dinsdag 15 juli 2014

Vrucht van de Geest (4)

Afgelopen week zag ik steeds dat beeld van Jezus boven Rio de Janeiro en de voetbal stadions. En ik moest heel sterk denken aan vrede temidden van de chaos. Wat een prachtig beeld bij deze blogserie.

Wat de Heilige Geest van God in mensen wil voortbrengen is heel mooi: Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22).

Laten we eens stilstaan bij vrede. De vrede die hier bedoeld wordt is niet persé de afwezigheid van oorlog, maar vrede ondanks de oorlog. Niet een uiterlijke vrede, maar een innerlijke vrede die alle verstand te boven gaat. Waar is die vrede te halen? Die vrede komt van Jezus zelf, het is Zijn vrede die Hij zo graag uit wil delen aan alle mensen... maar willen we het van Hem ontvangen?

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet (Johannes 14:27).

Vaak zijn we bereid van alles te proberen (therapie, pillen, gesprekken, meditatie etc.) maar niet dat wat de Vredevorst zelf belooft. Vaak hebben we meer vertrouwen in wereldse methodes dan in God zelf. Maar Hij belooft een vrede die alle barriëres, alle muren en alle vijandschap doorbreekt. Ja, ook in het Midden Oosten!

Afgelopen week vond weer de Elav conferentie plaats in Israel. Joden en Arabieren komen samen in de naam van Yeshua en bidden voor vrede in hun land (ja, juist nu het weer zo'n chaos is), en dat begint met vrede in de harten van de mensen! (zie hier het super gave filmpje van vorig jaar).Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren (Filippenzen 4:6-7)

dinsdag 8 juli 2014

Vrucht van de Geest (3)

Waaraan ben jij als Christen te herkennen? Weten je vrienden, collega's én vijanden waar je voor staat? Wat is er zo anders aan jou? Pittige vragen om deze week eens over na te denken misschien.

Christenen herken je namelijk niet aan hun kleding, niet aan een kruisje om de nek of een Bijbel onder de arm. We zouden herkenbaar moeten zijn aan de vrucht die God in ons leven voortbrengt. Het eerste bewijs dat de Heilige Geest in gelovigen leeft, is dat Hij goddelijke karaktereigenschappen (vrucht) gaat voortbrengen, waardoor we meer en meer op Jesus gaan lijken. Als die vrucht ontbreekt is het niet reëel dat we ons Christen noemen.

De vrucht is Gods karakter in ons en dus niet te verwarren met menselijke eigenschappen (want die kunnen we aanleren). Wat de Geest van God in ons wil voortbrengen is heel mooi: Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22). Laten we eens stilstaan bij vreugde.

Vreugde is bovennatuurlijke vrucht die God in en door ons wil voortbrengen. Het gaat hier niet over blij zijn omdat er iets leuks is gebeurd of iemand iets aardigs tegen ons heeft gezegd. Het gaat hier niet over plezier omdat we ergens lol in hebben of graag doen. Blij zijn, plezier beleven, lol hebben... niks mis mee, maar die dingen zijn afhankelijk van de omstandigheden en kunnen ook weer even snel verdwijnen als ze opgekomen zijn (bijvoorbeeld als er iets tegen zit of als de dingen niet zo gaan als we ons hadden voorgesteld).

De vreugde die de Geest in ons wil produceren is vreugde ondanks de omstandigheden. Vreugde middenin de ellende. Ik denk daarbij aan de honderduizenden vervolgde Christenen die er op dit moment zijn. Ze worden geslagen, getrapt, vernederd en vermoord. Kerken worden vernietigd en mensen opgejaagd. Toch hoor je vaak (via Open Doors bijv.) dat ze toch vreugde hebben. Tweeduizend jaar geleden was het ook al zo: Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië: ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig (2 Korintiërs 8:2).

De vreugde die de Geest in ons wil laten bloeien is een vreugde ondanks zorgen, ziekte, geweld en vijandschap. Dááraan zouden we als Christenen herkenbaar moeten zijn!

woensdag 2 juli 2014

Vrucht van de Geest (2)

Afgelopen week hadden we in onze woensdagavond studiegroep een discussie over de menselijke natuur. De Bijbel geeft aan dat we allemaal met een zondige natuur worden geboren. De mens is van nature NIET rechtvaardig, ook al is hij nog zo lief en goed en aardig. Sorry....

(Liefde, daar gaat deze blog post overigens wel over.)

Simpel gezegd kwam de zonde de wereld in door Adam en Eva en kwam rechtvaardigheid de wereld in door Jezus. In Romeinen 5:19 staat het zo: Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

Dat is in het heel kort het evangelie, oftewel het goede nieuws. Schuld en schaamte kunnen plaatsmaken voor vrijheid! In de vorige post hebben we gezien wat de menselijke natuur voortbrengt.... heel veel ellende. Maar wat de Geest van God in ons wil voortbrengen is heel mooi: Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22).

Het eerste bewijs dat de Heilige Geest in ons leeft, is dat Hij goddelijke karaktereigenschappen (vrucht) in ons gaat voortbrengen, waardoor we meer en meer op Jesus gaan lijken. De vrucht is Gods karakter in ons en dus niet te verwarren met menselijke eigenschappen (want die kunnen we aanleren). Laten we eens kijken naar liefde, die als eerste wordt genoemd.

Liefde. Waar denken we dan aan? Beetje aardig zijn voor elkaar, tolerantie, verliefdheid, moederliefde...? We hebben heel snel de neiging te denken aan menselijke liefde (humanisme, liefdadigheid of zelfs eros), maar het gaat in Galaten 5:22 over bovennatuurlijke liefde. Dat is geen verliefdheid, geen gevoel, dat is liefde als keus. Dat is de mooiste én moeilijkste liefde die er is, dat is:
  • je vijanden liefhebben
  • liefhebben wie je vervolgen
  • liefhebben tot in de dood
Het is dus geen vrucht die we kunnen produceren door 'ons uiterste best' te doen. Het is vrucht die gaat groeien als we de Heilige Geest ruimte geven om ons hart te veranderen.

Vraag het gerust aan God: Heer, leer mij diegene lief te hebben waar ik de meeste moeite mee heb. Dat gebed zal je leven veranderen!