zondag 27 december 2015

Gedichten en granaatjes

Coby Poelman-Duisterwinkel
Vorige week won ze de december giveaway: Coby Poelman-Duisterwinkel, blogger en dichteres van het eerste uur. 

Afgelopen zomer had ik me al voorgenomen haar eens in de spotlight te zetten in de serie bloggers en boeken. Deze week gebeurt dat dubbelop dus!

Coby is geboren en getogen in Groningen, ze is getrouwd en moeder van twee kinderen. In 2006 begon ze met gedichten schrijven. Haar werk wordt gepubliceerd in diverse kerkbladen, kranten, tijdschriften en op het internet.

Onder de naam trouwdichter zijn haar poëzie, blogs, dichterlijke boekrecensies, bijdragen voor religie en filosofie en Dicht in de buurtgedichten te vinden op de website van dagblad Trouw.

Coby schrijft daarnaast ook nog gedichten in het Gronings voor het tijdschrift Toal en Taiken, een tweemaandelijkse uitgave van Stichting t Grunneger Bouk. Het is het grootste streektaaltijdschrift van Nederland.

Ze heeft inmiddels een hele rij gedichtenbundels op haar naam staan, waaronder Verstillend Licht (2012), Geloofsvreugde (2012), Strijklicht van violen (2013) en Granaatjes met een gouden slot (2015) waarvan inmiddels al een 4e druk is verschenen!

Haar gedichten worden zeer gewaardeerd door een breed publiek en Coby heeft diverse prijzen en nominaties mogen ontvangen. Haar gedicht Achter op de fiets werd genomineerd voor de Selexyz Scheltema Almere Poëzieprijs 2009. Het kreeg de 2e prijs toegekend. 

Haar boekjes kan ik jullie van harte aanraden, leuk om zelf in huis te hebben of om kado te geven. De gedichten zijn serieus, mooi, grappig, diepgaand, filosofisch, bemoedigend en soms ook heel humoristisch. En weten jullie wat zo mooi is? Haar bundels doen het juist ook goed in niet-Christelijke winkels, zoals de AKO en BRUNA.

Coby is in de eerste plaats dichteres, maar in de loop van de jaren is ze ook heel goed zichtbaar geworden in de blogwereld. Ze heeft er aardig wat op haar naam staan:


Ik weet dat er onder de bloggers velen zijn die de droom en het verlangen hebben om ooit een boek of gedichten-/verhalenbundel uit te geven. Ik hoop dat Coby's werk jullie zal inspireren om die droom te gaan verwezenlijken. Misschien kun je in 2016 al een begin maken!

Het leek Coby trouwens een leuk idee om aan deze blog ook weer een giveaway te hangen. Ze stelt graag een exemplaar van haar nieuwste boek Granaatjes met een gouden slot beschikbaar. Iedereen die deze blog leest, kan meedoen. Laat een leuke reactie achter en deel deze blog, dan zal Coby tezijnertijd een naam uit de hoed trekken.

Tenslotte nog een kort gedicht....

Mooie preek

Als hoorder
was hij er door
gegrepen
en met hem velen
zo verwoordde hij.
Toen iemand vroeg
of er nog mee
gebouwd was
trok hij zijn
schouders op
die hij er onder zette
toen niemand
er meer op lette.

[Uit de bundel Geloofsvreugde]

maandag 21 december 2015

En de winnaar is....

Dank jullie wel voor de reacties op mijn december giveaway, leuk zeg! Sommigen gaven ook aan nieuwsgierig te zijn naar mijn nieuwste boek Ik eer jou.

Blogster Wendy Born heeft een mooie recensie geschreven op haar blog Manager van het gezin. Het boek gaat over het wederzijds respect tussen God, ouders en kinderen.

Coby Poelman
Een soms beladen, maar zeker ook heel belangrijk, onderwerp. Onlangs zag ik er ook een discussie over in de Facebook groep Christenzijn in het dagelijks leven. Binnenkort zal ik zeker wat meer over het boek vertellen op deze blog. Maar nu eerst de winnaar van de giveaway....

We hebben de briefjes met jullie namen goed geschud en er eentje uit getrokken. De winnaar is....

Coby Poelman

Van harte gefeliciteerd! Jij bent de gelukkige winnares van het book-lovers pakket. Het komt zo snel mogelijk naar je toe. Veel leesplezier!

PS: Het is wel heel leuk dat Coby volgende week op mijn blog gepland staat, in de serie bloggers & boeken. Tot dan.

woensdag 9 december 2015

December giveaway!

Als dank voor het meelezen van en reageren op de zesentwintig blogposts van mijn zomervakantieleesplankje (die ik misschien nog wel eens ga bundelen in een mooi boekje) gooi ik er een mooie, inspirerende december giveaway tegenaan!

Een blog bestaat bij de gratie van de lezers, toch?! December lijkt me een mooie maand om jullie te overladen met giften.

Ik heb een mooi 'book lovers' kerstpakket samengesteld waarin onder andere mijn nieuwste boek Ik eer jou. Een diepgaande en bevrijdende studie over menselijke relaties, onze relatie met God en de relatie tussen Jezus en de Vader.

Verder een exemplaar van Frisse Kijk 1 en 2 (handige en praktische werkboeken om samen met iemand door te nemen) en het ontroerende boekje Levensadem over de schepping van de mens.  Dat zijn vier prachtige, waardevolle boeken voor op jouw leesplankje :)

Verder zitten er natuulijk nog allerlei leuke hebbedingetjes in het kerstpakket: bladwijzers, een boekenbon, een agenda, kruidenthee etc. etc. Pure verwennerij dus voor de donkere wintermaanden. Maak kans op deze december giveaway door:
 1. je commentaar achter te laten op deze post, en
 2. deze post te delen via Facebook, Pinterest of Twitter
Je naam gaat op een briefje in de hoge hoed en op 21 december trekken we de winnaar!

maandag 7 december 2015

Z = Zegen

De laatste letter op mijn seizoensoverstijgende zomervakantieleesplankje is de Z en die staat voor Zegen.

Ik hoop dat deze blogserie jullie tot zegen is geweest! Een zegen is namelijk het mooiste wat je een ander mee kunt geven. In de Bijbel is te lezen hoe God de mensen zegende, hoe de stamvaders van Israel hun kinderen zegenden en hoe Jezus oproept om degenen die ons vervloeken te zegenen....

Ja, dat gaat heel ver, maar Zijn woorden zijn duidelijk. In 1 Petrus 3:9 staat het zo, Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Yep, we zijn geroepen om te zegenen, dat is niet alleen voor priesters en dominees weggelegd.

Een zegen uitspreken over iemand, of over het leven van iemand, betekent dat we woorden van heil, geluk, voorspoed, vreugde, aanmoediging, bijstand, bloei, succes, welbevinden, welstand, welvaart, en welzijn uitspreken. Ja ja, dat gaat regelrecht tegen elk negatief woord, tegen elke vervloeking, roddel en afwijzing in. Begin er maar eens mee, zou ik zeggen!

Zegen uitspreken verandert situaties, verandert mensenlevens en verandert je omgeving! Door zegen van de oprechte mens komt een stad tot bloei,  de uitspraken van een goddeloze zijn haar ondergang. (Spreuken 11:11).

donderdag 3 december 2015

Y = Yeshua

Op mijn seizoensoverstijgende zomervakantieleesplankje staat Y voor Yeshua.

De naam Yeshua kennen wij in het Nederlands als Jezus. In de moderne Hebreeuwse taal schrijf je Zijn naam zo ישוע.

Omdat je in het Hebreeuws van rechts naar links moet lezen, begint Zijn naam met de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet, de 'yod'. Ja, dat kleine kommaatje.

De Yod is de Y-klank in het Hebreeuws. Jezus, oftewel Yeshua gebruikte die kleine letter om iets uit te leggen over de Wet: Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn (Matteus 5:17;18).

Zelfs de allerkleinste dingen zijn belangrijk in de ogen van Jezus en kunnen nooit door ons aan de kant worden geschoven [zie ook mijn blogserie: Wet & genade, een ongelijke strijd?].

Afhankelijk van het land waarin je woont en de taal die je spreekt kan Jezus bekend zijn als Jesus, Isa, Jezu, Izus, Jesi, Iesu en nog veel meer variaties. De spelling van de naam Yeshua is wat mij betreft niet zo belangrijk, de betekenis is immers in elke taal hetzelfde: De Heer is redding.

Ken jij Hem? Dat is de belangrijkste vraag die we zelf moeten beantwoorden en die we vervolgens aan iemand anders kunnen stellen. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles (Filippenzen 3:8).

woensdag 25 november 2015

X = Kruis

Op mijn seizoensoverstijgende zomervakantieleesplankje staat X voor Kruis.

En dan bedoel ik niet het kruisje (x) voor een kus, maar het internationale symbool van het Christendom.

Het kruis staat symbool voor het lijden en sterven van Jezus Christus, de Zoon van God die als mens naar de aarde kwam om het kwaad, de zonde van de mensheid op zich te nemen.

Een gekke ruil als je er over nadenkt. Een heilig God die toenadering zoekt tot een zondige mensheid en zegt: geef Mij je ellende maar, dan geef ik jou mijn vergeving, vrede en verlossing. Dat is in geen enkele andere religie denkbaar. Toch zijn er heel veel mensen die het kruis afwijzen. De apostel Paulus schreef er al over: Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus ... (Filippenzen 3:18).

Maar gelukkig zijn er wereldwijd meer dan twee miljard mensen [bron: Pew Reseacrh Center] voor wie het kruis zoveel meer is dan alleen een symbool... het is de kracht waaruit zij leven. In Kolossenzen 1:20 staat het zo:

Door Zijn Zoon heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus Zich aan het kruis heeft opgeofferd en Zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God.

Daar kan een mens niets aan toevoegen. Geen goede werken, geen gebeden, geen rituelen, geen pelgrimstochten... dat kan een mens alleen maar in dankbaarheid aanvaarden!

vrijdag 20 november 2015

W = Wonderen

Op mijn, inmiddels bijna winterse, zomervakantieleesplankje staat W voor Wonderen.

Wonderen zijn bovennatuurlijke gebeurtenissen die niet door de wetenschap kunnen worden verklaard. In de Bijbel wordt veelvuldig over wonderen geschreven, dat komt omdat de God van de Bijbel een God van wonderen is.

Wie onder de goden is uw gelijke, HEER? Wie is uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilig, wie dwingt zo veel eerbied af met roemrijke daden, wie anders verricht zulke wonderen? (Exodus 15:11).

In die tijd gaf men God, de schepper van hemel en aarde, de eer die Hem toekomt. De psalmist schreef bijvoorbeeld: Geprezen zij God, de HEER, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. (Psalm 72:18).

Hij alleen doet wonderen. Het is daarom wel heel bijzonder dat diezelfde God besloten heeft om in onze tijd ook wonderen door mensen (de gemeente, kerk) heen te doen. Dat is te lezen in 1 Corintiërs 12:28, God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken.

De eerste Christenen zijn ons daarin voorgegaan zoals te lezen valt in Handelingen 2:43, De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Ik durf te zeggen dat wonderen toen aan de orde van de dag waren. Wat mij betreft er is geen enkele reden denkbaar waarom dat nu niet meer zo zou kunnen zijn!

PS: Wellicht is het wel de hoogste tijd dat we de plaatsen gaan erkennen die God toebedeelt aan een gemeente (apostelen, profeten, leraren) in plaats van te blijven vasthouden aan onze eigen aanstellingen (dominees beroepen bijvoorbeeld).

maandag 16 november 2015

V = Vergeving

Op mijn, inmiddels bijna winterse, zomervakantieleesplankje staat V voor Vergeving.

Vergeving is, wellicht op liefde na, de grootste kracht die er bestaat. Een kracht die twee kanten op werkt: we kunnen immers vergeving ontvangen en vergeving schenken.

Vergeving schenken aan iemand die ons iets ergs heeft aangedaan is heel moeilijk en voor veel mensen bijna onmogelijk. God weet dat, daarom nam Hij de eerste stap. Hij vergaf ons eerst opdat wij anderen kunnen vergeven zoals Hij ons vergaf.

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft (Efeziërs 4:32).

Je zult merken dat als je Gods vergeving ontvangt, het makkelijker wordt om ook anderen te vergeven. Zo werkt dat :) Vergeving brengt genezing, bevrijding, opluchting en herstel in relaties... en ja, daar is God tenslotte van: herstel in relaties! In de eerste plaats de relatie tussen Hem en de mensheid en daaruit volgend de relaties tussen mensen onderling. Als er iets is wat we vandaag nodig hebben, is dat het wel.

