woensdag 29 februari 2012

Vrucht dragen

De Bijbel staat vol met mooie, inspirerende, maar ook onbegrijpelijke en soms bizarre uitspraken. Daarmee vertel ik niets nieuws natuurlijk :) Een van de pittigste waar-schuwingen in simpele bewoordingen komt van de Meester zelf. Het was tijdens het onderwijs over de wijnstok en de ranken dat Hij z'n volgelingen opriep om toch vooral met Hem verbonden te blijven, zeker als ze productief wilden zijn. Hij voegde eraan toe: Maar zonder Mij kun je niets doen (Johannes 15:5).

Ik heb dat altijd een vreemde radicale uitspraak gevonden. Er zijn immers miljoenen mensen die dagelijks van alles en nog wat doen zonder God erbij te betrekken, mensen die op eigen houtje aan het werk zijn, mensen die Hem er soms zelfs bewust buiten willen houden. Wat bedoelt Jezus dan als Hij zegt 'zonder Mij kun je niets doen?' We kennen allemaal wel mensen die alles zonder Hem doen en ze lijken soms nog succes te hebben ook! Als we als Christenen een beetje aan het tobben zijn kan het wel eens gebeuren dat we zelfs met enige jaloezie naar het succes van de ongelovigen kijken, waarom zij wel en ik niet...

Ik denk dat de nadruk in Jezus' woorden niet lag op het 'doen', maar op het vrucht dragen. Brengt hetgeen wij doen vrucht voort? Is er groei en uiteindelijk bloei, met andere woorden: is er een blijvend resultaat? We kunnen onszelf van tijd tot tijd de volgende vragen stellen:
  • Steek ik mijn energie in dingen die volgend jaar weer verdwenen zijn of in relaties die van eeuwigheidswaarde zijn?
  • Investeer ik geld in zaken die van tijdelijke aard zijn of in projecten die het Koninkrijk bouwen?
  • Werk ik voor aards succes of om anderen te dienen?
Zonder Mij kun je niets doen. Dat is geen negatieve uitspraak, maar een positieve belofte. Het is alles waar we in vertrouwen en op hopen. Zo'n uitspraak bezegelt onze verbondenheid en vriendschap met Hem. We zullen er steeds weer aan herinnerd moeten worden dat we leven, bewegen en bestaan in Jezus Christus alleen! We zullen er steeds weer aan herinnerd moeten worden dat kennis, opleiding, positie en succes niet belangrijk zijn in het Koninkrijk, maar de mate waarin wij vrucht voortbrengen.

Verbonden blijven met de Bron van alle leven, dat brengt een vruchtbare oogst voort!

vrijdag 24 februari 2012

Zijn hand schiep, gaf en bewaarde

Eerder deze week kreeg ik een ontroerend verhaal onder ogen, geschreven door Hannie van der Staaij, als reactie op mijn boekje Levensadem. Ik ken Hannie niet persoonlijk, maar heb haar gemaild en gevraagd of ik het op mijn blog mocht plaatsen. Hopelijk vinden jullie het net zo bijzonder:

"Het was in de vakantie dat ik het boek Levensadem, van Marja Meijers las. Een boek dat mij op meerdere vlakken verraste en raakte. Er wordt de menswording van een kind, genaamd Sorek, beschreven. Het kind word als geestelijk wezen gezien, dat vol enthousiasme begint aan zij roeping; mens worden. Hij heeft daarbij het volste vertrouwen in het plan dat God met hem heeft. Als ik er zo over nadenk heeft Sorek begrepen wat het is het om discipel van Jezus te zijn. Alleen al daarom is het waard om het boek te lezen!

Het zette mijn gedachten stil bij Gods plan met mijn leven, met jouw leven. Maar ook met hoeveel zorg en respect God naar ons omkijkt vanaf het allereerste begin (zie ook psalm 139). Als ik naar mijzelf kijk gaan we daar vaak aan voorbij en leven we ons leven in de flow van de dag. En hoewel we mogen genieten van het leven, we hebben niet voor niets talenten gekregen, er is niet voor niets zoveel moois in de natuur om ons heen, is genieten uiteindelijk niet ons ultieme doel. Niet onze bestemming. We zijn er om God groot te maken (Efeze 1:11). Maar ook zette het mij tot nadenken over de vorming van je persoonlijkheid. Wat krijg je als ongeboren kind mee? Het is bewezen dat ongeboren kinderen reageren op geluiden, maar wat krijgen ze mee van vreugde of misschien van verdriet, angst en spanning? In het boek word ook geschreven over bescherming van ongeboren leven.

