maandag 30 augustus 2010

Reizend door de Bijbel

Hij sprak en het was er
Het is bijna 25 jaar geleden dat ik mijn man leerde kennen. In die 25 jaar heb ik heel veel van de wereld mogen zien, want al snel bleek dat we beiden een liefde voor reizen hadden en een nieuwsgierigheid naar andere kulturen, talen en volkeren. Heel veel later is daar nog een nieuwe liefde bij gekomen: reizen door de Bijbel! Mijn eerste Bijbel met verwijzingen en aantekeningen was de engelse New International Version.

Wow, wat ging er een wereld voor mij open! De 66 boeken zag ik niet langer als onafhankelijke schrijverij van een aantal geinspireerde geesten, maar als een grote puzzel waarvan ik elke dag een stukje mocht aanleggen. Iedere dag groeide het besef dat al die mensen, al die ooggetuigen, al die schrijvers en dichters onlosmakelijk met elkaar verbonden waren, door alle eeuwen heen!

Over de schepping bijvoorbeeld kan ik uren filosoferen, mijn menselijk verstand is te klein om de grootsheid van het heelal te bevatten. Toch vind ik iedere keer 'triggers' in de Bijbel die mij weer verder aan het denken zetten. Hebreeen 11:1-3 vertelt mij bijvoorbeeld het volgende:
Wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien. Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. Zij zijn ook door hun geloof bekend geworden. Door het geloof weten wij dat het heelal door een woord van God gemaakt is; dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen.

Wat een fantastische verzen zijn dat! Het onzichtbare is voortgekomen uit het onzichtbare door een woord van God, door zijn spreken! De reis door de bijbel voert mij vervolgens eeuwen en eeuwen terug naar de psalmist die in lied 33:6 en 9 zijn overtuiging opschreef,
De hemelen werden door het woord van de Here gemaakt; alles wat er in is, ontstond door Zijn adem... Want God sprak en toen was het er. Op Zijn gebod stond alles er.
De psalmist was er van overtuigd dat het zichtbare om hen heen, de natuur, voort was gekomen uit het onzichtbare, de woorden van de Schepper!

Mijn reis is nog niet ten einde... ik kom aan bij de profeet Jesaja die de stem van God goed kon verstaan. Hij ontvangt inzicht over de kracht van Gods woorden aan de hand van een voorbeeld uit de natuur (55e hoofdstuk, verzen 10 en 11):
Zoals de regen en de sneeuw vanuit de hemel naar beneden komen en op de grond blijven liggen om de aarde water te geven, het koren te laten groeien, zaad voor de boer en eten voor de hoingerigen te produceren, zo is Mijn Woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat Ik wil en bereikt datgene, waarvoor Ik het wegstuur.

Prachtig vind ik dat, de stukken tekst uit de verschillende Bijbelboeken vormen als het ware een rode draad, een gedachte die geformeerd en bevestigd wordt. Mag ik deze blogpost eindigen met de woorden van het begin?
Toen zei God: "Laat er licht zijn." En toen was er licht.

dinsdag 24 augustus 2010

God te leren kennen...

Speuren als naar een verborgen schat
Als puber was ik al dol op het bijbelboek Spreuken. Heerlijk, zo praktisch als je de dingen die daar in stonden kon uitleven. Later woonde ik op kamers in Tilburg en mijn vriendin en ik stuurden elkaar, toen nog per fysieke post, altijd kaartjes en brieven toe met een vers uit Spreuken erin. Daar moesten we dan die week op mediteren!

Het boek Spreuken begint met de uitleg over de voordelen van wijsheid. Eigenlijk moeten we hier Wijsheid met een hoofdletter W zeggen, want het gaat uiteindelijk over Christus die God's Wijsheid is (1 Corinthiers 1:24). In het tweede hoofdstuk van het boek Spreuken zien we een prachtige samenwerking tussen God en mens. Actie en nieuwsgierigheid om God te leren kennen worden daar in ons aangewakkerd. Het helpt mij altijd enorm om onze relatie tot God te vergelijken met de natuurlijke relatie tussen ouders en kinderen. Als ouders verlang je er toch naar dat je kinderen je om dingen vragen? Stel je voor dat je kind heel de dag op de bank zou liggen en maar zou afwachten wat je hem of haar in de schoot zou werpen? Dat zou geen gezonde situatie zijn. Het is een teken van een levendige relatie als je kind je vraagt: 'mama, mag ik een snoepje, mag ik buiten spelen, is het goed als ik vannacht bij zo en zo blijf slapen? Pa, waarom moet ik al om 22.00 uur thuis zijn en hoe komt het dat mijn oudere broer zoveel meer mag?' Soms zijn de antwoorden bijvoorbaat al bekend, toch wordt er zo een dialoog en dus een relatie opgebouwd. Ik denk dat het op dezelfde manier werkt tussen God en ons. Hij verlangt naar onze actie, naar ons zoeken, naar onze nieuwsgierigheid.