U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept (Psalm 86:5)

zaterdag 7 november 2015

U = Universum

Op mijn, inmiddels bijna winterse, zomervakantieleesplankje staat U voor Universum en daar hoef ik zelf geen knappe teksten over te verzinnen :)

De zon houdt op te schijnen als Hij het beveelt,
en Hij sluit de sterren weg, verzegeld.
Hij spant het hemelgewelf, Hij alleen,
en wandelt op de hoog oprijzende zee.
De Grote Beer heeft Hij gemaakt, en Orion,
de Plejaden en de sterren van het zuiden.
Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen,
ontelbaar zijn de wonderen die Hij verricht.

[Job 9:7-10]vrijdag 30 oktober 2015

T = Tempel

Op mijn zomervakantieleesplankje staat T voor Tempel.

Een tempel is in de meeste religies een (gebeds)gebouw waarin God of goden vereerd worden. Ook in de Bijbel wordt veel over de tempel in Jeruzalem gesproken, zowel in het Oude als Nieuwe Testament.

Later zijn er over heel de wereld kerken en kathedralen gebouwd met dezelfde achterliggende gedachte: een plaats voor gebed, eredienst, een plaats waar God aanwezig is.

We kunnen God inderdaad 'ervaren' in een tempel of kerk, maar het is niet Zijn verblijfplaats. De Bijbel is daar duidelijk over: Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt: “De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen – zegt de Heer –, een plaats waar ik kan rusten? Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt?” (Handelingen 7:48-50). 

Inderdaad ja, God kiest ervoor te wonen in een tempel die Hij zelf heeft gemaakt: het menselijk lichaam. Dat is het mooiste gebouw dat er bestaat. Het is een plek door God zelf geschapen, een plek waar Hij heel dicht bij ons kan zijn en wij heel dicht bij Hem. In 2 Korintiërs 6:16 staat het zo: Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.' Dat is God met ons... Immanuel.

Je hoeft niet ver te zoeken om God dichtbij te ervaren. Nodig Hem uit om bij je te komen wonen!

vrijdag 23 oktober 2015

S = Stilte

Op mijn zomervakantieleespankje staat S voor Stilte.

Stilte is in onze luidruchtige wereld, waarin alles en iedereen schreeuwt om aandacht, kostbaarder dan goud.

Het woeden van een grote boze wereld raast om ons mensen heen, waardoor we ons soms heel klein kunnen voelen. Van al dat razen en tieren kunnen we moe en angstig worden... en dan ineens staat daar temidden van die storm de rust en stilte zelf: Jezus Christus. De situatie op het meer van Galilea tweeduizend jaar geleden is zo herkenbaar in onze tijd:

En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep. En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan! En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn? (Matteus 7:24-27)

Het gekke is dat velen naar stilte verlangen, maar er tegelijkertijd bang voor zijn. Eigenlijk is dat helemaal niet nodig want we kunnen leren om van stilte te genieten. Dat kan bijvoorbeeld door een schrift bij de hand te houden en de woorden die God tot je gaat spreken op te schrijven. Dan wordt stilte ineens weer kostbaar. Helaas is stilte allang niet meer vanzelfsprekend, we moeten het bewust opzoeken, een plek en tijd creëren. De psalmist schrijft (Psalm 131:2),

Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.

Zoek de stilte eens op deze week en luister...

vrijdag 16 oktober 2015

R = Rechtvaardig

Op mijn zomervakantieleespankje staat R voor Rechtvaardig.

De Bijbel zegt: Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één (Romeinen 3:10). Oeps, dat is niet zo mooi. Wat is dat dan precies, rechtvaardig zijn?

Volgens de verschillende woordenboeken is rechtvaardig ook wel: gegrond, billijk, eerlijk, gerecht, gewettigd, terecht deugdzaam, rechtschapen, handelend in overeenstemming met bepaalde ethische beginselen.

Deftige woorden voor een mensheid die een rechtvaardige status probeert te bereiken door een 'goed' mens te zijn, door rituelen uit te voeren, wetten te houden, god in zichzelf te zoeken, gebeden te citeren en met regelmaat gebouwen te bezoeken waarin God zou wonen....

Jezus ziet al dat religieuze getob op zoek naar een schoon geweten aan. In Zijn tijd berispte Hij de schriftgeleerden: U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God (Lukas 16:15). Uit die woorden kunnen we nog steeds een belangrijke les halen.

Een mens kan niet rechtvaardig worden door zijn/haar best te doen voor God (of mensen). Een mens kan alleen rechtvaardig worden door te geloven en erkennen dat Jezus Christus ook voor hem/haar aan het kruis is gestorven. God heeft hem [Jezus] die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden (2 Korintiërs 5:21)

Laten we het alsjeblieft niet ingewikkelder maken! We kunnen totaal vrij zijn van zonde, schuld, schaamte en het zoeken naar erkenning. In Romeinen 10:9-10 staat het zo:

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

vrijdag 2 oktober 2015

Q = Questions

Op mijn zomervakantieleesplankje staat de Q voor Questions.

FAQ, oftewel frequently asked questions. Veelgestelde vragen aan God, die hebben alle mensen. Of ze nu Christen zijn of niet.

Waarom is er zoveel lijden? Waarom laat u dat toe? Waarom doet u hier of daar niks aan? Waarom ervaar ik U niet? etc. etc. Herkenbaar?

Al bladerend door de Bijbel kom ik erachter dat we soms onze mond voorbijpraten door altijd maar diezelfde vragen te stellen. We nemen daarbij de plaats van God zelf in. Het is namelijk God die vragen aan ons stelt!

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder? Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Waarom heb je getwijfeld? Waarom vraag je me naar het goede? Waarom doen jullie niet wat ik zeg?

Op de een of andere manier hebben we de onhebbelijke neiging de Allerhoogste op het matje te roepen voor elke ramp, elke pijn, voor alles wat niet naar onze zin gaat en voor de vele zaken die we met ons beperkte verstand niet kunnen bevatten. Maar als we Zijn Woord bestuderen komen we erachter dat God ook heel veel vragen aan ons stelt.

Het is goed om ook eens over Zijn vragen aan ons na te denken!

maandag 28 september 2015

P = Profeteren

Op mijn zomervakantieleesplankje staat P voor profeteren.

Profeteren (de gave om geopenbaarde waarheid te communiceren) komt van het Griekse woord προφητεία oftewel prophéteia, profetie. 

Profeteren is niet zozeer de toekomst voorspellen, maar het uitspreken van de gedachten van God (zoals door de Bijbel of de Heilige Geest ingegeven op een bepaald moment).

