dinsdag 2 december 2014

Hoop voor de toekomst (4)

Kranten, televisie, tijdschriften en internet... allemaal doen ze hun best onze huizen, hoofden en harten te vullen met negatieve berichten. Berichten die ons moeten doen geloven dat het hopeloos gesteld is met de wereld en die ons angst voor de toekomst willen opleggen.

Ja natuurlijk bepaal je zelf waar je naar kijkt en wat je leest... maar ik zie toch wel om me heen dat de meeste mensen helmaal niet zo selectief kijken, luisteren en lezen. Bijna ongemerkt blijven beelden en woorden op ons netvlies gegrift staan en langzaam maar zeker overschreeuwen ze de waarheid uit Gods woord.

Echter, onze toekomst is helemaal niet hopeloos, onze toekomst is juist heel hoopvol! Eens komt er een wereld zonder honger, zonder pijn, zonder oorlog. In Hebreeën 6:18 staat, Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt.

Die toekomst hebben we als we geloven in Jezus Christus. Hij zelf is de hoop waarop wij staan (1 Timoteus 1:1). Wellicht is dat ook de reden dat Jezus zelf nooit over dit onderwerp sprak toen Hij op aarde rond liep, want hoop die gezien wordt, is geen hoop meer, maar een vervuld verlangen. De apostel Paulus legt het zo uit:

Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden (Romeinen 8:24-25).

Hoop is onzichtbaar en toch heel werkelijk. We hebben in de vorige posts gelezen dat door het hele Oude Testament heen alles verwees naar de Messias die komen zou, daar stelden de mensen hun hoop in. Toen Hij echter daadwerkelijk verscheen herkende niet iedereen Hem als de vervulling van die hoop. Ik geloof dat Jezus zelf ook wel wist dat hoop die gezien wordt geen hoop meer is, dus zweeg Hij erover. De 33 jaar dat Hij op aarde rondliep, zijn het levende bewijs dat Hij onze werkelijke hoop was, is en zal zijn (Openbaring 1:8).

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop (1 Petrus 1:3).

4 opmerkingen: