maandag 28 januari 2013

Geloof, hoop en liefde

In mijn jonge jaren had ik zo'n kettinkje om mijn nek hangen, lang voor ik door had waar het nou eigenlijk echt om ging. Geloof, hoop en liefde... de conclusie van het 13e hoofstuk in de eerste brief aan de Corintiërs.

Die drie elementen komen steeds terug in de Bijbel en onlangs viel mijn oog op een heel mooie tekst waarin ze duidelijk herkenbaar zijn. Paulus heeft een brief geschreven aan de gelovigen in Thessaloniki en in zijn aanhef zegt hij: Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer (1 Thessalonicenzen 1:2-3). Mooi he?

Paulus heeft nogal eens de neiging om hele lange zinnen te maken waardoor we de kern van zijn betoog soms uit het oog verliezen. Het helpt mij erg om die lange teksten op te splitsen, vaak zie ik dan ineens een soort systematiek waardoor de woorden makkelijker blijven hangen. Uit zijn briefaanhef haal ik persoonlijk het volgende (en ik hoop jullie ook):
 1. Mijn geloof moet wat tot stand brengen. De Herziene Statenvertaling heeft het over 'het werk van uw geloof'. Zeggen dat we geloven betekent niets, de duivel gelooft ook. Geloof uit zich in daden/werken. In Jacobus 1:22 staat,  Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.
 2. Mijn liefde moet krachtig zijn. Dat vind ik wat moeilijker om toe te passen, wat bedoelt de Bijbel met krachtige liefde? Het helpt dan vaak om een andere vertaling op te zoeken, bijvoorbeeld weer de HSV, die spreekt over de 'inspanning van uw liefde'. Daaruit leer ik dat het hier niet gaat om een slap aftreksel van wereldse 'love', maar om bovennatuurlijke liefde als vrucht van de Geest: liefhebben die jou haten en vervolgen. Dat vergt inspanning.
 3. Mijn hoop moet standvastig zijn. Verankerd dus, niet heen en weer waaiend met elke wind en met elke nieuwe stroming in en rondom het Christendom. Gods woord is mijn referentiekader, niet het nieuws of de krantenberichten. Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord of geschrift (2 Tessalonicenzen 2:15)
Geloof, hoop en liefde... een mooi thema om deze week over na te denken en te praktiseren. Kunnen jullie hier wat mee?

vrijdag 25 januari 2013

Schrijverij


Denk je erover om een blog te beginnen, een boek te schrijven, je memoires op papier te zetten of een gedichtenbundel samen te stellen?
Wacht niet op het perfecte moment of inspiratie...
BEGIN!

PS: Veel nuttige informatie vind je op Schrijven Online

Fijn weekend allemaal.

maandag 21 januari 2013

Discussiepunten voor groepsgebruik


In navolging op de leestekst 'Heer, geef mij meer geloof' en de vijf studievragen zoals die in hoofdstuk 1 van Frisse Kijk te vinden zijn, volgen hier vijf discussiepunten, een kort gebed en een opdracht voor praktische toepassing. Deze onderdelen zijn de bouwstenen van alle twaalf hoofdstukken in Frisse Kijk.

Het is de bedoeling dat je de discussiepunten eerst zelf leest en beantwoordt en ze daarna in je groep bespreekt. Ook deze punten helpen je om dieper op het onderwerp in te gaan en er met anderen over te praten. Als je groepsleider bent zijn de discussiepunten een handige tool om het gesprek op gang te krijgen, maar ook om niet af te dwalen; je kunt immers steeds weer verwijzen naar de tekst. Hier komen ze:
 1. Lees Matteus 17:14-21 een aantal keren door. Wat valt je op in dit bijbelgedeelte?
 2. Het lijkt wel of Jezus boos is, teleurgesteld in het ongeloof van de mensen. Wat ziet Hij vandaag de dag in de wereld, in de kerk en in jouw leven?
 3. Jezus noemt ongeloof een vorm van dwarsheid. Waarom denk je? Denk ook eens aan de term ‘het zelf beter weten’.
 4. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? (Matteüs 17:17) vraagt Jezus aan de mensen. Hij hoopte dat men zijn voorbeeld zou volgen, maar ziet er nog niet zoveel van. Hoe is dat nu, doen wij wat Hij opgedragen heeft?
 5. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn (Matteüs 17:20). Wat vind je van deze woorden? Geloof je dat echt? Beschrijf jouw geloof eens in je eigen woorden.