In 1 Korintiers 14:1 staat, Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van profetie. Vooral naar die van profetie... Hoe kunnen we dat vandaag in vredesnaam praktisch toepassen?

Het profeteren is een gave die de gelovige ertoe in staat stelt om een openbaringswoord van God (die in de hemel is) onder aansporing van de Heilige Geest (die in ons woont) te delen. Dat woord is dus niet een thuis voorbereid preekje of het voorspellen van de toekomst. Profetie is het proclameren van Gods wil en het oproepen en bemoedigen van de gelovigen tot rechtvaardigheid, trouw en volharding.
Enkele weetjes:
 • Het uiten van profetische woorden is nu iets dat iedere gelovige mag en kan doen (Handelingen 2:17).
 • De gave van profetie wordt uitgedeeld zoals God dat wil (1 Korintiers 12:10-11), maar we moeten het wel nastreven (1 Korintiers 14:1).
 • De aanstelling als profeet voor de opbouw van de gemeente gebeurt door God zelf (Efeziers 4:11).
 • Profetische woorden in deze tijd zijn niet langer onfeilbaar (in tegenstelling tot het OT), daarom moeten de woorden altijd worden getest (1 Korintiers 14:29 en 1 Thessalonicenzen 5:20-21).
 • Profeteren is een kwestie van het verstand gebruiken. Eerlijk gezegd is het een van de weinige keren (misschien wel de enige keer) dat de Bijbel zegt dat we onze geest ondergeschikt moeten maken (1 Korintiers 14:32).
Hoe streven we ernaar om te profeteren? Ik denk in de eerste plaats door er om te vragen in gebed en door te bestuderen wat de Bijbel er over zegt. God heeft er altijd naar verlangd en verlangt er nog steeds naar om door mensen zoals jij en ik heen te spreken. Door Zijn geschreven Woord... maar ook LIVE!

vrijdag 18 september 2015

O = Overwinning

Ondanks de regen ga ik vrolijk verder met mijn zomervakantieleesplankje, daarop staat de O voor overwinning.

De wereld is donker en soms lijkt het of het kwaad zal overwinnen. Veel mensen worden verlamd door angst en kunnen alleen nog maar met afgrijzen naar de televisie kijken.

Dat is zeker geen Bijbelse reactie op de dingen die gebeuren. In Romeinen 12:21 staat, Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Eigenlijk kan dit blogje hier al ophouden :) Genoeg gezegd! We kunnen het kwade overwinnen door het goede te doen. Die overwinning behalen we door ons geloof in Jezus Christus. Er is hoop, er is een toekomst, Gods licht zal (door ons heen) helderder schijnen dan ooit.

In 1 Johannes 5:3-4 staat: Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.

Mooi he? Wij hebben overwinning op de wereld (het kwade) door ons geloof (het goede). Ingewikkelder moeten we het niet maken. Het geloof uit zich in daden. Wat kan jij vandaag doen om het kwade te overwinnen?

Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:5)

Fijn weekend allemaal!

dinsdag 1 september 2015

N = Naam

Op mijn zomervakantieleesplankje staat N voor Naam.

En om precies te zijn voor de Naam boven alle namen. Uiteraard gaat dat niet over de naam die wij aan onze kinderen geven, over onze voornaam, achternaam of doopnaam. Het gaat hier over de naam die God aan zijn Zoon schonk... Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat (Filippenzen 2:9).

Wat is er zo bijzonder aan die naam? Wat is de kracht die daar vanuit gaat? Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ (Filippenzen 2:10) Dat lijkt nu moeilijk voor te stellen misschien, maar op een dag zal iedereen erkennen dat Hij de hoogste God is, de Vredevorst.

De naam van Jezus is de enige naam die de mensheid kan redden. Niet een president, niet een politiek leider, niet een voorzitter van de VN, maar alleen Jezus kan werkelijk verandering brengen: Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’ (Handelingen 4:12).

Alle kracht van hemel en aarde zit in die ene Naam. De kracht om te genezen, de kracht om te getuigen, de kracht te redden en vergeven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het al meer dan tweeduizend jaar in vele landen en onder vele volken verboden is om die Naam te noemen, om over die Naam te spreken of in die Naam te bidden. In Handelingen 4:17-18 staat het zo: Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hun verbieden zijn naam nog te gebruiken. Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten.

Door mensen te verbieden die Naam te gebruiken of in die Naam te geloven gaan ze het natuurlijk juist doen! Er zijn wereldwijd inmiddels meer dan twee miljard christenen en het worden er elke dag meer. Zo'n honderd miljoen daarvan worden vervolgd, gemarteld en gedood om hun geloof in die Naam. Ondanks dat weten wij dat alleen die ene Naam eeuwig leven biedt!

Het evangelie van Johannes eindigt met deze woorden: Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

dinsdag 25 augustus 2015

M = Mens

Op mijn zomervakantieleesplankje staat M voor Mens.

Ja, de mens die een zooitje van deze wereld maakt, de mens die God vervloekt en de mens die zichzelf boven God verheven heeft.... die mens.

De Bijbel zegt dat God de mens maakte naar Zijn eigen beeld. Hij koos daarbij ook voor twee verschillende geslachten, mannelijk en vrouwelijk: En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen (Genesis 1:27).

Wat een eer om gemaakt zijn naar het beeld van een drie-enig God (Vader, Zoon en Geest en toch één God) en zowel als man en als vrouw op Hem te lijken (Geest, ziel en lichaam en toch één mens). David schreef over de schepping van de mens: Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel (Psalm 139:14).

Diezelfde David leefde in grote verwondering over de nietigheid van de mens tegenover de grootsheid van God, maar erkende zeker ook Gods bedoeling met de schepping van de mensWat is toch de mens dat u om hem geeft, wat betekent hij dat u voor hem zorgt? U hebt hem weinig minder dan een god gemaakt, hem met glorie en eer gekroond. U laat hem heersen over alles wat u gemaakt hebt, alles hebt u aan zijn voeten gelegd... (Psalm 8:5-7).

God schiep de mens en gaf hem de aarde als woongebied. Als je wel eens in andere landen komt, kun je zien hoe elk volk zich een plekje eigen maakt... soms met geweld, maar dat zou niet nodig moeten zijn. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald (Handelingen 17:26).

