vrijdag 29 september 2006

Liefhebben=Dienen=Gehoorzamen

Dienstbaar zijn is een sleutel
Een van de vragen die wordt gesteld in Sacred Sabbath is 'wat betekent het om de Heer te dienen?'. Klinkt dat niet als een oudbollige term die alleen door Christenen wordt gebruikt?
Voor alle duidelijkheid, het heeft niets te maken met het werk van een ober in een restaurant. God zit niet te wachten totdat wij Hem brengen wat Hij heeft besteld. Hij heeft niets nodig van ons. De bijbel legt dat uit in Handelingen 17:25

Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft, Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt.

Hij heeft onze diensten niet nodig, maar Hij verwacht wel dat we anderen dienstbaar zijn. Daar vindt Hij vreugde in, daar houdt Hij van. In de bijbel vinden we vele voorbeelden van dienstbaarheid. Liefhebben, dienen en gehoorzamen zijn aan elkaar verbonden. Ik zou het graag zo willen zeggen: omdat we God liefhebben, dienen we anderen en zo gehoorzamen we Hem!

vrijdag 22 september 2006

Een nieuw gebod

Liefde is de vervulling van de wet
Zo nu en dan krijg ik de vraag (of kritiek) waarom ik over de Tien Geboden schrijf. Dat is toch zeker achterhaald gedoe? Jezus kwam om de wet te vervullen, dat hoeven wij niet te doen!
Een fijn Joods trekje dat Jezus me leerde is een vraag met een wedervraag beantwoorden. Bij deze: Toen Jezus ons het nieuwe gebod gaf elkaar lief te hebben zoals Hij ons lief had (Johannes 13:34), gaf Hij ons toen een opdracht ja of nee?
Als je antwoord nee is, dan geloof je niet wat Jezus zei. Als je antwoord ja is, dan weet je wat je te doen staat: elkaar liefhebben zoals Jezus deed (dat laatste staat erbij omdat hier gesproken wordt over goddelijke liefde, niet over liefdadigheid of eros). Besef je wat dat betekent, als je lief gaat hebben zoals Jezus ons lief had?

De wet vindt zijn vervulling in de liefde (Romeinen 13:10)

Door elkaar lief te hebben vervullen we de wet, precies zoals Jezus deed toen Hij ons lief had. Ja, we kunnen en moeten doen wat Hij ons heeft opgedragen. Tijdens het lezen van deze boekenserie zullen je ogen worden geopend voor de woorden van Jezus toen Hij zei dat Hij kwam om de wet te vervullen. Je zal zien wat Zijn plan voor de Nieuw Testamentische generatie werkelijk is! Vrijheid door vervulling! Romeinen 8:2 zegt:

De wet van de Geest, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

woensdag 20 september 2006

Contract voor audio boek getekend

Sacred Sabbath straks verkrijgbaar als audio boek
Persoonlijk hou ik het meest van een echt ouderwets boek, met nieuwe bladzijden, een mooie lay-out en sprekende kaft. Een boek moet je voelen. Ik geef eerlijk toe dat ik zo'n type ben die wel eens boeken koopt alleen maar omdat de kaft zo mooi is. Overal in ons huis kan je boeken vinden. Ja, ik mag mijzelf onder de echte boekenwurmen scharen.
Ik heb inmiddels wel begrepen dat er in Amerika miljoenen mensen zijn die nooit een boek lezen, maar wel luisteren naar boeken op tape of CD. De jongste generatie download een boek (tegen betaling) gewoon van het internet en luistert dan via de laptop of Ipod. Dankzij deze techniek zijn de mogelijkheden om mensen te bereiken eindeloos. Ook blinden en slechtzienden kunnen op deze manier boeken 'lezen'.
Ik zie het dan ook als geweldig nieuws dat Tate Publishing het 1e boek in de Tien Geboden Serie als audio boek gaat uitgeven. Zo kunnen nog meer mensen bereikt worden met het goede nieuws. Jezus zei in Marcus 16:15

Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend
Ook digitaal kunnen we daar aan gehoor geven!

