woensdag 29 augustus 2012

Give-away

Hopelijk vinden jullie het niet erg dat ik de serie over talent en het Koninkrijk weer even onderbreek... ditmaal voor een give-away!


De uitgave van Frisse Kijk valt mooi samen met het begin van het nieuwe kerkseizoen waarin weer veel mensen een groei- of gespreksgroep gaan beginnen. Mijn spraakmakende columns over het christelijk geloof, zoals ze reeds jaren gepubliceerd worden in Opwekking Magazine, vormen de onderlegger voor dit praktische werkboek dat uitermate geschikt is voor zowel zelfstudie als groepsgebruik. Frisse Kijk is meer dan een leesboek, want het bevat naast twaalf prikkelende columns een hoeveelheid pittige vragen en discussiepunten, veel ruimte om zelf te schrijven en bovendien een collectie prachtige foto’s. De lezer/gebruiker wordt uitgedaagd om gedachten, die boven komen tijdens het lezen en beantwoorden van de vragen, op papier te zetten. Het opschrijven en uitwerken van gedachten omtrent God, de Bijbel en het geloof kan een verhelderende oefening zijn.

Natuurlijk vraagt de uitgave van een nieuw boek om een give-away! Je kunt heel eenvoudig een gratis exemplaar van dit mooie boek in handen krijgen door:
  1. een reactie hieronder achter te laten, en
  2. deze blog post te delen via je sociale media (Blog, Facebook, Twitter etc.)
Ik zal volgende week aan Jan vragen of hij een naam wil trekken en dan zal ik de gelukkige winnaar bekend maken via deze blog!

vrijdag 24 augustus 2012

Talent en het Koninkrijk (4)

Het is leuk om deze serie blog posts over talent & Koninkrijk te schrijven in een periode dat er twee nieuwe boeken van mijn hand uitkomen. Vanaf vandaag is Frisse Kijk verkrijgbaar! Weer een mijlplaal in de schrijverij, deze keer ook met toevoeging van prachtige kleurenfoto's die ik met mijn Olympus camera heb genomen. Ik hoop dat het boek je zal inspireren!

In de vorige post hebben we kunnen zien dat het bouwen aan Gods Koninkrijk niet optioneel is, het is een opdracht, een roeping die we ontvangen van de Koning. In Matteus 25:14-15 staat:
Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Het volgende dat opvalt aan de introductie die Jezus geeft op de gelijkenis van de talenten is het feit dat de werkers het geld (de talenten) in beheer krijgen. De man vertrouwt het beheer van zijn vermogen aan de werkers toe. Let wel, niet zijn vermogen zelf! Met andere woorden: de man blijft eigenaar, de dienaren worden beheerders.

Jezus blijft eigenaar van hetgeen Hij ons in bruikleen geeft, of het nu over geld, talenten, of mogelijkheden gaat. Het is wel de bedoeling dat wij er iets mee gaan doen en zo andere mensen bereiken, die weer andere mensen kunnen bereiken... juist ja. Het maakt niet uit op welk vlak jouw talent ligt. Laten we zeggen dat je hele lekkere appeltaarten kunt bakken. Waarom niet 1x per maand een koffieochtend in de straat  organiseren? Laat je kinderen een mooie flyer maken en nodig een aantal mensen uit. Een prachtige manier om in contact te komen met vrouwen die je wellicht nooit in de kerk zult tegenkomen. Je hoeft niet te preken of evangeliseren, het gaat om het opbouwen van relaties. Die gesprekken komen wel... zeker als ze van jouw lekkere taart hebben genoten.

Dit is maar een simpel voorbeeld van het gebruiken (BEHEREN) van hetgeen je van God hebt gekregen. Hij blijft de eigenaar en vertrouwt ons bepaalde dingen toe. Het is Zijn verlangen dat we daarmee de wereld in gaan. Laten we het niet te moeilijk of zwaar maken :) Beheren betekent dat je zelf de beslissing neemt om aan de slag te gaan. 

4) God blijft eigenaar van onze talenten, wij zijn de beheerders.

zaterdag 18 augustus 2012

Talent en het Koninkrijk (3)

De allerlaatste gelijkenis die Jezus vertelt vlak voor zijn sterven is die van de talenten en het Koninkrijk. Ik denk dat dat verhaal goed is blijven hangen bij de discipelen want je ziet dat ze, na Jezus' terugkeer naar de Hemelse Vader, er echt op uit zijn gegaan om Gods Koninkrijk te bouwen.

Bij ons gaat het soms anders. Wij kunnen zo vaak over een gelijkenis horen preken dat we er niet langer bij stil staan waar het nou eigenlijk echt over gaat. Laten we nog eens kijken naar de introductie die Jezus geeft: Of het [koninkrijk] zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon (Matteus 25:14-15). De man roept zijn werkers bij zich! Die roep geldt ook voor ons. Een ieder die gehoor heeft gegeven aan de roep van God om zijn of haar leven in Zijn hand te leggen, krijgt automatisch de opdracht mee om aan het Koninkrijk te bouwen.

Aan het Koninkrijk bouwen doen we door mensen over Jezus te vertellen. Over Paulus staat geschreven: Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd (Handelingen 28:31). Jezus kwam naar de aarde om Zijn Koninkrijk aan te kondigen, Hij sprak er veelvuldig over, na zijn opstanding zelf veertig dagen lang (Handelingen 1:3)! Stel je eens voor dat je dominee veertig (zon)dagen lang zou preken over het Koninkrijk :) Er is blijkbaar veel over te leren.

Misschien zie je Gods onzichtbare Koninkrijk en zichtbaar werk niet samengaan en denk je dat het allemaal wel goed komt... stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Of toch niet? De Bijbel is er duidelijk over dat er werk aan de winkel is. Paulus schrijft in zijn brief aan de Kolossenzen (4:10) de volgende opvallende woorden: .Aristarchus, mijn medegevangene, Barnabas’ neef Marcus (over wie u al instructies hebt gekregen: ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt) en Jezus Justus groeten u; zij zijn de enige Joden die met mij meewerken voor Gods koninkrijk, en ze zijn dan ook een grote troost voor me geweest. Mensen die meewerken aan Gods Koninkrijk zijn een troost voor de geestelijk leiders, niet een bedreiging.

Probeer je voor te stellen dat Jezus jou en een aantal bekenden bij zich roept, zoals in de gelijkenis. Hij vertrouwt je iets toe, Hij geeft je iets mee... laten we het gereedschap noemen. Geld, talent, mogelijkheden... maakt niet uit wat het is. Je hoort Zijn roep.... en je gaat op pad.

3) Bouwen aan Gods Koninkrijk is niet optioneel!

woensdag 15 augustus 2012

Talent in de praktijk

Drukkerij Van der Perk
Graag wil ik de serie over talent & Koninkrijk even onderbreken met een praktijkvoorbeeld :)

Deze week kreeg ik de gelegenheid om een kijkje te nemen bij Drukkerij Van der Perk in Groot Ammers, waar momenteel mijn nieuwe boek Frisse Kijk van de drukpersen rolt. Ik schrijf 'boek', maar eigenlijk is het een werkschrift, een combinatie tussen een bijbelstudieboek en een journal. Frisse Kijk bevat een bloemlezing van twaalf spraakmakende columns voorzien van studievragen en discussiepunten. Een ideaal boek voor zelfstudie én groepsgebruik.

Controleren van de foto's
Persoonlijk vind ik de meeste bijbelstudieboeken heel saai, dus ik heb er bewust voor gekozen om in Frisse Kijk ook mooie kleurenfoto's op te nemen. Foto's die ik heb gemaakt tijdens mijn reizen, maar ook gewoon hier in de polder. Ik hoop dat ze de lezer zullen inspireren de wereld eens door de ogen van de Schepper te bekijken.

Als kind hield ik al van schrijven en knutselen. Ik was dol op boekjes en schriften en deed al op jonge leeftijd aan schrijfwedstrijden mee. Pas in 2004 verstond ik de roep van God om tot eer van Hem te gaan schrijven en dat resulteerde in de uitgave van mijn eerste (engelstalige) boekje Sacred Sabbath in 2006. Het was het eerste boekje in een serie over de Tien Geboden in de 21e eeuw. Mijn vierde boek Grace of Giving ontving de Readers Favorite publieksprijs in de USA voor het beste Christelijke non-fictie boek in 2012.

Vorig jaar kwam er eindelijk ook een boek in Nederland uit. Uitgeverij Merweboek publiceerde Levensadem, een heel bijzonder boek over de schepping van het menselijk leven. Inmiddels schrijf ik ook al jaren een vaste column in Opwekking Magazine. Op die columns krijg ik altijd veel positieve reacties; per post, in een persoonlijk gesprek, via Facebook en LinkedIn, noem maar op. Dat inspireerde mij om er meer mee te gaan doen, en zo ontstond Frisse Kijk, tsja, genoemd naar deze weblog eigenlijk.

Een talent hoeft niet persé op het creatieve, sportieve of muzikale vlak te liggen. Misschien ligt jouw talent op het organisatorische of fianciële vlak. Misschien kun je goed koken of tuinen ontwerpen, het maakt eigenlijk niet uit. Op het moment dat je God vraagt HOE je je talent kunt gebruiken om daarmee mensen te bereiken en een positieve invloed in je omgeving te zijn, zal Hij je stap voor stap de weg gaan wijzen. Gaat dat snel? Nee. Gaat dat makkelijk? Nee. Moet je veel leren onderweg? Ja. Zal God je daarbij helpen? Ja.

Ik geloof echt wat er in Efeziërs 2:10 staat, dat we geschapen zijn om een bepaald werk voor hem uit te voeren hier op aarde: Want wij zijn Zijn maaksel,  geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Een vraag die mij enorm heeft geholpen in het ontdekken van het talent dat God mij heeft gegeven (dus geen aangeleerde zaken) was: 'waar kon je als kind uren mee bezig zijn?' Wellicht helpt het jou ook om daar eens diep over na te denken. Ik ben benieuwd...

zaterdag 11 augustus 2012

Talent en het Koninkrijk (2)

'De uitbreiding van Gods Koninkrijk is een opdracht aan de gelovigen' schreef ik in mijn vorige post. Met de uitbreiding van Gods Koninkrijk bedoel ik de groei van het aantal gelovigen in Jezus Christus, hier op aarde.

Het is Gods verlangen dat ieder mens de Koning in zijn of haar hart toelaat en daarmee dus inwoner wordt van het Koninkrijk Gods. Jezus legt dat zo uit: de Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen (Lucas 16:16).

Als arbeiders of bouwers aan dat Koninkrijk hebben wij gereedschap meegekregen: geestelijke gaven, maar ook natuurlijke talenten. Een mooi verhaal daarover (ter verduidelijking) is te vinden in Matteus 25:14-15, Of het [koninkrijk] zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Of het in deze gelijkenis nu over geld, talenten, of mogelijkheden gaat, doet er eigenlijk niet eens zoveel toe. Het gaat om iets dat God ons heeft toevertrouwd, voor een bepaald doel.

Jezus begint zijn verhaal met de mededeling dat de man op reis gaat. Als Jezus na het spreken van deze woorden zou zijn weggelopen waren we toch een geestelijke waarheid rijker geweest: de man gaat niet voor altijd weg, hij komt terug! Wij leven met de wetenschap en verwachting dat Hij terugkomt om ons werk te beoordelen, om te vragen wat we met onze talenten hebben gedaan.

2) Jezus zal ons vragen wat we hebben gedaan met hetgeen Hij ons heeft toevertrouwd

woensdag 8 augustus 2012

Talent en het Koninkrijk (1)

Aan het eind van deze maand zullen Jan en ik  een workshop Talent & Koninkrijk geven in de Ezra gemeente in Puttershoek. In de aanloop daar naartoe heb ik de gelijkenis van Jezus over de talenten, zoals we die in Matteus 25 kunnen lezen, weer eens onder de loep genomen. Of het hier nu over geld, talenten, of mogelijkheden gaat doet er eigenlijk niet eens zoveel toe, het gaat om iets dat  God ons heeft toevertrouwd, voor een bepaald doel.

Een aantal redenen om een spreekbeurt / workshop over Talent & Koninkrijk te geven is dat:
  • veel mensen denken dat alleen geestelijke zaken bruikbaar zijn in het Koninkrijk van God
  • veel mensen zich niet bewust zijn van de talenten die ze van God hebben gekregen
  • als ze zich daar wel van bewust zijn, de talenten meestal niet voor God gebruiken
Laten we eerlijk zijn, de meesten van ons gebruiken de talenten die we van God hebben gekregen in een seculiere baan, om daarmee werelds succes te boeken, zodat we aardse zaken kunnen aanschaffen. Dat is misschien een harde waarheid, maar het is veelal het antwoord op de vraag: als ik mijn talenten niet gebruik voor God, waarvoor gebruik ik ze dan wel? Het is zeker nuttig eens goed te kijken naar de woorden van Jezus in Matteus 25:14-15. Deze twee verzen zijn de introductie op de werkelijke gelijkenis: Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Ik heb een aantal principes over talenten & koninkrijk, dat we uit deze introductie kunnen halen op een rijtje gezet en zal ze, beginnend met vandaag, in de komende blog posts met jullie delen.

