zondag 27 september 2009

Bladeren die altijd groen blijven!

Tijden van droogte deren hem niet
Net voor ons vertrek naar de USA kregen we van iemand uit onze kerkelijke gemeente een kaart. Achterop stonden de woorden uit Jeremiah 17:7-8

Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is.
Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.

Ik heb de vergelijking van het leven van de gelovige met een boom, al dan niet in diverse jaargetijden, altijd mooi gevonden. Geworteld in liefde, vruchtdagend in elk seizoen en gepland aan waterstromen. In deze verzen gaat het over een boom die altijd groen is, in California hebben we er daar heel veel van, de zogenaamde evergreens. De Bijbel zegt dat het niet uitmaakt welk seizoen het is, de bladeren zijn altijd groen en hij draagt steeds weer vrucht. Hitte en droogte deren hem niet. Betrekken we dat op onszelf dan zien we dat het niet uitmaakt of we door moeilijke perioden heengaan, of we ons eenzaam voelen, ontmoedigd of bedrogen; we kunnen gewoon groeien en bloeien! We hoeven die droge periodes niet te vrezen want zij zullen ons leren hoe diep onze wortels zitten. Zolang we bij water kunnen komen, en daar kan wat graafwerk voor nodig zijn, zullen onze bladeren groen zijn en mogen we steeds weer vrucht dragen!

donderdag 24 september 2009

Het Gesproken Woord

Als God spreekt, schept Hij...
De laatste weken ben ik bezig geweest met het samenstellen van Engelse studievragen bij mijn eerste boek Sacred Sabbath. Tijdens onze kleine groep bijeenkomsten in Nederland hebben we heel wat vragen en dicussiepunten de revue laten passeren en die gebruik ik nu om een studiegidsje samen te stellen. Tate Publishing heeft aangeboden journals te printen met de voorkant van het boek, dus binnenkort zal er een mooi studiepakket te verkrijgen zijn voor individuele of groepsstudie.
Terwijl ik zo door Sacred Sabbath zat te bladeren kwam ik weer allerlei gedachten tegen die het waard zijn om op deze blog te zetten.
God's woorden hebben scheppende kracht. Zijn woorden zijn wet geworden, zeg maar. Denk bijvoorbeeld eens aan het ontstaan van licht; God sprak en het was er! Duizenden jaren geleden werden mensen al geinspireerd door het wonder van die Scheppende kracht. Psalm 148 is daar een mooi voorbeeld van. De dichter roept alles en iedereen op om God te loven,
Loof Hem, zon en maan, Loof Hem heldere sterren, loof Hem, hoogste hemelen ...laten zij loven de naam van de Heer, op Zijn bevel zijn zij geschapen, Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd, Hij stelde een wet die nooit zal vergaan. Loof de Heer, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat Hij zegt ...
En zo gaat ie nog wel even door, helemaal enthousiast over de schepping! God maakte meer dan de hemel en de aarde. Hij sprak wetten, beloftes en waarheden tot leven. Die zijn allemaal te vinden in de bijbel. Duik eens in Zijn woord met een vernieuwde interesse; het is namelijk aan de lezer nieuwe dingen te ontdekken en te mediteren op oude waarheden. God's stem staat op papier voor alle generaties! Het allermooiste is dat, als wij dat woord gaan bestuderen, Hij weer zal spreken!

maandag 14 september 2009

Een wijs en verstandig volk!

Toon wijsheid en inzicht
Als Europeaan in Amerika krijg je soms interessante vragen toegespeeld. Bijvoorbeeld wat onze doorsnee opinie is over de USA en de Amerikanen. Andersom gebeurt het ook wel dat ik de Amerikanen eens vraag hoe ze Europa zien en wat ze over Nederland weten. Dat levert soms de meest doldwaze gesprekken op. Maar toch, de grappen en vooroordelen terzijde, willen we op de een of andere manier allemaal graag als land en volk worden gewaardeerd.
Onlangs las ik in Deuteronomium 4:6 hoe Mozes het Joodse volk toesprak alvorens ze in het hun beloofde land zouden gaan wonen. Hij drukte ze op het hart toch vooral te handelen volgens de wetten en regels van God,
Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: ’Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’
Zou het niet geweldig zijn als andere volken en landen zo over jouw land zouden spreken? Zou het niet geweldig zijn om algemeen bekend te staan als een wijs en verstandig volk? Helaas wordt dat niet over ons gezegd, niet over Amerika en niet over Nederland. Ik geloof overigens wel dat we zo bekend zouden moeten staan als Christenen. Niet als kritisch, intolerant en hoogmoedig, maar als mensen die wijsheid en inzicht tonen! Het is aan de liefde dat wij herkenbaar moeten zijn, het is aan wijsheid en inzicht dat God in ons bekend zal worden!

zaterdag 5 september 2009

Transformatie!

Als het onmogelijke logisch lijkt
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen
Romeinen 12:2

Transformatie, ofwel ware verandering vindt niet van het ene op het andere moment plaats, althans, niet in het echte leven. Het is een proces van leren en groeien en je aanpassen aan nieuwe Koninkrijksprincipes. Toch vraag ik me wel eens af: ben ik er al? In het voorjaar woonden wij een conferentie in California bij waar o.a. Bill Johnson sprak (Bethel Church, Redding, CA) en hij zei: “Je weet dat je gezindheid vernieuwd is als het onmogelijke logisch lijkt.” Nou, dat heeft me best aan het denken gezet hoor. Hoeveel ‘onmogelijkheden’ kom ik eigenlijk tegen in mijn leven? En geloof ik daadwerkelijk dat ALLE dingen bij God mogelijk zijn? Natuurlijk hoef ik niet alles te begrijpen van wat er zoal in mijn geloofsleven afspeelt, maar ware verandering betekent wel dat ik mijn visie moet uitbreiden, het onmogelijke moet verwachten en mijn leven moet openstellen voor de bovennatuurlijke dingen van God! Ik wil stoppen met beperkt denken!
Als ik me nog steeds zorgen maak over de zelfde dingen als 5 jaar geleden, heeft er geen vernieuwing plaatsgevonden. Als ik nog steeds boos en gefrustreerd raak wanneer ik tegen een blinde muur oploop heeft er geen aanpassing plaatsgevonden! Herken je zoiets misschien? Laten we dan maar weer eens bidden met de Psalmist,
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig
(Psalm 51:12)