zaterdag 30 januari 2016

Opgegroeid in een streng gelovig gezin....

In mijn vorige blogje haalde ik wat reacties van lezers aan op mijn nieuwste boek Ik eer jou. Aanbevelingen van lezers werken tenslotte altijd beter dan een praatje van de schrijver zelf... die tenslotte toch zijn of haar boek wil verkopen :)

Bij het schrijven van Ik eer jou (een verfrissend boek over het gebod 'eert uw vader en moeder') heb ik een aantal mensen betrokken met diverse achtergronden en uit verschillende gezinssituaties. Een aantal van hun verhalen zijn opgenomen in het boek. Misschien zijn flarden van hun herinneringen herkenbaar voor je.

"Ik ben opgegroeid in een streng gelovig gezin. Vele malen in mijn leven heb ik gehoord dat ik bij de geboorte misschien wel verwisseld was of dat ik er een van een tweeling was. Al vroeg ben ik daarom op God gaan vertrouwen. Dit kwam door heftige gebeurtenissen in mijn jeugd. Toen mijn moeder beviel van haar derde kind ben ik zes weken bij een echtpaar uit de gemeente geweest. Ik was toen nog geen drie jaar oud. Ik herinner me daar nog flarden van. Ik denk dat toen het loslatingsproces al is begonnen."

"Enkele jaren geleden zou ik over het onderwerp ‘eert uw vader en moeder’ vol bitterheid en onvergevingsgezindheid hebben geschreven. Ik heb nare herinneringen. Mijn moeder kon me bijvoorbeeld midden in een kamer voor gek zetten door iets te zeggen. Ik heb gevraagd waarom ze dit deed en dat het me pijn had gedaan. Het was voor mij heel wat om mijn grenzen aan te geven en het zelf op te lossen. Zij heeft toen voor het eerst in haar leven tegen mij gezegd dat ze dat beter niet had kunnen zeggen. Dit is een bemoediging voor mensen die in een soortgelijke situatie verkeren. Wanneer wij aangeven dat woorden pijn doen, kan er wel degelijk iets veranderen."

"Mijn ouders zijn gescheiden toen ik elf was. Ik ben toen vrij snel bang geworden voor mijn vader, al begreep ik zelf niet precies waarom. Achteraf denk ik dat het kwam doordat ik zag wat voor effect hij op mijn moeder had: die zat er zo doorheen na bijna twintig jaar huwelijk dat ze een jaar lang bijna de hele dag sliep."

"Langzamerhand ben ik ook anders tegen mijn vader aan gaan kijken. Ik keur absoluut niet goed wat hij heeft gedaan, maar ik gun de man die ik ooit haatte nu ook een liefdevolle relatie met God en zijn medemensen. Ik hoop en bid dat hij zal durven inzien wat hij heeft gedaan, zodat hij daar vergeving van God voor kan aanvaarden en mag leven vanuit Zijn liefde en genade in de jaren die hij nog heeft."

Ieder situatie is anders, elk verhaal bijzonder. Of je nu uit een streng, liefdevol, chaotisch of harmonieus gezin komt, er valt heel veel te leren van de eeuwenoude lessen in dit boek. Het 5e gebod 'Eert uw vader en moeder' wordt overigens besproken en uitgediept vanuit de woorden van de apostel Paulus in Efeziërs 6:1-4.

Het boek is voor slechts 9,90 EURO bij elke christelijke boekhandel te bestellen. 

TIP: Lees het samen met een gezins- of familielid!

zondag 24 januari 2016

Heldere schrijfstijl raakt!

In de vorige twee blogjes heb ik een klein tipje van de sluier opgelicht over mijn nieuwste boek Ik eer jou. Ik zal er in de komende weken nog wel meer over vertellen, maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is... wat vinden anderen ervan?

"De schrijfster brengt de letter van het Oude Testament op een frisse manier tot leven door die te spiegelen aan de nieuwe manier van denken onder leiding van de Heilige Geest. Dan ligt de nadruk niet langer op het houden of gehoorzamen van de wet, maar op het vervullen daarvan in liefde.
Praktische, Bijbelse handvatten die het verschil maken en relaties vernieuwen en herstellen."

"Ik ben diep onder de indruk van de wijze waarop ze schrijft over wederzijds respect tussen ouders en kinderen. Ik wil jullie daarom ook van harte aanraden om dit boek te lezen en je te verdiepen in de thematiek van dit boek. Zelfs als de verhouding tussen jou en je ouders en tussen jou en je kind(eren) goed is, kun je er nog veel van opsteken!"
Schrijfster, blogger, Manager van het gezin blogspot

"Het is zo goed om dit boek te lezen, het stemt je heel mild, het maakt dat je open staat. In de relatie tot de Vader in de eerste plaats, maar ook naar je medemens. Het boek is een aanwinst voor ieder gezin. Je zou het een aantal keren willen lezen om de uitwerking die het heeft vast te houden en de liefde steeds toe te passen ook naar de ander die je minder goed ligt. Een prachtig waardevol boek. De heldere schrijfstijl raakt!"
Dichteres, blogger

"Zeer mooi geschreven, dacht terug aan de tijd van mijn overleden vader. De goede momenten die we tesamen doorbrachten... Zeer mooi boek."
Walter Demanet
Thuisgemeente Halle, België

zondag 17 januari 2016

Vergeven is niet: goedpraten

In mijn vorige blogje introduceerde ik mijn nieuwste boek Ik eer jou, een frisse kijk op het gebod 'eert uw vader en moeder'.