Door de hele geschiedenis heen is te zien dat de mens nogal eens naast zijn/haar schoenen gaat lopen en denkt de dingen beter te kunnen dan God. Dat noemt de Bijbel ongehoorzaamheid of zonde. Alle mensen hebben gezondigd, maar er is ook voor iedereen vergeving! In Romeinen 5:19 staat het vrij eenvoudig beschreven: Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

Die 'ene mens' is de Redder van de wereld, de Zoon van God, ons grote voorbeeld, Jezus Christus!

vrijdag 21 augustus 2015

L = Liefde

Op mijn zomervakantieleesplankje staat L voor Liefde.

Liefde. Waar denken we dan aan? Beetje aardig zijn voor elkaar, tolerantie, verliefdheid, moederliefde, liefdadigheid...?

We hebben heel snel de neiging te denken aan die vormen van menselijke liefde, maar Bijbelse liefde is bovennatuurlijke liefde. Dat is geen verliefdheid, geen gevoel, dat is liefde als keus.

God heeft die keus gemaakt: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).

Hij demonstreert daarmee de mooiste én moeilijkste liefde die er is, dat is:
 • je naaste liefhebben als jezelf
 • je vijanden liefhebben en zegenen
 • liefhebben wie je vervolgen
 • liefhebben tot in de dood
Die hartverscheurende liefde wil Hij doorgeven aan de mensheid, aan jou en mij. Als we om ons heen kijken lijkt het onmogelijk om God en elkaar zo te behandelen.... maar de Bijbel zegt ook: liefde faalt nooit!

Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden (1 Johannes 4:7-10).

De grote verandering begint met onze acceptatie van Zijn liefde!

maandag 17 augustus 2015

K = Koninkrijk

Op mijn zomervakantieleesplankje staat K voor Koninkrijk.

En dan heb ik het niet over het Koninkrijk der Nederlanden, maar over het Koninkrijk van God! Jezus sprak er veel en vaak over.

Na Zijn opstanding uit de dood werd die boodschap dringender. In Handelingen 1:3 staat over Jezus geschreven, Gedurende veertig dagen is hij in hun [de apostelen] midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Veertig dagen? Er valt nogal wat over te zeggen dus...

In de Bijbel worden de termen Het Koninkrijk van de hemel en het Koninkrijk van God door elkaar heen gebruikt en soms wordt kortweg gesproken over het Koninkrijk. Laten we eens kijken wat het niet is:
 • Het is geen natuurlijk koninkrijk, geen plaats of land. Het is een geestelijke dimensie waarin God’s wil regeert. Jezus zei, Mijn Koninkrijk is niet van hier (Johannes 18:36) en laat Uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden (Matteus 6:10).
 • Het is geen zaak van onze dagelijkse natuurlijke noden. Het Koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest (Romeinen 14:17).
 • Het is geen theorie of theologie. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht (1 Corinthiers 4:20).
De gedachte heerst dat het Koninkrijk een toekomstige bestemming is. Maar Jezus vertelt ons dat we het Koninkrijk boven alles eerst moeten zoeken (Mattheus 6:33). Waarom zou Hij ons een zoektocht laten beginnen naar iets wat hier niet te vinden is? Dit is een vraag die de schriftgeleerden en theologen uit Jezus’ tijd ook stelden. Jezus vertelde hen, Het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! (Lucas 17:20). Waar is het dan wel?

Jezus gaat verder... Het Koninkrijk Gods is bij u (Lucas 17:21). Nou, daar waren ze sprakeloos over, en velen van ons vandaag de dag nog. Het Koninkrijk van God, Zijn wil op aarde zoals in de hemel, hier bij ons? Sommige vertalingen zeggen, het Koninkrijk ligt binnen uw bereik of is binnenin u... Hoe we er ook naar kijken, het is altijd bereikbaar, het is nooit ver weg voor de gelovigen. Let wel op: er is geen koninkrijk zonder de Koning! Het Koninkrijk van God is alleen dan binnen in je als Jezus daar ook woont. 

Gerechtigheid, vrede en vreugde met kracht is in ons als we alleen zijn maar ook onder ons als we als gelovigen bij elkaar zijn. We kunnen het Koninkrijk van binnen ervaren, maar het omringt ons ook als we op weg gaan. Jezus gaf ons het Koninkrijk van binnen zodat we naar buiten kunnen gaan om het te verspreiden in een gebroken, vermoeide en belaste wereld.

woensdag 12 augustus 2015

J = Jezus

Op mijn zomervakantieleesplankje staat J voor Jezus.

Jezus is de Zoon van God die als mens naar de aarde kwam. Zijn geboorte werd aangekondigd door een engel die Zijn moeder Maria bezocht: Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen (Lucas 1:31).

De engel sprak natuurlijk geen Nederlands tegen Maria; de naam Jezus is dan ook afgeleid van het Hebreeuwse Jesjoea. Dat is een afkorting van Jehosjoea en betekent de HEER is redding.

Toen Jezus ongeveer dertig jaar was verhuisde hij van Nazaret naar Capernaum (nu nog te vinden in het huidige Israel) en Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ (Matteus 4:17).

Tijdens Zijn verblijf op aarde deed Jezus alleen wat Hij de Vader zag doen. In Johannes 5:19 staat het zo, De Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. Wat deed Jezus dan? Hij reisde rond, sprak over het Koninkrijk, getuigde van de waarheid, vergaf mensen hun zonden, genas degenen die ziek waren en wekte zelfs mensen, die te vroeg gestorven waren, op uit de dood.

Jezus kwam naar de aarde om de mensheid van zonde te bevrijden door Zijn leven (Zijn bloed) te geven (Openbaring 1:5). Hij werd gemarteld, gekruisigd en gedood. Na drie dagen stond Hij op uit het graf. Hij overwon niet alleen de zonde, maar ook de dood!

Waarom is onze wereld dan nog zo vol zonde, verderf, verdriet en dood? Omdat ieder mens er bewust voor moet kiezen om in Jezus te geloven om zo vergeving, overwinning en bevrijding te kunnen ontvangen. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij/zij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:5).

zaterdag 8 augustus 2015

I = Israel

Op mijn zomervakantieleesplankje staat I voor Israel.

Er is geen land ter wereld dat zoveel bekritiseerd wordt als Israel. En dan vooral door mensen die nog nooit een Jood of Arabier uit Israel hebben gesproken, laat staan een bezoekje aan het land hebben gebracht.

Maar goed, wat hebben Christenen eigenlijk met Israel?

Het land Israel is genoemd naar de aartsvader Jacob (zoon van Izak, kleinzoon van Abraham) die in de woestijn een ontmoeting en worsteling met God had. In Genesis 32:29 staat geschreven: Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.

