dinsdag 25 juni 2013

Wet & genade, een ongelijke strijd? (3)

Heel fijn dat er zoveel mensen meelezen, dat maakt het voor mij nog leuker om bijbelse onderwerpen uit te diepen en er een frisse kijk op te geven. Hartelijk dank voor jullie reacties.

In de vorige post zagen we hoe Jezus over zichzelf zegt dat Hij kwam om volle betekenis aan de wet te geven, om de wet te vervullen. Ik denk dat wij (het christendom, de kerk, de gelovigen) de fout hebben gemaakt om te veronderstellen dat dat een eenmalige gebeurtenis was, een soort afgerond hoofdstuk, dat wet plaats maakt voor genade. Het is volbracht, toch? Maar als we verder lezen wat Jezus er allemaal over te zeggen heeft, zien we een heel ander beeld. In het vijfde hoofdstuk van Matteus legt Hij namelijk uit wat dat 'vervullen van de wet' betekent voor de gelovigen.

Kijk bijvoorbeeld eens mee naar vers 21 en 22, daar zegt Jezus: U hebt gehoord dat tegen uw voorouders gezegd is: U mag niet doden. Wie iemand doodt, moet zich verantwoorden voor de rechtbank. Maar ik zeg u: ieder die kwaad is op een ander, moet zich voor de rechtbank verantwoorden. Jezus zegt 'maar IK zeg u...' Spreekt Hij hiermee de wet van God tegen? Gaat Hij tegen het hemelse gebod van Zijn Vader in? Dat kan toch niet?

Hij geeft nog veel meer voorbeelden, bijvoorbeeld in vers 27 en 28, U hebt gehoord dat er gezegd is: Pleeg geen echtbreuk. Maar ik zeg u: wie met begeerte naar de vrouw van een ander kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Weer zegt Jezus, 'maar IK zeg u...' Met andere woorden: Hij luidt een ander tijdperk in. Hij veegt de wet niet van tafel, maar laat zien hoe de wet in ons hart zou moeten werken. Hij laat hier zien hoe we van gehoorzamen aan de wet of het houden van de wet (dat is leven naar de letter) gaan naar het vervullen van de wet, het betekenis geven aan de wet (dat is leven door de Geest). Het gaat niet langer om het uiterlijk vertoon van gehoorzaamheid, maar om de innerlijke gesteldheid van ons hart.

Jezus zegt nog veel meer in die eerste hoofdstukken van Matteus om aan Zijn toehoorders duidelijk te maken wat er met Zijn komst gaat veranderen. En dan komt Hij ineens met de meest sublieme samenvatting van Zijn hele toespraak over wet en genade, in één enkele zin. Matteus 7:12,

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

De Herziene Statenvertaling zegt: want DAT is de Wet en de Profeten. Wow, anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden, dat is het hart van de wet, dat is de volle betekenis, dat is het vervullen van de wet. Hoe simpel kan het zijn? We hoeven niet te kiezen tussen wet en genade, Jezus heeft ze bij elkaar gebracht en ze komen samen in het leven van iedere gelovige. 

Misschien heb je het zo nooit eerder gezien. Misschien heb iets heel anders geleerd. Het kan best zijn dat je zegt: 'ja maar Marja, alleen Jezus kon de wet vervullen, want Hij was zonder zonde...'
Daar ga ik verder op in in de volgende post.

Blijf meelezen en stuur deze blog alsjeblieft door naar iemand die hier wat aan kan hebben!

dinsdag 18 juni 2013

Wet & genade, een ongelijke strijd? (2)

'We zijn niet meer onder de wet. Alles is genade!' Bekende uitspraken, je hebt ze vast wel eens gehoord. De vraag die daar logischerwijs op volgt is dan: wat doen we met de wet? Niet meer lezen, overslaan, negeren? Gelukkig hoeven we die moeilijke keus niet te maken; wet en genade gaan namelijk prima samen. Laten we eerst maar eens kijken wat Jezus er over zegt.

Wellicht de meest bekende en becommentasieerde woorden van Jezus over de wet, zijn te vinden in Matteus 5:17-18 (HSV), Hij zegt daar: Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullenWant, voorwaar, Ik zeg u:  Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Bestaat de hemel nog? Bestaat de aarde nog? Ja natuurlijk! De wet is dus nog niet voorbijgegaan, maar de betekenis ervan is wel veranderd... gehoorzamen (of houden) → vervullen

In de Groot Nieuws (GN) vertaling staat: Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven. Jezus geeft de volle betekenis aan de wet (en de profeten). We moeten dus goed naar Hem kijken en luisteren als we hier meer over willen leren. Het heel mooi om te zien hoe wet en genade bij elkaar komen in Jezus Christus. Het ene vervangt het ander niet, ze komen tot hun volle betekenis in Hem.

De apostel Johannes schrijft over Jezus: En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. De wet kwam door Mozes tot ons, de genade én de waarheid (ook over de wet) door Jezus. Laten we Hem dus centraal houden in de hele discussie over wet en genade, en alles wat anderen daarover gezegd en geschreven hebben in het licht van Zijn woorden zetten.

De apostel Paulus bijvoorbeeld heeft ontzettend veel over wet en genade geschreven. Logisch eigenlijk als je bedenkt dat hij een wetgeleerde was en toen ineens tot bekering kwam. Hij kende de wet als geen ander én hij leerde God's genade persoonlijk kennen. Ook in hem komen de twee dus mooi samen. Hij schrijft bijvoorbeeld in Romeinen 3:31, Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. 'Wij bevestigen juist de betekenis van de wet' staat er in de GN vertaling. Wow, dat geeft te denken... Jezus geeft volle betekenis aan de wet en wij, als volgers van Hem, bevestigen die betekenis dus ook! (hier kom ik later op terug)

In de volgende post nemen we nog meer woorden van Jezus over dit onderwerp onder de loep. 

Blijf meelezen en stuur deze blog alsjeblieft door naar iemand die hier wat aan kan hebben!

woensdag 12 juni 2013

Wet & genade, een ongelijke strijd? (1)

 In 2004 ben ik begonnen met het schrijven van een serie engelstalige boekjes over de Tien Geboden in de 21e eeuw, een boekje per gebod. Er zijn inmiddels vijf boekjes gepubliceerd... nog vijf te gaan dus. Ze zijn in eenvoudig engels geschreven en goed leesbaar voor iedereen met een basiskennis van de engelse taal (daag jezelf eens uit!). Tijdens het bestuderen van de Bijbel en het schrijven van de boeken kreeg ik steeds meer inzicht over het onderwerp wet & genade. Geen theologisch onderlegde hoogdravendheid, maar een eenvoudige frisse kijk op oude waarheden.

In de komende weken ga ik hierover een aantal blog posts schrijven. Waarom? Omdat er veel onduidelijkheid, verwarring en ook wel verkeerde prediking over dit onderwerp is. Zodra het over de wet gaat, rijzen bij vele evangelisch gelovigen de haren al te berge. De wet, de wet? Daar hebben we toch niets meer mee? Daar zijn we toch van verlost? Het geloof gaat niet over regels, maar over relatie... Anderzijds wordt er in reformatorische kringen juist nog heel veel waarde aan de wet toebedeeld en dat kan uitlopen in wetticisme = de regels van de wet boven de leiding van de Heilige Geest stellen. En misschien zit het merendeel van de kerkgenootschappen in Nederland hier wel ergens tussenin. We willen niet doorslaan van het ene extreme naar het andere. De Tien Geboden zijn ouderwets, de genadeleer te mooi om waar te zijn, dus blijven we ergens in het midden hangen. 

Ik heb eens even wat uitspraken over wet en genade op een rijtje gezet, in willekeurige volgorde, kijk maar eens of je iets herkent:
 • De Wet? Aan het kruis genageld!
 • We zijn vrij van de wet, weg met die oud testamentische leer
 • Alles is genade, we kunnen en hoeven zelf niets doen
 • Maar, een wetteloze wereld is toch een bandeloze wereld?
 • Ik leef uit genade en wil niet wettisch zijn, maar toch...
 • Na het kruis is alles anders geworden, wij zijn vrij van de wet
 • Maar we kunnnen toch niet zomaar dingen uit de Bijbel schrappen?
De genadeleer is zeker geen nieuwe prediking, het is de leer die duidelijk maakt dat we afhankelijk zijn van Gods genade om rechtvaardig voor Hem te kunnen staan, om verzoening met Hem mogelijk te maken. Dat werd 2000 jaar geleden al door de apostelen gepreekt, later door de kerkvaders en nu in bijna alle denominaties. Er zijn wel grote verschillen in uitleg en interpretatie. In (sommige) reformatorische kringen is genade alleen beschikbaar voor de uitverkorenen, of wordt het uitgelegd als het gegrepen worden door God, het is iets wat je ontvangt als God het wil, vaak op het einde van je leven. In veel evangelische kringen wordt genade uitgelegd als onverdiende gunst, we kunnnen en hoeven niets doen om Gods liefde te verdienen. Sit back and relax...

