Boeken


Ik eer jou
Wederzijds respect in relaties: sleutel tot welzijn

Eindelijk een boek dat familierelaties op frisse en uitdagende wijze onder de loep legt.

ISBN: 978-90-821092-4-5

Frisse Kijk 2
Prikkelend en praktisch werkboek over het Christelijk geloof

Ook in deze Frisse Kijk komen weer allerlei interessante, alledaagse onderwerpen aan bod zoals het Hollandse weer, de sleur van het leven, zorgen, twijfel, vergeven en vergeten en Gods wil voor je leven

ISBN: 978-90-821092-1-4

Frisse Kijk

Prikkelend en praktisch werkboek over het Christelijk geloof

Bloemlezing van spraakmakende columns zoals ze eerder in Opwekking Magazine verschenen, verrijkt met studie- en gespreksvragen.

ISBN: 978-94-91405-01-3

Levensadem
Creatieve gedachten over de menswording

Door de ogen van het ongeboren kind wordt de lezer een unieke kijk geboden op de natuurlijke én geestelijke dimensie van de schepping.

ISBN: 978-90-5787-137-5


Spirit of Truth
Finding certainty and standing firm in a troubled world

6e boekje in een serie over de Tien Geboden in de 21e eeuw, gebaseerd op het negende gebod; gij zult geen vals getuigenis geven

ISBN: 978-90-821092-5-2-
Engelstalig
My Neigbor's House
Digging deeper to find the treasure that will satisfy the longing of your heart

5e boekje in een serie over de Tien Geboden in de 21e eeuw, gebaseerd op het tiende gebod: gij zult niet begeren...

ISBN: 978-1-62147-562-0
Engelstalig
Grace of Giving
Turning the key to enter and experience fullness of life

Gij zult niet stelen. Het houden of gehoorzamen van dat gebod is heel wat anders dan het vervullen van dat gebod. Géven is de geestelijke vervulling van deze wet.
2011 publieksprijs USA voor 'best christian non fiction'

ISBN: 978-1-61739-078-4
Engelstalig
Breath of Life
A journey into origin and purpose of spirit, soul, and body

Als menselijke wezens zijn we geschapen naar het beeld van God: drie-enige wezens. Geest, ziel en lichaam en toch één mens. Kijk mee naar de schepping van leven in de baarmoeder.

ISBN: 978-1-60604-260-1
Engelstalig

Respectfully Yours
Revealing God's truth about well-being and a long life

2e boekje in een serie over de Tien Geboden in de 21e eeuw. Eert uw vader en moeder... nader bekeken vanuit de Nieuw Testamentische tekst in Efeziers 6.

ISBN: 1-5988658-2-X
Engelstalig

Sacred Sabbath
God's way to multiply our time and restore our joy

1e boekje in een serie over de Tien Geboden in de 21e eeuw. Een frisse en verrassenden kijk op het sabbatsgebod.

ISBN: 1-5988602-4-0
Engelstalig