maandag 11 september 2006

Zes dagen om je werk te doen

Een schaduw van de toekomst
Regelmatig vragen mensen me of ik de zaterdag of de zondag als de sabbat beschouw en of m'n eerste boek daar meer over vertelt. Mijn antwoord is duidelijk: dat laat ik aan de lezer over. Voor sommigen is dat een teleurstellend antwoord, voor anderen juist bevrijdend. Die laatste groep begrijpt dat er iets van de lezer wordt verwacht; bladeren in de bijbel, zoeken en nadenken. Sacred Sabbath is geen boek over regeltjes, het hangt geen doctrines aan en kiest geen partij voor bepaalde theologische stromingen. De bijbel zegt in Kolossenzen 2:16-17

Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt, de werkelijkheid is Christus.
'Laat niemand...', met andere woorden, laat je niks wijs maken door mensen. Zoek eens uit wat God er nu eigenlijk over te zeggen heeft. In Sacred Sabbath vind je dus geen ABC voor een nuttige rustdag. Je wordt uitgedaagd om over de invulling van zo'n dag in je eigen leven na te denken aan de hand van vele waarheden uit de bijbel. Al lezend ga je zien hoe teksten uit het Oude en Nieuwe Testament in elkaar overvloeien en een boeiend geheel vormen. Zorg dus dat je naast het boek ook een bijbel hebt liggen in een vertaling die je aanspreekt en die begrijpelijk is!

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen