dinsdag 29 november 2011

Wat is de mens?

Zonsondergang @ Jalama Beach, CA
Afgelopen weekend hebben we gekampeerd op Jalama Beach in Californie. Het was voortreffelijk weer, zo'n graad of 25C, heerlijk om lange strandwandelingen te maken of gewoon in de zon een boek te lezen.

We hebben er echt de tijd voor genomen om een aantal zaken betreffende ons werk en de Stichting met elkaar en met God te bespreken. Verder heb ik 3 boeken gelezen en een aantal korte termijn goals voor m'n schrijverij opgesteld. Daarnaast hebben we lekker rond een kampvuur gezeten en echt genoten van het mooie weer. Al met al was het een inspirerend en motiverend weekend. Ik kan er weer tegen!

Jalama Beach ligt aan een vrij onbewoond gedeelte van de Zuid Californische kust en 's nachts kun je er miljoenen sterren aan de hemel zien. Ook de zonsondergangen zijn er spectaculair. Het deed ons allemaal denken aan de woorden van de psalmist, eeuwen geleden:
Als ik naar Uw hemel kijk, het werk van uw vingers, naar de maan en de sterren, door U daar vastgezet, dan denk ik: wat is toch de mens dat U om hem geeft, wat betekent hij dat U voor hem zorgt?
[Psalm 8:4-5]
Wat/wie inspireert of motiveert jou?

vrijdag 25 november 2011

maandag 21 november 2011

Navigatie systeem

'Wij reizen graag en wij reizen licht' kopte de krant een paar maanden geleden in een artikel over onze Stichting Traveling Light. Dat klopt, wij zijn regemlatig onderweg, voelen ons ook in verre landen thuis en gaan graag nieuwe avonturen aan. We reizen eenvoudig, gewoon met de kaart op schoot of met een Google printje.

In mijn boeken vergelijk ik de Bijbel wel eens met een handleiding, een wegenkaart of een atlas. Ik spoor de lezers aan Gods woord te zien als een onmisbare gids in het leven. God wil ons leiden, niet straffen. Hij will ons leren, niet verwarren. Het lijkt wel of vandaag de meeste mensen zelf hun wetjes en richtlijnen op willen stellen, zelf hun route willen uitstippelen, uiteraard naar eigen eer en geweten. Velen geven geen snars om wat God zegt of om wat Hij zei duizenden jaren geleden. Het is blijkbaar aantrekkelijk je eigen weg door het leven te vinden, zonder enige houvast of richting. Miljoenen mensen leven zo. Toch weet ik, uit eigen ervaring, dat die manier van leven tot heel veel frustraties leidt.

Wees eerlijk, hoe weet je op tijd dat je op de verkeerde weg zit als er geen verkeersborden zijn? Hoe weet je dat je de goede richting opgaat als er geen kaart is om je de weg te wijzen? Erger nog, hoe weet je wanneer je op de plaats van bestemming bent aangekomen als je niet weet waar je naartoe onderweg bent? Reizen met een kaart is niet saai, het brengt je juist op de mooiste plaatsen. Zo is het ook met God, een leven met Hem is niet saai, het brengt je juist op plaatsen die je nog niet eerder kende!
Mag ik je vragen: heb je een doel in je leven of dwaal je doelloos rond?

Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. [Spreuken 3:6]

donderdag 17 november 2011

Ik ben het niet waard

Ik heb nog maar eens een column uit de oude doos gehaald, eentje die werd gepubliceerd in de zomer van 2007 in Opwekking Magazine. Daar gaat ie dan...

Ze zat snikkend tegenover me. “Ik ben het niet waard, ik ben nooit goed genoeg.” Snotterend probeerde ze mij te overtuigen van haar onwaardigheid. “Het kan gewoonweg niet dat God, de Schepper van hemel en aarde en Heerser van het heelal van mij zou kunnen houden” pruilde ze en gaf me vervolgens een opsomming van alle tekortkomingen en fouten waar ze dagelijks mee werd geconfronteerd.

Ik had die woorden al zo vaak gehoord en niet alleen uit haar mond hoor. Beweren dat je ‘het niet waard bent’ is mijns inziens een alom geaccepteerd smoesje om jezelf zielig te blijven vinden en vooral niks aan je onhebbelijke gewoontes te gaan veranderen. Ja, dat klinkt misschien hard, maar laten we eerlijk zijn: we zijn Hem juist alles waard! Terugkijkend op de geschiedenis van de mensheid zien we dat God zich enorm heeft uitgesloofd voor ons.

Denk alleen maar eens aan de creatie van een super planeet waarop we met elkaar kunnen leven en genieten. Een planeet speciaal voor ons, een plek waarover we mogen heersen en leiding geven. Denk bijvoorbeeld eens aan het hele spektakel van Israel’s geschiedenis waaraan we onze eigen levensloop kunnen spiegelen. Door een volk apart te zetten en als voorbeeld te stellen heeft Hij ons enorm geholpen. Er is immers niets waar wij mee voor de dag kunnen komen dat de Here niet reeds eerder heeft meegemaakt. Israel heeft zo’n beetje de baan vrijgeveegd zeg maar, zoals een oudere broer of zus dat soms doet in een gezin. De jongeren mogen daarna altijd meer! En wat dacht je van de inspirerende woorden die voor ons bewaard zijn gebleven en door velen op papier zijn gezet. Alles is ons in die Bijbel gegeven: historie, cultuur, liederen, gedichten, profetieen, noem maar op. Ja, zelfs Zijn enig geboren Zoon heeft God niet gespaard teneinde toch maar onze aandacht te trekken. Ik ben het niet waard; wie verzint zoiets! 

Het kan natuurlijk best zijn dat je een paar keer dronken bent geweest of je vriend hebt uitgescholden. Erger nog, misschien heb je pas nog keihard gevloekt toen je op je duim sloeg of jezelf gehaat omdat je niet kunt stoppen met roken en uit verveling steeds op stomme porno sites zit te koekeloeren omdat er zo weinig op tv is. Het kan best zijn dat zo’n zinnetje dan regelmatig door je hoofd schiet; ik ben het niet waard. Zomaar, een paar woorden, een leugen! Laat me je uit de droom helpen: je bent Hem alles waard! 

Als we dat echt gaan beseffen wordt ons hart vervuld met dankbaarheid en liefde. Ik denk dat het tijd is geworden er een nieuwe stelling tegen aan te gooien: we zijn Hem alles waard! Met zoiets slaan we onszelf niet op de borst, we benadrukken juist Zijn liefde voor de mensheid. We getuigen op die eenvoudige manier van Zijn plan voor ons leven en geven God de eer die Hem toekomt. Laten we ophouden met klagen en Hem eren met de woorden van onze mond!

dinsdag 15 november 2011

Eenvoud is kracht

Elke keer als ik tegen een moeilijke situatie aanloop lijkt het wel of ik meer woorden nodig heb om mijn dilemma bij de Allerhoogste onder de aandacht te brengen. Ik bemerk dat ik soms een debat aanga en wanhopig probeer een verklaring te vinden voor het onbegrijpelijke.

Komt je dat niet bekend voor? Heb je soms niet het idee dat je de zaken probeert uit te leggen aan God, alsof Hij iets niet heeft begrepen? Je gebeden worden langer en gecompliceerder, soms tot op een punt waarop je vergeten bent wat de eigenlijke vraag precies was! Mijn pastor en mentor in de USA zei altijd ‘hou het simpel’ en dat blijkt telkens weer de remedie tegen ingewikkeld bidden te zijn. Die houding komt uit de bijbel en, hoe kan het ook anders, Jezus is het grote voorbeeld!

Nog niet zo lang geleden las ik het gedeelte in Lucas 5:12-16 waar Jezus een man tegen het lijf loopt die aan lepra lijdt. Als je wel eens in India bent geweest weet je hoe dat er uit ziet en persoonlijk heb ik nog nooit iemand van die ziekte zien genezen. Nou wil het geval dat die man aan Jezus vraagt of Hij hem wil beter maken, wil reinigen van de ziekte. Een uiterst moeilijke situatie mag je wel zeggen! Maar Jezus houdt het simpel en gebruikt drie woorden om goddelijke genezing uit te leggen: ik wil het.

Wow, ik zou wel willen dat ik die theologie zelf had verzonnen! Zijn antwoord is subliem! Het daadwerkelijke ‘gebed’ dat volgt op zijn stelling is nog korter, nog eenvoudiger... wordt rein! Geen discussie, geen smeken, geen huilen of roepen. Gewoon authoriteit!

Wat is er toch veel te leren van zo’n kort verhaal. Ik wl proberen daar aan te denken de eerstvolgende keer dat ik voor een onmogelijke of moeilijke situatie sta en mijn gebed eenvoudig houden! Jij ook?

donderdag 10 november 2011

Vreemde boodschappen

Jezus had soms hele vreemde boodschappen voor de mensen.

Eén van Jezus’ meest krasse uitspraken en geboden kan in twee woorden worden samengevat: “vreest niet”. Die woorden lijken bijna een flauwe grap. Vreest niet? Dat is zoiets als tegen een drenkeling zeggen dat hij niet verzuipen moet.

Een blik op de hedendaagse krantenkoppen vertelt me dat er heel veel is om te vrezen; oorlogen, terrorisme, epidemieen, werkeloosheid, kanker, economische onzekerheid, om maar wat te noemen. Alleen een hart van steen blijft onaangeraakt en onbeweeglijk onder zulke dreigingen. Had Jezus het dus mis of nam hij de dingen te licht op?

Ik denk van niet, Hij zei soms rare dingen, maar was wel altijd serieus; vreest niet voor de dingen van de wereld, vreest God! Stop daar eens al je energie in!
David riep het uit: Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandel; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.
(Psalm 86:11)

Laat dat ons gebed zijn vandaag!

maandag 7 november 2011

Krantenkoppen geloof

Graag schrijf ik mijn blog posts over dingen die ik in de Bijbel lees. Het woord van God is niet alleen inspirerend, het is ook levend. Daar heb ik geen bewijs voor nodig, dat weet ik gewoon! Afgelopen weekend bijvoorbeeld begon ik weer eens in het boek Romeinen. Hoeveel keer heb ik dat al gelezen? Toch viel mijn oog weer op een tekst die me nog niet eerder was opgevallen.

In Romeinen 1:8 schrijft Paulus: Eerst breng ik door Jezus Christus dank aan mijn God voor u allen. Want in de hele wereld wordt over uw geloof gesproken. Wow! Stel je eens voor dat er over jouw geloof, of dat van je familie, je kerk, je woonplaats of je land in alle kranten werd geschreven. Stel je eens voor dat de hele wereld zou horen over je geloof. Gek idee, maar wel bijbels. 

Denk daar eens even over na, wat voor geloof moet dat zijn geweest? Bijbels gezien maakt de grootte van ons geloof niet uit, het gaat om geloof dat zich uit in daden. Heerlijk, zoals Jezus erover spreekt: Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: "verplaats je van hier naar daar" en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn (Mattheus 17:20).

In de Engelse Groot Nieuws vertaling staat zelfs, geloof zo GROOT als een mosterdzaadje. Jezus hanteerde andere maatstaven dan wij, da's duidelijk. Hij legt uit wat geloof ter grootte van een mosterdzaadje eigenlijk is: iets heel kleins waarmee je iets heel groots kan doen!

Geloof groeit niet vanzelf, we moeten het activeren. Aarzel niet, gebruik wat Hij je gegeven heeft!

dinsdag 1 november 2011

Kennis alleen niet voldoende

Waarom heeft God eigenlijk zoveel woorden nodig om ons uit te leggen wat goed en kwaad is? Ik bedoel, de Bijbel is een enorm dik boek en eigenlijk weten we het verschil tussen goed en kwaad toch wel?

Misschien herken je die vraag wel. Als gelovigen proberen we soms wanhopig te balanceren tussen leven bij de letter en leven vanuit het hart. Persoonlijk ben ik iemand die altijd in de Bijbel zit te neuzen, het kan mij niet gauw genoeg zijn. Toch denk ik dat alleen kennis niet voldoende is om evenredig te handelen, we hebben overtuiging in ons hart nodig. Weten dat pizza slecht voor de lijn is weerhoudt ons er niet van het te eten. Weten dat roken kanker kan veroorzaken weerhoudt miljoenen mensen er niet van het toch dagelijks te doen. Kennis alleen is niet voldoende, we moeten echt begrijpen, we moeten overtuigd zijn. Alleen de Heilige Geest kan dat in ons bewerkstelligen.

Volgens de Bijbel hebben we als mensen kennis van goed en kwaad. In Genesis 3:22, nadat Adam en Eva van de verboden vrucht hebben gegeten, zei God, Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Die kennis was blijkbaar niet voldoende want God besloot later richtlijnen voor een beter leven te geven. Hij wil niet alleen ons verstand bereiken, maar ook ons hart.

In Hebreeen 10:16 zegt Hij, In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven.

Hart en verstand, verstand en hart! Als God's onderwijs zich eenmaal op beide plaatsen bevindt zal het steeds makkelijker worden een leven te leven waar Hij zich in kan verheugen, en wij dus ook. Het is mijn verlangen dat we dat gaan vastgrijpen. Het is de reden waarom ik vanuit een leven met de Heilige Geest boeken schrijf over God's geboden. Hart en verstand... dat gaat heel mooi samen!

Jezus zei: Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand.
[Mattheus 22:37]