dinsdag 19 september 2006

Sacred Sabbath nr. 1 in zoekmachines

Google en AOL laten 1e boek zien
Wellicht doet iedereen het wel eens: je naam googelen, zomaar voor de gein. Voor mij heeft googelen de laatste tijd een andere dimensie gekregen, ik verwacht daar mijn boek bovenaan de lijst te zien. Vorige week had ik ineens zo'n halleluja dag: 4 seconden na het intypen van Sacred Sabbath kreeg ik mijn boek (op de site van uitgever Tate Publishing) als eerste op het scherm, gevolgd door zo'n 1,2 miljoen andere sites die deze woorden bevatten. Hetzelfde overkwam me bij de zoekmachines van AOL en Ask Jeeves. Wow, dat vond ik toch wel heel gaaf! Natuurlijk besef ik dat deze zoekresultaten iedere seconde veranderen omdat ze afhankelijk zijn van wat er wereldwijd op het web gebeurt. Maar toch, even die euforie! De Almachtige weet waar ik mee bezig ben en Hij is het die success geeft. Al helpt het natuurlijk ook reuze als jullie allemaal een exemplaar zouden bestellen.
Het internet is zo'n gigantisch grote informatiebundel. Hoe krijg je het voor elkaar om daar uit te springen, om aandacht te krijgen? Ik stel mezelf die vraag steeds weer.
Nu werd ik echter weer eens stil gezet bij de eerste Psalm (ook nr. 1) waarin zo'n mooie belofte staat voor degenen die God zoeken en gehoorzamen: alles wat hij onderneemt zal lukken! Nou, dat is inderdaad een halleluja waard!

vrijdag 15 september 2006

Tate Publishing accepteert 2e boek

Productie 'Respectfully Yours' in volle gang
Een boek maakt nog geen serie! Dat is dan ook de reden dat Tate Publishing vrij snel na het uitgeven van deel 1 begonnen is met de productie van deel 2 in de serie. Respectfully Yours (Revealing God's Truth about Well Being and a Long Life) is een waardig vervolg op Sacred Sabbath. Ik heb dezelfde eenvoudige, frisse stijl gebruikt om aloude wijsheden uit de bijbel op een alledaagse manier te presenteren. Deze keer gaat het over een onderwerp dat wellicht iedereen aan zal spreken; familie relaties. Het 5e gebod (eert uw vader en moeder) wordt naast de Nieuw Testamentische tekst uit Efeziers 6:1-4 gelegd. Net als in het 1e boek vloeien de woorden uit Oud en Nieuw Testament moeiteloos in elkaar over en maken ze de lezer, op een enthousiaste wijze, bekend met de bijbel als geheel. Het mag er weer bij vermeld worden: dit is geen boek over regeltjes. Dit is een boek over de revolutionaire manier waarop Jezus familie relaties zag.
Christendom is geen religie, het is een relatie. Alles, alles in je leven begint met de relatie tussen jou en je Schepper. Als je bereid bent de bijbel te openen, bijvoorbeeld aan de hand van een boek als Respectfully Yours, dan zul je zien dat daarin duidelijke richtlijnen en antwoorden staan die je nodig hebt voor de opbouw, restauratie of reorganisatie van je spirituele en natuurlijke familie relaties.
Het 2e deel zal later dit najaar verkrijgbaar zijn.

donderdag 14 september 2006

Geniet van het land

Met 'druk, druk, druk' komen we nergens
Tijdens onze vakantie deze zomer hebben we van de mogelijkheid en het voorrecht genoten rond te reizen door California. De temperaturen in grote delen van California waren extreem hoog dit jaar, dus we hebben onze tijd doorgebracht aan de kust en in de Sierra Nevada, teneinde wat verkoeling te zoeken. Wow, wat is het toch gaaf om te kamperen, te wandelen in de bergen, langs kabbelende beekjes te picknicken en 's avonds de sterren te tellen. Het eten smaakte nog lekkerder dan thuis, de spelletjes bij het kampvuur waren nog leuker. Ja, alles was echt genieten! In het negende hoofdstuk van Sacred Sabbath worden daar wat gedachten en vragen over los gelaten.
Waarom zou God zo'n prachtige aarde hebben gemaakt? Toch niet om ons als mensen slechts een standplaats te geven, om ons te laten werken als slaven of om overal maar huizen te bouwen en de boel te vervuilen? Het staat toch nergens geschreven dat we pas mogen genieten als we met pensioen gaan? Met 'druk, druk, druk' komen we eigenlijk nergens. Waarom nemen we niet meer de tijd om er op uit te trekken? Hij wil dat we genieten van wat Hij voor ons gemaakt heeft.
Ja, of je nu een wandeling langs het strand maakt, een fietstochtje door de polder of een hoge berg beklimt; het is belangrijk te genieten van het land waarin je woont. Gebaseerd op wat God zegt in Jesaja 58:13-14 wordt de lezer in Sacred Sabbath opgeroepen God te gehoorzamen; het gevolg is vreugde en genieten! Echt waar!

