woensdag 29 augustus 2007

Verheug Je!

Maak muziek voor je Schepper
Vorige week schreef ik een stukje over gebed en dankbaarheid. We hebben allemaal redenen om dankbaar te zijn, maar vaak vinden we het moeilijk om die gevoelens te uiten tegenover God. Hoe komt dat eigenlijk? We hebben er absoluut geen moeite mee om te lachen of huilen voor de tv, om ons hart te luchten over de telefoon, om onze gevoelens te uiten via sms of chat room, om door het dolle heen te zijn bij een voetbalwedstrijd of keihard te dansen en schreeuwen bij een concert. Maar als het voor God is.... dan weten we ons ineens geen raad met onze houding. Het kan best zijn dat religie ons geleerd heeft dat stilte en verlegenheid de manier zijn om voor God te komen. Het kan best zijn dat traditie ons geleerd heeft dat gereserveerdheid en terughoudendheid manieren zijn om je dankbaarheid te offeren. Maar weet je wat, ik ben dankbaar voor de Bijbel, want daar staat alles in dat ik weten moet over God! De Bijbel vertelt me ook hoe God mijn dankbaarheid graag ziet, bijvoorbeeld in Psalm 149:1-3

Halleluja! Zing voor de Heer een nieuw lied, roem Hem temidden van Zijn getrouwen. Laat Israel [vul je eigen naam in] verheugd zijn over zijn machtige maker, het volk van Sion [vul hier je eigen groep of kerk in] juichen om zijn koning. Laten zij dansend Zijn naam loven, bij lier en tamboerijn voor Hem zingen.

Misschien zeg je, ja maar Marja, als ik dat doe in mijn kerk word ik eruit gezet. OK, ga geen rel schoppen daar, zoek een groepje getrouwe vrienden op en ga gewoon met elkaar doen wat de bijbel zegt dat je moet doen. Het volgende vers zegt dat de Heer vreugde vindt in Zijn volk. Wees niet bang om jezelf te uiten voor Hem. Hij wil niets liever!

woensdag 22 augustus 2007

Ongeloofelijk?

De waarheid over onze gebeden

Deze week las ik iets interessants over gebed in Kolossenzen 4:2,
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
De nadruk wordt meestal op die dankbaarheid en het aanhoudend bidden gelegd. Deze keer echter viel mijn oog op het woordje waakzaam. Blijf daarbij waakzaam... Ik ben eens gaan letten op m'n eigen gebeden en ook op die van andere mensen en heb me afgevraagd: geloven we eigenlijk wel wat we bidden? Het gebeurt maar al te vaak dat een gebed verhoord wordt en dat mensen uitroepen: ongeloofelijk! Ik kan het niet geloven! etc. Hoe komt het dat we soms verbaasd reageren als iets waarom we gevraagd hebben uitkomt? Waarom gebruiken we dat woord 'ongeloofelijk' zo makkelijk? Bidden is onlosmakelijk verbonden met geloven. Het heeft weinig nut om bijvoorbeeld te bidden om genezing en even later tegen iemand te zeggen dat je iets ongeneeslijks hebt. Het heeft weinig nut om te bidden voor rust in je hart en even later tegen iemand te zeggen hoe gestressed je bent. Dat maakt onze gebeden doelloos. We kunnen niet het een bidden en het ander zeggen. Ik zou willen oproepen om inderdaad waakzaam te zijn als we bidden, weten en geloven wat je zegt en vraagt. Weten en geloven dat alles uiteindelijk door God wordt gehoord! Dat alleen al is een reden om dankbaar te zijn!

woensdag 15 augustus 2007

Geluid Van Water

We vliegen weer naar California!
Deze week is het weer zover, we vliegen over de Atlantische oceaan en het Amerikaans continent tot aan de Grote Oceaan, de Pacific. Het is wonderlijk om God's schepping vanuit het luchtruim te zien. Bergen, zeeen en woestijnen zie je aan je raampje voorbij gaan terwijl je tijdzone na tijdzone passeert, de tijd lijkt stil te staan! We maken dankbaar gebruik van moderne technologie, toch weten we dat er Een is die groter is dan alles wat we als mensen maar kunnen bedenken. In Psalm 93:4 staat heel mooi
En boven het daverende geluid van al dat water,van al die zeeen,
is de grootheid van de Here zichtbaar.

