woensdag 6 september 2006

God's stem staat op papier

Zijn Woord is de oorsprong van alles dat bestaat
God's woorden hebben scheppende kracht. Zijn woorden zijn wet geworden, zeg maar. Denk bijvoorbeeld eens aan het ontstaan van licht; God sprak en het was er! Duizenden jaren geleden werden mensen al geinspireerd door het wonder van die Scheppende kracht. Psalm 148 is daar een mooi voorbeeld van. De dichter roept alles en iedereen op om God te loven,

Loof Hem, zon en maan, Loof Hem heldere sterren,
loof Hem, hoogste hemelen ...
laten zij loven de naam van de Heer, op Zijn bevel zijn zij geschapen,
Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd, Hij stelde een wet die nooit zal vergaan.
Loof de Heer, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen,
vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat Hij zegt ...
En zo gaat ie nog wel even door, helemaal enthousiast over de schepping!
God maakte meer dan de hemel en de aarde. Hij sprak wetten, beloftes en waarheden tot leven. Die zijn allemaal te vinden in de bijbel. Probeer eens opzij te zetten wat je denkt te weten en duik eens in Zijn woord met een vernieuwde interesse. Het is namelijk aan de lezer nieuwe dingen te ontdekken en te mediteren over oude waarheden. In Sacred Sabbath wordt een frisse blik geworpen op zo'n stukje van God's schepping: de zevende dag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten