zaterdag 27 februari 2016

Een stille fietser

Doen jullie dat ook weleens? Bidden als je langs huizen, bedrijven, scholen en kerken fietst? Bidden voor wijsheid, voor eenheid, voor goede business... Ik doe het regelmatig. Ik bedoel, je zit daar maar op die fiets, waarom niet je tijd nuttig gebruiken?

Nu las ik in het boekje Geloofsvreugde van Coby Poelman-Duisterwinkel het gedicht ...zend ik ook u. Dat is zo mooi, ik deel het graag met jullie!

Ergens in het land
bidt een stille fietser
voor ieder die passeert.
Niemand ziet het,
niemand hoort het
maar gedreven
door de woorden:
zend Ik ook u
ziet de fietser
de mens
met biddersogen.

Over heel de wereld
zijn lezers
aangestoken.

Stille fietsers bidden
voor ieder die passeert.
Niemand ziet het,
niemand hoort het
maar ergens
op de wereld
is iets moois begonnen.
In Christus’ vrijheid voelen
mensen zich gezonden.

zaterdag 20 februari 2016

Waarom hebt U mij verlaten?

In mijn nieuwste boek Ik eer jou schrijf ik over gezinsrelaties en grijp daarbij steeds terug naar Jezus, de Zoon van God, die als mens naar de aarde kwam. Hij had een bijzondere relatie met de hemelse Vader, ook al liep die niet altijd over rozen....

In hoofdstuk twee van het boek ga ik daar dieper op in. Lees maar eens mee:

"In Matteüs 27:46 kunnen we lezen hoe Jezus het uitschreeuwt tegen de Vader, Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Heb je je ooit zo gevoeld misschien? Heb je dat ooit uitgeschreeuwd tot je vader of moeder of tot God? Misschien schreeuwde je in stilte. Misschien was je bang om je mond open te doen. Hoe verlaten je jezelf ook voelde en hoe ernstig jouw situatie ook was of is, Jezus kent je pijn.

Ik heb me lang afgevraagd waarom Jezus door die fase heen moest waarin Hij zich verlaten voelde door de Vader.  Misschien loop jij met diezelfde vraag als je terugkijkt op je leven. Waarom voelt het soms of God ons de rug toe heeft gedraaid? Waarom draaide God Hem de rug toe? Hij hield toch van Zijn Zoon, waarom beschermde Hij Hem niet tegen de pijn? Is dat niet wat ouders behoren te doen? 

Ik denk dat Jezus daar doorheen moest, opdat Hij zich zou kunnen vereenzelvigen met jouw situatie. Hij wist al dat we te maken zouden krijgen met gevallen van incest, misbruik, verlating. Jezus wilde zelf al die pijn en eenzaamheid dragen. Hij moest onze pijn dragen om ons genezing te kunnen brengen!

Daarmee hebben ouders zeker geen vrijkaartje om hun kinderen pijn te doen, te verlaten of te misbruiken. Zeker niet! Ouders moeten hun kinderen behandelen volgens de richtlijnen in Gods woord. Ik wil er met dit voorbeeld alleen maar op wijzen dat Jezus zich kan identificeren met welke pijn dan ook. Ook de pijn die voortkomt uit je opvoeding. Laat Hem je genezing brengen."

Ik eer jou is voor 9,90 EURO bij je christelijke boekhandel te bestellen. 

zaterdag 13 februari 2016

Wederzijds respect in relaties

Wederzijds respect in relaties: sleutel tot welzijn, zo luidt de ondertitel van mijn nieuwste boek Ik eer jou.

Die ondertitel komt uit mijn pen, maar het principe komt natuurlijk uit de Bijbel. De belofte komt van God zelf: Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal (Exodus 20:12).

Dat is nog al wat zeg. Dat willen we toch zeker allemaal? Als we om ons heen kijken, zien we dat de meeste mensen er heel veel voor over hebben om lang (en goed) te leven. Gezond eten, meer bewegen, operaties, medicijnen, therapie enz. enz. In de Bijbel reikt God ons echter een sleutel aan die we allemaal zouden moeten aanpakken en omdraaien. In het boek wordt die sleutel zo omschreven:

"Onze houding tegenover anderen hangt niet langer af van wat we hebben meegemaakt in het verleden, maar is de sleutel waarmee we toekomstige zegeningen kunnen ontsluiten."


Aan de hand van de woorden van Jezus wordt de lezer meegenomen op reis... van slachtoffer naar overwinnaar! Ik weet niet wat jouw verhaal is, maar ik daag je uit de scherven van je leven op te pakken en te besluiten er eindelijk iets moois van te maken! Hoofdstuk 1 begint zo:

"Kinderen! Het zesde hoofdstuk van het Bijbelboek Efeziërs begint met een roep aan iedereen die het maar horen wil. We zijn tenslotte allemaal kinderen, toch? Kinderen van ouders die ons, hoe dan ook, eens in deze wereld hebben ontvangen.

We komen als natuurlijke kinderen voort uit een aardse vader en moeder, maar het is de bedoeling dat we ook geadopteerd worden als geestelijke kinderen van een hemelse Vader. Een Vader die ons het leven heeft gegeven en naar Zijn beeld heeft geschapen."

Het boek is voor 9,90 EURO bij je christelijke boekhandel te bestellen.