woensdag 13 september 2006

Blijf in Mijn liefde

Onderzoek wat de wil van de Heer is (Efez. 5:10)
Ben je er al achter wat de wil van God voor je leven is? Heb je enig idee wat Hij van je verwacht? Sommige mensen hebben het idee dat God's wil op een blaadje gepresenteerd wordt of misschien door een profeet wordt aangekondigd. Anderen denken dat als je maar lang genoeg Christen bent je wel wat te horen krijgt. De bijbel zegt: onderzoek wat de wil van de Heer is. Dat is een opdracht. God's wil staat namelijk in de bijbel, sterker nog; de bijbel is God's wil voor de mensheid. In het engels staat er 'probeer er achter te komen wat God pleziert'.
De sabbat als heilig behandelen is slechts een manier om God te plezieren. Bedenk echter dit: je hoeft God niet te plezieren om iets van hem gedaan te krijgen of om een beter mens te worden in Zijn ogen. Je pleziert God omdat je van Hem houdt, omdat je Hem respecteert en omdat je dankbaar bent voor Zijn liefde voor jou! Het zou toch te gek voor woorden zijn als je beweert wel van God te houden, maar tegelijkertijd niets wilt doen om Hem te plezieren. Dat zou in menselijke relaties absoluut niet werken. Als je van iemand houdt, vind je het leuk om die persoon een plezier te doen. Jezus zei eens:

als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden
(Johannes 14:15). Zijn grote gebod ging over de liefde, dit draag ik jullie op: heb elkaar lief (Johannes 15:17). Ja, juist op die speciale dag! Sacred Sabbath geeft je een nieuwe kijk op een aloud gegeven!

maandag 11 september 2006

Zes dagen om je werk te doen

Een schaduw van de toekomst
Regelmatig vragen mensen me of ik de zaterdag of de zondag als de sabbat beschouw en of m'n eerste boek daar meer over vertelt. Mijn antwoord is duidelijk: dat laat ik aan de lezer over. Voor sommigen is dat een teleurstellend antwoord, voor anderen juist bevrijdend. Die laatste groep begrijpt dat er iets van de lezer wordt verwacht; bladeren in de bijbel, zoeken en nadenken. Sacred Sabbath is geen boek over regeltjes, het hangt geen doctrines aan en kiest geen partij voor bepaalde theologische stromingen. De bijbel zegt in Kolossenzen 2:16-17

Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt, de werkelijkheid is Christus.
'Laat niemand...', met andere woorden, laat je niks wijs maken door mensen. Zoek eens uit wat God er nu eigenlijk over te zeggen heeft. In Sacred Sabbath vind je dus geen ABC voor een nuttige rustdag. Je wordt uitgedaagd om over de invulling van zo'n dag in je eigen leven na te denken aan de hand van vele waarheden uit de bijbel. Al lezend ga je zien hoe teksten uit het Oude en Nieuwe Testament in elkaar overvloeien en een boeiend geheel vormen. Zorg dus dat je naast het boek ook een bijbel hebt liggen in een vertaling die je aanspreekt en die begrijpelijk is!

zaterdag 9 september 2006

CBA Conventie, Denver, Colorado

Je bent deel van iets veel groters
'Je bent deel van iets veel groters' was het motto voor de Internationale Christelijke Middenstandsbeurs die afgelopen juli in Denver, Colorado plaats heeft gevonden. CBA staat voor Christian Booksellers Association, maar er was zoveel meer te zien dan alleen boeken! We hadden het voorrecht en de gelegenheid om deze beurs te bezoeken op uitnodiging van Tate Publishing en het was voor ons echt een hele bijzondere belevenis.
Temidden van zo'n 10.000 bezoekers (allemaal leden van de CBA) bleek dat motto maar al te waar, we zijn inderdaad maar een schakel in de grote machine die ervoor zorgt dat het goede nieuws over Jezus via boeken, films, muziek en multi media over de hele wereld wordt verspreid. Wat is dat goede nieuws dan? Dat vergeving van zonden, bevrijding van schuld en verzoening met God allemaal mogelijk is door Hem! Haha, het was een blije beurs, mag je wel zeggen!
De beurs was een geweldige gelegenheid om in contact te komen met andere schrijvers, uitgevers, artiesten en aan- en verkopers van allerlei atikelen. We hebben geluisterd naar interessante sprekers, ik heb boeken gesigneerd en we hebben met eigen ogen gezien hoe God werelwijd mensen veranderd door middel van gewone mensen, zoals jij en ik.