Als onderlegger voor dat boek heb ik een tekst van de apostel Paulus over dit onderwerp gebruikt (Efeziërs 6:1-4):

Kinderen, gehoorzaam uw ouders in de geest van Christus: dat is uw plicht. Eer uw vader en uw moeder is het eerste gebod waaraan een belofte is verbonden, die luidt: Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Ouders, maak uw kinderen niet kwaad, maar breng ze groot door ze te vormen en te vermanen zoals de Heer dat wil.

Uit deze tekst blijkt duidelijk dat er actie wordt verwacht van zowel kinderen als ouders, er is hier geen sprake van eenrichtingsverkeer. Sterker nog, er is hier evenmin sprake van tweerichtingsverkeer. God speelt namelijk ook een rol, Hij is degene die een belofte geeft.

In Ik eer jou stel ik dat voor als een driehoek: Welke kant ouders ook opgaan, ze komen of God of hun kinderen tegen. Welke kant kinderen ook opgaan, ze komen of God of hun ouders tegen. En God? Hij komt ons altijd tegemoet.

Deze verbinding tussen God, ouders en kinderen wordt in de drie deeltjes van het boek besproken. Daarbij ben ik moeilijke situaties niet uit de weg gegaan. Je kunt ze wellicht zelf wel opnoemen: misbruik, verlating, autoritair gedrag, liefdeloosheid... alles komt aan bod. Alles wordt gespiegeld aan de vader-kind relatie die God en Jezus hebben. We kunnen heel veel van hen leren.

Een van de onderwerpen in het boek is vergeving. Daarbij komt bijvoorbeeld aan bod dat het soms beter is om vergeving te schenken dan een levenlang te wachten tot vergeving wordt gevraagd. Verder wordt ook ingegaan op wat vergeving NIET is: fout gedrag goed praten, doen alsof erge dingen niet gebeurd zijn etc.

In het boek geef ik verder een aantal praktische tips om je ouders toch te kunnen eren als je een moeilijke jeugd hebt gehad. Niet dat dat het verleden kan veranderen, maar het zal zeker je toekomst beinvloeden! Dat is namelijk waar die belofte van God om de hoek komt kijken: het zal je goed gaan. Wie wil dat nu niet?

Ik eer jou is voor slechts 9,90 EURO bij elke christelijke boekhandel te bestellen. 

zondag 10 januari 2016

Ik eer jou

Dat was een leuke december blogmaand zeg met al die giveaways. Hartelijk dank voor al jullie reacties. Winnares Coby Poelman-Duisterwinkel schreef zelfs een mooie recensie over een van mijn boeken op haar blog.

Ondanks dat ik deze maand veel onderweg ben (lees: buiten Nederland) wil ik 2016 toch goed beginnen met een aantal blogjes over mijn meest recente boek Ik eer jou. Dat boek is een verhelderende studie over het gebod: eert uw vader en moeder.... wie kent het niet?

Misschien zeg je, 'bleh Marja, ik heb niets met de Tien Geboden, ik heb me daaar los van gemaakt... teveel ellende...' Zo'n reactie is te verwachten, daarom heb ik het boek gebaseerd op de woorden van de apostel Paulus in Efeziërs 6:1-4.

Ik heb het boek gebaseerd op die nieuw testamentische tekst omdat de woorden van Paulus daar de vervulling zijn van het aloude gebod. Wet en genade komen daar als het ware samen en dat levert een hele verrassende en frisse kijk op.

Het maakt eigenlijk niet uit of je wel of niet moeite hebt met dit specifieke gebod, het boek bevat talloze handgrepen om in gesprek met anderen dieper op dit onderwerp in te gaan. De subtitel alleen al is de moeite van het overdenken waard: Wederzijds respect in relaties: sleutel tot welzijn.

Het boekje is voor slechts 9,90 EURO bij elke christelijke boekhandel te bestellen. 

Oh ja, het meisje op de kaft is mijn moeder (jongste telg in een gezin van 15 kinderen) tussen haar ouders in... ze overleed op 10 oktober 2015.


maandag 4 januari 2016

En weer een winnaar....

In de serie bloggers en boeken kwam dichteres Coby Poelman-Duister voorbij, een zeer productief en inspirerend schrijfster.

Coby plakte een giveaway aan de blog vast! Ze heeft briefjes met de namen van degenen die gereageerd hebben op de blog in de hoed gegooid, flink geschud en met haar ogen dicht een briefje getrokken. De winnaar is...

De winnaar is...
Lineke

Van harte gefeliciteerd Lineke! Je krijgt een exemplaar van Coby's bundel Granaatjes met een gouden slot en nog wat leuke dingetjes die ze als verrassing in het pakketje zal stoppen.

Neem even contact met Coby of met mij op of laat je emailadres achter (door te reageren op deze blog bijvoorbeeld) zodat we je de prijs toe kunnen sturen.