Onwillekeurig denk ik terug aan mijn moeders eerste zwangerschap. Die verliep niet gemakkelijk. Tijdens de controle in het ziekenhuis bleek dat haar kindje een groeiachterstand had. De gynaecoloog trok daaruit de conclusie dat het kind waarschijnlijk fors gehandicapt ter wereld zou komen. Om zijn diagnose te bevestigen, want die arts was heel zeker van zijn zaak, zou er een vlokkenpunctie plaatsvinden waarna de abortus ingepland kon worden. Het was geen vraag, het was zijn beleid en daar duldde hij geen tegenspraak in. Mijn moeder is daarop verward en in tranen naar huis gegaan en heeft alleen maar gezegd dat zij dit kind wilde krijgen, ongeacht de diagnose van de arts. Mijn vader heeft haar daarin altijd gesteund. En daar begon haar gevecht ter bescherming van haar kind.Toen ze terug kwam op controle bij de arts gaf zij aan niet mee te willen werken aan zijn beleid. De arts gaf aan mijn moeder niet verder te willen behandelen. Daar stond ze dan, in een christelijk ziekenhuis.

Uiteindelijk is mijn moeder toch bevallen in datzelfde ziekenhuis. Er traden tijdens de bevalling complicaties bij mijn moeder op, maar de gynaecoloog uit dat ziekenhuis wilde haar niet helpen. Mijn moeder heeft gevochten voor haar leven, er is een arts vanuit het EMC overgekomen om de bevalling verder te begeleiden. Dankzij het doorzettingsvermogen van mijn moeder, dankzij haar kracht, haar vechtlust, haar vertrouwen op Gods hulp is haar oudste kind geboren. Ik mag dat oudste kind zijn, gezond én gezegend met een forse portie vechtlust. Meegekregen in de baarmoeder? Wie weet…… Voor mij illustreert het Gods almacht en Zijn voorzienigheid. Het is een verhaal van hoop en vertrouwen. Het is zoals zo treffend boven mijn geboorte kaartje staat: Zijn hand schiep, gaf en bewaarde."

dinsdag 21 februari 2012

Blogging buzz....

Er is weer van alles en nog wat te melden in blogging-land, hieronder een greep uit de laatste nieuwtjes:
  • Wendy Born, die de meeste van jullie wel kennen van haar blog Christenleven, is enige tijd geleden begonnen met een blog voor vrouwen die full time moeder/huisvrouw zijn. Als je Manager van het gezin nog niet hebt bezocht, moet je dat echt eens doen. Mannen mogen ook meekijken hoor :)
  • Op de blog van onze Stichting Traveling Light kun je lezen hoe we vanuit Nederland een conferentie in de Oekraine willen sponsoren. Het gaat om een jaarlijkse conferentie van Teen Challenge die bedoeld is voor plaatselijke werkers in de Christelijke verslaafdenzorg in de Oekraine. Jan heeft beloofd z'n paardenstaart af te knippen als er 1000 euro binnenkomt!
  • Over het algemeen zet ik niet zo snel boeken in de spotlight op m'n blog (voor je het weet zit je in een hokje), maar ik maak graag een uitzondering voor Ademruimte van Matthijs Goedegebuure. Iedere avond leest Jan er stukjes uit voor. Matthijs maakt psychologie toegankelijk voor gewonen mensen zoals jij en ik! Een aanrader.
  • Dinsdagavond 28 februari a.s. geef ik een workshop Kreatief Dagboek Maken in Landwinkel de Fruitheerlijkheid te Papendrecht. Leer op deze avond hoe je een kreatief dagboek kunt beginnen. Een dagboek of journaal bijhouden is feitelijk praten met God. Dat zou geen krampachtige gewoonte moeten zijn, maar een levendige conversatie met Hem. Gebruik je kreativiteit om het gesprek een nieuwe impuls te geven, je gedachten te ordenen en kleur in je gebeden te brengen. De workshop begint om half acht en de kosten zijn 10 euro. Iedereen is welkom.

vrijdag 17 februari 2012

Gereserveerd

Zoals beloofd, een column uit de oude doos, zoals ik die eerder schreef voor Opwekking Magazine.

'Mevrouw, mevrouw.' Haastig stevende ze op me af, het kaartje om haar nek wapperde als een vlag achter haar aan. 'Organisatie' stond er kortweg op, een simpel woord maar met een diepe betekenis, zo zou blijken. 'Mevrouw, u mag daar niet zitten. Deze plaatsen zijn gereserveerd.' Onthutst keek ik haar aan. Eerlijk gezegd voelde ik me een beetje schuldig, alleen wist ik niet precies waarom.. De dame van de organisatie gebaarde met beide armen en lichtte me verder in, 'al deze rijen zijn gereserveerd voor de leiding.'

Ik moet haar dom hebben aangekeken, want ze voegde er ietwat schoolmeesterachtig aan toe: 'je weet wel, voor leiders, oudsten en voorgangers.' Met het schaamrood op m’n kaken sloop ik zo voorzichtig mogelijk weg, op zoek naar de achterste rij, hopend dat niemand mijn fout had opgemerkt. Uiteindelijk kwam ik helemaal links acher in de zaal terecht, alwaar ik het gebeuren via een televisiescherm braaf kon volgen. Ik moet toegeven dat ik een beetje mokte, eigenlijk had ik net zo goed thuis kunnen blijven. 

Wellicht herken je zo’n situatie. Ruim drie uur van te voren wandel je de conferentiezaal in, je hebt je voorgenomen om recht voor het podium te gaan zitten, dicht bij het vuur zogezegd, want je wil niks missen. Je hebt maanden naar deze dag uitgekeken en de Heer uitbundig gedankt voor de mogelijkheid het evenement bij te wonen. En dan is er ineens dat woord: gereserveerd. Maar niet voor jou. Het lijkt een onschuldige gewoonte te zijn die langzaam de christelijke wereld is ingeslopen. Ik hoor en zie dat woord namelijk in kerken, op conferenties, op gebedsbijeenkomsten, op festivals en seminars. Steevast zijn de beste plaatsen gereserveerd.

Ja, ik moet natuurlijk ook mijn hand in eigen boezem steken en toegeven dat dringen om vooraan te kunnen zitten ook niet echt netjes is, ik had beter moeten weten. Toch word ik er wel eens verdrietig van en vraag ik mij af hoe het zo ver heeft kunnen komen met ons. Hoe is het mogelijk dat we gewoontes hebben ontwikkeld waar Jezus tweeduizend jaar geleden al tegen waarschuwde? In Mattheus 23:6 kunnen we lezen hoe Hij de geestelijk leiders van Zijn tijd beschimpte en ze in het openbaar terechtwees omdat ze altijd de beste plaatsen op feestjes wilde hebben en de belangrijkste stoelen in de synagoge. En wij? Wij zijn niet veranderd, we doen Hem nog steeds verdriet in ons streven om belangrijk te zijn. 

Daar achter in die zaal kreeg ik een goed idee. Wellicht kunnen we in het vervolg de voorste rijen reserveren voor de prostituees, alcholisten en drugsverslaafden. Of zouden die liever achterin zitten? Speelt het ware gebeuren zich misschien juist daar af? Ik stel me zo voor dat Jezus niet met veel bombarie en fanfare met een microfoon in z’n handen het podium opkomt. Ik zie Hem er gerust voor aan door een zijdeurtje naar binnen te sluipen en zich te voegen bij de laatsen. Zo was zijn hele leven, zo begon het al in Bethlehem! Geen voorste rij, maar een voederbak!

dinsdag 14 februari 2012

Betrouwbaar mondstuk

Het gebeurde jaren geleden tijdens een bijeenkomst van een gebedsgroep in Californie. De mevrouw die de groep destijds leidde had in een droom gezien hoe God mij een t-shirt aantrok waarop met grote letters geschreven stond: Faithful Mouthpiece. Het was alsof Hij mij daarmee een profetisch woord gaf. Die mevrouw maakte een schilderijtje van die droom, dat nu nog altijd bij mij op de boekenplank staat.

Op dat moment snapte ik er eerlijk gezegd niet zoveel van. Ik was namelijk alles behalve een betrouwbaar mondstuk van de Heer. Ik zei nog vaak negatieve dingen, was heel kritisch en sprak vaak mijn mond voorbij. Ik vond het t-shirt een hele eer, maar zag niet hoe dat ooit werkelijkheid kon worden in mijn leven. Maar weet je, God ziet ons door andere ogen, Hij ziet hoe we kunnen worden onder leiding van de Heilige Geest. Hij ziet waar en hoe hij ons kan gebruiken ruim voor we daar zelf enig idee van hebben. Hij ziet het potentieel dat Hij zelf in ons heeft gelegd.

Nu, jaren later, heb ik er nog wel eens moeite mee, maar toch zie ik steeds meer hoe God mij gebruiken wil. Hij is het die door mij heen wil spreken, in mijn boeken, blogs, columns, en spreekbeurten en ik ben het die Hem daarvoor ruimte moet geven. Ik mag erop vertrouwen en er tegelijkertijd aan werken dat mijn woorden opbouwend, positief en bijbels gefundeerd zullen zijn. Dat is geen makkelijke weg, maar ik kijk dagelijks naar dat schilderijtje en denk: 'Ja, zo ziet Hij mij. Zo wil ik worden voor Hem.

Misschien is er over jou ook wel eens een profetisch woord uitgesproken of misschien vind je het heel moeilijk om door Gods ogen naar jezelf te kijken en te zien waar Hij je hebben wil. Toch wil ik je aansporen: geef niet op, God wil jouw unieke persoonlijkheid in combinatie met je talenten en ervaringen graag gebruiken voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, van uw reddende daden, dag aan dag...
[Psalm 71:15]

vrijdag 10 februari 2012

Pruilen

Het gebeurt niet zo vaak, maar ik zit een beetje te pruilen. Waarom? Ik heb vanmorgen een post geschreven, in het Engels, over standvastig zijn. Ik haalde zoveel bemoediging uit de woorden van Paulus over standing firm, dat een overdenking zo geschreven was. Ik schrijf mijn posts overigens bijna altijd in het Engels en dan vertaal ik ze (vrij). Dat is niet altijd makkelijk, want soms staat het er gewoon heel anders in het Nederlands.

Vandaag liep ik daar ook weer tegenaan; het is me niet gelukt de overdenking in het Nederlands te vertalen. Ik heb er diverse vertalingen op na gezocht, maar nergens staat het zo mooi en zo duidelijk als in het Engels... sorry. Voor wie redelijk Engels kan lezen, lees de post op mijn blog Fresh Insights on Ancient Truths. Voor degenen die geen Engels lezen... hhmmm, misschien trakteer ik jullie binnenkort nog eens op een column uit de oude doos :)

Fijn weekend in elk geval!

dinsdag 7 februari 2012

Psalm van Sorek


Ik vraag me af
of het me ooit zal lukken

te schrijven over liefde
die zo puur en zuiver is

het verlangen van mijn hart
in woorden uit te drukken

kunst te scheppen
naar uw hemelse gelijkenis

U bent mijn inspiratiebron,
mijn leven en mijn lust

Uw liefde maakt mij
van uw Vaderhart bewust

Uit: Levensadem - Creatieve gedachten over de menswording
Uitgeverij Merweboek

vrijdag 3 februari 2012

Frisse Kijk

Sommigen van jullie volgen deze blog al heel lang, anderen misschien pas een aantal maanden of weken. Hoe dan ook, Frisse Kijk op Oude Waarheden is zo langzamerhand een begrip aan het worden. Voor de lezers, maar ook voor mezelf, het blijft inspireren :)

Later dit jaar zal er bij uitgeverij Merweboek een werkboek van mij uitkomen onder de naam Frisse Kijk. Het wordt een bundeling van een aantal columns die eerder in Opwekking magazine verschenen uitgebreid met persoonlijke studievragen en discussiepunten voor groepsgebruik. Een prikkelend boekje dat een frisse kijk wil bieden op het Christelijk geloof. Hou deze blog in de gaten voor meer info.

Per 1 februari ben ik, na lang aarzelen, als zelfstandig ondernemer begonnen, mijn bedrijfje heet (hoe kan het ook anders): Frisse Kijk. Graag wil ik teksten aanbieden die er toe doen, teksten met inhoud. Als je nieuwsgierig bent kun je de website bezoeken. Daarnaast ben ik ook van plan lezingen / workshops te gaan organiseren. De eerste staat gepland voor dinsdagavond 28 februari a.s. in Landwinkel de Fruitheerlijkheid te Papendrecht: Workshop Kreatief Dagboek Maken. Voor meer info en aanmeldingen graag even een mailtje sturen naar info@frisse-kijk.nl