Dat kan allemaal wel waar zijn... maar betekent dat dat we moeten kiezen tussen wet en genade? Of we houden de wet, of we aanvaarden Zijn genade. Alletwee lijkt niet door één deur te gaan. Is het een ongelijke strijd?

zaterdag 8 juni 2013

Blogging buzz...

Het is de hoogste tijd om een paar nieuwtjes uit blogging-land op een rijtje te zetten voor jullie. Hier komt ie:

 • De winnaar van de LEVENSADEM give-away is Gerreke Petersen van Verhalen & Columns; een prachtige blog overigens die een bezoekje zeker waard is. Van harte gefeliciteerd. Gerreke, mail even je adres en je voorkeur (engels of nederlands boek) naar meijers.marja(at)gmail.
 • Op deze blog schrijf ik zo nu en dan een serie posts over een bepaald onderwerp. Herinneren jullie je bijvoorbeeld de serie de doop ontrafeld nog? Of basiskennis over het koninkrijk? Die series zijn nu makkelijk na te lezen via het tabje bijbelstudies bovenaan deze blog. Handig als je je verder wilt verdiepen in bepaalde bijbelse zaken, maar geen zware studies aankunt. Gewoon, een frisse kijk op oude waarheden, precies zoals je dat van mij gewend bent :)
 • Binnenkort begin ik een nieuwe serie, genaamd: Wet & genade. Een ongelijke strijd? Het lijkt soms wel of er een strijd gaande is binnen het Christendom, een strijd tussen wet en genade. Moet je kiezen of kan het ook allebei? Lopen we het gevaar wettisch te worden of wordt er juist een te goedkope genade gepredikt? Zorg dat je meeleest.
 • Heb je je blog al aangemeld op Christelijke Webloggers? Daar vind je een mooi overzicht van de grote diversiteit aan weblogs binnen Christelijk Nederland, alsmede links naar Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn.
 • In het juni nummer van Opwekking Magazine staat een column van mijn hand waarin ik onze laagdrempelige diensten eens kritisch onder de loep neem. Ben benieuwd of dat jullie aanzet tot denken. Laat maar wat van je horen.
 • Soms krijg ik wel eens de vraag waar mijn boeken te bestellen zijn. Levensadem en Frisse Kijk zijn bij de christelijke boekhandels te bestellen, en online natuurlijk. Verder heeft Bol.com een mooi overzichtje van mijn engelstalige boeken en via mijn eigen webshop zijn alle boeken te bestellen.
Hartelijke groet, geniet van het mooie weer!

dinsdag 4 juni 2013

Omdenken

In de afgelopen maanden heb ik een aantal blog posts geschreven over mijn reis door het evangelie van Lucas. Steeds weer werd ik geprikkeld door de woorden van Jezus, die het eigenlijk onmogelijk maken om 'normaal' te denken.

Wat is normaal denken eigenlijk? Binnen welk kader vallen normale gedachten? We kunnen soms gekweld worden door negatieve gedachten, door angst, door boosheid, of door zorgen. Anderzijds kunnen onze gedachten soms heel erg oppervlakkig, warrig of zelfzuchtig zijn. Onze gedachten worden bepaald door dingen die we horen, zien en lezen... door herinneringen, trauma's of juist blijde gebeurtenissen. Maar zeker ook door wat we geleerd hebben van onze ouders, op school, tijdens het werk, via de televisie en media. Al die flarden, herinneringen en ook toekomstverwachtingen bij elkaar vormen onze gedachtenwereld.

Met dat volle hoofd lezen we de Bijbel en dan komen we uitspraken van Jezus tegen die alles wat we tot nu dachten te weten omver gooien. Lees maar eens mee, De farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor hem op. Maar Jezus zei tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God [Lucas 16:14-15].

Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat als je zoiets leest, maar bij mij zet het alles op scherp. Dit is omdenken, 2000 jaar geleden. De meest voor de hand liggende vraag is natuurlijk: wat staat bij mij (ons) in hoog aanzien? Jaag ik dingen na die helemaal niet belangrijk zijn voor God? Hecht ik waarde aan zaken die geen eeuwigheidswaarde hebben? Geld, aanzien, diploma's, carriere, succes, kleding... noem maar op. Zo'n uitspraak zet alles waar we in onze maatschappij mee bezig zijn in een ander licht.
Hoe zie jij dat?