vrijdag 27 juni 2008

Binnenkort Verwacht

'Breath of Life' 3e boek in serie

"Ik ben een geestelijk wezen. Maar er is iets gebeurd dat mijn leven voor altijd zal veranderen: Ik heb m'n bestemming ontvangen. Ik zal daarom een lichaam krijgen." Tot nu toe heb ik nog niet zoveel losgelaten over mijn nieuwste boek 'Breath of Life', maar dit is hoe het verhaal begint. Het is een verhaal geworden over het leven, over schepping en bestemming, geschreven vanuit het perspectief van een ongeboren kind. Gebaseerd op een verassend aantal bijbelteksten heb ik met woorden een kleurrijk beeld van God geschilderd die mensen maakt naar zijn evenbeeld en gelijkenis. Ook de mensheid wordt in haar puurste vorm beschreven. Ik hoop dat dit boek je terug zal nemen naar je oorsprong maar tegelijkertijd gedachten zal prikkelen over je eigen toekomst. In Jeremiah 29:11 staat Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Here. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.

dinsdag 10 juni 2008

Wegenkaart Voor het Leven

Ben je onderweg naar nergens?
In mijn boeken vergelijk ik de Bijbel wel eens met een handleiding, een wegenkaart of een atlas. Ik spoor de lezers aan Gods woord te zien als een onmisbare gids in het leven. God wil ons leiden, niet straffen. Hij will ons leren, niet verwarren. Het lijkt wel of vandaag de meeste mensen zelf hun wetjes en richtlijnen op willen stellen, uiteraard naar eigen eer en geweten. Velen geven geen snars om wat God zegt of om wat Hij zei duizenden jaren geleden. Het is blijkbaar aantrekkelijk je eigen weg door het leven te vinden, zonder enige houvast of richting. Miljoenen mensen leven zo. Toch weet ik dat die manier van leven tot heel veel frustraties leidt. Wees eerlijk, hoe weet je op tijd dat je op de verkeerde weg zit als er geen verkeersborden zijn? Hoe weet je dat je de goede richting opgaat als er geen kaart is om je de weg te wijzen. Erger nog, hoe weet je wanneer je op de plaats van bestemming bent aangekomen als je niet weet waar je naartoe onderweg bent?
Mag ik je vragen: heb je een doel in je leven of dwaal je doelloos rond?

dinsdag 3 juni 2008

Houding Tegenover Anderen

Om over na te denken
Vorige week hadden we het onder andere over de wijsheid van Jezus in onze kleine groep. We stonden stil bij Zijn woorden zoals die te vinden zij in Mattheus 7:12, Doe voor anderen wat u graag voor uzelf gedaan wilt hebben, dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd. We hebben ons verbaasd over de eenvoud van dit onderwijs. Het is 1 van de hoofdgedachten in mijn 2e boek Respectfully Yours. Onze houding tegenover anderen zou niet langer gebaseerd moeten zijn op dingen die in het verleden zijn gebeurd, maar de sleutel tot het vrijzetten van toekomstige zegeningen.
Dat is iets om over na te denken!