De twaalf zonen van Jakob en hun nakomelingen worden in de Bijbel het volk van Israel genoemd. Daarnaast spreekt de Bijbel ook duidelijk over het land van Israel.  Bijvoorbeeld in Jozua 21:43, Zo schonk de HEER Israël het hele land, zoals hij hun voorouders onder ede beloofd had. De Israëlieten namen het in bezit en gingen er wonen. [De grenzen die God voor ogen heeft staan in Ezechiël 48].

Sindsdien zijn er duizenden jaren voorbij gegaan en de Israelieten zijn door verdrukking, vervolging en ballingschap over de hele wereld verspreid totdat in 1947 een resolutie in de VN met meerderheid van stemmen werd aangenomen die ertoe leidde dat op 15 mei 1948 de staat Israel werd uitgeroepen. [mijn zoektocht op Google bracht trouwens aan het licht dat deze historische gegevens verwijderd of veranderd zijn! Dat zet te denken...]

Israel en het Joodse volk zijn zo belangrijk omdat uit hen de beloofde Messias is voortgekomen: Jezus Christus, de Redder van de wereld. Veel Christenen zegenen Israel (door voor ze op te komen in gesprekken, door producten te kopen of een vakantie te boeken) omdat God daar heel duidelijk over spreekt (Genesis 12:2-3): Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenenwie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen, gezegend te worden als jij.

maandag 3 augustus 2015

H = Heiligen

Op mijn zomervakantieleesplankje staat H voor Heiligen.

En dan bedoel ik niet de beelden in bijvoorbeeld een Orthodoxe of Katholieke kerk, maar mensen zoals jij en ik die geloven in Jezus Christus.

Het Griekse woordje 'heilig' is ἅγιος ofwel hagios en het betekent apart gezet (voor God). Dat had vroeger betrekking op voorwerpen in de tempel. Nu heeft het veel meer betrekking op mensenlevens...

Heiligen zijn LEVENDE mensen die apart gezet zijn. Dat wil zeggen, die aan de roep van God gehoor hebben gegeven. Het betreft niet slechts een klein selectief groepje brave gelovigen, maar eigenlijk ALLE gelovigen. Paulus schrijft ze veelal zo aan: Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus (Romeinen 1:7).

God heeft de mensheid uitgekozen (geroepen) om heilig te zijn. Dat wil niet zeggen dat we nooit fouten mogen maken of een saai leven moeten leiden. Integendeel, de heiligen zouden de wereld tot een mooiere plek moeten maken.

De roeping om je leven te heiligen gaat uit naar elk mens. In Kolossenzen 3:12 wordt beschreven wat die heiliging inhoudt: Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

Mooi he? Wat als we dat allemaal eens zouden gaan begrijpen?

dinsdag 28 juli 2015

G = Geloof

Op mijn zomervakantieleesplankje staat G voor Geloof.

Er heerst een algemene gedachte dat geloof een stelsel van regels, wetten of principes is waar een bepaalde groep mensen zich aan houdt. Maar Bijbels gezien klopt daar natuurlijk niets van.

In Hebreeën 11:1 is een prachtige definitie te vinden: Geloof is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die we niet kunnen zien.

Geloof is dus niet het aanhangen van een bepaalde religie. Het is de absolute zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt! Daar mogen de geleerden zich wat mij betreft nog driehonderd jaar over buigen, maar het is niet te verklaren. Je kunt het alleen maar ontvangen.

Iedere Christen ontvangt een bepaalde mate van geloof. De Bijbel beschrijft het zo: Beoordeel uzelf eerlijk en denk niet te hoog van uzelf; bepaal uw eigen waarde naar de mate van het geloof dat u van God ontvangen hebt (Romeinen 12:3). De Bijbel spreekt over klein geloof, groot geloof, groeiend geloof en ongeloof. Verschillende maten dus.

Misschien denk je: 'dat is niet eerlijk'. Maar laat me je een geheim verklappen... De mate van ons geloof doet er eigenlijk helemaal niet toe; het gaat erom wat we ermee doen! De eerste leerlingen van Jezus hadden ook geloof ontvangen, maar ze waren er niet tevreden mee. 'Geef ons meer geloof' zeiden ze tegen Jezus, die daarop eigenlijk een beetje schamper reageerde door te zeggen dat ze met geloof zo klein als een mosterdzaadje al bergen zouden kunnen verzetten.

Geloof is geen filosofie, geen religieus gedachtengoed. Het is iets kleins waarmee we grote dingen kunnen doen. Geloof is ACTIE! Jacobus 2:26: Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

zaterdag 25 juli 2015

F = Farizeeën

Op mijn zomervakantieleesplankje staat F voor Farizeeën.

De Farizeeën of ook wel Farizeeërs vormden een invloedrijke, streng-wettische sekte binnen het Jodendom ten tijde van Jezus. De naam Farizeeën betekent letterlijk afgescheidenen. Ze waren afgescheiden van het gewone volk dat (zo redeneerden zij) de wet onvoldoende kende en naleefde.

Volgens de apostel Paulus waren het zeer strenge broeders (voor zijn bekering was hij immers zelf een Farizeeër). In Handelingen 26:5 zegt hij: Ze kennen me lang genoeg om te kunnen bevestigen dat ik als farizeeër volgens de strengste richting van onze godsdienst heb geleefd.

Jezus was niet altijd even aardig tegen deze mannen (die wel de Letter kenden, maar het Leven misliepen) en waarschuwde de mensen tegen hun zeer wettische leer: Wees op je hoede voor de zuurdesem van de farizeeën en de sadduceeën! (Matteus 16:11). Nou ja, daar maakte Hij natuurlijk geen vrienden mee onder de hogepriesters, schriftgeleerden en andere groeperingen die allemaal dachten het bij het juiste eind te hebben.

De Farizeeën waren best jaloers op Jezus die op een heel andere manier onderwijs gaf dan zij gewend waren en ook nog eens veel volgelingen had. In Johannes 11:47 staat, Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen, en als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven.

Haha, dat waren eigenlijk heel mooie profetische woorden: iedereen zal in Hem gaan geloven! En zo is het maar net :)

woensdag 22 juli 2015

E = Evangelie

Op mijn zomervakantieleesplankje staat E voor Evangelie.

Evangelie komt van het Griekse woord euangelion (εὐαγγέλιον), dat goede of blijde bood-schap betekent.