In Spreuken 2:1-5 staat (en ik citeer voor alle duidelijkheid uit de Groot Nieuws Bijbel):
  • luister naar wat ik te zeggen heb,
  • vergeet mijn woorden nooit.
  • Wees op wijsheid gespitst,
  • probeer alles te doorzien.
  • Roep om inzicht,
  • vraag om scherpzinnigheid!
  • Zoek ernaar al was het zilver,
  • al ging het om een verborgen schat.
Dan zul je begrijpen wat het betekent: ontzag te hebben voor de Heer; dan zul je ontdekken wat het betekent: God te leren kennen.

Dat zijn woorden waar we echt mee aan de slag kunnen. We moeten niet alleen luisteren naar het Woord, maar het ook opslaan in ons hart en onthouden! We moeten niet alleen op wijsheid gespitst zijn, maar ook echt proberen (ons best doen) om de dingen te doorzien. We mogen roepen en vragen om inzicht en scherpzinnigheid, en God zal het geven! Vers 6 vervolgt immers: Want de Heer schenkt wijsheid, van Hem ontvangen we kennis en inzicht. En als laatste de oproep om te zoeken als ware het een speurtocht naar een verborgen schat. Die zeven opdrachten vragen om actie van onze kant. Actie die beloont wordt door God zelf: dat we Hem leren kennen!!

zaterdag 14 augustus 2010

Te gast op USA blog


Deze week kun je mijn blogpost (in het engels) vinden op Lynn Mosher's blog, Heading Home. Afgelopen week kreeg ik een mailtje of ik mee wilde doen aan een serie posts over Romeinen 12:9-21. Aan mij was de eer om iets zinnigs te schrijven over het 2e gedeelte van vers 9: weest afkerig van het kwade.
Klik hier voor het artikel!

dinsdag 10 augustus 2010

Voormalig atheïst over Christendom

Weer een bewijs dat oude waarheden nog steeds hartstikke fris zijn!
Holly Ordway was een hoogopgeleide atheist die dacht dat het christendom "een historische curiositeit" en "een smet op de moderne beschaving vormde. "Slimme mensen worden geen christen,"dacht ze. Op de leeftijd van 31 jaar begon haar wereldbeeld echter te veranderen. Ze vertelt over haar reis van het atheisme naar het christendom in haar onlangs vrijgegeven boek Not God's Type: A Rational Academic Finds a Radical Faith.

Klik op onderstaande link en lees meer:
Voormalig atheïst: de weg van het kruis is de manier van leven

bron: cip.nl

maandag 9 augustus 2010

Uitgifte LEVENSADEM uitgesteld tot voorjaar 2011

Eerste boek in NL laat nog even op zich wachten
Vorige week heb ik gezellig om de tafel gezeten met mijn uitgever. We hebben besloten de uitgave van mijn boek Levensadem uit te stellen tot voorjaar 2011. We krijgen het nu simpelweg niet af en aangezien Jan en ik binnen een aantal weken ook weer naar California hopen te vertrekken voor de herfst en winter lijkt het wijzer om de publicatie even uit te stellen. Jammer, maar we willen het goed doen.
We hebben trouwens ook nog gesproken over het bundelen van de columns die ik voor Opwekking magazine schrijf. Ik ben al begonnen om bijbelteksten, vragen en discussiepunten aan de columns toe te voegen. Aan de hand daarvan willen we een leuke bijbelstudiegids maken. Er zitten dus een aantal dingen in het vat en met de uitgave van mijn 4e boekje in de USA heb ik voorlopig genoeg te doen in de komende maanden. Hopelijk kan ik de rust en stilte vinden die nodig is om geconcentreerd te kunnen schrijven!