vrijdag 8 september 2006

Vervulling van je dromen

Denk eens na over je dagelijks leven
Het doel van de boekjes in de Tien Geboden Serie is je na te laten denken over de invulling van je leven. Ben je echt gelukkig en tevreden met de manier waarop je leeft of is er ergens diep van binnen een onvervuld verlangen naar verandering? Misschien denk je dat het kopen van een ander huis of het aanschaffen van een nieuwe auto of boot dat verlangen zal vervullen. Misschien wil je alleen maar meer tijd om die dingen te doen waar steeds niks van komt. Wellicht wil je graag meer verre reizen maken. Je hoopt dat het bereiken van je volgende doel je dichter bij de vervulling van je dromen zal brengen. Maar waar stopt het? Moet je heel je leven blijven toevoegen aan alles dat je al hebt? Komt er ooit een moment dat je werkelijk zal kunnen zeggen dat je tevreden bent?
In de bijbel wordt regelmatig gesproken over verlangens. In Spreuken 13:19 staat bijvoorbeeld, Vervuld verlangen is een groot genot. Is het dan dus toch mogelijk te genieten van het leven, van wie je bent, waar je woont en hoe je leeft zonder steeds op zoek te zijn naar een nieuw doel? Het antwoord is simpelweg ja! Dat antwoord komt wederom uit de bijbel. Ja, de handleiding waar we al eerder over spraken. In Psalm 145:16 kunnen we lezen wat God zoal belooft:

Gul is Uw hand geopend,
U vervult het verlangen van alles wat leeft...
Wow, van alles wat leeft! Dat is nogal wat. Alleen God kan zo'n belofte maken! Even verderop staat er

Hij vervult het verlangen van wie Hem eren
Hoe kan je God eren dan? Daar gaat Sacred Sabbath nou net over!

donderdag 7 september 2006

Luisteren is leren

Sta je open voor iets nieuws?
Misschien denk je dat de God van het Oude Testament niet de antwoorden heeft voor de problemen van vandaag. Laten we eerlijk zijn; de mensen hielden zich toen bezig met het uitvechten van allerlei bloederige oorlogjes, het opzetten van tenten en wellicht het tellen van hun vee. Er was nog geen sprake van een 24-uurs economie, bijbaantjes, sociale verplichtingen, financiele stress en daarnaast nog tientallen sportwedstrijden, films en tijdschriften waar tijd in moet worden gestoken. Kan de God van Abrahan, Isaac en Jacob ons in 2006 helpen om een gelukkig, relaxed en vredig leven te leiden? Het antwoord is ja!
Hij is even serieus over ons welzijn als Hij was over het welzijn van Zijn volk duizenden jaren geleden. De vraag is of we willen luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. De keus is aan ons: blijven we de bijbel zien als alleen maar een historisch document of als een actuele handleiding voor ons leven vandaag. In Sacred Sabbath worden aloude waarheden omgezet in hedendaags gereedschap. Een frisse wind blaast het stof eraf; de bijbel komt tot leven!

woensdag 6 september 2006

God's stem staat op papier

Zijn Woord is de oorsprong van alles dat bestaat
God's woorden hebben scheppende kracht. Zijn woorden zijn wet geworden, zeg maar. Denk bijvoorbeeld eens aan het ontstaan van licht; God sprak en het was er! Duizenden jaren geleden werden mensen al geinspireerd door het wonder van die Scheppende kracht. Psalm 148 is daar een mooi voorbeeld van. De dichter roept alles en iedereen op om God te loven,

Loof Hem, zon en maan, Loof Hem heldere sterren,
loof Hem, hoogste hemelen ...
laten zij loven de naam van de Heer, op Zijn bevel zijn zij geschapen,
Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd, Hij stelde een wet die nooit zal vergaan.
Loof de Heer, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen,
vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat Hij zegt ...
En zo gaat ie nog wel even door, helemaal enthousiast over de schepping!
God maakte meer dan de hemel en de aarde. Hij sprak wetten, beloftes en waarheden tot leven. Die zijn allemaal te vinden in de bijbel. Probeer eens opzij te zetten wat je denkt te weten en duik eens in Zijn woord met een vernieuwde interesse. Het is namelijk aan de lezer nieuwe dingen te ontdekken en te mediteren over oude waarheden. In Sacred Sabbath wordt een frisse blik geworpen op zo'n stukje van God's schepping: de zevende dag.

Liefde voor je Schepper!