Wij gebruiken het vaak om een genre van een Bijbelboek aan te duiden, bijvoorbeeld: het evangelie van Marcus of Johannes. Met andere woorden: het goede nieuws zoals zij dat opschreven.

Aan goed nieuws gaat meestal een slechte situatie vooraf. Bijbels gezien is dat ook zo. Alle mensen worden met een zondige natuur geboren en wat dat allemaal tot gevolg heeft, kunnen we dagelijks om ons heen zien. Het goede nieuws is dat Jezus Christus voor onze zonden stierf, ons volledig heeft vergeven en in ons wil wonen met Zijn Heilige Geest om ons te helpen in het leven.

Wie wil dat nou niet, zou je denken? Het goede nieuws is gratis, maar niet goedkoop. Het kostte Jezus Zijn leven en Hij verwacht ook van ons dat we ons zondige, gezapige, gezellige, goddeloze, gekke, grillige, gebroken leven op willen geven voor Hem.

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? (Marcus 8:35-36).

zaterdag 18 juli 2015

D = Discipel

Op mijn zomervakantieleesplankje staat D voor Discipel.

Discipel betekent eigenlijk leerling of volgeling van een leermeester en komt van het werkwoord discere ‘leren'. Een discipel is dus iemand met een leerzame geest, iemand die bereid en toegewijd is om te leren (dus niet iemand die denkt alles al te weten).

Jezus zegt een aantal belangrijke dingen tegen de mensen die Zijn leerling willen zijn, bijvoorbeeld: Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn (Lucas 6:40). Worden zoals Jezus... in denken, praten en doen!

Niet alle mensen geloven dat Jezus de Zoon van God is, maar over het algemeen is men het er wel over eens dat Hij de grootste leraar is die ooit op aarde heeft rondgelopen. Is het dan niet meer dan logisch dat we van Hem moeten leren? Dat begint met het lezen en bestuderen van de vier evangeliën (doe het eens!) en het vragen om wijsheid en inzicht aan de Heilige Geest.

De kwalificaties voor discipelschap zijn niet heel ingewikkeld, maar wel erg radicaal: Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn (Lucas 14:33). In hedendaagse termen betekent het
 • dat we alles wat we denken te weten los moeten laten
 • dat we geen waarde aan onze bezittingen moeten hechten en
 • dat we bereid moeten zijn om ons leven op te geven voor Hem

dinsdag 14 juli 2015

C = Christus

Op mijn zomervakantieleesplankje staat C voor Christus.

Christus is niet de achternaam van Jezus, maar het is een Grieks woord dat aangeeft wie Hij is, namelijk de gezalfde.

Het Hebreeuwse woord hiervoor is Mashiach (Messias) en dat komt van het werkwoord mashach (smeren of zalven met olie).

In het eerste hoofdstuk van het evangelie van Matteüs wordt over Zijn moeder Maria geschreven: Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Een voor een kwamen de mensen in die tijd er achter dat Jezus inderdaad de beloofde Messias was.

Over de discipel Andreas staat bijvoorbeeld het volgende opgeschreven (Johannes 1:41): Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’). Dat nieuwtje ging en gaat nog steeds als een lopend vuur de wereld rond. Iedere dag komen mensen tot de ontdekking dat Jezus de Christus is.

Christus, de gezalfde. Hij is de Zoon van God, Redder, Heer en zelfs je beste Vriend (als je besluit in Hem te geloven). Jezus werd gezalfd met de Heilige Geest en ging erop uit (Handelingen 10:37-38): U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.

Jezus Christus loopt niet langer fysiek op aarde rond, Hij heeft Zijn zalving ook aan de gelovigen gegeven om grotere dingen te doen dan Hij deed. Wat een opdracht!

Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft (2 Korintiërs 1:21).

vrijdag 10 juli 2015

B = Bidden

Op mijn zomervakantieleesplankje staat B voor Bidden.

Bidden is praten met God en we zien in de Bijbel hoe Jezus hierin een voorbeeld gaf. Hij ging regelmatig (in alle vroegte) naar eenzame plaatsen om te bidden. 

Vaak hebben wij geleerd dat bidden iets is wat we met gebogen hoofd, gesloten ogen en gevouwen handen doen... maar dat komt niet persé in de Bijbel voor (wat overigens niet wil zeggen dat het zo niet kan hoor), maar bidden kan op heel veel manieren:
 • Geknield (Handelingen 9:40)
 • Vol vuur (Handelingen 12:5)
 • Met geheven handen (1 Timoteus 2:8)
 • Omhoog kijkend (Lukas 9:16)
 • In de richting van een stad of land (1 Koningen 8:44)
 • Zonder ophouden (1 Thessalonicenzen 5:17)
Jezus zegt iets heel belangrijks over bidden: Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden (Matteüs 6:7). In sommige vertalingen staat dat we niet met omhaal van woorden moeten bidden. Fijn, we kunnen het dus eenvoudig houden, zoals we tegen een geliefde vriend zouden spreken.

In de meeste wereldreligies is het gewoonte om vastgestelde gebeden uit een boekje te bidden. Daar is op zich ook niets mis mee. Maar de Bijbel roept ons op om het anders te doen: Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt.

woensdag 8 juli 2015

A = Apostel

Op mijn zomervakantieleesplankje (mooi woord voor galgje) staat A voor Apostel.

Het is een woord dat alleen in het Nieuwe Testament voorkomt. Jezus introduceerde de term toen Hij een aantal van Zijn leerlingen aanstelde als apostelen. In Marcus 3:14 staat ook wat dat inhield:

Hij stelde twaalf van hen aan als apostel;- ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken.

Leerlingen van de Here Jezus die werden aangesteld als apostel hadden een duidelijke functie:
 • ze moesten dicht bij Jezus blijven
 • bereid zijn om uitgezonden te worden en
 • het goede nieuws verder vertellen
Zijn er in die tijd meer dan twaalf apostelen geweest? Ja! Paulus was een hele bekende bijvoorbeeld. Bestaan apostelen nog steeds? Ja zeker! Ze worden ook vandaag nog door de Here Jezus aangesteld voor de opbouw van Zijn gemeente wereldwijd. In Efeziers 4;11-12 staat het zo: En hij [Jezus] is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd.

De vijf genoemde functies zijn er om de gemeente (ook wel het lichaam van Christus genoemd) op te bouwen. De meeste kerken van tegenwoordig (er)kennen wel evangelieverkondigers, herders en leraren, maar in mindere mate apostelen en profeten. Dat is jammer, want ook deze mensen zijn nodig om (nieuwe) gelovigen toe te rusten voor werk in dienst van God!