Om te beginnen kunnen we uit de context halen dat Jezus met 'het', het Koninkrijk bedoelt... Deze gelijkenis is een herhaling, een benadrukken van woorden die Jezus al eerder sprak. Aan de hand van deze en eerdere gelijkenissen wil Jezus uitleggen dat het Koninkrijk alleen kan uitbreiden (groeien) als er gewerkt wordt door degenen die zijn boodschap hebben aangenomen. Hij gaf de sleutels voor dat (geestelijk) werk aan zijn volgelingen, Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn (Matteus 16:19).

Over die woorden van Jezus zijn vele boeken en studies geschreven, maar waar ik hier nadruk op wil leggen is dat Gods Koninkrijk niet los te zien is van de opdracht die daarbij hoort: vruchtdragen. In  Matteus 21:43 zegt Jezus tegen de religieuzen: Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.

1) De uitbreiding van Gods Koninkrijk is een opdracht aan de gelovigen

donderdag 2 augustus 2012

Het gaat z'n gangetje...

Het is nog steeds vakantie voor de meesten onder ons... dus trakteer ik maar weer eens op een gouwe ouwe column :)

"Na een maandenlang verblijf in het droge zuid-westen van de USA is het altijd weer heerlijk om door de groene polder te fietsen en uit te waaien over de dijk. Ik voel me die eerste dagen bijna een toerist in eigen land. Vol enthousiasme zwaai ik naar andere fietsers en tijdens mijn rondje door het dorp houd ik her en der mensen staande voor een praatje.

Soms verkeer ik in de gelukkige omstandigheid een broeder of zuster in den Here tegen te komen en weldra gaat het gesprek dan over het wel en wee van de kerken ter plaatste en de groei van de persoon in kwestie. Ik vuur m’n vragen af met de snelheid van een geweer. ‘Wat heb je de laatste tijd geleerd, zijn er nog wonderen gebeurd, wellicht een genezinkje hier of daar? Worden er nog bijzondere bijeenkomsten georganiseerd en hoe zit het met de huisgroepen en bijbelstudies?’ En weet je, met enige regelmaat krijg ik de woorden te horen die ik zo heb leren vrezen: oh, alles gaat z’n gangetje.

Ja ja, ik weet dat daarmee bedoeld wordt dat alles goed gaat, dat de organisatie netjes en soepel verloopt en dat er geen drama is. Maar toch, de woorden geven me steevast de kriebels. Z’n gangetje... Zouden de eerste discipelen dat ook wel eens gezegd hebben vraag ik me dan af. Ik geloof er niks van. Zij werden immers met grote regelmaat vervolgd, in elkaar getimmerd en langdurig opgesloten. ‘Z’n gangetje’ staat zo ver af van het enthousiasme waar Paulus graag over sprak. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer (Romeinen 12:11). Blijkbaar was er reeds toen al een waarschuwing nodig tegen vervlakking, verveling en lauwheid. Paulus nam in z’n aansporingen regelmatig de sportwereld als voorbeeld. Leef je geestelijk leven alsof je een marathon loopt. Ja, als je het zo bekijkt is ‘z’n gangetje’ op z’n zachtst gezegd een misplaatste opmerking in de christelijke wereld. Op je gemakje ronddobberen tijdens je reis met de Allerhoogste heeft niets te maken met de wedstrijd waar we als gelovigen voor hebben ingeschreven, en die we uit moeten lopen met de eerste prijs voor ogen. In Hebreeen 12:1 staat dat we onze wedstrijd vastberaden moeten lopen. Geen geslof en getreuzel, maar een stevige pas, de wind in de haren en de horizon oneindig ver voor ons uit.

Jezus sprak ook al over het gevaar van gemak en comfort in het geestelijk leven. In Openbaring 3:15 waarschuwde Hij de gemeente in Laodicea tegen lauwheid. Ik heb nog liever dat je koud bent, dat is niet zo erg als lauw zijn, aldus Zijn ernstige berisping. Niets is zo erg als je passie verliezen en voortleven op automatische piloot. Ik vraag mezelf het volgende af: gaat mijn gebedsleven z’n gangetje? Hoe zit het met m’n enthousiasme voor bijbelstudie, voor missie projecten, voor discipelschap? Ik kan je aanraden hetzelfde te doen, want als we onszelf zo eens eerlijk onderzoeken is er wellicht een plek te vinden waar het vuur weer eens nodig opgeport moet worden. In Marcus 9:49-50 zegt Jezus, iedereen moet met vuur gezouten worden... Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen. Pittige woorden, een ernstige waarschuwing. Zorg dat je de gang er in houdt!"