vrijdag 10 augustus 2007

Alles Bestaat Dankzij Hem

Wie of wat is het voornaamste in je leven?
Een tijdje terug zaten we met een aantal mensen te bakkeleien over evolutie en schepping. De grote vraag was hoe wij de complexheid van de aarde, de hemelen en het universum ooit zouden kunnen begrijpen. Hoe is het toch mogelijk dat alles een plaats en functie heeft! Eerlijk gezegd moest ik even terugdenken aan de tijd dat ik m'n hoofd brak over dergelijke 'levensvraagstukken'. Wat was de reden van het hele bestaan? Ik kon er geen touw aan vast knopen.
Gelukkig is er eindelijk een moment in mijn leven gekomen waarop ik het Woord van God ging begrijpen en daar ook de antwoorden in vond. Gelukkig is er eindelijk een moment in mijn leven gekomen dat ik ging begrijpen dat ik besta dankzij Jezus! Kolossenzen 1:15-17 licht een tipje van de sluier op:

Christus is het beeld van de onzichtbare God,
Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping.
Want God heeft door Hem alles geschapen in de hemel en op de aarde,
de zichtbare en de onzichtbare wezens,
ja, ook de geestelijke krachten die invloed en gezag uitoefenen.
Alles is door Hem en voor Hem geschapen.
Hij is de voornaamste van allen
en alles bestaat dankzij Hem!

Mijn vraag aan jou vandaag is: waarom en waartoe besta jij?

maandag 6 augustus 2007

Bijbel Studie Niet Populair?

De sleutel tot de geheimen van het leven
Niet zo lang geleden sprak ik met een verkoopster in een Christelijke boekhandel en ze vertelde me dat de meeste boeken die verkocht worden, fictie boeken zijn. Alles, van romans tot thrillers tot fantasie. Boeken over bijbeluitleg en -toepassing zijn niet zo populair, verzekerde ze mij. De meeste lezers kiezen niet voor studie boeken, ze willen vermaakt worden. Haar woorden brachten een gevoel van teleurstelling bij me boven, waarom zijn zovelen toch niet geinteresseerd in de Bijbel? Ik moets denken aan een gedeelte dat ik schreef in mijn eerste boek, Sacred Sabbath.

Onze samenleving is trots op haar onafhankelijkheid en zelf-help structuur. We kunnen alles zelf oplossen als we maar genoeg tijd en geld hebben! Ik denk dat een gevolg van deze onafhankelijkheid onder andere is dat we maar moeilijk correctie of leiding kunnen aanvaarden. We willen de dingen liever zelf uitzoeken. We willen niet aan het handje geleid worden, zeker niet in een richting die ons niet aantrekkelijk lijkt. Mochten we er echt niet meer uitkomen dan kunnen we altijd professionele hulp inschakelen. Er is een groep of therapie voor alles en iedereen! Als de aangeboden hulp niet werkt of ons niet bevalt zoeken we gewoon wat anders. We blijven zoeken naar iets of iemand die ons wil vertellen wat we graag horen. We gaan van yoga naar pilates naar massage, van mediums naar horoscopen, van psychologen naar dokters en zelfs van kerk naar kerk, op zoek naar iets of iemand die het eens is met onze denkwijze. We willen dat de hulp komt uit een richting waarin we ons comfortabel kunnen voelen, een richting die niet teveel vraagt en uitdaagt. Deze houding was al voorzien in de Bijbel. Kijk maar eens in 2 Timotheus 4:3, daar staat

Want er komt een tijd dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraars zoeken die hun vertellen wat zij graag willen horen.

Het hoofdstuk gaat daarna verder in op het Bijbelse principe een dag per week terug te geven aan God, zoals bijvoorbeeld ook een percentage van ons inkomen aan God teruggegeven behoort te worden. Ja, mijn boeken gaan over de Bijbel en alles wat we daar uit kunnen leren en toepassen in ons dagelijks leven. Het leven is niet alleen maar vermaak en je goed voelen. Het leven is zeker ook groei, ontwikkeling, leren en richting vinden. Waar komen we vandaan, waarom zijn we hier en waar gaan we naartoe? Geloof het of niet, maar de Bijbel is de sleutel tot het ontdekken van de antwoorden op deze vragen.