Inspiratie & gebed
Dank U wel Heer voor mijn geloof, ik heb het van U gekregen. Help mij om mijn geloof ook in daden om te zetten zodat anderen U in mij zullen herkennen! Dit vraag ik u in de naam van Jezus, amen.

Praktische toepassing
Ga in de komende weken  je aandacht eens richten op iets waar je eerlijk gezegd geen groot geloof voor hebt en begin er specifiek voor te bidden, passende bijbelteksten uit te spreken en daden aan je gebed toe te voegen.

Notities & ervaringen
Aan het eind van elk hoofdstuk is er voldoende ruimte om aantekeningen te maken.
____________________________________________________________________________________________

Zo, ik hoop dat jullie een aardig idee hebben gekregen van de opzet van Frisse Kijk. Als je op zoek bent naar een verfrissend bijbelstudieboek voor je zelf of voor je groep, kan ik je Frisse Kijk van harte aanraden. Misschien loop je met de gedachte rond met een aantal vrienden of vriendinnen of je buurvrouw een groepje te beginnen... Frisse Kijk biedt een kleurige, bijbelse kijk op het Chistelijk geloof aan de hand van twaalf verschillende onderwerpen waar iedereen in het dagelijks leven mee te maken heeft. Lekker praktisch dus!

vrijdag 11 januari 2013

Vragen voor persoonlijke studie


In navolging op de leestekst 'Heer, geef mij meer geloof' zoals die in hoofdstuk 1 van Frisse Kijk staat, volgen hier de vijf studievragen. De vragen zetten je als lezer er toe aan, dieper na te denken over het onderwerp, ga er maar eens goed voor zitten. Hier komen ze:

 1. Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ (Lucas 17:5) Heb je dat zelf wel eens gebeden of misschien gedacht, en zo ja, waarin voelde je je geloof tekort schieten?

 2. De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen. (Lucas 17:6) Lees bovenstaande tekst eens een paar keer door en schrijf de woorden op die er voor je uitspringen. Waarmee zou je jouw geloof kunnen vergelijken?

 3. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot het grootste onder de planten. (Matteus 13:31-32) Jezus gebruikt hier het mosterdzaadje om aan te geven dat uit iets heel kleins iets heel groots kan groeien. Het sleutelwoord is ‘groei’. Hoe zou jouw geloof kunnen groeien en wat zou je met een groter geloof willen doen?

 4. Lees Jacobus 2:14-26 eens. Het gaat hier over geloof en daden, die twee zijn niet los van elkaar te zien. Ga voor jezelf eens na of er situaties in je leven zijn waarin je wel geloof hebt voor iets, maar er nooit daden aan toe hebt gevoegd. Anderzijds: zijn er situaties waarin je hard aan het werk bent, maar eigenlijk niet gelooft dat het daadwerkelijk tot iets zal leiden?

 5. Wij zijn geroepen om door geloof bergen te verzetten (Matteus 21:21-22). Schrijf een aantal van je gedachten, ideeën of overtuigingen hierover op, en ga eens na welke berg je in jouw leven zou willen verzetten.

Nadenker
In Jacobus 2:26 staat dat geloof zonder daden dood is. Zorg ervoor dat jouw geloof levend is!

PS: In de volgende blog post zal ik de discussiepunten, zoals ze te vinden zijn in Frisse Kijk, delen

dinsdag 8 januari 2013

Heer, geef mij meer geloof!


