woensdag 24 december 2014

Aanbidding voor de Koning

Schilderij: Mattia Preti (1613-1699)
Sta op, mijn volk
 Laat uw licht schijnen,
zodat alle volken het zien!
Want de glorie van de Heer
stroomt over u heen.
Een duisternis,
zwart als de nacht,
zal alle volken van de aarde omhullen,
maar de glorie van de Heer
zal van u afstralen.
Alle volken
zullen op uw licht afkomen;
machtige koningen zullen komen
om te zien
hoe de glorie van de Heer
op u rust.

[Jesaja 60:1-3]

Jezus was het langbeloofde licht. Hij kwam om de mensen te verlichten. Nu zijn wij Zijn licht in de wereld. Sta op en laat uw licht schijnen!

dinsdag 9 december 2014

December give-away!

Lieve lezers van deze blog,

Aan het eind van weer een mooi en inspirerend blogging jaar wil ik jullie graag bedanken voor het meelezen, volgen en delen van mijn posts. Jullie reacties en commentaren maken de posts tot waardevolle interacties over allerlei onderwerpen van levensbelang.

Ik kan jullie niet allemaal persoonlijk bedanken, want heel veel lezers blijven liever onbekend, en dat is natuurlijk prima zo. Bij deze wil ik wel mijn waardering uitspreken voor iedereen die deze blog bezoekt; of je nu lezer, blogger of schrijver-in-spé bent... Zonder jullie bemoedigingen zou deze blog niet blijven bestaan. Als dank gooi ik er deze maand graag een give-away tegenaan!

Maak kans op een exemplaar van Frisse Kijk 2 met als bonus het grappige boek Blokje Om van mijn vader, dat ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag uitkwam. Frisse Kijk is een heel inspirerend boek om bijvoorbeeld samen met je man/vrouw of een vriend(in) door te nemen, het biedt gegarandeerd stof tot boeiende gesprekken over God, geloof en de Bijbel. Blokje Om is wat luchtiger en geeft een hondse kijk op de mensenwereld :)

Het enige dat je hoeft te doen om mee te dingen in  deze give-away is je commentaar onderaan deze post achterlaten door in maximaal 6 woorden te beschrijven hoe je 2014 hebt ervaren. (Dat is voor de schrijvers en dichters onder ons gelijk een mooie oefening om een six-word-story te schrijven.)

Later deze maand zal ik Jan vragen om een naam uit de hoed te trekken!

dinsdag 2 december 2014

Hoop voor de toekomst (4)

Kranten, televisie, tijdschriften en internet... allemaal doen ze hun best onze huizen, hoofden en harten te vullen met negatieve berichten. Berichten die ons moeten doen geloven dat het hopeloos gesteld is met de wereld en die ons angst voor de toekomst willen opleggen.

Ja natuurlijk bepaal je zelf waar je naar kijkt en wat je leest... maar ik zie toch wel om me heen dat de meeste mensen helmaal niet zo selectief kijken, luisteren en lezen. Bijna ongemerkt blijven beelden en woorden op ons netvlies gegrift staan en langzaam maar zeker overschreeuwen ze de waarheid uit Gods woord.

Echter, onze toekomst is helemaal niet hopeloos, onze toekomst is juist heel hoopvol! Eens komt er een wereld zonder honger, zonder pijn, zonder oorlog. In Hebreeën 6:18 staat, Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt.

Die toekomst hebben we als we geloven in Jezus Christus. Hij zelf is de hoop waarop wij staan (1 Timoteus 1:1). Wellicht is dat ook de reden dat Jezus zelf nooit over dit onderwerp sprak toen Hij op aarde rond liep, want hoop die gezien wordt, is geen hoop meer, maar een vervuld verlangen. De apostel Paulus legt het zo uit:

Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden (Romeinen 8:24-25).

Hoop is onzichtbaar en toch heel werkelijk. We hebben in de vorige posts gelezen dat door het hele Oude Testament heen alles verwees naar de Messias die komen zou, daar stelden de mensen hun hoop in. Toen Hij echter daadwerkelijk verscheen herkende niet iedereen Hem als de vervulling van die hoop. Ik geloof dat Jezus zelf ook wel wist dat hoop die gezien wordt geen hoop meer is, dus zweeg Hij erover. De 33 jaar dat Hij op aarde rondliep, zijn het levende bewijs dat Hij onze werkelijke hoop was, is en zal zijn (Openbaring 1:8).

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop (1 Petrus 1:3).