zaterdag 7 november 2015

U = Universum

Op mijn, inmiddels bijna winterse, zomervakantieleesplankje staat U voor Universum en daar hoef ik zelf geen knappe teksten over te verzinnen :)

De zon houdt op te schijnen als Hij het beveelt,
en Hij sluit de sterren weg, verzegeld.
Hij spant het hemelgewelf, Hij alleen,
en wandelt op de hoog oprijzende zee.
De Grote Beer heeft Hij gemaakt, en Orion,
de Plejaden en de sterren van het zuiden.
Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen,
ontelbaar zijn de wonderen die Hij verricht.

[Job 9:7-10]4 opmerkingen: