maken wat al maanden op je bureau ligt? Een brief aan een geliefde, een half afgemaakt gedicht, een dik boek waar je pas twee hoofdstukken in hebt gelezen?

Het kan ook wel zijn dat je nergens zin in hebt. Het wereldgebeuren drukt soms zwaar op je schouders, je bent teleurgesteld in de kerk of in Christenen. Misschien sta je wankel in je geloof of ben je gewoon een beetje uitgeblust. Misschien ga je met het hele gezin weg of blijf je juist alleen thuis. Hoe dan ook, de komende periode zal voor iedereen een andere sfeer hebben, een andere invulling krijgen.

Of je nu weg gaat of thuis blijft, creëer ook eens bewuste stiltes om na te denken, om te luisteren. Gewoon op een rustig plekje gaan zitten of een stukje alleen gaan wandelen en niks anders doen dan ontvangen [nou ja, misschien een journal binnen handbereik houden]...

Fijne vakantie!

vrijdag 1 juli 2016

Boeken buzz

In de vorige blogberichten heb ik aandacht besteed aan bloggers die boeken uitbrengen... dat worden er gelukkig steeds meer! Fijn om te zien dat boeken (en dus schrijven en lezen) de tand des tijds doorstaan. 

Vorige week stond er zelfs een artikel in dagblad Trouw: 'Het papieren boek, terug van nooit weggeweest.'

Zelf ben ik momenteel bezig met het samenstellen van Frisse Kijk 3. De publicatie van het nieuwe prikkelende werkboek zal pas na de vakantie plaatsvinden. Via deze blog en de Facebookpagina hou ik jullie op de hoogte. Ik hoop dat ik me juist in de komende zomermaanden goed kan concentreren op het schrijven.

Ik ben ook nog druk bezig met de publicatie van een Italiaanse uitgave van mijn boek Levensadem. Francesca Spataro heeft opnieuw met veel liefde het vertaalwerk verricht (zij deed dat eerder voor mijn boek Grace of Giving).

Ik ben in contact met CLC Publications over de distributie van mijn Italiaanse boeken. Willen jullie misschien meebidden dat dit doorgaan zal vinden? De mooie, maar indringende boodschap in dit boek is niet alleen levensveranderend... het kan ook levens redden!

Het papieren boek, terug van nooit weggeweest, kopte Trouw. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen e-boeken worden verkocht. Mijn boek Ik eer jou is juist daarom voor slechts $2.99 ook verkrijgbaar [op Amazon] voor je e-reader. 

Van de week kreeg ik een mailtje van collega schrijfster Esther Noordermeer. Ze schreef daarin over Ik eer jou

"Ik vind het een puur boek... en natuurlijk weer met diezelfde toegankelijke schrijfstijl."

Heb je Ik eer jou al in huis? Het kost maar € 9.90 en is in de Christelijke boekhandel te bestellen. Het boekje leent zich goed om gesprekken aan te gaan met je kinderen of juist met je ouders. Bovendien geeft het praktische tips om je relaties te verbeteren. Achterop staat:

'De letter van het Oude Testament komt op verrassend frisse manier tot leven door die te spiegelen aan de nieuwe manier van denken onder leiding van de Heilige Geest. De nadruk ligt dan niet langer op het houden of gehoorzamen van de Wet, maar op het vervullen daarvan in liefde.'

Ga lekker in de tuin zitten, pak je journal en een kop koffie erbij en ontdek en beleef de Bijbelse sleutel tot welzijn die in dit boek onder de loep wordt gelegd.

Fijne vakantie!