Over vreugde en het ware genieten
Eeuwenlang hebben mensen over de hele wereld zich verdiept in de wetten, regels en geboden van God. Op een of andere manier werden Zijn wetten veranderd, verdraaid, verkeerd begrepen of gewoonweg genegeerd. Men heeft zelfs geprobeerd een beter mens te worden door anderen te vertellen wat ze wel of niet mochten doen. Ik vermoed dat velen het belangrijkste gemist hebben. God's geboden zijn er niet voor om je een beter mens te maken dan de ander. Ze zijn er ook niet voor om in een goed blaadje te komen bij anderen of zelfs bij God. Hij gaf Zijn regels zeker niet als de weg naar een lekkere stoel in de hemel. De regels zijn een manier om je liefde voor God te tonen! In 1 Johannes 5:3 staat het heel simpel:

Want God liefhebben houdt in dat we ons aan Zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last.
Ja, God liefhebben betekent gewoonweg gehoorzamen. De bijbel is het handboek voor ons leven hier op aarde en staat vol met interessante richtlijnen voor een goed leven. We hoeven niet te bedelen en smeken of God ons zegenen wil, Zijn zegeningen zullen over ons uitstromen, als we gehoorzamen, als we Zijn regels volgen. Neem nou zoiets als een rustdag na elke zes dagen werken. God belooft vreugde en echt genieten! Is er een reden om niet te luisteren naar wat Hij ons te bieden heeft?

zaterdag 2 september 2006

Een boek om te gebruiken!

Nuttig gereedschap in elk hoofdstuk
Alvorens je Sacred Sabbath gaat lezen is het belangrijk notie te nemen van het volgende: dit is GEEN boek over regeltjes! De bijbel zegt daar genoeg over in Kolossenzen 2:16-17 (NBV)

Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt - de werkelijkheid is Christus.
Het is zeker niet mijn bedoeling om te discussieren over de verschillen tussen Oud en Nieuw Testament, of God spreekt tot Joden, Christenen of ongelovigen. Ik wil niet bespreken of de Christen vandaag de dag de Wet nog moet houden, of een beetje, of helemaal niet. Dat zijn interessante onderwerpen en een debat waard, maar niet in dit boek. Sacred Sabbath is een simpele, maar zeer duidelijke boodschap van God. Het is een persoonlijke boodschap (geen theologische verhandeling) voor wie het horen wil. Het is Zijn boodschap en ik zie het als mijn taak om het door te geven en de lezer aan het denken te zetten. Terwijl je leest zullen gedachten zich vormen; daarom eindigt elk hoofdstuk met een aantal vragen waarover je kan mediteren, bijvoorbeeld:

# Kan ik meer tijd gebruiken? Zo ja,waarvoor?
# Doe ik dingen in m'n leven omdat iedereen het doet?
# Welke natuurlijke en geestelijke verbeteringen wil ik in mijn leven?


Ik raad je aan je gedachten op te schrijven, er is ruimte aan het eind van ieder hoofdstuk.
Ik hoop en bid dat je de kracht van God's woord zal ontdekken als je dit boek leest. Ik hoef niet te bewijzen dat Zijn woord nog steeds werkt, het zal zich zelf bewijzen. Als je serieus nieuwsgierig bent naar het geheim achter de woorden, pak dan je pen en laat de Geest tot je spreken en ... schrijf!

vrijdag 1 september 2006

Hoe de serie begon

Een boodschap van de Heilige Geest
Tijdens een bijbelstudie, ergens in augustus 2004, kwamen we terecht bij Jesaja 58:13-14. Een tekst die de heiligheid van de zevende dag behandelt, zoals ook beschreven in het 4e gebod. Ik hoorde heel duidelijk de volgende woorden in mijn geest: 'dit is je boek'. Ik hoorde die woorden tot twee keer toe. Ik heb de bewuste tekst op een stuk papier geschreven en samen hebben we er over gebeden. We hebben God bedankt voor het idee, we hebben gevraagd om wijsheid en inspiratie, we hebben het werk van mijn handen gezegend en het boek ook maar gelijk een 'bestseller' verklaard, dat alles in de naam van Jezus. Het boek was er al in de geestelijke wereld, het was mijn taak er vorm aan te geven in de natuurlijke wereld.
Als God een boodschap voor Zijn mensen heeft, gebruikt Hij iemand om dat door te vertellen. Hij gebruikt een boodschapper, een profeet, een predikant, of zoals vele malen in de bijbel, iemand die helemaal niet goed weet hoe dingen uit te leggen en te verklaren. In dit geval iemand die nog nooit een boek had geschreven, zeker niet in het engels.
Ik heb simpelweg opgeschreven wat de Heilige Geest wilde dat ik opschreef. Ik had nooit eerder nagedacht over het onderwerp. Het was zo'n beetje het laatste waar ik over zou willen schrijven. Het is daarom Zijn boodschap en ik zie het als mijn taak om het door te geven en de lezer er over na te laten denken. Zijn boodschap heeft nog steeds de kracht om mensenlevens te veranderen en uiteindelijk zelfs het land waarin we wonen!