zondag 30 augustus 2009

Terug naar California

Trans-Atlantische reis

Morgen is het weer zo ver; ik ga de lange reis naar Los Angeles maken! Deze keer heeft het teruggaan naar California een andere dimensie; ik weet dat er nu ook in Nederland gewerkt wordt aan de uitgifte van mijn boeken! Wat een idee zeg, dat er nu op twee continenten iets in gang is gezet dat vruchten af zal werpen. Ik wil op korte termijn mijn 4e manuscript bij Tate Publishing aanleveren en hoop natuurlijk op een contract! Naast de nieuwsbrieven die ik schrijf voor onze achterban in Nederland vertaal ik nu ook de nieuwsbrieven van Brian Slater die werk onder de daklozen en verslaafden doet in Israel en ik schrijf ook nog steeds een maandelijkse column in Opwekking magazine. Daar komt nu bij dat ik ook zal gaan werken aan de vertaling van mijn eerdere boekjes. Ik hoef me niet te vervelen in de komende maanden!
Ik zie erg uit naar de Nederlandse uitgave van Breath of Life. De planning is dat Merweboek het boekje in het voorjaar van 2010 gaat uitbrengen. Een goede reden om dan weer deze kant op te komen!

vrijdag 21 augustus 2009

In moelijke situaties

Hou het simpel!
Elke keer als ik tegen een moeilijke situatie aanloop lijkt het wel of ik meer woorden nodig heb om mijn dilemma bij de Allerhoogste onder de aandacht te brengen. Ik bemerk dat ik een debat aanga en wanhopig probeer een verklaring te vinden voor het onbegrijpelijke. Komt je dat niet bekend voor? Heb je soms niet het idee dat je de zaken probeert uit te leggen aan God, alsof Hij iets niet heeft begrepen? Je gebeden worden langer en gecompliceerder, soms tot op een punt waarop je vergeten bent wat de eigenlijke vraag precies was! Mijn mentor zegt altijd ‘hou het simpel’ en dat blijkt telkens weer de remedie tegen ingewikkeld bidden te zijn. Die houding komt uit de bijbel en, hoe kan het ook anders, Jezus is het grote voorbeeld!
Ik las nog niet zo lang geleden het gedeelte in Lucas 5:12-16 waar Jezus een man tegen het lijf loopt die aan lepra lijdt. Als je wel eens in India bent geweest weet je hoe dat er uit ziet en persoonlijk heb ik nog nooit iemand van die ziekte zien genezen. Nou wil het geval dat die man aan Jezus vraagt of Hij hem wil beter maken, wil reinigen van de ziekte. Een uiterst moeilijke situatie mag je wel zeggen! Maar Jezus houdt het simpel en gebruikt drie woorden om goddelijke genezing uit te leggen: ik wil het.
Wow, ik zou wel willen dat ik die theologie zelf had verzonnen! Zijn antwoord is subliem! Het daadwerkelijke ‘gebed’ dat volgt op zijn stelling is nog korter, nog eenvoudiger... wordt rein! Geen discussie, geen smeken, geen huilen of roepen. Gewoon authoriteit!
Wat is er toch veel te leren van zo’n kort verhaal. Laten we proberen daar aan te denken de eerstvolgende keer dat we voor een onmogelijke of moeilijke situatie staan en ons gebed eenvoudig houden!

vrijdag 7 augustus 2009

Contract met Merweboek getekend!

Nederlandse versie Breath of Life volgend jaar in de winkel
Hiep, hiep hoera, vandaag, vrijdag 7 augustus 2009, heb ik een contract getekend met Merweboek Uitgeverij, die mijn boek Breath of Life begin 2010 in het Nederlands gaat uitgeven en distribueren. Tijdens de afgelopen maanden heb ik gewerkt aan de vertaling van Breath of Life. Wat een geweldige gelegenheid krijg ik nu om dit prachtige en ontroerende verhaal ook in Nederland te introduceren. Wow, hier heb ik zo lang op gewacht en gehoopt en dan is nu het ‘ineens’ zover! Dankbaar ben ik dat ik mijn gebied mag vergroten en ik zie uit naar een plezierige en vruchtbare samenwerking! Via deze blog kunnen jullie op de hoogte blijven!

zaterdag 1 augustus 2009

Vraag van Jezus

Wat leest u daar?

De meeste christenen zijn niet al te enthousiast als het over Gods wetten gaat. Boeken over dit onderwerp zijn vaak saai en wellicht hebben we er meer preken over gehoord dan ons lief is. Vaak verwachten we niet eens meer er ooit nog iets nieuws over te leren. Toch heb ik mogen ontdekken dat er altijd weer nieuwe dingen te leren zijn over Gods geboden. De boeken die ik schrijf zijn daar een levend bewijs van! God’s woord is altijd verfrissend. Neem nou de manier waarop Jezus de mensen aansprak over de wet, ik haal daar steeds weer iets nieuws uit! Hij leerde de mensen dat ze de wet niet alleen moesten lezen, maar ook vervullen door ernaar te gaan leven. Op een dag vroeg een godsdienstige man Hem wat hij moest doen om eeuwig leven te ontvangen. Natuurlijk had Jezus hem kunnen zeggen dat Hijzelf de weg, de waarheid en het leven was, maar dat deed Hij niet. Hij beantwoordde de vraag van de man met een wedervraag en zette hem zo aan het denken:

Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? (Lucas 10:26)

In het engels staat er ‘hoe leest u het?’ Hij zei niet: wat zeggen de studieboeken erover, wat heeft u van de dominee geleerd of hoe behandelt uw theologie dat? Nee, Zijn vraag is heel persoonlijk: Wat leest u daar?
Ik denk dat Zijn vraag aan ons vandaag de dag hetzelfde is. Het gaat er niet om wat anderen van Zijn wetten en geboden vinden, maar wat de Bijbel er over zegt en hoe wij het lezen en ontvangen. We zouden het ons doel kunnen maken de Bijbel zo te lezen en de Heilige Geest te vragen ons te verlichten!