Als je een duidelijke roeping in je leven hebt (een drang, een verlangen) om dicht bij Jezus te blijven, erop uit te gaan en het goede nieuws te verkondigen (in je dorp of aan de andere kant van de wereld), dan is dat een aanstelling van Jezus zelf. Laat je dan door NIEMAND tegenhouden om aan die roeping gehoor te geven!

maandag 29 juni 2015

Leesplankje

De vakantie is voor heel veel mensen in Nederland in zicht! Door de een wordt dan wat minder geblogd, door de ander juist meer geschreven en gelezen. Hoe dan ook... ik heb het idee opgepakt om de komende tijd te gebruiken om een soort leesplankje met jullie te delen.

Een leesplankje? Dat is toch hartstikke ouder-wets? Ja, dat weet ik echt wel hoor :) Ik bedoel natuurlijk een modernere versie, namelijk een digitaal ABC van Bijbelse termen, een soort Jezus jargon zeg maar.

In de komende zomerweken zal ik hele korte stukjes schrijven over woorden die in de Bijbel voorkomen. Woorden die voor Christenen wellicht vanzelfsprekend zijn, maar voor de doorsnee ongelovige of andersgelovige nou niet bepaald dagelijkse kost.

Ik zal mijn best doen om de blogjes mooi, bemoedigend, inspirerend, verrassend, soms grappig en altijd opbouwend te laten zijn. Ik hoop dat jullie meelezen en de woorden willen delen zodat ook thuisblijvers berichtjes hebben om naar uit te kijken!

dinsdag 23 juni 2015

Goed nieuws!

Wat denk je als je zo'n foto ziet?

Meer dan 39.000 mensen in een arena in Kiev, Oekraine. Nee, niet voor een voetbalwedstrijd... maar bijeengekomen om naar HET goede nieuws te luisteren. Want ja, ook in de Oekraine worden de mensen een beetje moe van al het slechte nieuws dat dagelijks door de media wordt verspreid.

Het goede nieuws is dat God van je houdt, dat Hij je lief heeft en Zijn Zoon Jezus naar de aarde stuurde om onder de mensen te leven en hen de weg te wijzen naar een nieuw leven. Jezus nam de zonde van de hele mensheid op zich aan het kruis en schonk vergeving en genezing voor iedereen. Dat is geweldig!

Geloof je dat? Accepteer je dat? De mensen in Kiev in elk geval wel!

zaterdag 20 juni 2015

Belemmerend cirkeltje?

Het moet op een vrijdagmiddag vlak voor het paasweekend geweest zijn. Samen met een paar collega’s tuurde ik naar de kalender in de koffiekamer. Er werd druk gewezen, gepraat en hier en daar een persoonlijke agenda of telefoon geraadpleegd.

Geblader, gestreep, gemopper. ‘Ja zeg, Koningsdag is ook al geen extra vrije dag’. De uitgestoken vinger bleef als een snavel bij de 26e hangen. ‘En hoe valt de kerst dit jaar?’ onderbrak een andere collega. Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie, zoals ieder jaar overigens, dat tweede pinksterdag de laatste vrije dag zou zijn tot aan de kerst, de zomervakantie niet meegerekend uiteraard. Terwijl we de Christelijke feestdagen de revue lieten passeren, besefte ik ineens hoe het kerkelijk jaar in Nederland zelfs diep is doorgedrongen tot de CAO’s in het bedrijfsleven. Het kerkelijk jaar, waar haalde ik die woorden ineens vandaan?

Als kind leerde ik al dat dat jaar niet gelijk loopt met een kalenderjaar of bijvoorbeeld een belastingjaar. Op latere leeftijd leerde ik ook nog dat die woorden niet uit de Bijbel kwamen, maar uit het  menselijk brein. In de kringen van mijn ouders werd een kerkelijk, of liturgisch, jaar geopend met een feestelijk weekend in september en afgesloten met een kerkdienst in mei waarin mensen openbare belijdenis van hun geloof aflegden.  Belijdenis was een soort seizoensafsluiter en samen met Hemelvaart en Pinksteren een van de laatse hoogtijdagen voor de zomer. 

En ja, zo gaat het in een groot deel van Christelijk Nederland nog steeds, daar is op zich niets mis mee natuurlijk. Ieder jaar beginnen we weer braaf opnieuw. Vanaf september wordt er toegewerkt en uitgekeken naar advent en kerst Het is een goede Joodse gewoonte om gedenk- en feestmomenten te hebben, maar ik vraag me weleens af of we met ons kerkelijk jaar niet in een belemmerend cirkeltje terecht zijn gekomen. 

De logica achter de kerkelijke feesten is helder: Jezus werd geboren, gekruisigd, begraven, stond op uit de dood, steeg op ten hemel en stortte de heilige Geest uit. Dat was Zijn leven op aarde en die bijzondere momenten zijn de grondlegger voor het Christendom zoals we dat nu kennen. Maar met de uitstorting van de Heilige Geest is het verhaal natuurlijk niet afgelopen, met die uitstorting gaat het juist verder! Pinksteren is niet zozeer het einde van een kerkelijk of liturgisch jaar, maar in diepste zin het begin van het gemeenteleven in de praktijk.

Toch bekruipt me soms het gevoel dat we bij de woorden van Jezus in Handelingen 1:4-5 gestopt zijn, alsof dat einde verhaal was: Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest. De vraag is, waar wachten wij nog op?

Die doop met de beloofde heilige Geest is ook voor ons. Het helpt ons om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen. Het geeft ons kracht om verleidingen en angsten te weerstaan. Het geeft ons wijsheid om de ondoorgrondelijke dingen van God te begrijpen. Laten we er toch voor waken dat we niet stoppen na de pinksterviering, alsof dat het plafond van onze groei is, om vervolgens weer van voor af aan beginnen.

Er wordt van ons verwacht dat we verder gaan met de hulp van Zijn Geest. We zouden het regelmatig aan elkaar kunnen vragen: zeg uh, wat heb jij de laatste tijd geleerd van de heilige Geest, heeft Hij nog dingen aan je geopenbaard, heeft Hij nog tot je gesproken? Heb je Zijn kracht ervaren en Zijn gaven gebruikt om de kerk op te bouwen en anderen te helpen? Het verhaal gaat namelijk nog steeds verder...

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Handelingen 1:8)