Zoals beloofd hierbij hoofdstuk 1 uit Frisse Kijk, 'Heer, geef mij meer geloof!' Elk hoofdstuk in het boek begint met een column die ik eerder schreef voor Opwekking Magazine. Lees de column op je gemakje door en laat de woorden op je inwerken. Na elke column is er in het boek schrijfruimte om een eerste reactie te geven.... meestal helpt dat je gedachten op weg. Als je wilt kun je je reactie op deze blog geven, of thuis opschrijven in een schrift. In de volgende blog post zal ik de vragen voor persoonlijke studie die op dit onderwerp betrekking hebben met jullie delen.
Oke, daar gaat ie dan:

De verzuchting om een groter geloof, heb je die wel eens geuit? Heb je God er ooit om gevraagd? Het is in elk geval niet moeilijk er een voorstelling van te maken. Stel je eens voor: geloof hebben als een rots, onwankelbaar staan in het heetst van de strijd. Nooit bukken, buigen of barsten voor verleidingen en dubieuze voorstellen. Bergen kunnen verzetten en onder alle omstandigheden zeker zijn van Gods wil. Heb je er wel eens over nagedacht? Hoe zou je de dingen doen als je geloof groter zou zijn? Hoe  zou je bidden als je geloof groter zou zijn?

Soms denk ik dat zo’n verlangen onder het rubriekje schietgebeden valt: ‘Heer, maak mijn geloof groter, sterker, beter en bovenal puur. Oh ja, en het liefst zo vlug mogelijk.’ Met verbazing en bewondering en misschien ook wel een vleugje jaloezie kijken we naar beroemdheden als Moeder Teresa en Billy Graham. Over groot en praktisch geloof gesproken: zij gingen er echt voor, twijfelden niet aan hun opdracht en kunnen.

Makkelijk
Vaak lezen we op dezelfde manier over het leven van de discipelen in Jezus’ tijd. Zij hadden het maar makkelijk, ze vertoefden dag in dag uit in Jezus’ aanwezigheid en maakten de wonderen en tekenen in levenden lijve mee. Zij konden dagelijks leren van de Meester en simpelweg zijn voorbeeld volgen. Als ze eens iets niet begrepen kregen ze direct antwoord op al hun vragen. Oké, soms was de Messias een beetje vaag en beantwoordde Hij hun vragen met een wedervraag waar ze niks van snapten, en als Hij in gelijkenissen ging praten, flipten ze helemaal. Maar gemiddeld genomen was het voor hen veel makkelijker dan voor ons, toch?

Populair gebedspunt
Vandaag de dag is het echt niet eenvoudig om toe te geven dat je iets niet snapt ondanks het braaf volgen van Bijbelstudies, het bezoeken van talloze conferenties en het lezen van allerlei geestelijke boeken. Vrijwel iedereen kan terecht op 25.000 verschillende websites, bij pastor, oudste, favoriete tijdschrift of chat-room en, oh ja, natuurlijk ook in de Bijbel, want daar staat tenslotte ook veel info in als je weet in welk van de 66 boeken je moet zoeken. Een nadeeltje: het is allemaal zoveel werk. Het is toch eigenlijk geen wonder dat vragen om een groter geloof een populair gebedspunt is?

Schamper
Ik realiseerde me laatst dat ook de discipelen toendertijd Jezus om een groter geloof vroegen. Blijkbaar is het een verlangen dat door de eeuwen heen altijd al heeft bestaan, zelfs bij de mensen die bij Jezus in de straat woonden. ‘Geef ons meer geloof’ vroegen ze Hem botweg (Lucas 17:5). Ze waren in elk geval aan het goeie adres, zou je zeggen. Toch vangen ze bot, want Jezus reageert een beetje schamper. Zo van: ‘Mannen, als jullie het geloof hadden van een kruimel zouden jullie al ik weet niet wat kunnen bewerkstelligen.’ Hij denkt er blijkbaar niet aan ze te helpen. Hij stuurt ze met een kluitje in het riet. Totdat de waarheid achter zijn woorden doordringt: ‘Gebruik wat je hebt mannen! Kan me niet schelen hoe weinig het is, gebruik het!’

Wijze les
Wat is Jezus toch altijd praktisch. Niet zeuren, maar gewoon doen. Aan het werk jullie. Geloof is een spier, hoe meer je traint, hoe harder hij zal groeien. Een wijze les, ook voor ons. Juist voor ons. Wellicht kunnen we onze woorden veranderen: ‘Heer, dank U wel voor mijn geloof. Ik ga er mee aan de slag. Amen!’

vrijdag 4 januari 2013

Blogging buzz....

Terwijl velen van jullie nog lekker van een blogpauze of kerstvakantie genieten heb ik alvast een paar feiten en nieuwtjes op een rij gezet betreffende deze blog, mijn boeken en ander blogs natuurlijk. Daar gaat ie:


Blogger dynamic view

De vertrouwde groene achtergrond van mijn blog heeft plaats gemaakt voor zonnig geel. Dat zat niet in de planning, maar na dat ik in Blogger sjablonen eens uit nieuwsgierigheid op 'dynamic view' had geklikt, kon ik mijn oude lay-out niet meer terugvinden. Grrrr.... nou ja, we kunnen wel wat zon gebruiken. Hopelijk vinden jullie het mooi.

My Neighbor's House

Volgende week komt mijn boekje My Neighbor's House in de USA uit. Het is alweer het vijfde deel in mijn serie over de Tien Geboden in de 21e eeuw. In My Neighbor's House belicht ik het tiende gebod vanuit Nieuw Testamentisch perspectief. Het gebod zegt dat we bepaalde dingen niet moeten begeren. Is het dan niet meer dan logisch dat er blijkbaar dingen zijn die we wel kunnen begeren? In dit boekje ga ik nader in op natuurlijke (vleselijke) en geestelijke begeerte. Een heel interessant boekje als je bijvoorbeeld tobt met steeds terugkerende zonde in je leven. Als Engels geen probleem voor je is kun je het boekje voor nog geen tientje bestellen via mijn webwinkel.

Vertaalwerk

Ik zit nog niet helemaal in het schrijfritme, maar ik ben voorzichtig begonnen met het vertalen van mijn boekje Respectfully Yours. Dat deeltje gaat over het gebod: eert uw vader en moeder. Niet bepaald een luchtig onderwerp, zeker niet als er manipulatie, macht en misbruik in het spel is geweest. Toch denk ik dat het hoog tijd is dat daar een eenvoudig, bijbels gefundeerd boekje over moet verschijnen in Nederland. Uiteraard zal ik het een en ander aan moeten passern aan het Nederlandse lezerspubliek, maar het begin is er.
Ik stel mezelf tot doel het boekje later dit jaar via mijn uitgever Merweboek uit te brengen.

Frisse Kijk

In de komende weken zal ik het eerste hoofdstuk (Heer, geef mij een groter geloof) uit Frisse Kijk, compleet met studievragen en discussiepunten op deze blog delen. Mocht je het boek nog niet in je bezit hebben, dan is dit de gelegenheid om een blik te werpen op de studies. Elk hoofdstuk in Frisse Kijk begint met een column, waarna de lezer wordt aangenoedigd een eerste reactie te schrijven. Vervolgens kent elk hoofdstuk vijf vragen voor zelfstudie en vijf discussiepunten voor groepsgebruik. Ook een gebed en tip voor praktische toepassing ontbreken niet. Hou deze blog dus de komende weken in de gaten.
Als de verkoop goed door blijft gaan komt er later dit jaar zeker een deel 2!

Diverse blogs

Het bloggen begint nu echt een beetje los te komen in Nederland. Ik besef nu wel dat ik er in 2006 een beetje vroeg mee was :) Via Christelijke webloggers kun je bijhouden welke nieuwe blogs er bij komen, bovendien kun je daar alle blogs op een rij terugvinden.
Voor inspirerende verhalen kun je altijd terecht op de blog van onze Stichting Traveling Light. Lees en leef mee!
De blog met de meest variable berichtjes over Christelijk Nederland is wat mij betreft Christenleven van Wendy Born. Ze schrijft haar berichtjes objectief en positief. Bij haar geen tirades over bepaalde kerken en geloofsgemeenschappen, maar gewoon goede, prikkelende informatie vanuit een liefdevol hart geschreven. Een bezoek aan haar blog is interessant en altijd een bemoediging.

dinsdag 1 januari 2013

Nieuw begin


Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:  het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden

2 Korintiers 5:17